Đề thi công chức ngoại ngữ tỉnh quảng nam 2016 tổng hợp

Tài liệu ôn tập thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016 Tiếng anh trắc nghiệm

Tài liệu ôn tập thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016 Tiếng anh trắc nghiệm
... try and _ something of the language You will enjoy things a lot more learn 147 Listen to that music! Our neighbors _ play music that loud at this hour Often/usually 148 After thirty-five years ... tonight In fact he hardly said anything talkative 85 She her father, everyone says how alike they are! Takes after 86 When you arrive at the airport, the first thing you should is go to The ... of view, in this situation, you ‘d better say less and _ more 96 He just turned away when I asked him he meant 97 He is a man of _ words few 98 We have imported computers this year than...
 • 14
 • 100
 • 5

Đề thi HS giỏi Hóa 9 Tỉnh Quảng Nam 07-08

Đề thi HS giỏi Hóa 9 Tỉnh Quảng Nam 07-08
... UBND TỈNH QNAM KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC : 2007-2008 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC ********************* - ĐỀ CHÍNH THỨC ... Al(OH)3 (mol) 0,01 0,01 Thể tích dung dịch NaOH cần dùng = 0,18 + 0,01 = 0,19lít = 190 ml Câu 3/ (4điểm) a/ Viết phương trình hóa học phản ứng xảy : Al + 4HNO3 → Al(NO)3 + NO ↑+ 2H2O (1) 3Zn + 8HNO3 ... ↑= 0,03 = 0, 09 mol - Theo (3) & (4) → nNO3- tạo muối = 8nN2O ↑ 0,01 = 0,08 mol = - Tổng số mol NO3- tạo muối = 0, 09 + 0,08 = 0,17 mol - Khối lượng kim loại tan axit = 5–2,013 = 2 ,98 7 gam - Khối...
 • 5
 • 353
 • 8

Đề thi HSG CASIO lớp 9 - Tỉnh Quảng Nam

Đề thi HSG CASIO lớp 9 - Tỉnh Quảng Nam
... h(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) Suy p(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + (2x2+1) P(x)= x5 –15x4 +85x3 – 223x2 +274x – 1 19 P(2010)=20 09. 2008.2007.2006.2005+2(2010)2+1 a= –15; b = 85; c = –223 ; d= 274; e = –1 19 (sai kq -0 .25) ... 8/ 19) A = 867 492 92044 898 Điểm Điểm TP toàn 1 2 (14 chữ số) Đặt Q(x)= 2x2 +1; h(x)= P(x) – (2x2+1) Từ giả thi t ta súy h(1) = h(2) = h(3) = h(4) =h(5) = 0; Do hệ số x5 nên h(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) ... TẠO KỲ THI TNTH VÀ GIẢI TOÁN CASIO QUẢNG NAM NĂM HỌC 20 09 -2 010 ==== ===== Bài Lời giải gợi ý HƯỚNG DẪN CHẤM Môn : Giải toán Casio Đáp số a) b) Hai nghiệm, nghiệm 0,5 P ≈ 3,7 59 (x =11/ 19; y =16/57);...
 • 4
 • 767
 • 15

Tài liệu Đề thi vào chuyên ngoại ngữ - hà nội năm 2009-2010 pptx

Tài liệu Đề thi vào chuyên ngoại ngữ - hà nội năm 2009-2010 pptx
... built two department stores this year A Two department stores are built this year B Two department stores this year have been built C Two department stores have to be built this year D Two department ... It seems strange that nobody says, ‘(36)_ me, but I think you have forgotten something I suppose the violinist (37)_ have been thinking of something else, and there might (38)_ have been any other ... underground system (41)_ to be sent to this office, so if you lose anything you (42)_ easily get it back In this case, the violinist must have (43)_ very absent-minded Perhaps he or she didn’t (44)_...
 • 5
 • 301
 • 3

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Tỉnh Quảng Nam [2008 - 2009] ppsx

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Tỉnh Quảng Nam [2008 - 2009] ppsx
... CH2=CH-CH2-CH2-OH but-3-en-1-ol CH2=CH-CH(OH)-CH3 but-3-en-2-ol CH3-CH=CH-CH2-OH but-2-en-1-ol CH2=C(CH3)-CH2-OH 2-metyl propen-1-ol CH3-CH2-CH2-CHO butanal CH3-CH(CH3)-CHO 2-metyl propanal CH3-CO-CH2-CH3 ... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2008 - 2009 Môn thi : HÓA HỌC Câu Đáp án Các phương trình hoá học phản ứng: I.1 Cu(NO3)2 + 2NO2↑ ... cực yếu CH 3- đẩy electron O phân cực mạnh phân cực C6H 5- hút mạnh electron CO hút electron mạnh phân cực mạnh có hai nhóm SO hút electron O 1/ 3- 1/ 2- CH3 - - CH3O O - O CH3 C CH3 1/ 2- O bền bền,...
 • 9
 • 190
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam pot

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam pot
... get my (15) A presently B at the moment C now D at this time A retirement B their C later D third A present B survived C free D intact A this B longer C leisure D people A use B tend C have ... (collect)……………………… (5) (nation) ………………………… money is printed on paper Each country has its own currency, with names such as pound, dollar, dong, yuan and so on (6) (decide) ……………………… the rate for the international ... home What I can't understand, however, is who these people are As far as I can (6) the whole thing is another one of (7) journalistic fictions I admit that there are a lot of retired people...
 • 4
 • 117
 • 0

Đề thi công chức thuế môn tiếng Anh nam 2014

Đề thi công chức thuế môn tiếng Anh nam 2014
... writer thing about the holiday village? A The apartments there are not big enough B It is not convenient because you cannot use your car C It can only be enjoyed in good weather D There is something ... sentences from following sets of words and phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ... following sentences into English Anh ta thường xuyên làm muộn sáng lại đến Chính sách tài khóa Bộ Tài Chính thực chia thành hai phần: chi tiêu Chính phủ thuế Hôm giá...
 • 5
 • 318
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI tỉnh Quảng Nam 2007 - 2008

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI tỉnh Quảng Nam 2007 - 2008
... ………………………………………………………………………………………………… SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 200 7- 2008 HƯỚNG DẤN CHẤM MÔN TIẾNG ANH SECTION ONE LISTENING (4 điểm ) Question (2 điểm) Mỗi từ chọn 0,25 đ Event/ Activity ... About a third of the women said they wanted to wait for the man to ask But only three per cent of the men wanted that This means that almost (4) ……………………… as many women as men think that this is ... and Table below Complete this text with these words plus of where necessary (2.5 pts) a great deal few many most twelve times a third fewest more ninety per cent two-thirds I read several studies...
 • 11
 • 58
 • 0

đề thi học kì 2 toán 10 Quảng Nam 2016

đề thi học kì 2 toán 10 Quảng Nam 2016
... SỞ GDĐT QUẢNG NAM (Đề dự bị) THI HỌC KÌ II NĂM 20 14 -20 15 MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Giải bất phương trình sau: ( ) a) − x + ( x + 1)(4 x − 5) > c) b) 2x ≤1 x 2 x − ... GDĐT QUẢNG NAM (Đề dự bị) THI HỌC KÌ II NĂM 20 14 -20 15 MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Giải bất phương trình: a) −x + ≥0 ( x + 9)( x − 4) b) x − > x + c) x + x + ≤ x + Câu 2: ... M(1 ;2) chắn hai trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích Câu 6: (1 điểm) Cho a2 + b2 + c2 = abc Chứng minh rằng: a + b + c > abc -Hết SỞ GDĐT QUẢNG NAM (Đề dự bị) THI HỌC KÌ II NĂM 20 14 -20 15...
 • 4
 • 313
 • 0

Đáp án câu hỏi tin học thi công chức tp hồ chí minh năm 2016 (phần 1)

Đáp án câu hỏi tin học thi công chức tp hồ chí minh năm 2016 (phần 1)
... phần mở rộng tên file đảm nhận chức sau đây? a, Quy định thuộc tính file b, Quy định kiểu file c, Quy định kích thrớc file 20 Để khởi dộng chức tìm kiếm thông tin Windows, thao tác sau không ... a, Chọn mục Computers or people, chọn Within the last week b, Chọn mục Documents, chọn Within the last week c, Chọn mục All files and folders, chọn Within the last week 22 Các kí tư sau dược ... cần gở bỏ Khi thực thao tác thi t lập cỡ giấy mặc định cho máy in, thực theo thao tác sau đày? a, Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Properties/General/Prin ting Preferences b, Kích chuột...
 • 13
 • 125
 • 0

TOÀN tập lý THUYẾT ôn THI THPT QUỐC GIA môn vât lý năm 2016 (tổng hợp kiến thức vật lí 12 toàn tập)

TOÀN tập lý THUYẾT ôn THI THPT QUỐC GIA môn vât lý năm 2016 (tổng hợp kiến thức vật lí 12  toàn tập)
... – THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho (sưu tầm bổ sung) -6- VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 Câu 33 (CĐ2 012) Khimột vật daođộngđiềuhòa,chuyểnđộngcủa vật từvịtríbiênvềvịtrí ... (sưu tầm bổ sung) -7- VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 A Vectơvậntốcvàvectơ gia tốccủa vật luônngượcchiềunhau B Chuyểnđộngcủa vật từvịtrícânbằngravịtríbiênlàchuyểnđộngchậmdần ... VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 Phươngtrình gia tốccủa vật daođộngđiềuhòa: Gia tốc a = dv =v'=x''; a =-ω2Acos(ωt...
 • 136
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi công chức ngoại vụđề thi công chức ngoai vuđề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2012đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2010đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2013đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2011de thi cong chuc mon anh van b nam 2012đáp án đề thi công chức thuế môn tiếng anh năm 2012đề thi công chức môn kiến thức chung năm 2013đề thi công chức môn kiến thức chung năm 2012đề thi công chức ngân hàng nhà nước năm 2012de thi cong chuc kho bac nha nuoc nam 2012de thi cong chuc kho bac nha nuoc nam 2011đề thi công chức giáo viên tiểu học năm 2014đề thi công chức giáo viên tiểu học năm 2013Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015báo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiKế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH KATOLEC VIỆT NAMHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạnh tín dụng khách hàng (LV thạc sĩ)NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8