Đề thi công chức ngoại ngữ tỉnh quảng nam 2016 tổng hợp

Tài liệu ôn tập thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016 Tiếng anh trắc nghiệm

Tài liệu ôn tập thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016 Tiếng anh trắc nghiệm
... try and _ something of the language You will enjoy things a lot more learn 147 Listen to that music! Our neighbors _ play music that loud at this hour Often/usually 148 After thirty-five years ... tonight In fact he hardly said anything talkative 85 She her father, everyone says how alike they are! Takes after 86 When you arrive at the airport, the first thing you should is go to The ... of view, in this situation, you ‘d better say less and _ more 96 He just turned away when I asked him he meant 97 He is a man of _ words few 98 We have imported computers this year than...
 • 14
 • 117
 • 5

Đề thi HS giỏi Hóa 9 Tỉnh Quảng Nam 07-08

Đề thi HS giỏi Hóa 9 Tỉnh Quảng Nam 07-08
... UBND TỈNH QNAM KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC : 2007-2008 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC ********************* - ĐỀ CHÍNH THỨC ... Al(OH)3 (mol) 0,01 0,01 Thể tích dung dịch NaOH cần dùng = 0,18 + 0,01 = 0,19lít = 190 ml Câu 3/ (4điểm) a/ Viết phương trình hóa học phản ứng xảy : Al + 4HNO3 → Al(NO)3 + NO ↑+ 2H2O (1) 3Zn + 8HNO3 ... ↑= 0,03 = 0, 09 mol - Theo (3) & (4) → nNO3- tạo muối = 8nN2O ↑ 0,01 = 0,08 mol = - Tổng số mol NO3- tạo muối = 0, 09 + 0,08 = 0,17 mol - Khối lượng kim loại tan axit = 5–2,013 = 2 ,98 7 gam - Khối...
 • 5
 • 358
 • 8

Đề thi HSG CASIO lớp 9 - Tỉnh Quảng Nam

Đề thi HSG CASIO lớp 9 - Tỉnh Quảng Nam
... h(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) Suy p(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + (2x2+1) P(x)= x5 –15x4 +85x3 – 223x2 +274x – 1 19 P(2010)=20 09. 2008.2007.2006.2005+2(2010)2+1 a= –15; b = 85; c = –223 ; d= 274; e = –1 19 (sai kq -0 .25) ... 8/ 19) A = 867 492 92044 898 Điểm Điểm TP toàn 1 2 (14 chữ số) Đặt Q(x)= 2x2 +1; h(x)= P(x) – (2x2+1) Từ giả thi t ta súy h(1) = h(2) = h(3) = h(4) =h(5) = 0; Do hệ số x5 nên h(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) ... TẠO KỲ THI TNTH VÀ GIẢI TOÁN CASIO QUẢNG NAM NĂM HỌC 20 09 -2 010 ==== ===== Bài Lời giải gợi ý HƯỚNG DẪN CHẤM Môn : Giải toán Casio Đáp số a) b) Hai nghiệm, nghiệm 0,5 P ≈ 3,7 59 (x =11/ 19; y =16/57);...
 • 4
 • 790
 • 15

Tài liệu Đề thi vào chuyên ngoại ngữ - hà nội năm 2009-2010 pptx

Tài liệu Đề thi vào chuyên ngoại ngữ - hà nội năm 2009-2010 pptx
... built two department stores this year A Two department stores are built this year B Two department stores this year have been built C Two department stores have to be built this year D Two department ... It seems strange that nobody says, ‘(36)_ me, but I think you have forgotten something I suppose the violinist (37)_ have been thinking of something else, and there might (38)_ have been any other ... underground system (41)_ to be sent to this office, so if you lose anything you (42)_ easily get it back In this case, the violinist must have (43)_ very absent-minded Perhaps he or she didn’t (44)_...
 • 5
 • 309
 • 3

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Tỉnh Quảng Nam [2008 - 2009] ppsx

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Tỉnh Quảng Nam [2008 - 2009] ppsx
... CH2=CH-CH2-CH2-OH but-3-en-1-ol CH2=CH-CH(OH)-CH3 but-3-en-2-ol CH3-CH=CH-CH2-OH but-2-en-1-ol CH2=C(CH3)-CH2-OH 2-metyl propen-1-ol CH3-CH2-CH2-CHO butanal CH3-CH(CH3)-CHO 2-metyl propanal CH3-CO-CH2-CH3 ... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2008 - 2009 Môn thi : HÓA HỌC Câu Đáp án Các phương trình hoá học phản ứng: I.1 Cu(NO3)2 + 2NO2↑ ... cực yếu CH 3- đẩy electron O phân cực mạnh phân cực C6H 5- hút mạnh electron CO hút electron mạnh phân cực mạnh có hai nhóm SO hút electron O 1/ 3- 1/ 2- CH3 - - CH3O O - O CH3 C CH3 1/ 2- O bền bền,...
 • 9
 • 198
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam pot

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam pot
... get my (15) A presently B at the moment C now D at this time A retirement B their C later D third A present B survived C free D intact A this B longer C leisure D people A use B tend C have ... (collect)……………………… (5) (nation) ………………………… money is printed on paper Each country has its own currency, with names such as pound, dollar, dong, yuan and so on (6) (decide) ……………………… the rate for the international ... home What I can't understand, however, is who these people are As far as I can (6) the whole thing is another one of (7) journalistic fictions I admit that there are a lot of retired people...
 • 4
 • 123
 • 0

Đề thi công chức thuế môn tiếng Anh nam 2014

Đề thi công chức thuế môn tiếng Anh nam 2014
... writer thing about the holiday village? A The apartments there are not big enough B It is not convenient because you cannot use your car C It can only be enjoyed in good weather D There is something ... sentences from following sets of words and phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ... following sentences into English Anh ta thường xuyên làm muộn sáng lại đến Chính sách tài khóa Bộ Tài Chính thực chia thành hai phần: chi tiêu Chính phủ thuế Hôm giá...
 • 5
 • 327
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI tỉnh Quảng Nam 2007 - 2008

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI tỉnh Quảng Nam 2007 - 2008
... ………………………………………………………………………………………………… SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 200 7- 2008 HƯỚNG DẤN CHẤM MÔN TIẾNG ANH SECTION ONE LISTENING (4 điểm ) Question (2 điểm) Mỗi từ chọn 0,25 đ Event/ Activity ... About a third of the women said they wanted to wait for the man to ask But only three per cent of the men wanted that This means that almost (4) ……………………… as many women as men think that this is ... and Table below Complete this text with these words plus of where necessary (2.5 pts) a great deal few many most twelve times a third fewest more ninety per cent two-thirds I read several studies...
 • 11
 • 63
 • 0

đề thi học kì 2 toán 10 Quảng Nam 2016

đề thi học kì 2 toán 10 Quảng Nam 2016
... SỞ GDĐT QUẢNG NAM (Đề dự bị) THI HỌC KÌ II NĂM 20 14 -20 15 MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Giải bất phương trình sau: ( ) a) − x + ( x + 1)(4 x − 5) > c) b) 2x ≤1 x 2 x − ... GDĐT QUẢNG NAM (Đề dự bị) THI HỌC KÌ II NĂM 20 14 -20 15 MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Giải bất phương trình: a) −x + ≥0 ( x + 9)( x − 4) b) x − > x + c) x + x + ≤ x + Câu 2: ... M(1 ;2) chắn hai trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích Câu 6: (1 điểm) Cho a2 + b2 + c2 = abc Chứng minh rằng: a + b + c > abc -Hết SỞ GDĐT QUẢNG NAM (Đề dự bị) THI HỌC KÌ II NĂM 20 14 -20 15...
 • 4
 • 328
 • 0

Đáp án câu hỏi tin học thi công chức tp hồ chí minh năm 2016 (phần 1)

Đáp án câu hỏi tin học thi công chức tp hồ chí minh năm 2016 (phần 1)
... phần mở rộng tên file đảm nhận chức sau đây? a, Quy định thuộc tính file b, Quy định kiểu file c, Quy định kích thrớc file 20 Để khởi dộng chức tìm kiếm thông tin Windows, thao tác sau không ... a, Chọn mục Computers or people, chọn Within the last week b, Chọn mục Documents, chọn Within the last week c, Chọn mục All files and folders, chọn Within the last week 22 Các kí tư sau dược ... cần gở bỏ Khi thực thao tác thi t lập cỡ giấy mặc định cho máy in, thực theo thao tác sau đày? a, Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Properties/General/Prin ting Preferences b, Kích chuột...
 • 13
 • 148
 • 0

TOÀN tập lý THUYẾT ôn THI THPT QUỐC GIA môn vât lý năm 2016 (tổng hợp kiến thức vật lí 12 toàn tập)

TOÀN tập lý THUYẾT ôn THI THPT QUỐC GIA môn vât lý năm 2016 (tổng hợp kiến thức vật lí 12  toàn tập)
... – THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho (sưu tầm bổ sung) -6- VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 Câu 33 (CĐ2 012) Khimột vật daođộngđiềuhòa,chuyểnđộngcủa vật từvịtríbiênvềvịtrí ... (sưu tầm bổ sung) -7- VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 A Vectơvậntốcvàvectơ gia tốccủa vật luônngượcchiềunhau B Chuyểnđộngcủa vật từvịtrícânbằngravịtríbiênlàchuyểnđộngchậmdần ... VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 Phươngtrình gia tốccủa vật daođộngđiềuhòa: Gia tốc a = dv =v'=x''; a =-ω2Acos(ωt...
 • 136
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi công chức ngoại vụđề thi công chức ngoai vuđề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2012đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2010đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2013đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2011de thi cong chuc mon anh van b nam 2012đáp án đề thi công chức thuế môn tiếng anh năm 2012đề thi công chức môn kiến thức chung năm 2013đề thi công chức môn kiến thức chung năm 2012đề thi công chức ngân hàng nhà nước năm 2012de thi cong chuc kho bac nha nuoc nam 2012de thi cong chuc kho bac nha nuoc nam 2011đề thi công chức giáo viên tiểu học năm 2014đề thi công chức giáo viên tiểu học năm 2013TƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 4 NGHỀ NGHIỆPCHUONG 7 THI TRUONG THU CAP SO GIAO DICH CHUNG KHOAN TP HCMCHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEUCHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEUCHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTCHUONG V THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPQuy tắc thống nhất về nhờ thu URC 522 tiếng anhPhân tích chỉ tiêu lợi nhuận công ty Kinh ĐôĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN : GDCD 10 ( CÓ ĐÁP ÁN) HAYMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THƯỞNG NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNGDe van tuyen sinh dai tra chuyen 2013 2014Đề chuyên sinh nam hoc 2013 2014Đề thi vào chuyên 20132014TỪ VỰNG NGỮ PHÁP STARTERS MOVERS HOÀN CHỈNH NHẤT.Nhận dạng văn bản một số ngôn ngữ La TinhSecrets of Closing the Sale by Zig ZiglarNghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà NẵngCuộc phiêu lưu kinh doanhPhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yên