nghiên cứu các giao thức truyền dữ liệu ứng dụng trong hệ thống điều khiển thời gian thực

Nghiên cứu mô hình độ cao số và ứng dụng trong hệ thống thông tin địa lý

Nghiên cứu mô hình độ cao số và ứng dụng trong hệ thống thông tin địa lý
... TRUỜNG ÐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN NGỌC LAN NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐỘ CAO SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin số: 60 48 05 LUẬN ... quan hình độ cao số • Khái niệm chung liệu độ cao số, hình độ cao số hình địa hình số DTM • Phương pháp thu thập, biểu diễn liệu • Ứng dụng hình DTM Chương 2: hình hóa bề mặt địa hình ... cận hình hóa bề mặt trái đất phương tiện công nghệ đại trở nên dễ dàng hiệu Chính trên, luận văn chọn đề tài: Nghiên cứu hình độ cao số ứng dụng hệ thống thông tin địa để nghiên cứu...
 • 76
 • 465
 • 2

Nghiên cứu mô hình độ cao số và ứng dụng trong hệ thống thông tin địa lý

Nghiên cứu mô hình độ cao số và ứng dụng trong hệ thống thông tin địa lý
... quan hình độ cao số • Khái niệm chung liệu độ cao số, hình độ cao số hình địa hình số DTM • Phương pháp thu thập, biểu diễn liệu • Ứng dụng hình DTM Chương 2: hình hóa bề mặt địa hình ... chứng minh phương pháp quan trọng để hình hóa phân tích thông tin địa hình không gian Ở Việt Nam số lượng tài liệu nghiên cứu hình độ cao số hạn chế Tìm hiểu hình DTM biểu diễn độ cao ... tiện công nghệ đại trở nên dễ dàng hiệu Chính trên, luận văn chọn đề tài: Nghiên cứu hình độ cao số ứng dụng hệ thống thông tin địa để nghiên cứu Bố cục luận văn trình bày sau: Mở đầu...
 • 3
 • 64
 • 0

Nghiên cứu quy trình etl trong kho dữ liệu ứng dụng vào hệ thống dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp viễn thông

Nghiên cứu quy trình etl trong kho dữ liệu ứng dụng vào hệ thống dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp viễn thông
... thành bại kho liệu [6] Với mục đích nghiên cứu trình ETL việc xây dựng kho liệu, chọn đề tài Nghiên cứu quy trình ETL kho liệu ứng dụng vào hệ thống liệu kinh doanh doanh nghiệp viễn thông ” Mục ... trúc kho liệu Mô hình kiến trúc hệ thống kho liệu gồm có ba thành phần: Dữ liệu nguồn, vùng liệu trung gian kho liệu Hình 1.1 Kiến trúc kho liệu 1.1.3.1 Kho liệu chủ đề (Datamart) Kho liệu chủ ... hóa 1.2 ETL vai trò ETL kho liệu 1.2.1 Khái niệm ETL Hệ thống ETL (Extract-Transform-Load) tảng kho liệu Một hệ thống ETL thiết kế cho việc trích xuất liệu từ hệ thống nguồn, chuyển đổi liệu đảm...
 • 24
 • 445
 • 0

Nghiên cứu nâng cấp cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên chức PMIS trực tuyến

Nghiên cứu nâng cấp cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên chức PMIS trực tuyến
... tra cứu thông tin, quyền trích chọn thông tin, báo cáo,…) Một số hình ảnh triển khai nâng cấp cài đặt thành công: Trang Kết nối với sở liệu PMIS qua tên miền Trung tâm Trang sở liệu PMIS nâng ... Việc nghiên cứu phát triển này, giúp: Trang - Tin học hóa hệ thống thông tin quản điều hành cộng tác Tăng suất hiệu lao động, giúp giảm chi phí hoạt động quản - Lưu trữ tổ chức thông tin ... hành nghiên cứu nâng cấp liệu triển khai xây dựng thành công PMIS trực tuyến, cài đặt cấu hình phiên SQL Server 2008 máy chủ (cài đặt hệ điều hành Windows Server 2008), phiên ứng dụng quản trị sở...
 • 11
 • 53
 • 0

skkn nghiên cứu nâng cấp cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên chức PMIS trực tuyến

skkn nghiên cứu nâng cấp cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên chức PMIS trực tuyến
... tra cứu thông tin, quyền trích chọn thông tin, báo cáo,…) Một số hình ảnh triển khai nâng cấp cài đặt thành công: Trang Kết nối với sở liệu PMIS qua tên miền Trung tâm Trang sở liệu PMIS nâng ... Việc nghiên cứu phát triển này, giúp: - Tin học hóa hệ thống thông tin quản điều hành cộng tác Tăng suất hiệu lao động, giúp giảm chi phí hoạt động quản Trang - Lưu trữ tổ chức thông tin ... hành nghiên cứu nâng cấp liệu triển khai xây dựng thành công PMIS trực tuyến, cài đặt cấu hình phiên SQL Server 2008 máy chủ (cài đặt hệ điều hành Windows Server 2008), phiên ứng dụng quản trị sở...
 • 9
 • 42
 • 0

Tài liệu Hệ thống điều khiển thời gian thực có xét tới trễ truyền thông ppt

Tài liệu Hệ thống điều khiển thời gian thực có xét tới trễ truyền thông ppt
... chậm trễ truyền thông thông thờng hệ truyền động phân tán: - Sự chậm trễ truyền thông tin trạng thái, Tks - Sự chậm trễ truyền thông tin điều khiển, Tkc Ngoài chậm trễ trình xử lý điều khiển ... thái Thông tin điều khiển Thông tin trạng thái Bộ điều khiển Thông tin điều khiển Bộ điều khiển Hình 2.1 Các dạng trễ truyền thông hệ truyền động điện phân tán Trong ví dụ đa hình thấy hai ... thành bất biến theo thời gian 3.1 Đa hệ thống trở thành bất biến theo thời gian Để đa hệ thống trở thành bất biến theo thời gian ta sử dụng hai đệm truyền thông cho hệ thống điều khiển nh hình kích...
 • 6
 • 258
 • 0

Tài liệu Hệ thống điều khiển thời gian thực có xét tới trễ truyền thông docx

Tài liệu Hệ thống điều khiển thời gian thực có xét tới trễ truyền thông docx
... chậm trễ truyền thông thông thờng hệ truyền động phân tán: - Sự chậm trễ truyền thông tin trạng thái, Tks - Sự chậm trễ truyền thông tin điều khiển, Tkc Ngoài chậm trễ trình xử lý điều khiển ... thái Thông tin điều khiển Thông tin trạng thái Bộ điều khiển Thông tin điều khiển Bộ điều khiển Hình 2.1 Các dạng trễ truyền thông hệ truyền động điện phân tán Trong ví dụ đa hình thấy hai ... thành bất biến theo thời gian 3.1 Đa hệ thống trở thành bất biến theo thời gian Để đa hệ thống trở thành bất biến theo thời gian ta sử dụng hai đệm truyền thông cho hệ thống điều khiển nh hình kích...
 • 6
 • 158
 • 0

Nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam

Nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam
... Mục đích nghiên cứu Xác định khả ứng dụng dược học, đặc biệt bào chế thuốc trị tiêu chảy, số loại khoáng bentonite Việt Nam 2.2 Đối tƣợng Thực hai loại khoáng sét: Bentonite Thuận Hải bentonite ... nguyên liệu dược phẩm Trên sở kết nhận được, dánh giá khả ứng dụng dược phẩm hai loại bentonite nghiên cứu 2.4 .Các phƣơng pháp nghiên cứu 4.1.Sơ chế 4.2.Tinh chế 4.3.Hoạt hóa 2.5 Xác định đặc trƣng ... Nội dung nghiên cứu + Xác định thành phần hóa học, thành phần cấu trúc hai loại bentonite + Tinh chế hoạt hóa nhằm nâng cao chất lượng khả sử dụng bentonite + Xác định số đặc trưng bentonite...
 • 11
 • 480
 • 1

Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động

Nghiên cứu các chuẩn mã hóa video và ứng dụng trong các hệ thống di động
... video ứng dụng hệ thống di động ” làm đề tài luận văn Từ phân tích trên, thấy đề tài Nghiên cứu chuẩn hóa video ứng dụng hệ thống di động ” mang tính cấp thiết có ý nghĩa lý thuyết lẫn ứng dụng ... luận văn nghiên cứu chuẩn hóa video ứng dụng MobileTV Một vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu tín hiệu video phân phát hệ thống di động có bảo đảm chất lượng không? Vì cần phải nghiên cứu giải ... lượng tín hiệu video hệ thống di động 21 KẾT LUẬN + Kết ạt c uận văn Luận văn ã ạt c kết sau: - Nghiên cứu chuẩn hoá video bao gồm MPEG 2, MPEG H264 - Nghiên cứu ứng dụng chuẩn hóa MobileTV...
 • 24
 • 333
 • 0

Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minh

Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minh
... với nội dung: Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống điều khiển Ngôi nhà thông minh Đề tài gồm nội dung nhƣ sau: Chương 1: Tổng quan công nghệ PLC – Trình ... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - - LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƢỜNG DÂY ĐIỆN LỰC ỨNG DỤNG CHO Hệ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH Ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: ... KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ PLC 3.1 Giới thiệu nhà thông minh 3.1.1 Thế nhà thông minh ? 3.1.2 Các giải pháp điều khiển nhà thông minh 3.1.3 Các yêu cầu thiết kế nhà...
 • 151
 • 259
 • 2

nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam

nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam
... ch s trng n ca bentonit Ca Trong mụi trng nc, s trng n, d001 ca bentonite Na cú th tng t 9,6A0 n ớt nht l 17A0 Cũn d001 ca bentonite Ca ch tng t 12,1A0 n 17 A0 Trong mụi trng kim bentonite Na b ... CEC Bentonite Thun Hi s ch BTH Bentonite Thun Hi tinh ch BTH0 Bentonite Thun Hi s ch hot húa bng dung dch HCl 2N t0 phũng BTH1 Bentonite Thun Hi s ch hot húa bng dung dch HCl 2N 600C BTH2 Bentonite ... 1.2.3.3 kim 13 1.2.3.4 Tớnh cht hp ph.14 1.2.4 ng dng c bn ca bentonite16 1.2.5 Ngun khoỏng bentonite ti Vit Nam 16 1.3 Cỏc phng phỏp x lý bentonit 17 1.3.1 Phng phỏp xỏc nh thnh phn húa hc 17 1.3.2...
 • 83
 • 190
 • 0

Nghiên cứu các thuật toán cho dàn ANTEN thích nghi trong hệ thống CDMA

Nghiên cứu các thuật toán cho dàn ANTEN thích nghi trong hệ thống CDMA
... suất phổ hệ thống Do thuật lốn mù dược nghi n cứu nhiều ưu điếm Việc nghi n cứu trọng tâm cư thuật tốn tạo lia thích nghi mù 3.2 Các thuật tốn thích nghi khơng mù Trong Ihuật tốn thích nghi khơng ... lý dàn Anteil thích nghi 2.1 Dàn dường thẳng cách 2.2 Tạo lia lọc khơng gian 2.3 Mẫu chùm lia khoảng cách Ihành phần II 2.4 Các dàn thích nghi 18 2.5 Kếl luận 20 Chưong Các thuật tốn tạo tia thích ... dường Iháng cácli đối xứng dường bao dàn Đổi với dàn khơng phái loại dường ihẳng cách với dạng hình học khác nhau, dàn vòng tròn khơng có lính chất 2.4 Các dàn thích nghi Trong hệ thống Ihơng...
 • 102
 • 137
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG dây điện lực ỨNG DỤNG CHO hệ THỐNG điều KHIỂN NHÀ THÔNG MINH

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG dây điện lực ỨNG DỤNG CHO hệ THỐNG điều KHIỂN NHÀ THÔNG MINH
... khiển nhà thông minh Điều khiển công nghệ PLC  Điều khiển thiết bị điện thoại  Điều khiển thông qua giao diện phím ấn thông minh :  Điều khiển thông qua điều khiển từ xa :  Điều khiển thông ... tác giả tập trung Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống điều khiển nhà thông minh. ” Ý nghĩa đề tài 2.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài đưa nguyên ... điều khiển Pic thiết kế minh họa hệ thống điều khiển thiết bị Ngôi nhà thông minh thông qua đường dây điện lực 3.1 Giới thiệu nhà thông minh 3.1.1 Thế nhà thông minh ? -83.1.2 Các giải pháp điều...
 • 20
 • 147
 • 0

Nghiên cứu thiết bị hiện trường thông minh sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình PCS7 của hãng siemens

Nghiên cứu thiết bị hiện trường thông minh sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình PCS7 của hãng siemens
... CHƢƠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH (PROCES CONTROL SYSTEM – PCS7) 1.1 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH PCS7 1.1.1 Tổng quan hệ thống điều khiển trình PCS7 Ngày với phát triển ... tính hệ điều khiển trình hệ thống điều khiển trình PCS7 hãng Siemens Hình 1.1: Hệ thống PCS7 công nghiệp PCS7 hệ thống với thành phần kết hợp với nhau, làm việc ý tưởng hệ thống SIMATIC PCS7 hỗ trợ ... bị, thay đổi thông số thiết bị v.v 14 - Chèn kiểm tra thông số thiết bị: Việc chèn thiết bị trường quản lý phần mềm PDM, thực thư viện thiết bị Các thiết bị trưòng gọi thiết bị trường thông minh...
 • 73
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống điều khiển thời gian thựcnghiên cứu khảo sát các thiết bị dùng cho hệ thống điều khiển giao thôngtrên thế giới có một số các dự án nghiên cứu về cảm quan máy tính và ứng dụng trong công nghệ kĩ thuậtứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu thời gian thực trong hệ thống điều khiển giao thông hàng không11 ts nguyễn văn tiềm thiết kế chế tạo các thiết bị đo đếm xe trong hệ thống điều khiển giám sát giao thông đề tài khcn cấp bộ thuộc dự án giáo dục đại học 2 mã số eec 8 171 1 bảng tổng hợp giả thiết nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo ở trường cđn du lịch thương mại nghệ annghiên cứu bộ khuếch đại quang và ứng dụng trong hệ thống thôngtin quang wdmtìm hiểu nghiên cứu đánh giá phân tích chu trình chi phí trong hệ thống thông tin kế toán dockỹ thuật phân cụm dữ liệu ứng dụng trong gisnghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong gistài liệu chương 2 các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén docxnghiên cứu hiện trạng chức năng của từng bộ phận trong hệ thốngcác hoạt động của các cơ cấu trong hệ thống điều khiển tự động đều xuất phát từ các phương trình chuyển động được xây dựng trên nguyên lý làm việc của hệchương 3 các phần tử trong hệ thống điều khiển khí néncác phần tử trong hệ thống điều khiển khí nénNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014QUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN APPE JV VIỆT NAMNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganKhảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109Đề thi tiếng nhật JTEST AD 110NĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )NHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGCambridge practice tests for IELTS 6CÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập