Nghiên cứu các kỹ thuật cấp phát kênh MIMO OFDMA

Tiểu luận Môn Thông Tin Vô Tuyến Nghiên cứu các phương pháp cấp phát kênh động

Tiểu luận Môn Thông Tin Vô Tuyến Nghiên cứu các phương pháp cấp phát kênh động
... việc cấp phát kênh 3 .Cấp phát kênh động 3.1 .Các phương pháp cấp phát kênh động Để triển khai phương thức cấp phát kênh động hệ thống truyền thông, cần có thuật toán để điều khiển việc cấp phát ... 2 .Cấp phát kênh .4 2.1.Mục đích việc cấp phát kênh 2.2 Các phương thức cấp phát kênh 3 .Cấp phát kênh động .5 3.1 .Các phương pháp cấp phát kênh ... allocation) cấp phát kênh động (dynamic channel allocation) Hình mô tả hai phương thức cấp phát kênh tĩnh cấp phát kênh động Trong phương thức cấp phát kênh tĩnh, ô tế bào cấp phát nhóm kênh định...
 • 21
 • 626
 • 0

BÀI TẬP LỚN THÔNG TIN VÔ TUYẾN Nghiên cứu các phương pháp cấp phát kênh tĩnh

BÀI TẬP LỚN THÔNG TIN VÔ TUYẾN Nghiên cứu các phương pháp cấp phát kênh tĩnh
... động tế bào, phương pháp cấp phát kênh tĩnh phương pháp tối ưu cấp phát kênh tĩnh Với mục đích xây dựng cách nhìn tổng thể sâu sắc cho toán cấp phát kênh nói chung cấp phát kênh tĩnh nói riêng ... tất hệ thống tế bào sử dụng cấp phát kênh tĩnh ưu điểm Chính chúng em lựa chọn đề tài nghiên cứu phương pháp cấp phát kênh tĩnh , cụ thể phương pháp cấp phát kênh tĩnh sử dụng mạng di động tế ... Đề tài chúng em nghiên cứu vần đề làm để cấp phát kênh tuyến cho gọi mạng thông tin di động tế bào phương pháp cấp phát kênh tĩnh 1.1 Khái niệm tế bào Khái niệm tế bào xuất phát từ hệ thống...
 • 36
 • 383
 • 3

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều tra và bài tóan ứng dụng

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều tra và bài tóan ứng dụng
... văn nghiên cứu phần tổng quan xử lý ảnh, phạm vi ứng dụng xử lý ảnh, tệp xử lý ảnh cần thiết phát độ dich chuyển phiếu điều tra so với phiếu mẫu Chƣơng II: Nghiên cứu kỹ thuật phát độ dịch chuyển ... chấm thi nghiệm phiếu điều tra Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 28 Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG II CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG 2.1 Các định nghĩa Histogram ... thuật phát độ dịch chuyển phiếu điều tra tóan ứng dụng Trong chƣơng nghiên cứu thuật toán nhằm giải khó khăn đƣợc nêu chƣơng I Ở đƣa phƣơng pháp xác định độ dịch chuyển trang Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL...
 • 56
 • 247
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT
... - TRẦN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT CHUYÊN NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ... trung nghiên cứu các kỹ thuật phát đột nhập mạng xây dựng hình ứng dụng phát đột nhập cho hệ thống mạng công ty PAMA dựa hệ thống Snort Snort hệ thống phát ngăn chặn đột nhập mạng mã mở sử dụng ... thống phát đột nhập mạng, kỹ thuật thu thập liệu kỹ thuật phát đột nhập mạng Chương – Xây dựng hình ứng dụng dựa Snort giới thiệu hệ thống phát xâm nhập mạng Snort, phân tích yêu cầu xây dựng...
 • 69
 • 428
 • 1

nghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyến

nghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyến
... việc thu phát tín hiệu Ở đề tài em xin trình bày đề tài Nghiên cứu kỹ thuật phân tập phát ứng dụng thông tin tuyến kỹ thuật phát phân tập kỹ thuật sử dụng nhiều anten phía phát để phát tín ... chủ yếu vào kỹ thuật kết hợp tín hiệu phân tập Trong phần tiếp sau đây, tìm hiểu kỹ hơnvề phương pháp phân tập phát 23 Chương CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT 2.1 Giới thiệu phân tập Phân tập phương ... nhiên phân tập phát có khả làm tăng đáng kể dung lượng chất lượng kênh Trong chương này, tìm hiểu kỹ thuật phát kỹ thuật phân tập phát tỷ lệ tối đa MRT, kỹ thuật phân tập phát giữ chậm, kỹ thuật phân...
 • 59
 • 828
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu các kỹ thuật đánh cắp thông tin trên mạng

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu các kỹ thuật đánh cắp thông tin trên mạng
... Tài: Nghiên cứu Nội dung đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật đánh cắp thông tin mạng Tìm hiểu số thủ thuật khai thác đưa số thí dụ thủ thuật đưa Kế hoạch thực hiện: Tìm hiểu số thủ thuật truy tìm đánh cắp ... thực kỹ thuật in dấu chân) - Tootprinting steps (các bước thực kỹ thuật in dấu chân) - Kết sau thực footprinting thông tin khác chi tiết cụ thể tổ chức Có nhiều môi trường để thu thập thông tin ... hiểu bảo mật thông tin nắm bắt rõ công mạng Trang: GVHD: Ths.Nguyễn Minh Thi SVTH: Vũ ngọc Thạch SVTH:Lê Quốc Tung Chương TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH CẮP VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN FOOTPRINTING 4.1) Tìm...
 • 84
 • 189
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật dò biên áp dụng trong trích chọn các bộ phận khuôn mặt

Nghiên cứu các kỹ thuật dò biên áp dụng trong trích chọn các bộ phận khuôn mặt
... thiệu sơ lược kỹ thuật biên nói chung kỹ thuật biên áp dụng với khuôn mặt áp dụng cho việc trích chọn phận khuôn mặt Bài toán phát biên phân tích khía cạnh toán học giúp ta chọn hướng giải ... Giới thiệu tìm biên nhận dạng khuôn mặt 1.2 Bài toán nghiên cứu kỹ thuật biên áp dụng trích chọn khuôn mặt 1.3 Nội dung cấu trúc khóa luận Chương CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN .8 ... thiệu kỹ thuật biên Với kỹ thuật biên trực tiếp gián tiếp, ta chủ yếu xâu vào kỹ thuật biên trực tiếp dùng rộng rãi thường xuyên Chương 3: Kỹ thuật biên áp dụng Chương giới thiệu vào kỹ...
 • 39
 • 253
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử
... Error! Bookmark not defined 3.2 VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TIỀN ĐIỆN TỬ ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.2.1 Vấn đề n danh khai man giá trị đồng tiền Error! Bookmark not defined 3.2.1.1 ... Error! Bookmark not defined 3.4 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.5.1.Giải ... Error! Bookmark not defined 3.2.2.3 .Tiền điện tử định danh-ngoại tuyến (Identified offline): Error! Bookmark not defined 3.2.2.4 .Tiền điện tử n danh-ngoại tuyến (Anonymous Offline): Error!...
 • 4
 • 304
 • 5

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN ÁP DỤNG TRONG TRÍCH CHỌN CÁC BỘ PHẬN KHUÔN MẶT

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN ÁP DỤNG TRONG TRÍCH CHỌN CÁC BỘ PHẬN KHUÔN MẶT
... lớp 11 THPT làm đề tài nghiên cứu khoa học Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu khoá luận nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, đề số định hớng s phạm nhằm phát triển t thuật giải cho học sinh ... trúc trờng THPT Phơng pháp nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu lý thuyết * Nghiên cứu văn kiện Đảng Nhà nớc, Bộ giáo dục Đào tạo có liên quan đến việc dạy học Tin học trờng THPT * Các sách báo, tạp chí có ... ta 1.2 Khái niệm thuật toán 1.2.1 Khái niệm Khái niệm t thuật giải liên hệ chặt chẽ với khái niệm thuật toán, trớc đa khái niệm thuật giải ta nghiên cứu khái niệm thuật toán Trong Tin học, ngời...
 • 74
 • 243
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN ÁP DỤNG TRONG TRÍCH CHỌN CÁC BỘ PHẬN KHUÔN MẶT

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN ÁP DỤNG TRONG TRÍCH CHỌN CÁC BỘ PHẬN KHUÔN MẶT
... thiệu sơ lược kỹ thuật biên nói chung kỹ thuật biên áp dụng với khuôn mặt áp dụng cho việc trích chọn phận khuôn mặt Bài toán phát biên phân tích khía cạnh toán học giúp ta chọn hướng giải ... thiệu tìm biên nhận dạng khuôn mặt 1.2 Bài toán nghiên cứu kỹ thuật biên áp dụng trích chọn khuôn mặt .6 1.3 Nội dung cấu trúc khóa luận Chương CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN ... thiệu giới thiệu kỹ thuật biên Với kỹ thuật biên trực tiếp gián tiếp, ta chủ yếu xâu vào kỹ thuật biên trực tiếp dùng rộng rãi thường xuyên i Chương 3: Kỹ thuật biên áp dụng Chương giới...
 • 38
 • 309
 • 2

Nghiên cứu các kỷ thuật tấn công và phòng thủ hệ thống mạng

Nghiên cứu các kỷ thuật tấn công và phòng thủ hệ thống mạng
... tìm cách trì quyền kiểm soát hệ thống tương lai Một xâm nhập vào hệ Trang 21 Nghiên cứu kỷ thuật công phòng thủ thống, hacker lợi dụng hệ thống tài nguyên sẵn có hệ thống để tìm cách thâm nhập hệ ... Nghiên cứu kỷ thuật công phòng thủ CHƯƠNG I: TỒNG QUAN TẤN CÔNG HỆ THỐNG MẠNG I Mục đích công: Các vụ công mạng thực với nhiều mục đích kinh tế, trị , xã hội,… khác Trong lịch sử công mạng ... nhập hệ thống mạng như: ICMP, HTTP, Telnet, SMTP, FTP, Streaming Audio, SSH Trang 23 Nghiên cứu kỷ thuật công phòng thủ CHƯƠNG II: MỘT SỐ KỸ THUẬT TẤN CÔNG I Tấn công Man-in-the-Middle Một công mạng...
 • 42
 • 2,788
 • 30

NGHIÊN cứu các kỹ THUẬT HIỂN THỊ mô HÌNH địa HÌNH BA CHIỀU

NGHIÊN cứu các kỹ THUẬT HIỂN THỊ mô HÌNH địa HÌNH BA CHIỀU
... 46 Hình 5-5: Hiệu chỉnh lại tính không liên tục cho lưới tam giác .46 Hình 6-1: Địa hình hiển thị thuật toán Röttger 52 Hình 6-2 : Địa hình hiển thị thuật toán ROAM 53 Hình 6-3 : Địa ... 2.4 Các hình hiển thị đồ họa Hiển thị đồ họa cố gắng tạo cấu trúc biểu diễn ảo cho liệu hình để sử dụng trình hiển thị Chúng ta phân loại hình để biểu diễn đối tượng, nội thất nhà, môi ... phần này, tả thuật toán hiển thị địa đề cập Trước tiên, tả hàng đợi LIFO vận hành trình lập lưới tam giác cho địa hình; sau đưa tả đến phép phân chia kết hợp với vòng lặp hiển thị thuật...
 • 58
 • 186
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT CAMERA CALIBRATION VÀ ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG KHÔNG GIAN 3D

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT CAMERA CALIBRATION VÀ ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG KHÔNG GIAN 3D
... CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH KHO NG CÁCH GI A CÁC Đ I TƯ NG TRONG KHÔNG GIAN 3D Hi n có nhi u phương pháp xác ñ nh kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D 3.2.1 Kho ng cách Euclid 3.2.2 Kho ng cách ... hình camera calibration 2.6 T HI U CH NH (SELF- CALIBRATION) 2.7 HI U CH NH STEREO 16 CHƯƠNG NG D NG K THU T CAMERA CALIBRATION XÁC Đ NH KHO NG CÁCH GI A CÁC Đ I TƯ NG TRONG KHÔNG GIAN 3D 3.1 ... ch n k thu t phù h p ñ tính xác kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D Hi n nay, có nhi u k thu t ñư c áp d ng ñ xác ñ nh kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D, m i k thu t có nh ng th m...
 • 25
 • 2,384
 • 10

Nghiên cứu các kỹ thuật tìm điểm bất động trong ảnh và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu các kỹ thuật tìm điểm bất động trong ảnh và ứng dụng luận văn thạc sĩ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN CÔNG CHIẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT TÌM ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG ẢNH ỨNG DỤNG Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Luận văn thạc Công nghệ ... vấn đề Nhận thức đƣợc điều này, chọn đề tài luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật tìm điểm bất động ảnh ứng dụng Bố cục luận văn bao gồm phần mở đầu, phần kết luận ba chƣơng nội dung đƣợc tổ chức nhƣ ... điểm bất động ảnh Chƣơng trình bày kỹ thuật xác định điểm bất động ảnh dựa vào để xây dựng đặc trƣng bất biến đối tƣợng sử dụng đặc trƣng cho việc so khớp nhận dạng đối tƣợng Chƣơng 3: Ứng dụng điểm...
 • 89
 • 360
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật lập chỉ mục đa chiều trên cơ sở dữ liệu quan hệ

Nghiên cứu các kỹ thuật lập chỉ mục đa chiều trên cơ sở dữ liệu quan hệ
... TỔNG QUAN VỀ CHỈ MỤC TRONG CSDL QUAN HỆ 1.1.1 Phân loại mục a Theo cách xếp - Chỉ mục gom nhóm - Chỉ mục thường Hình 1.1: Ví dụ mục gom nhóm mục không gom nhóm b Theo lập mục - Chỉ mục dày: - Chỉ ... 1.2.2 Dữ liệu đa chiều a Dữ liệu đa phương tiện b sở liệu quan hệ truyền thống CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH CHỈ MỤC TRONG CSDL QUAN HỆ 2.1 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÂY B TREE Cây khái niệm cấu trúc liệu ... thước liệu tăng lên kết truy vấn nhỏ điều dẫn tới truy vấn chậm dần theo kích cỡ 2 Với lý trên, đề xuất chọn đề tài luận văn cao học: “NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT LẬP CHỈ MỤC ĐA CHIỀU TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU...
 • 26
 • 584
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyếnnghiên cứu các kỹ thuật điều chế cho hệ thống radar xuyên đất gprnghiên cứu các kỹ thuật và phương pháp phân tích mã độcnghiên cứu các kỹ thuật phân tích mã độcnghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam vận động viên karatedo đội tuyển quốc giacác kỹ thuật để phát triển chương trình lập trình có cấu trúc một chương trình có cấu trúc chứa một hệ phân cấp các chương trình connghiên cứu điện kỹ thuậtnghiên cứu hóa kỹ thuậtnghiên cứu ngành kỹ thuậtnghiên cứu về kỹ thuật của dự ánđồ án nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng ipnghiên cứu các phương pháp ước lượng kênh trong hệ thống ofdm của wimaxnghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng ipnghiên cứu các giới hạn để phát triển bền vững tạo các điểm tham quan du lịch thuộc quần thể di tích huếcac giai thuat cap phat bo nhoNghiên cứu và dự đoán tiềm năng phát triển của giảng viên dựa trên các đặc tính nghiệp vụ và hồ sơ cá nhân làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển đội ngũ giảng viên. (LA tiến sĩ)Những tương quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên Cơ sở cho việc xây dựng chương trình nâng cao tại Đại học Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Phân lập đoạn gen CP từ Soybean mosaic virus và phát triển vector chuyển gen mang cấu trúc RNAi phục vụ tạo cây đậu tương chuyển gen kháng bệnh (LA tiến sĩ)IN ALL WORD KAAN NEW 3Nghiên cứu thực trạng môi trường khuyến tri thức tại các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam cơ sở để tăng cường và nâng cao quản trị tri thức (LA tiến sĩ)Dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở trường trung học phổ thông theo phương pháp khám phá có hướng dẫnLựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá môn Hóa học đại cương hệ cao đẳngBasic kanji book editionGiáo án mĩ thuật đan mạch lớp 3 theo chủ đề mới nhấtStarter toeic hay nhất và đầy đủ nhất.SKKN đồ dùng và kỹ năng sử dụng đồ dùng trong dạy mĩ thuật ở trường tiểu họcBài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 thí điểm - Tập 2 (có đáp án)Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1 (có đáp án)Giáo án tiếng anh lớp 11 thí điểm mới nhất (HK2)Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại tổng công ty bao bì việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhĐề tài kinh tế thị trường với việc hình thành nhân cách con người mới ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨMKhóa luận về xóa đói giảm nghèo nước cộng hòa dân chủ nhân dân làoKhảo sát về đồ lực của ổ đỡ thủy động trên máy BK tđ 2008 trong điều kiện p, v thay đổi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập