01 2014 TT TTCP

Thông tư 01/2016/TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Thông tư 01/2016/TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra
... đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (sau gọi Hội đồng) Tổng Thanh tra Chính phủ định thành lập để vấn cho Tổng Thanh tra Chính phủ công tác ... CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Điều Tổng Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Chính phủ đạo công tác thi đua, phát động phong trào thi đua; xét, định khen thưởng tập thể, cá ... GIẢI QUY T KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Điều 19 Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh...
 • 9
 • 78
 • 0

TT04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ "Quy định quy trình xử lý đơn KNTC, đơn ... liên quan đến KNTC"

TT04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ
... thẩm quy n định tạm đình việc thi hành định Mục XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO Điều 12 Đơn tố cáo thuộc thẩm quy n Đơn tố cáo thuộc thẩm quy n giải cán xử đơn đề xuất Thủ trưởng quan xem xét định việc thụ ... thuộc thẩm quy n giải cán xử đơn trình Thủ trưởng quan hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn khiếu nại đến quan, đơn vị người có thẩm quy n để giải theo quy định pháp luật trừ trường hợp quy định Điều ... Chương III XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO Mục XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI Điều Đơn khiếu nại thuộc thẩm quy n giải Đơn khiếu nại thuộc thẩm quy n giải đủ điều kiện thụ theo quy định Điều 2, Nghị định số...
 • 15
 • 173
 • 2

04/2010/TT-TTCP- Quiđịnh quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

04/2010/TT-TTCP- Quiđịnh quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
... Chương IV XỬ LÝ CÁC LOẠI ĐƠN KHÁC Điều 16 Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quy n giải cán xử đơn đề xuất ... người tố cáo; nội dung tố cáo; quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo - Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến ... Tên quan cấp (nếu có) (2) Tên quan, đơn vị xử đơn (3) Đơn khiếu nại đơn tố cáo đơn kiến nghị đơn phản ánh (4) Thủ trưởng quan, đơn vị xử đơn (5) Họ tên người khiếu nại người tố cáo người kiến...
 • 15
 • 775
 • 1

Tạp chí Cabodia ASIA LIFE tháng 01/2014

Tạp chí Cabodia ASIA LIFE tháng 01/2014
... editor AsiaLIFE Group Group Editor-in-Chief / Director Cambodia: Mark Bibby Jackson mark@asialife .asia Group Director Sales & Marketing / Director Vietnam: Jonny Edbrooke jonny@asialife .asia Managing ... East, Paris and more Visit tropfest.com 16 AsiaLIFE Cambodia AsiaLIFE Cambodia 17 Have an event coming up? Send information and dates to ellie@asialife .asia CALENDAR PHNOM PENH JAN Core by artist ... jonny@asialife .asia Managing Editor Cambodia: Ellie Dyer ellie@asialife .asia Director Thailand: Nattamon Limthanachai (Oh) oh@asialife .asia Associate Editor: Marissa Carruthers Art Director Cambodia:...
 • 98
 • 157
 • 0

Thông tư 01/2011/TT-NHNN docx

Thông tư 01/2011/TT-NHNN docx
... ngày Thông có hiệu lực: Các đơn vị gửi quy chế an toàn, bảo mật CNTT thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông có hiệu lực b) Đối với đơn vị chưa ban hành quy chế an toàn, bảo mật CNTT kể từ ngày Thông ... TIẾP NHẬN, PHÁT TRIỂN, DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN Điều 26 Yêu cầu an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin Khi xây dựng hệ thống thông tin cải tiến hệ thống thông tin tại, phải đưa yêu cầu an toàn, ... vi phạm Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Thông này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật Điều 39 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày...
 • 24
 • 71
 • 0

THÔNG TƯ 01/2011/TT-NHNN doc

THÔNG TƯ 01/2011/TT-NHNN doc
... ngày Thông có hiệu lực: Các đơn vị gửi quy chế an toàn, bảo mật CNTT thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông có hiệu lực b) Đối với đơn vị chưa ban hành quy chế an toàn, bảo mật CNTT kể từ ngày Thông ... TIẾP NHẬN, PHÁT TRIỂN, DUY TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN Điều 26 Yêu cầu an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin Khi xây dựng hệ thống thông tin cải tiến hệ thống thông tin tại, phải đưa yêu cầu an toàn, ... vi phạm Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Thông này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật Điều 39 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày...
 • 18
 • 46
 • 0

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BCT pot

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BCT pot
... định Bãi bỏ khoản Điều Thông số 36/2010/TT-BCT Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2011 KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ ng, Phó Thủ ng Chính phủ; - Các ... tháng năm 2011, yêu cầu hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA, phải sử dụng C/O Mẫu E theo quy định Thông số 36/2010/TT-BCT c) Các lô hàng nhập từ Cam-pu-chia, Lào, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin ... phòng TW Ban Kinh tế TW; - Viện KSND tối cao; - Tòa án ND tối cao; - Cơ quan TW Đoàn thể; - Bộ pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); - Công báo; - Kiểm toán nhà nước; - Website Chính phủ; - Website...
 • 2
 • 33
 • 0

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BNV pot

THÔNG TƯ 01/2011/TT-BNV pot
... theo Thông Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 18 Điều khoản thi hành Thông có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Những quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn hành văn quy định Thông liên ... thực Thông Các Bộ, ngành quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn Thông để quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn chuyên ngành cho phù hợp BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ ng, Phó Thủ ng ... trình bày thành phần thể thức văn minh họa Phụ lục IV kèm theo Thông Mẫu trình bày số loại văn hành minh họa Phụ lục V kèm theo Thông Chương III THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO Điều 16...
 • 19
 • 33
 • 0

Bộ đề thi 121 câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Version 06 01 2014 có ĐÁP ÁN Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bộ đề thi 121 câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Version 06 01 2014 có ĐÁP ÁN Đại học Nông Nghiệp Hà Nội
... Công Nghẹ Thông Tin: giáo trình! QUI CÁCH TRÌNH BÀY Mỗi câu hỏi đáp án, người làm chọn đáp án Nếu đáp án (a) đúng, (b) đáp án “(a) (b) đúng” đáp án Một số câu hỏi đáp án nội dung dài bình ... án) cho môn Tin học đại cương trường ĐH Nông Nghiệp Đề thi 121 câu trắc nghiệm (4 đáp án) làm thời gian 120 phút Đề thi thật số câu hỏi thời gian khoảng gần phút/1 câu - Là điểm duyệt lại ... 121 câu hoi trâc nghiệ m kiện thức bân vệ Công Nghệ Thông Tin (IT) Ver 06. 01. 2014 (+ đáp án) Trần Huy Thắng, 2013 MỤC ĐÍCH Tài liệu là: - Là dạng đề thi cuối kì (+ đáp án) cho môn Tin học đại...
 • 27
 • 583
 • 1

Thông tư 07/2011/TT-TTCP Hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Thông tư 07/2011/TT-TTCP Hướng dẫn quy trình tiếp công dân
... người tiếp công dân hướng dẫn công dân trình bày với quan nhà nước có thẩm quy n Nếu công dân có đơn người tiếp công dân trả lại đơn hướng dẫn công dân gửi đến quan có thẩm quy n giải Điều 17 ... trọng nhân dân; lắng nghe công dân trình bày đầy đủ nội dung việc giải thích, hướng dẫn công dân thực quy n khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Trường hợp công dân đến nơi tiếp công dân tình ... dung trình bày người khiếu nại, thông tin, tài liệu mà người khiếu nại cung cấp, người tiếp công dân phải ghi vào sổ tiếp công dân nhập vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân Sổ tiếp công dân...
 • 14
 • 238
 • 0

Nội dung thể thức văn bản theo Thông tư 01/2011/TT-BNv

Nội dung thể thức văn bản theo Thông tư 01/2011/TT-BNv
... công văn hướng dẫn loại hồ sơ Việc thực phát hành văn theo TT 01 MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN TT 01/2011/T-BNV 1 .Thể thức kỹ thuật trình bày văn hành thông thường ( theo TT 01) 2 .Nội ... lệ, KĐCL, chuẩn nghề nghiệp giáo viên ) 4.Thực việc lưu trữ văn bản, xếp văn bản, hồ sơ .HT, PHT, VT -Xác định văn pháp qui văn hành thông thường 10 ... thông thường ( theo TT 01) 2 .Nội dung văn bản: Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, xác; sử dụng ngôn ngữ viết, diễn đạt đơn giản, dễ hiểu 3.Các từ, cụm từ sử dụng thông dụng như: BGH, HT, PHT,...
 • 10
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 40 Đề Thi Thử N2 (Có Đáp Án)Quản lý nhà nước về đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc giaThực trạng cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh của Việt NamTrách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về chức vụ trong luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)Vai trò của điều tra viên trong giải quyết vụ án hình sự (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hưng Yên)Module 02. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (IU02)Thể loại từ trong văn học trung đại Việt NamGIÁO án lớp 2 tập VIẾT chữ hoa TTIẾT 39 CAC TAC DUNG CUA DONG DIEN XOAY CHIEUCâu hỏi ôn tập môn Tâm lý đại cươngHow to Spot Explosive Opportunities in TradingĐề tài các loại enzim thương mạiÔ nhiễm nước và xử lí nước thảiQuy trình chế biến nước mắm miền bắcLồng ghép kiến thức thông tin vào bài giảng tại các trường đại học: thách thức và giải phápGiải quyết ma túy học đườngChế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyềnHiệu quả xói rửa đáy và bơm vữa đối với sức chịu tải của cọc tại công trình ever fortune plaza hà nộiPHƯƠNG PHÁP TRONG PHÒNG xác ĐỊNH các đặc TRƯNG vật lý cơ họcĐề cương khảo sát thiết kế kĩ thuật công trình giao thông
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập