Thử nghiệm sản xuất phân bón từ phụ phẩm Biogas bằng phương pháp làm khô trực tiếp và đánh giá sơ bộ hiệu quả trên một số loại cây trồng ngắn ngày

thử nghiệm sản xuất chà bông từ tôm sú (penaeus monodon)

thử nghiệm sản xuất chà bông từ tôm sú (penaeus monodon)
... thủy sản chí phần tôm bị loại khỏi qui trình chế biến để sản xuất mặt hàng mới, mang lại giá trị kinh tế cao sản phẩm chà tôm Hiện thị trường có nhiều sản phẩm chà từ thủy sản như: chà cá ... trọng tiềm giá trị kinh tế sản phẩm tôm chà Chính điều mà định thực đề tài Thử nghiệm sản xuất chà từ tôm Penaeus monodon” 1.2 Mục tiêu Tận dụng lượng nguyên liệu tôm kích cỡ công ty chế ... nghiệp Đại học ngành Chế biến Thủy sản 2011 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Qui trình sản xuất tôm chà Sơ đồ qui trình dự kiến sản xuất tôm chà bông: TÔM SÚ XỬ LÝ SƠ BỘ RỬA SẠCH HẤP SƠ BỘ...
 • 42
 • 379
 • 4

THỬ NGHIỆM sản XUẤT đồ hộp từ cá HE VÀNG (barbonymus altus)

THỬ NGHIỆM sản XUẤT đồ hộp từ cá HE VÀNG (barbonymus altus)
... biến thủy sản TÓM TẮT Đề tài "Thử nghiệm sản xuất đồ hộp từ he vàng" Với mục tiêu tạo sản phẩm he đóng hộp, hoàn thiện chất lƣợng đồ hộp cá, đề tài tiến hành khảo sát ba thí nghiệm: Khảo ... sông, đƣợc nuôi phổ biến hình thức nuôi bè, để nâng cao giá trị loại việc sử dụng chúng để sản xuất đồ hộp nhu cầu cần thiết thực có ý nghĩa, đề tài Thử nghiệm sản xuất đồ hộp từ He Vàng ... chế biến thủy sản Chƣơng :KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết Luận Qua trình thử nghiệm sản xuất sản phẩm đồ hộp từ he vàng, ta có đƣợc quy trình sản xuất hoàn chỉnh nhƣ sau: Nguyên liệu he- Cân Xử lý...
 • 64
 • 61
 • 0

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất mứt nhuyễn từ múi mít

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất mứt nhuyễn từ múi mít
... tác nghiên cứu khoa học,bước đầu sử dụng kiến thức học vào thực tế sản xuất mặt hàng thực phẩm Trong đợt thực tập tốt nghiệp này, chọn thực đề tài Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất mứt nhuyễn từ múi ...     Mứt đông hay nước đông Mứt nhuyễn Mứt miếng đông Mứt rim Mứt khô 1.3.1 Mứt đông: Mứt đông sản xuất từ nước xiro Dùng nước xiro dạng Nếu nước bão hòa cách sunfit hóa, trước nấu mứt cần ... so với mít nơi khác thành phần hóa học laị mít không khác 1.2.4 Các sản phẩm chế biến từ mít: Mít sấy, mít chiên giòn, mít sấy thăng hoa ( đông khô )  Mít hộp (compot)  Đóng hộp múi mít với...
 • 75
 • 98
 • 0

luận văn công nghệ hóa thiết kế qui trình sản xuất bột cá từ phụ phẩm chế biến cá tra, basa

luận văn công nghệ hóa thiết kế qui trình sản xuất bột cá từ phụ phẩm chế biến cá tra, basa
... 1.2 Qui trình sản xuất bột từ phụ phẩm (1) Hình 1.3 Qui trình sản xuất bột từ phụ phẩm (2) Hình 1.4 Qui trình sản xuất bột từ phụ phẩm (3) Hình 2.1 Qui trình chế biến tra, basa ... bột từ phụ phẩm chế biến tra, basa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng bột có tiềm phát triển ngành chế biến tra, xuất 1.4 MỘT SỐ QUI TRÌNH SẢN XUẤT BỘT CÁ 1.4.1 Qui trình sản xuất bột ... - Thiết kế qui trình sản xuất bột tận dụng phụ phẩm chế biến da trơn - Thiết kế số thiết bị qui trình sản xuất bột - Lựa chọn địa điểm xây dựng phân xưởng bột nhà máy chế biến cá...
 • 99
 • 331
 • 2

Bước đầu thử nghiệm sản xuất fructooligosaccharides (fos) bởi chế phẩm pectinex ultra spl

Bước đầu thử nghiệm sản xuất fructooligosaccharides (fos) bởi chế phẩm pectinex ultra spl
... lượng protein chế phẩm Pectinex Ultra SPL tự .53 4.2.1 Hàm lượng protein chế phẩm Pectinex Ultra SPL .53 4.2.2 Hoạt tính fructosyltransferase chế phẩm enzyme Pectinex Ultra SPL tự ... fructosyltransferase chế phẩm Pectinex Ultra SP-L tự 45 3.4.2 Quá trình cố định chế phẩm Pectinex Ultra SP-L .47 iv 3.4.3 Phương pháp tối ưu phương pháp đáp ưng bề mặt chế phẩm Pectinex Ultra ... trình sản xuất FOS liên tục không liên tục 15 Hình 2.7: Thời gian phản ứng tạo sản phẩm chế phẩm Pectinex Ultra SP-L dạng tự 18 Hình 2.8: Thời gian phản ứng tạo sản phẩm chế phẩm...
 • 98
 • 512
 • 3

nghiên cứu sản xuất bột cá từ phụ phẩm cá lau kiếng (pterygoplichthys disjunctivus)

nghiên cứu sản xuất bột cá từ phụ phẩm cá lau kiếng (pterygoplichthys disjunctivus)
... 2014 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM CÁ LAU KIẾNG (Pterygoplichthys disjunctivus) Thi Đại An Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu sản xuất bột từ phụ phẩm ... hàng từ nước Nghiên cứu qui trình chế biến chạo Lau Kiếng (Phạm Thị Bé Thảo, 2012), nghiên cứu sản xuất surimi từ Lau kiếng (Trần Phước Bình, 2012), nghiên cứu sản phẩm chà từ thịt Lau ... cầu bột cao nguồn cung hạn hẹp chủ yếu dựa vào nhập Nguyên liệu sản xuất bột chủ yếu loài tạp nước mặn phụ phẩm từ chế biến Tra, Basa Những nguồn nguyên liệu sản xuất bột từ cá...
 • 14
 • 157
 • 0

NGHIÊN cứu sản XUẤT bột cá từ PHỤ PHẨM cá TRA (pangasianodon hypophthalmus

NGHIÊN cứu sản XUẤT bột cá từ PHỤ PHẨM cá TRA (pangasianodon hypophthalmus
... THANH HƢƠNG 2014 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CÁ TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Nguyễn Văn Thái TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu sản xuất bột từ phụ phẩm tra nghiên cứu nhằm tối ưu ... sản xuất bột từ phụ phẩm tra Đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất bột từ phụ phẩm tra đặt với tính chất tổng quan quy trình nhằm tối ưu kỹ thuật nhằm nâng cao suất chất lượng cho sản ... dụng phụ phẩm xu hướng cần thiết, nhằm tăng giá trị tra, có nhiều sản phẩm từ tra tra fillet có viên, tẩm bột, phồng, surimi…Bên cạnh đó, mỡ chiếm 11-14% khối lượng tra (Bùi...
 • 12
 • 294
 • 0

Luận văn nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất giống hoa hồng môn (anthurium andreanum) bằng phương pháp nuôi cấy mô, t

Luận văn nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất giống hoa hồng môn (anthurium andreanum) bằng phương pháp nuôi cấy mô, t
... - K t nghiên cứu ứng dụng v o sản xu t góp phần nâng cao hiệu việc sản xu t giống hồng môn t góp phần thúc đẩy nghề trồng hoa hồng môn Vi t Nam ph t triển 1.4 T nh đề t i - Đề t i l công trình ... Xu t ph t từ vấn đề trên, đợc đồng ý khoa Sau đại họcTrờng Đại học Nông nghiệp I, dới hớng dẫn TS Nguyễn Thị Lý Anh; tiến h nh đề t i Nghiên cứu góp phần ho n thiện quy trình sản xu t giống hoa ... số nhân giống cao Việc nhân giống in vitro l m cho t o giống hồng môn trở nên khả thi m t kinh t [7] * Cơ sở kỹ thu t nuôi cấy t b o thực v t - Nuôi cấy mô, t b o thực v t l phạm trù khái...
 • 122
 • 560
 • 9

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập