93 2010 ND CP

hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43 - 2010 - - cp

hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43 - 2010 - nđ - cp
... Mã số doanh nghiệp, số đăng hộ kinh doanh số doanh nghiệp thực theo hướng dẫn sau: a) Mã số doanh nghiệp thực theo quy định Điều Nghị định số 43/ 2010/-CP b) Cấu trúc mã số doanh nghiệp ... doanh Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng hộ kinh doanh thực theo quy định Điều 52 Nghị định số 43/ 2010/-CP Giấy Đề nghị đăng hộ kinh doanh thực theo mẫu quy định Phụ lục I-6 ban hành kèm theo ... sau: Hồ đăng doanh nghiệp hồ đăng thành lập đăng thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp Hồ đăng điện tử” hồ đăng doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng doanh nghiệp...
 • 136
 • 528
 • 0

Decree 43-2010-ND-CP on Enterprise Registration

Decree 43-2010-ND-CP on Enterprise Registration
... about enterprise registration shall comprise both the national enterprise registration information portal and the national database on enterprise registration National enterprise registration information ... such confirmation, consider and issue the enterprise registration certificate to the enterprise Application files for enterprise registration lodged via the national enterprise registration information ... registration offices in their work of issuing enterprise registration certificates National database on enterprise registration means the collection of data on enterprise registration throughout...
 • 43
 • 338
 • 0

Văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ pot

Văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ pot
... hình triển khai thực Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Kèm theo công văn số: 2747 /TCT-CS ngày 26/7/2010 Tổng cục Thuế STT Số lượng doanh nghiệp (DN) địa bàn Tổng số DN dự kiến đặt in hoá đơn Tổng số ... Tuấn PHỤ LỤC I: MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP Nghị định giải thích số khái niệm tạo hoá đơn, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hoá đơn Nghị định trao quyền tự ... phương Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2010 Việc triển khai thực Nghị định 51 nhiệm vụ trọng tâm ngành Thuế sáu tháng cuối năm 2010 năm 2011 Thực thành công Nghị định 51 góp phần thực tốt cải cách...
 • 11
 • 209
 • 0

Nghị định Số: 107/2010/NĐ-CP của Chính phủ pdf

Nghị định Số: 107/2010/NĐ-CP của Chính phủ pdf
... mc lng ti thiu vựng quy định Phụ lục II kèm theo Nghị định thc hin từ ngày 01 tháng năm 2011 Bãi bỏ Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 Chính phủ quy định mức lơng tối thiểu ... ny iu Hiệu lực thi hành Mức lơng tối thiểu vùng quy định Điều Nghị định đợc áp dụng nh sau: a) Cỏc địa bàn quy định Phụ lục I kèm theo Nghị định thc hin từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 b) Cỏc địa ... Yên, Phú Bình, Phú Lơng, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên; - Huyện Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định; - Các huyện Duy Tiên, Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam; - Thị xã Tam Điệp huyện Gia Viễn, Yên Khánh,...
 • 8
 • 181
 • 0

Nghị định Số: 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ doc

Nghị định Số: 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ doc
... 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2007 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2010 Chính phủ Chính phủ có quy định Cỏc B trng, Th trng c quan ... để xác định đơn giá tiền lơng, quỹ tiền lơng Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) quy định Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, Nghị định số 206/2004/NĐ-CP, Nghị định ... mc lng ti thiu vựng quy định Phụ lục II kèm theo Nghị định thc hin từ ngày 01 tháng năm 2011 Bãi bỏ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 Chính phủ quy định mức lơng tối thiểu...
 • 10
 • 117
 • 0

CHÍNH PHỦ Số: 87/2010/NĐ-CP pot

CHÍNH PHỦ Số: 87/2010/NĐ-CP pot
... trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại Chính phủ, tổ chức thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước (NGO), tổ chức kinh tế cá nhân người ... biệt, khu thương mại - công nghiệp khu vực kinh tế khác thành lập theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa khu với bên quan hệ xuất khẩu, nhập Hàng hóa mua bán, ... nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức miễn thuế hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới khu vực Chương II...
 • 6
 • 64
 • 0

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 nghị định số 49/2010/nđ-cp) docx

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 nghị định số 49/2010/nđ-cp) docx
... làm đơn (3) (Ký tên ghi rõ họ tên) -(1) Đối với đối tượng trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh phổ thông ghi tên học sinh (2) Nếu học sinh phổ ... học sinh phổ thông ghi tên học sinh (2) Nếu học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn điền dòng (3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) /học sinh phổ thông ...
 • 2
 • 1,303
 • 1

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN pdf

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN pdf
... nghiệm thu toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng III Xây dựng định Thủ Tổng cục Lâm Thông tư 01 Tháng 12/2011 Bộ Tài chính; Vụ Tài nghiệp (Vụ Kế chính; Vụ Pháp chế; Vụ hoạch – Tài Phát triển rừng ... – Tài nghiệp Xây dựng kế hoạch tổng hợp dự điện lực Việt Nam; Bộ Tài ưu tiên đạo triển khai sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nghiệp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) Công văn 01 Quý I/2011 Vụ Pháp ... ngành, địa nghiệp (Vụ Kế Quỹ Bảo vệ Phát triển phương triển khai thực đề án hoạch – Tài rừng Việt Nam chính) Tổng cục Lâm Thành lập Tổ công tác thực đề án Tháng nghiệp (Vụ Kế Quỹ Bảo vệ Phát triển...
 • 10
 • 287
 • 0

Báo cáo:Hướng dẫn tính năng quản lý hóa đơn theo 51/2010/NĐ-CP trên MISA SME.NET 2010 pdf

Báo cáo:Hướng dẫn tính năng quản lý hóa đơn theo NĐ 51/2010/NĐ-CP trên MISA SME.NET 2010 pdf
... ĐƠN BƯỚC 3: LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN BƯỚC 4: LẬP, IN VÀ SỬ DỤNG IN HÓA ĐƠN HỦY HÓA ĐƠN HỦY HÓA ĐƠN HỦY HÓA ĐƠN BÁO CÁO HÓA ĐƠN MẤT, CHÁY, HỎNG BÁO CÁO HÓA ĐƠN MẤT, CHÁY, HỎNG BÁO CÁO HÓA ... áp dụng hình thức hóa đơn tự in Hướng dẫn thực quy trình tự in hóa đơn MISA SME.NET 2010 QUY TRÌNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỰ IN HÓA ĐƠN TRÊN MISA SME.NET 2010 BƯỚC 1: LẬP QUYẾT ... DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN BƯỚC 1: LẬP QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN BƯỚC 2: KHỞI TẠO HÓA ĐƠN BƯỚC 2: KHỞI TẠO HÓA ĐƠN BƯỚC 3: LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN BƯỚC 3: LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA...
 • 28
 • 793
 • 0

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định việc phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. ppt

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định việc phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. ppt
... hóa đơn Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định Nghị định Hóa đơn phải lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn Bộ Tài quy định ... (nếu có) 16 Quy n nghĩa vụ tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có quy n: a) Tạo hóa đơn để sử dụng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Nghị định này; b) ... trước sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập Tờ thông báo phát hành hóa đơn Nội dung Tờ thông báo phát hành hóa đơn gồm: hóa đơn mẫu, ngày bắt đầu sử dụng, ngày lập Tờ thông báo phát...
 • 8
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: số 49 2010 nđ cp hà nội ngày 14 tháng 05 năm 2010nghị định 66/2003/nđ-cpnghị định số 149/2003/nđ-cpnghị định 79/2000/nđ-cpnghị định số 22/2006/nđ-cpnghị định 75/2000/nđ-cpnghị định số 16/2005/nđ-cpnghị định số 148/2004/nđ-cpnghị định số 156/2005/nđ-cpnghị định số 44/2003/nđ-cpnghị định số 21/2009/nđ-cpnghị định số 127/2007/nđ-cpnghị định số 90/2006/nđ-cpnghị định số 123/2008/nđ-cpnghị định số 124/2008/nđ-cpcác lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khác20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánQuy đổi đơn vị gray, rem, msvChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn THI THPT QG môn TOÁN PHẠM đức QUANG (CHỦ BIÊN)Tài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHBản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ántổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiluyện tập tin học lớp 4 học kì 2luyện tập tin học lớp 5 học kì 2báo cáo thực tập chung cư imperia sky garden 423 minh khaibộ tranh tiếng anh 7 cả năm theo từng bàiprime time elem upper leafletPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayChiến lược sản phẩm quốc tế Apple
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập