luat viec lam 2013

Nội dung LUẬT việc làm 2013

Nội dung LUẬT việc làm 2013
... vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật việc làm Hợp tác quốc tế việc làm Điều Thẩm quyền quản lý nhà nước việc làm ... người dân tộc thiểu số Điều Nội dung quản lý nhà nước việc làm Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật việc làm Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật việc làm Quản lý lao động, thông ... luật việc làm; tạo việc làm; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động, người sử dụng lao động theo quy định pháp luật Cá nhân có trách nhiệm chủ động tìm kiếm việc làm tham gia tạo việc làm...
 • 17
 • 473
 • 0

Cơ sở xây dựng và nội dung cơ bản của luật việc làm ở Việt Nam

Cơ sở xây dựng và nội dung cơ bản của luật việc làm ở Việt Nam
... tài "Cơ sở xây dựng nội dung luật việc làm Việt Nam" viết tập trung nghiên cứu phạm vi đường lối, sách, pháp luật, thực tiễn áp dụng giải vấn đề việc làm Việt Nam Về lý luận viết tập trung vào ... pháp luật việc làm sở pháp lý góp phần vào việc hợp quốc tế việc làm, giải việc làm Trong kinh tế thị trường nay, nước ta mở cửa kinh tế vấn đề việc làm trở nên cấp bách Pháp luật việc làm vai ... quan đến việc làm nên điều thỏa thuận phần lớn lớn liên quan đến việc làm như: làm việc gì?, tiền lương làm việc đó, thời gian làm việc Việc làm sở để trì quan hệ pháp lao động Vì việc làm điều...
 • 69
 • 317
 • 0

de an vi tri viec lam 2013

de an vi tri viec lam 2013
... Giang Phần II XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VI C LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VI C VÀ CƠ CẤU VI N CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP I XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VI C LÀM Vị trí vi c làm gắn với công vi c lãnh đạo, quản lý, điều ... 01 Vị trí vi c làm gắn với công vi c hỗ trợ, phục vụ 3.1 Vị trí vi c làm gắn với công vi c hỗ trợ, phục vụ tại: 3.1.1 Vị trí vi c làm Văn thư 3.1.2 Vị trí vi c làm Thủ quỹ 3.1.3 Vị trí vi c làm ... 3.2.2 Vị trí vi c làm bảo vệ: 01 3.2.3 Vị trí vi c làm văn thư- thủ quỹ: 01 II XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VI C Số lượng người làm vi c TT VỊ TRÍ VI C LÀM I Vị trí vi c làm gắn với công vi c lãnh...
 • 6
 • 399
 • 5

de an vi tri viec lam 2013-2014

de an vi tri viec lam 2013-2014
... trí vi ̣c làm giáo vi n 2.1.4 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Tiếng Anh 2.1.5 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Thể dục 2.1.6 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Tin học 2.1.7 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n ... Vị trí vi ̣c làm giáo vi n 1.4 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Tiếng Anh 0,5 1.5 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Thể dục 0,5 1.6 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Tin học 0,5 1.7 Vị trí vi ̣c làm ... giáo vi n môn Địa lý 2.2.9 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Giáo dục công dân 2.2.10 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Công nghệ 2.2.11 Vị trí vi ̣c làm giáo vi n môn Tiếng Anh 2.2.12 Vị trí vi ̣c...
 • 7
 • 170
 • 2

Pháp luật việc làm và thực trạng giải quyết việc làm tại tỉnh thái bình

Pháp luật việc làm và thực trạng giải quyết việc làm tại tỉnh thái bình
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT V VN PHO PHáP LUậT VIệC LàM THựC TRạNG GIảI QUYếT VIệC LàM TạI TỉNH THáI BìNH Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT...
 • 122
 • 142
 • 0

Pháp luật việc làm thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện

Pháp luật việc làm  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
... việc làm Chương 2: Thực trạng pháp luật thực pháp luật việc làm Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu thực pháp luật việc làm CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VIỆC LÀM VÀ PHÁP LUẬT VIỆC LÀM ... LUẬT VIỆC LÀM 66 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật vấn đề việc làm 66 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật việc làm 67 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực pháp ... tích, đánh giá thực tiễn thực pháp luật Việt Nam việc làm; - Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam việc làm, nâng cao hiệu thực pháp luật việc làm doanh nghiệp Kết cấu luận...
 • 92
 • 27
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở MỸ

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở MỸ
... phú Mỹ, lịch sử pháp luật lao động việc làm Mỹ có nhiều quy định chế tài đưa nhằm giải vấn đề Bài viết việc giới thiệu đạo luật liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử lao động việc làm Mỹ, sâu làm ... thức phân biệt đối xử lĩnh vực nêu quy định, chế tài kèm Các đạo luật chống phân biệt đối xử lao động pháp luật lao động việc làm Mỹ - Đạo luật dân quyền (quyền công dân) năm 1964: quy định vấn đề ... không phân biệt số công nhân viên làm việc Sau viết vào tìm hiểu số hình thức phân biệt đối xử lao động đạo luật điều chỉnh kèm: Các hình thức phân biệt đối xử lao động 3.1 Phân biệt đối xử giới:...
 • 12
 • 1,858
 • 3

Hướng tới cơ hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật thông qua hệ thống pháp luật

Hướng tới cơ hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật thông qua hệ thống pháp luật
... luật pháp sách nhằm tăng cường hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật Chương phân tích chế tài thực thi pháp luật thúc đẩy hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật Bảng tóm tắt điểm trình ... thiện tính hiệu pháp luật quốc gia liên quan đến vấn đề đào tạo việc làm cho người khuyết tật khuôn khổ dự án ILO mang tên Việc làm cho người khuyết tật: Tác động hệ thống luật pháp Dự án phủ ... có luật pháp chống phân biệt đối xử điều chỉnh đối tượng người khuyết tật gồm: Costa Rica (Luật 7600 hội Bình đẳng cho Người Khuyết tật, 1996) Ghana (Luật Người Khuyết tật, 1993) Malta (Luật...
 • 71
 • 329
 • 2

Pháp luật lao động về việc làm và giải quyết việc làm ở việt nam trong thời kỳ hội nhập

Pháp luật lao động về việc làm và giải quyết việc làm ở việt nam trong thời kỳ hội nhập
... thiện pháp luật lao động việc làm giải việc làm Việt Nam thời kỳ hội nhập; + Đưa số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật lao động việc làm giải việc làm Việt Nam thời kỳ hội nhập Cơ sở lý ... việc làm thời kỳ hội nhập Chương 3: Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam việc làm giải việc làm thời kỳ hội nhập Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1.1 Quan niệm việc làm ... giải việc làm theo Bộ luật Lao động Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 2.1 Thực trạng pháp luật lao động - việc làm 2.1.1...
 • 20
 • 406
 • 1

Pháp luật về giải quyết việc làm cho lao động dôi dư do đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Pháp luật về giải quyết việc làm cho lao động dôi dư do đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
... tích thực trạng pháp luật giải chế độ trợ cấp sách giải việc làm cho lao động dôi d- trình đổi xếp lại doanh nghiệp nhà n-ớc; + Nêu số định h-ớng giải pháp giải việc làm cho lao động dôi d- n-ớc ... lao động tài cho doanh nghiệp nhà n-ớc trình xếp lại chuyển đổi sở hữu 2.2 Kết sách pháp luật giải việc làm cho lao động dôi d- tồn khó khăn cần khắc phục 2.2.1 Kết sách pháp luật nhằm giải việc ... sách pháp luật giải việc làm cho lao động dôi d- thời gian tới nội dung luận văn Ch-ơng Quan niệm Việc làm Giải việc làm n-ớc ta sách Pháp luật 1.1 Quan niệm việc làm giải việc làm giới theo pháp...
 • 17
 • 231
 • 0

Tài liệu Hồ sơ xin việc làm năm 2013 có gì mới? ppt

Tài liệu Hồ sơ xin việc làm năm 2013 có gì mới? ppt
... tuyển dụng dùng yêu cầu tuyển dụng Hồ Xin việc làm thư xin việc bạn Thử nghiệm hiệu ứng hình ảnh Ngày nhiều ứng viên sử dụng phương thức minh họa cho trình làm việc trước Chẳng hạn trang web ... nhiều cạnh tranh, số ứng viên tìm kiếm Việc làm Kế Toán phải thể sức sáng tạo không giới hạn để làm bật tên tuổi mắt nhà tuyển dụng, chẳng hạn làm Hồ Xin việc làm theo kiểu video để công ty dễ ... cho hồ sơ, hình ảnh mạng bạn chuyên nghiệp bảo mật số thông tin cần Nộp hồ xin việc cho ai? Bạn muốn tìm nộp đơn xin việc công ty bắt buộc phải biết thong tin tuyển dụng công ty đấy.Công ty có...
 • 2
 • 2,663
 • 2

Báo cáo " Công ước về phân biệt đối xử trong việc làm, nghề nghiệp và sự nội luật hóa trong pháp luật lao động Việt Nam " potx

Báo cáo
... dng lao ng Trong ton b quỏ trỡnh lao ng, ngi s dng lao ng luụn phi to c hi cng nh i x nh gia lao ng nam v lao ng n Tuy nhiờn, lao ng n cú thiờn chc lm m v nuụi nờn s dng lao ng n, ngi s dng lao ... thit lp quan h lao ng ( ngi lao ng cú c vic lm) Phỏp lut Vit Nam khụng cú s phõn bit i x (c bit l s phõn bit trc tip) gia lao ng nam v lao ng n ny Bt k ngi lao ng (khụng phõn bit nam hay n) ... x gia nam v n dy ngh Th hai, quỏ trỡnh lao ng v s dng lao ng S bỡnh ng, khụng phõn bit v c hi v i x gia lao ng nam v lao ng n khụng ch vic tuyn dng lao ng, o to ngh m cũn quỏ trỡnh lao ng...
 • 10
 • 455
 • 1

Báo cáo "Bàn về khái niệm "việc làm" dưới góc độ của pháp luật lao động " ppt

Báo cáo
... xác góp ph n thúc y bi n pháp gi i quy t vi c làm hi u qu / (1), (2).Xem: "M t s tài li u pháp lu t lao ng nư c ngoài" B L -TB&XH 1995 T (3), (4).Xem: "Trung tâm t i n h c", Nxb N ng 1998, tr.1076, ... c làm ó h tr Làm rõ khái ni m vi c làm v m t pháp lý s xác nh khái ni m khác ngư i có vi c làm, th t nghi p, ngư i th t nghi p T ó, có th hoàn thi n pháp lu t lao ng, pháp lu t b o hi m xã ... trên, khái quát nên chưa ch c nh ng d u hi u c trưng c a vi c làm Chúng cho r ng khái ni m vi c làm dư i góc lu t pháp bao g m y u t sau: - Th nh t, vi c làm nh ng ho t ng lao ng Có th hi u lao...
 • 4
 • 766
 • 6

Báo cáo " Vấn đề lao động, việc làm, thu nhập của người lao động khi Việt Nam là thành viên của WTO và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật " docx

Báo cáo
... chỳng ta v a thi u "th y", v a thi u "th " Thi u "th y" l thi u i ng cỏn b tạp chí luật học số 11/2007 qu n lớ v cỏc chuyờn gia gi i v n hnh n n kinh t cú hi u qu Thi u "th " l thi u i ng cụng ... thu n gi a ng i lao ng v ng i s d ng lao ng, ú cú tho thu n v thu nh p c a ng i lao ng s khỏch quan hn Ti n lng s ph n ỏnh y v chớnh xỏc hn giỏ tr s c lao ng thụng qua thng l ng t gi a ng i lao ... vi c lm cho ng i lao ng, kớch thớch tng tr ng kinh t c a t n c Th hai, l thnh viờn c a WTO nờn Vi t Nam cú kh nng thu hỳt v n u t n c ngoi nhi u hn, t o c h i v "l ng" v "ch t" cho ngu n nhõn...
 • 9
 • 208
 • 0

BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013

BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý 3 năm 2013
... nghiệp Quý 4, Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4, Quý 1, Quý 2, Quý 3, 2012 20 13 20 13 20 13 2012 20 13 20 13 20 13 2,71 3, 12 2,51 2,64 1,81 2,27 2,17 2 ,32 1,44 1,95 1 ,32 1 ,30 2,88 3, 80 3, 66 3, 59 3, 29 3, 63 3,04 ... (15-24 tuổi) trở lên Quý 4, Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4, Quý 1, Quý 2, Quý 3, 2012 20 13 20 13 20 13 2012 20 13 20 13 20 13 5,29 8, 73 6,15 11,28 5,58 10,42 6,94 11,48 1, 03 1,87 1 ,31 2,49 1 ,31 2,52 1,22 2,20 ... Nữ Quý năm 20 13 (Thời điểm 1/4/20 13) Chung Nam Nữ Quý năm 20 13 (Thời điểm 1/7/20 13) Chung Nam Nữ Quý năm 20 13 (Thời điểm 1/10/20 13) 34 2,7 831 ,7 47,6 9 63, 4 33 6,1 89,1 107,0 889 ,3 9 03, 8 971,7 39 6,5...
 • 52
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông lân Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Đầu tư theo phương pháp tăng trưởngÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12bài giảng quản trị học (tệp full)Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Nămcách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngăn quả nhớ kẻ trồng câyChế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Kinh doanh quốc tế (bài giảng)Giáo án BD HSG địa lí 9Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngTư tưởng triết học chính trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập