luat an toan thuc pham 2010

Luat An toan thuc pham 2010 docx

Luat An toan thuc pham 2010 docx
... liên ngành an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý nhiều ngành địa phương, quan chủ trì thực kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với quan hữu quan thuộc bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân ... doanh thực phẩm cộng đồng, ý thức người tiêu dùng thực phẩm Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm địa bàn quản lý Mục THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 66 Thanh tra an ... truyền thông an toàn thực phẩm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành Thủ trưởng quan ngang có liên quan có trách nhiệm đạo quan hữu quan cung cấp xác khoa học thông tin an toàn thực phẩm;...
 • 26
 • 177
 • 1

Triển khai luật an toàn thực phẩm năm 2010

Triển khai luật an toàn thực phẩm năm 2010
... phát triển theo sản phẩm thực phẩm) Hầu hết nước, Luật an toàn thực phẩm đưa điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm Bảo đảm an toàn thực phẩm xuyên suốt trình “từ nông trại đến bàn ăn” (quan ... LUẬT VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN THẾ GIỚI NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA HỆ THỐNG LUẬT     Luật An toàn thực phẩm, Luật Thực phẩm Khuyến khích cạnh tranh thay cho độc quyền thực phẩm ... bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm Mục Điều kiện bảo đảm an toàn sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống Mục Điều kiện bảo đảm an toàn TP sơ chế, chế biến TP, kinh doanh TP...
 • 81
 • 308
 • 0

Luật an toàn thực phẩm năm 2010

Luật an toàn thực phẩm năm 2010
... phạm pháp luật an toàn thực phẩm địa bàn quản lý Mục THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 66 Thanh tra an toàn thực phẩm Thanh tra an toàn thực phẩm tra chuyên ngành Thanh tra an toàn thực phẩm ngành ... nghiệm an toàn thực phẩm Việc thực quy định khác pháp luật an toàn thực phẩm Mục KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 68 Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc ... nước an toàn thực phẩm thực phẩm nhập Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập phải kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm, ...
 • 38
 • 129
 • 0

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM pdf

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM pdf
... thực phẩ m Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm địa bàn quản lý Mục THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 66 Thanh tra an toàn thực phẩm Thanh tra an toàn thực phẩm tra chuyên ... TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 68 Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm 35 Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ quản lý ngành thực việc kiểm tra an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm ... nước an toàn thực phẩm thực phẩm nhập 20 Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập phải kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm, ...
 • 38
 • 210
 • 0

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM potx

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM potx
... luật an toàn thực phẩm Mục KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 68 Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ quản lý ngành thực việc kiểm tra an toàn thực phẩm ... lượng tra an toàn thực phẩm bộ, quan ngang với số lực lượng khác việc bảo đảm an toàn thực phẩm Điều 67 Nội dung tra an toàn thực phẩm Việc thực quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm sản ... doanh thực phẩm cộng đồng, ý thức người tiêu dùng thực phẩm Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm địa bàn quản lý Mục THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 66 Thanh tra an toàn...
 • 37
 • 107
 • 0

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM pps

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM pps
... phạm pháp luật an toàn thực phẩm địa bàn quản lý Mục THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 66 Thanh tra an toàn thực phẩm Thanh tra an toàn thực phẩm tra chuyên ngành Thanh tra an toàn thực phẩm ngành ... an toàn thực phẩm Việc thực quy định khác pháp luật an toàn thực phẩm Mục KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ quản lý ngành thực việc kiểm tra an toàn thực phẩm ... bảo đảm an toàn thực phẩm trình kinh doanh chịu trách nhiệm an toàn thực phẩm kinh doanh; b) Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm; lưu...
 • 38
 • 40
 • 0

Luật an toàn thực phẩm 01 07 2011

Luật an toàn thực phẩm 01 07 2011
... thực phẩ m Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm địa bàn quản lý Mục THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 66 Thanh tra an toàn thực phẩm Thanh tra an toàn thực phẩm tra chuyên ... TRA AN TOÀN THỰC PHẨM Điều 68 Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm 35 Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ quản lý ngành thực việc kiểm tra an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm ... nước an toàn thực phẩm thực phẩm nhập 20 Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập phải kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm, ...
 • 38
 • 96
 • 0

Thực trạng và hiệu quả giải pháp can thiệp thực thi pháp luật an toàn thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thực trạng và hiệu quả giải pháp can thiệp thực thi pháp luật an toàn thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
... doanh dịch vụ ăn uống quận Hai Trưng, Nội năm 2013 Đánh giá hiệu giải pháp can thi p nâng cao việc thực thi pháp luật an toàn thực phẩm số sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quận Hai Trưng, ... 79,7% Thực hành đeo găng tay ngƣời chế biến 87,6% Đánh giá hiệu giải pháp can thi p nâng cao việc thực thi pháp luật an toàn thực phẩm số sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quận Hai Trƣng, Nội ... sở mà cần kết hợp nhiều chế, nâng cao nhận thức thực hành pháp luật ATTP sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mang ý nghĩa then chốt 1.2 Các giải pháp can thi p nâng cao thực thi pháp luật an toàn thực...
 • 28
 • 143
 • 0

Thực trạng và hiệu quả giải pháp can thiệp thực thi pháp luật an toàn thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thực trạng và hiệu quả giải pháp can thiệp thực thi pháp luật an toàn thực phẩm của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
... thực thi pháp luật an toàn thực phẩm số sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quận Hai Trưng, Nội năm 2013 Đánh giá hiệu giải pháp can thi p nâng cao việc thực thi pháp luật an toàn thực phẩm số sở ... GIÁ HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CAN THI P NÂNG CAO THỰC THI PHÁP LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI NĂM 2013 - 2014 81 3.2.1 Hiệu thực ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng hiệu giải pháp can thi p thực thi pháp luật an toàn thực phẩm số sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quận Hai Trưng, Nội với mục tiêu: Mô tả thực trạng thực...
 • 194
 • 157
 • 1

GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM (luật số 552010QH12)

GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM (luật số 552010QH12)
... KINH DOANH THC PHM Gm 15 iu t iu 19 n iu 33 gm mc: *Mc iu kin chung v bo m an ton thc phm sn xut, kinh doanh thc phm *Mc iu kin bo m an ton sn xut, kinh doanh thc phm ti sng *Mc iu kin bo m an ton ... doanh thc phm ó qua ch bin *Mc iu kin bo m an ton kinh doanh dch v n ung *Mc iu kin bo m an ton kinh doanh thc n ng ph MT S IM NI BT CA CHNG IV - Quy nh riờng i vi cỏc c s sn xut, kinh doanh ... nhõn kinh doanh thc phm - Ngi tiờu dựng thc phm LUAT AN TOAN THUC PHAM (chuong II).ppt Chng III IU KIN M BO AN TON I VI THC PHM Bao gm iu t iu 10 n iu 18: - iu kin chung v bo m an ton i vi thc...
 • 39
 • 178
 • 1

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
... kinh doanh thc phm phi chu trỏch nhim v an ton i vi thc phm mỡnh sn xut, kinh doanh Qun lý an ton thc phm phi trờn c s quy chun k thut tng ng, quy nh c quan qun lý nh nc cú thm quyn ban hnh v ... cỏc iu kin bo m an ton i vi thc phm quỏ trỡnh kinh doanh v chu trỏch nhim v an ton thc phm mỡnh kinh doanh; b) Kim tra ngun gc, xut x thc phm, nhón thc phm v cỏc ti liu liờn quan n an ton thc phm; ... iu kin bo m an ton thc phm l nhng quy chun k thut v nhng quy nh khỏc i vi thc phm, c s sn xut, kinh doanh thc phm v hot ng sn xut, kinh doanh thc phm c quan qun lý nh nc cú thm quyn ban hnh nhm...
 • 123
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐề Cương Lịch Sử Thế Giới Hiện ĐạiChương trình đào tạo ngành kĩ thuật y sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Vận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 2020TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO các EM mất gốcNghệ thuật xây dựng cốt truyện của Edgar Allan PoeTL văn hóa và lưu ý đàm phán với đối tác Thái LanPHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA FDI; XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ DÂN SỐ ĐẾN GDPKiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giớiThơ điền viên đời Đường (LA tiến sĩ Ngữ Văn)Nhân vật nữ trong tác phẩm của Ernest Hemingway từ góc độ nữ quyềnQuan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo lào việt nam từ năm 1992 đến năm 201477 Đề minh họa môn toán có đáp ánĐề bài: Phân tích thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.Cách Xử Lý Các Trường Hợp Về Hóa ĐơnChuyên Đề Một Số Vấn Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng Và Công Tác Cán Bộ Hiện NayVẤN ĐÁP ĐẦU TƯ QUỐC TẾGiáo trình nuôi trồng thủy sản đại cươngliên môn trường thcs ialy(2015 2016)Quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập