36 2015 TT BLDTBXH

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, kỷ luật lao động

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, kỷ luật lao động
... Bộ luật lao động, người lao động cao tuổi người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định pháp luật lao động người lao động cao tuổi Hợp đồng lao động ... số hộ chiếu người lao động; c) Thông tin hợp đồng lao động tạm hoãn thực hiện: số hợp đồng; ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng lao động; d) Thời gian tạm hoãn thực hợp đồng lao động: thời điểm bắt ... lý luật lao động, người ủy quyền giao kết hợp đồng lao động tiến hành triệu tập chủ trì họp xử lý kỷ luật lao động Người ủy quyền giao kết hợp đồng lao động có quyền định xử lý kỷ luật lao động...
 • 17
 • 96
 • 0

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ
... làm thêm (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm làm việc vào ban đêm) chia cho số thực tế làm việc tháng (không kể số làm thêm) Trường hợp trả lương theo ngày theo tuần, tiền lương ... xác định sở tiền lương thực trả ngày tuần làm việc (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm làm việc vào ban đêm) chia cho số thực tế làm việc ngày tuần (không kể số làm thêm) ; b) Mức ... hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm vào ban đêm tính sau: Tiền lương làm thêm = vào ban đêm + 20% x Tiền lương thực trả ngày làm việc bình thường x Mức 150% 200% 300% Tiền lương vào...
 • 8
 • 127
 • 0

Mẫu hợp đồng lao động theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Mẫu hợp đồng lao động theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
... Khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động ... lục hợp đồng nội dung Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị nội dung hợp đồng lao động Hợp đồng lao động làm , có hiệu lực từ ngày Người lao động (Ký, ghi rõ họ tên) tháng năm Người sử dụng lao ... tuân theo hợp đồng lao động ký kết Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ cam kết thực điều khoản quy định ghi hợp đồng lao động Điều VI: Điều khoản thi hành - Những vấn đề lao động không ghi hợp đồng lao...
 • 4
 • 1,298
 • 25

Hướng dẫn Số: 32/2010/TT-BLĐTBXH ppsx

Hướng dẫn Số: 32/2010/TT-BLĐTBXH ppsx
... Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành ... Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành ... Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số điều Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành...
 • 42
 • 78
 • 0

Thông tư 03/2011/TT-BLĐTBXH doc

Thông tư 03/2011/TT-BLĐTBXH doc
... tiếp vấn, khảo sát, thống kê công trình tính vào chi phí vấn đầu xây dựng công trình Kinh phí tăng thêm để thực chế độ quy định Thông sử dụng từ chi phí dự phòng tổng mức đầu xây ... đầu xây dựng công trình duyệt chủ đầu trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tổng mức đầu theo quy định hành quản lý chi phí đầu xây dựng công trình Điều Tổ chức thực Chủ đầu ... thi công xây dựng công trình Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2011 Các chế độ quy định Thông áp dụng cho toàn khối lượng công trình Trong trình...
 • 5
 • 97
 • 0

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BLĐTBXH pdf

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BLĐTBXH pdf
... biệt 3 Trói đối ng Không cho đối ng ăn, uống ngủ Buộc đối ng mặc loại quần áo dị thường không phù hợp Ngừng chăm sóc y tế cho đối ng Dùng đối ng để kỷ luật đối ng khác Đe dọa ... an toàn đối ng Điều Các quyền đối ng sở bảo trợ xã hội Tham gia trình lập kế hoạch chăm sóc trợ giúp đối ng Tham gia trình đưa định việc tái hòa nhập gia đình, cộng đồng đối ng; bảo ... đối ng Tham gia vào công việc hàng ngày sở bảo trợ xã hội phù hợp với độ tuổi khả đối ng mà không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay phát triển đối ng thời gian học tập, giải trí đối ng...
 • 8
 • 81
 • 0

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BLĐTBXH docx

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BLĐTBXH docx
... biệt 3 Trói đối ng Không cho đối ng ăn, uống ngủ Buộc đối ng mặc loại quần áo dị thường không phù hợp Ngừng chăm sóc y tế cho đối ng Dùng đối ng để kỷ luật đối ng khác Đe dọa ... an toàn đối ng Điều Các quyền đối ng sở bảo trợ xã hội Tham gia trình lập kế hoạch chăm sóc trợ giúp đối ng Tham gia trình đưa định việc tái hòa nhập gia đình, cộng đồng đối ng; bảo ... đối ng Tham gia vào công việc hàng ngày sở bảo trợ xã hội phù hợp với độ tuổi khả đối ng mà không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay phát triển đối ng thời gian học tập, giải trí đối ng...
 • 8
 • 69
 • 0

THÔNG TƯ 02/2011/TT-BLĐTBXH pdf

THÔNG TƯ 02/2011/TT-BLĐTBXH pdf
... hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tự nguyện Điều Điều khoản thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; quy định Thông áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 Trong trình thực ... chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối ng quy định khoản Điều Thông điều chỉnh theo công thức sau: Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều = ... giải KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ ng, Phó Thủ ng CP; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - VP TƯ Đảng Ban Đảng; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan...
 • 3
 • 106
 • 0

THÔNG TƯ 03/2011/TT-BLĐTBXH pptx

THÔNG TƯ 03/2011/TT-BLĐTBXH pptx
... tiếp vấn, khảo sát, thống kê công trình tính vào chi phí vấn đầu xây dựng công trình Kinh phí tăng thêm để thực chế độ quy định Thông sử dụng từ chi phí dự phòng tổng mức đầu xây ... đầu xây dựng công trình duyệt chủ đầu trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tổng mức đầu theo quy định hành quản lý chi phí đầu xây dựng công trình Điều Tổ chức thực Chủ đầu ... thi công xây dựng công trình Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2011 Các chế độ quy định Thông áp dụng cho toàn khối lượng công trình Trong trình...
 • 4
 • 60
 • 0

Thông báo số 09/2011/TT - BLĐTBXH potx

Thông báo số 09/2011/TT - BLĐTBXH potx
... nước; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung uơng đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn QPPL - Bộ Tư pháp; - Công báo Website ... Đảng; - Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc Nguyễn Ngọc Phi Uỷ ban Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm ... chất quốc phòng: - Chính trị, đạo đức: + Hiểu biết số kiến thức phổ thông chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp Pháp luật Nhà nước; + Có lối sống lành mạnh, sống làm việc theo...
 • 117
 • 125
 • 0

Thông báo số 06/2011/TT-BLĐTBXH potx

Thông báo số 06/2011/TT-BLĐTBXH potx
... - Kỹ năng: + Thực số bước quy trình công nghệ chống ăn mòn kim loại đạt chất lượng hiệu quả; + Vận hành số thiết bị công nghệ chống ăn mòn kim loại; + Thực điều chỉnh thông số kỹ thuật trình ... KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “CÔNG NGHỆ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI” (Ban hành kèm theo Thông số 06/2011/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh Xã hội) PHỤ ... tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông tương đương; (Tốt nghiệp Trung học sở học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo); Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 34 Bằng...
 • 231
 • 61
 • 0

Tờ trình số 33/2011/TT-BLĐTBXH pdf

Tờ trình số 33/2011/TT-BLĐTBXH pdf
... Lao động - Lập bảng tính sau: Số ngày năm (theo dương lịch) TN = 365 Tổng số ngày nghỉ hàng tuần năm 2011 Tt = 52 Số ngày nghỉ hàng năm Tp = 15 Số ngày nghỉ lễ TL = Số làm việc bình thường ngày ... động - Lập bảng tính sau: Số ngày tính theo năm dương lịch TN = 365 Tổng số ngày nghỉ hàng tuần năm 2011 Tt = 52 Số ngày nghỉ hàng năm Tp = 19 Số ngày nghỉ lễ TL = Số làm việc bình thường ngày ... 2312 Công ty X phân bố số tiêu chuẩn làm việc hàng ngày công nhân A năm 2011 sau: Các tháng theo dương lịch Số tiêu chuẩn làm việc hàng ngày Số ngày làm việc tháng Tổng số làm việc tháng Ghi Tháng...
 • 9
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHPhân tích phương sai với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Phân tích khác biệt với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Một số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSS (LV tốt nghiệp)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của một số chất bổ sung đến khả năng sinh trưởng của cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) trong ống nghiệm (LV thạc sĩ)Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Ứng dụng khai triển kì dị trong nén ảnhỨng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort- SnortsamLập trình fortran trong môi trường ansys CFXBaigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuDiễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nayGiới thiệu về ANSYS CFXChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuTừ vựng theo chủ điểm health and medicine (2)Chuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhBài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác lê xuân namChí nhàn dật trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập