Bài giảng cơ học đất Đại học Thuỷ lợi

Bài giảng học đất - Chương 4

Bài giảng Cơ học đất - Chương 4
... tới phân bố ứng suất 1- ộ cứng móng p 2- Bề rộng móng: 3- Loại đất, trạng thái đất: 4) Tính bất đẳng hướng (dị hướng): $6 Xác định gần ứng suất nền: GT: vùng giới hạn ƯS đất đường thẳng p.b = ... thành + Với đất trầm tích bình thường : x ; y thường < z = 0 ,4 0,5 + Nếu đất cố kết : chịu áp lực đứng lớn đất bị bào mòn x , y lớn z có đến 2;3 $3-NG SUT tiếp xúc đáy móng: I-Khỏi nim: No ... công trình phụ thuộc: - cng - vt liu, hỡnh dng ptx t nn: - tờn, trng thỏi t,W,kt, *Cn c vo cng ca múng ,cú loi: (1)-Múng cng tuyt i: múng cú bin dng rt nh: coi=0 (2)-Múng mm tuyt i:cú bin...
 • 29
 • 1,926
 • 96

Bài giảng học đất - Chương 5

Bài giảng Cơ học đất - Chương 5
... h s k z/b z/b 0,1 0 ,5 1 ,5 2,0 2 ,5 0, 05 0, 25 0,446 0 ,56 0,63 0,676 0,709 h s k ng vi l/b= 1 ,5 0 0 0, 05 0, 05 0, 05 0, 05 0, 25 0, 25 0, 25 0,100 0,476 0,484 0,484 0, 25 0,6 25 0, 655 0,674 0,484 0,722 ... 0. 05 0.10 0. 15 0.20 0. 25 0.30 0. 35 0.40 0. 45 0 .50 Trị số N ứng với sơ đồ 0.0 05 0.06 0.002 0.02 0.12 0.0 05 0.04 0.18 0.01 0.08 0. 25 0.02 0.12 0.31 0.04 0.17 0.39 0.06 0.24 0.47 0.09 0.31 0 .55 0.13 ... 0,816 0,83 0,787 0, 855 0,921 0, 955 0,836 0,913 1,000 1, 057 0, 052 0,26 0 ,51 1 0,726 0,909 1,036 1,133 $3-Phng phỏp cng lỳn tng lp: Trỡnh t tớnh toỏn: Bc 1:-Xỏc nh M,N,Q Bc 5: Xỏc nh chiu dy tng...
 • 29
 • 1,103
 • 57

Bài giảng học đất - Chương 7

Bài giảng Cơ học đất - Chương 7
... chn 1-Tng cng(trng lc): 2-Tng bỏn trng lc: -Cú G ln, gi n nh gi n nh nh t ố nh G lờn bn ỏy -Vt liu: BT,BT ỏ hc, BTCT, 3-Tng c: gi n nh nh hn $. 2- Cỏc loi ỏp lc t lờn tng chn 1-p lc tnh 2- p lc ... + t ri: = + t dớnh: Cc.c Cc = Kc hc.Kc H - = Cc.c hc Kc - = + (H-hc)/3 H.Kc 0,5. K c ( H hc)2 Ec H Kc Cc.c II-Xỏc nh ỏp lc t b ng theo Coulomb: 1- Vi t ri: A C i( ) G Eb R B () R G ... tng b dch chuyn v phớa t t sau lng tng b ộp li ri t ti tr/ thỏi CBGH-tr/thỏi gii hn Khi ú: - S phỏp ca mf nm ngang z khụng i - S phỏp ca mf thng ng x tng dn cho n t cc i tr/thỏi CBGH b ng pb...
 • 37
 • 1,117
 • 46

Bài giảng học đất

Bài giảng Cơ học đất
... Đối tượng nghiên cứu: Th chất học, Địa chất công trình, học đất +Cơ học đất nghiên cứu đất XD chủ yếu mặt học: nghiên cứu trình học xảy đất, tìm quy luật tương ứng, vận dụng hợp lý để phục vụ ... đến công trình: Bài toán dự báo độ lún Bài toán xác định sức chịu tải Bài toán xác định áp lực đất lên tường chắn Bài toán đánh giá ổn định mái dốc 4- ý nghĩa môn học đất: + Đất nơi tiến hành ... IV-Nội dung môn học Chương 1:Các tính chất vật lý đất- Phân loại đất Chương 2:Các tính chất học đất: + Tính nén lún(biến dạng) + Tính chống cắt đất + Tính thấm đất + Tính đầm chặt đất Chương 3:...
 • 34
 • 1,116
 • 63

Bài giảng học đất

Bài giảng cơ học đất
... Phân loại đất bùn đất than bùn: + Đất loại sét: W>Wnh; e > 1.1 ( Đất cát, sét) e > 1.5 ( Đất sét) + Những loại đất có chứa vật chất hữu cơ: 10 đến 30 % đất nhiễm than bùn 30 đến 60 % đất than ... khoáng Cho đất rời: Đất cát Ph/hoá hoá học Thay đổi áp lực Do nớc, chất hoà tan: HCl, SO2; SO3; N2O3 khoáng chất tác dụng lẫn tạo thành hạt nhỏ nh hạt keo (...
 • 101
 • 549
 • 16

bài giảng học chất lỏng thủy tinh

bài giảng cơ học chất lỏng thủy tinh
... 0.9 ⎠ Ví dụ 19: Bình trụ tròn chứa chất lỏng có thả phao hình cầu Bình lại nhúng mặt thoáng bể chứa loại chất lỏng Biết : Trọng lượng bình G1; Trọng lượng chất lỏng chứa bình G2; Tìm trọng lượng ... Pascal: Tại vò trí lưu chất nếp áp suất tăng lên đại lượng Δp đại lượng truyền toàn miền lưu chất → ứng dụng máy nén thủy lực f p=f/a F=pA Pascal 1623-1662 , Pháp THUY TINH PGS.TS Nguyen Thi ... γn=0.8*9.81*10^3 N/m3 pa γ2= δù2 γn=1.1*9.81*10^3 N/m3 γ1 γ2 h1 A Gọi h2 bề dày lớp chất lỏng 2: h2=(5/4)m h2 Gọi h1 bề dày lớp chất lỏng 1: h1=(6/4)m B h=1m a=2m Ta có hAB = h2 – h = 0.25m Suy ra: pB=pA+γ2*hAB=...
 • 26
 • 252
 • 6

BÀI GIẢNG HỌC ĐẤT

BÀI GIẢNG CƠ HỌC ĐẤT
... VÀØ CƠ CẤÁU CỦÛA ĐẤT KE CA VA CA CU 1.3 KẾÁT CẤÁU VÀØ CƠ CẤÁU CỦÛA ĐẤT KE CA VA CA CU 1.3.2 CƠ CẤU CỦA ĐẤT: Là xếp lớp đất khác trình trầm tích • cấu ngang: lớp đất nằm song song với mặt đất ... LÝ CỦA ĐẤT 1.5 THÀNH PHẦN HẠT, CẤP PHỐI CỦA ĐẤT 1.6 PHÂN LOẠI ĐẤT 1.7 ĐẦM CHẶT ĐẤT 1.8 TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT 1.1 QUÁÙ TRÌNH TẠÏO THÀØNH ĐẤT QUA TA THANH 1.1 QUÁÙ TRÌNH TẠÏO THÀØNH ĐẤT QUA ... CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT –CHƯƠNG 3: ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT –CHƯƠNG 4: BIẾN DẠNG VÀ ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐẤT –CHƯƠNG 5: SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT –CHƯƠNG 6: ÁP LỰC ĐẤT LÊN TƯỜNG CHẮN 1.3 KẾT CẤU VÀ CƠ CẤU CỦA ĐẤT...
 • 86
 • 1,558
 • 0

bài giảng học đất phần 3

bài giảng cơ học đất phần 3
... 0 .34 0.45 0.57 0.71 0.86 1. 03 1.22 1.44 1.69 1.97 2.29 2.65 3. 06 3. 53 4.07 4.68 5 .39 6.2 7. 13 8.2 9.44 10.88 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 22.25 23. 94 ... 28° 30 ° 32 ° 36 ° 40° 45° 0,1ϕ 0 ,3 0,5ϕ 0,7ϕ 0,9ϕ 5,0700 4,51 73 3 ,39 98 2 ,34 99 1,42 93 0,6 530 21,570 9,6 036 6,79 63 24 ,30 5 11,855 9,1494 27,684 14,720 12 ,39 4 31 ,872 18,402 16,922 37 ,092 23, 178 32 , 530 ... 30 .14 32 .67 35 .49 38 .64 42.16 46.12 50.59 55. 63 61 .35 67.87 75 .31 83. 86 93. 71 105.11 118 .37 133 .88 152.10' 1 73. 64 199.26 229. 93 266.89 11.85 13. 20 14.72 16.44 18.40 20. 63 23. 18 26.09 29.44 33 .30 ...
 • 47
 • 112
 • 1

bài giảng học đất phần chương 5

bài giảng cơ học đất phần chương 5
... 0,46 0,48 0 ,53 0 ,55 0 ,57 0 ,59 0,61 0 ,50 0 ,51 0,38 0,64 0,40 0,42 0,44 0, 45 0,47 0,48 0 ,50 0 ,51 0 ,55 0 ,58 0,60 0,61 0,62 0 ,55 0 ,53 0,41 0, 65 0,43 0, 45 0,47 0,48 0,49 0 ,50 0 ,52 0 ,53 0 ,57 0 ,59 0,61 ... 0,4 0 ,5 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 5, 0 7,0 10,0 >10 0, 65 0 ,58 0,46 0,70 0,48 0 ,50 0 ,52 0 ,53 0 ,54 0 ,55 0 ,57 0 ,58 0,62 0,64 0,66 0,67 0,68 Tính 0,70 0,60 0,49 0,71 0 ,51 0 ,53 0 ,54 0 ,55 0 ,56 0 ,57 0 ,59 0,60 ... 0, 75 0,62 0 ,52 0,72 0 ,54 0 ,55 0 ,57 0 ,58 0 ,59 0,61 0,61 0,62 0, 65 0,67 0,69 0,70 0,70 TH-2 0,80 0,64 0 ,54 0,74 0 ,56 0 ,57 0 ,59 0,60 0,60 0,62 0,63 0,64 0,67 0,69 0,71 0,72 0,72 0, 85 0, 65 0 ,56 0,74...
 • 53
 • 149
 • 1

chương 2 tính chất học của đất (bài giảng học đất)

chương 2 tính chất cơ học của đất (bài giảng cơ học đất)
... σα = σ1 + σ + σ1 −σ 2 σ −σ3 τα = sin 2 PGS TS NGUYỄN HữU THÁI – NGÀNH ĐịA Kỹ THUậT CÔNG TRÌNH cos 2 (2. 36) (2. 37) CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 61 CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 62 Với điểm M đất (xem Hình vẽ), x/đ ... khối đất tích ban đầu V1, hệ số rỗng e1 Hãy tính biến thiên thể tích ΔV hệ số rỗng e2 (với e1 > e2) Tính thể tích hạt đất Vs1 có V1: Vs1 = V1m1 = V1 Tính thể tích hạt đất Vs2 có V2: + e1 Vs2 = V2m2 ... HữU THÁI – NGÀNH ĐịA Kỹ THUậT CÔNG TRÌNH (2. 29) CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 49 CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 50 Cố kết đất sét giải thích dễ dàng mô hình Terzaghi (1 923 ): Một pít-tông P chịu tải trọng đứng nén lò...
 • 59
 • 269
 • 1

khái quát về học đất (bài giảng học đất)

khái quát về cơ học đất (bài giảng cơ học đất)
... đầu Khái quát Học Đất Khái niệm môn học & đối tượng môn học Vị trí học đất môn học học vật thể phân tán-tự nhiên Là phận Địa Học tổng quát Là ngành học ứng dụng Địa Học tổng quát ... – NGÀNH ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CƠ HỌC ĐẤT CƠ HỌC ĐẤT 67 CƠ HỌC ĐẤT CƠ HỌC ĐẤT 68 Giới hạn dẻo (LP) độ ẩm mà que đất bắt đầu đứt gãy lăn đất đạt đường kính 3mm Đất đứt gãy thành đoạn có độ dài ... ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CƠ HỌC ĐẤT CƠ HỌC ĐẤT Các sở để xây dựng môn học đất Các định luật học lý thuyết (cơ học vật thể hoàn toàn không biến dạng) Các định luật học công trình (nghiên cứu...
 • 48
 • 161
 • 2

BÀI GIẢNG HỌC ĐẤT

BÀI GIẢNG CƠ HỌC ĐẤT
... chung tập hợp (tức ủ ấ ) ( ứ đất) 10 Kích thước hạt đất I I Hạt đất: * Hạt đất thành phần chủ yếu đất, tạo thành khung kết cấu đất (cốt đất) ấ ấ ố ấ ặ g ( ộ ), - Hạt đất có đặc trưng bản: kích ... khí) - Trường hợp thông thường: đất gồm pha - Trường hợp đặc biệt: đất gồm pha + đất khô hoàn toàn: hạt đất khí + đất bão hoà: hạt đất nước Các Cá thành phần hạt đất – nước – khí có tác động qua ... §5 Trạng thái đất – Các tiêu đánh giá trạng thái đất I Trạng thái đất rời Trạng thái độ chặt đất cát ấ Khái niệm trạng thái đất gắn liền với phẩm chất XD đất g ợ g g Trạng thái đất mô tả theo...
 • 87
 • 1,397
 • 0

bài giảng học đất

bài giảng cơ học đất
... trạng thái đất GV Bch Vn S BM K thut Xõy dng 38 19 Bn cht vt lý ca t: Mt s vớ d: Thí nghiệm mẫu đất: khối l-ợng đất tr-ớc sấy m1 = 148.8g, khối l-ợng sau sấy m2 = 116.2g, thể tích mẫu đất ẩm V ... trng lng riờng bóo hũa Sr= Một mẫu đất rời đ-ợc mang thí nghiệm phòng xác định đ-ợc hệ số rỗng trạng thái xốp chặt t-ơng ứng 0.83 0.55 Tỷ trọng hạt 2.67 Cũng loại đất xác định đ-ợc độ ẩm 20% trọng ... thấm với cột n-ớc không đổi mẫu đất có đ-ờng kính tiết diện ngang 75mm, tổn thất cột n-ớc chiều dài mẫu 180mm 247mm L-ợng n-ớc thu đ-ợc phút 626ml Hãy tính hệ số thấm đất Thí nghiệm thấm với cột...
 • 114
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng cơ học đất đại học xây dựngbài giảng cơ học đấtslide bài giảng cơ học đấtbài giảng cơ học đất trần xuân thọbài giảng cơ học đất nền móngbài giảng cơ học đất nguyễn đình tiếnbai giang co hoc dat chuong 1bai giang co hoc dattóm tắt bài giảng cơ học đấtbài giảng cơ học đất vương văn thànhbài giảng cơ học lý thuyếtbài giảng cơ học lượng tửbài giảng bệnh học thủy sảnbài giảng cơ họcbài giảng cơ học kỹ thuật572 Câu vận dụng cao, ứng dụng thực tế (có hướng dẫn giải).TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT FORMALDEHYDEỨng dụng điều khiển tự động vào quy trình công nghệ trong kho xăng dầuNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng YênNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông nghiệp Việt Nam - Phòng giao dịch Đông CứuThe teachings on speace and harmony of the 14th dalai lama and selected peace advocatesĐỀ THI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌCTải bài test TOEFL practice test vol 4Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt nam - chi nhánh Ba ĐìnhQuản lý chất lượng đào tạo của trường cao đẳng nghề theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (tt)Đề và đáp án chính thức học sinh giỏi văn học lớp 12 cấp tỉnh 2016 2017Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn - Dầu.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thướng mại - Tùng Bách.PDFMột số giải pháp tăng cường vốn huy động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hưng Hà tỉnh Thái BìnhMột số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Công ty CP Dệt Đông QuangMức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamĐ a cung cấp điện cho phân xưởng n1Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp ViệtMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH một thành viên Máy văn phòng Việt Com
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập