Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su sử dụng xúc tác trên cơ sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu xenlulozơ

Tổng hợp biodiesen từ dầu hạt cao su bằng xúc tác đồng thể và dị thể

Tổng hợp biodiesen từ dầu hạt cao su bằng xúc tác đồng thể và dị thể
... Trong su t nhiều tháng trời đã cố gắng tự tạo dầu hạt cao su, hạt cao su lấy trực tiếp vườn chọn lựa hạt tốt Hình 2.2 Hạt cao su tự nhiên Sau hạt cao su đập vỏ lấy nhân phơi nắng, đem nhân cao su ... tiềm dầu hạt cao su thay cho số loại dầu dầu cọ, dầu dừa… để sản xuất biodiesel thời kỳ nhu cầu thực phẩm cao Các sản phẩm chính cao su mủ cao su nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su Hạt cao ... hoạt tính xúc tác thấp  Xúc tác Na/NaOH/-Al2O3: để thay xúc tác NaOH đồng thể, số tác giả đã nghiên cứu điều chế xúc tác dị thể dạng Na/NaOH/-Al2O3  Xúc tác HZSM-5: đã tổng hợp diesel...
 • 71
 • 87
 • 0

TỐI ưu hóa QUY TRÌNH TỔNG hợp BIODIESEL từ dầu hạt CAO SU BẰNG PHƯƠNG PHÁP bề mặt đáp ỨNG

TỐI ưu hóa QUY TRÌNH TỔNG hợp BIODIESEL từ dầu hạt CAO SU BẰNG PHƯƠNG PHÁP bề mặt đáp ỨNG
... CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA HỌC  MAI TRUNG KHỢI TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU HẠT CAO SU BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁN ... để tối ưu hóa trình transester hóa tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nhằm hướng đến hai mục tiêu sau:  Tổng hợp dầu diesel sinh học từ dầu hạt cao su ... phản ứng tranester hóa như: methanol, xúc tác (base) thời gian phản ứng Tối ưu hoá quy trình cách sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD)  Sản phẩm biodiesel...
 • 60
 • 91
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của xúc tác dị thể axit rắn, tạo ra trên sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu chứa đường

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của xúc tác dị thể axit rắn, tạo ra trên cơ sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu chứa đường
... lớn hệ xúc tác giá thành đắt tái sử dụng lần Bảng 1.8 .Xúc tác axit sử dụng cho phản ứng este hoá chuyển hoá este Phản ứng Xúc tác Zirconia sunfat Amberlyst-15 Axit Niobic Xúc tác cacbon hóa hóa ... tạo từ đường (đường đơn, đường đôi): Xúc tác cacbon hóa hóa từ đường saccarozơ, thường gọi xúc tác đường hóa nghiên cứu để làm xúc tác cho trình tạo biodiesel Loại vật liệu hội tụ nhiều ưu điểm: ... Hình 1.6 Cấu trúc xúc tác cacbon hóa Hình 1.7 chế phản ứng este hoá xúc tác axit rắn sở cacbon Hình 1.8 Cấu trúc xúc tác axit rắn than sinh học Hình 2.1 Sơ đồ thiết bị cacbon hóa không hoàn toàn...
 • 62
 • 110
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn
... h c Vì nh ng lý ch n ñ tài: Nghiên c u t ng h p biodiesel t d u cám g o xúc tác superaxit r n” M C ĐÍCH NGHIÊN C U Chi t tách RBO t cám g o Vi t Nam, t ng h p xúc tác SZ/MCM-41 cho trình chuy ... ng xúc tác ñ n th tích glixerol D u cám g o lo i d u th c v t khác ñ u có ñ M u T l kh i lư ng xúc tác/ d u (%) Vglixerol tách (ml) nh t nh t ñ nh mà xúc tác r n ñư c dùng M1 1,0 2,1 lư ng xúc tác ... công RBO t cám g o v i t l RBO th c t thu Trên s nh ng k t qu ñ t ñư c nghiên c u t ng h p ñư c lư ng d u th c s có cám g o 22/25 (g/g), hi u biodiesel t d u cám g o s d ng xúc tác superaxit r...
 • 13
 • 332
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn pdf

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu cám gạo trên xúc tác superaxit rắn pdf
... b 2.2.1 Cơ s lý thuy t Trên s gi n ñ pha, b ng lý thuy t có th b n ñ nh hư ng cho vi c xác ñ nh thông s công ngh ban ñ u Hình 2.2 Quan h pha c a khoáng h C-S-H 14 13 Trên s quan h pha c a khoáng ... p lý ñ t v i m c tiêu gi m nhi t ñ ph n ng, chi phí nhiên li u ñ c ngh s n xu t 6 V tr u ñư c tách t h t lúa ñã tr thành m t nh ng v n ñ Chương − T NG QUAN TÀI LI U l n c a môi trư ng Nhưng ... tro tr u cho lĩnh v c v t li u cao c p V m t khoa h c th c ti n, vi c nghiên c u ph n ng CaO v i Trên th gi i vi c t n d ng tro tr u ñã ñư c nghiên c u t ñ u SiO2 nư c áp su t cao s hình thành...
 • 13
 • 231
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CHẤT BÔI TRƠN CHO DUNG DỊCH KHOAN DẦU KHÍ TỪ DẦU HẠT CAO SU BẰNG XÚC TÁC DỊ THỂ (BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CHẤT BÔI TRƠN CHO DUNG DỊCH KHOAN DẦU KHÍ TỪ DẦU HẠT CAO SU BẰNG XÚC TÁC DỊ THỂ (BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)
... giàn khoan thăm dò, khoan giếng dầu khí thiên nhiên Dung dịch khoan dùng cho giếng khoan đơn giản giếng nước Có nhóm dung dịch khoan gồm: dung dịch khoan gốc nước, dung dịch khoan gốc dầu dung dịch ... dạng bọt Dung dịch khoan gốc polymer tổng hợp (olefin este) Dung dịch khoan nước Dung dịch khoan gốc dầu 1.2.2 Các chức dung dịch khoan Rửa lỗ khoan nâng mùn khoan lên khỏi giếng a- Giữ mùn khoan ... dung dịch khác giai đoạn khác giếng khoan, Tà số loại sử dụng kết hợp với loại khác Có nhiều loại dung dịch khoan khác liệt kê theo nhóm sau: Dung dịch khoang dạng không khí Vũ ng Dung dịch khoan...
 • 61
 • 228
 • 0

Tổng hợp chất bôi trơn cho dung dịch khoan dầu khí từ dầu hạt cao su bằng xúc tác dị thể

Tổng hợp chất bôi trơn cho dung dịch khoan dầu khí từ dầu hạt cao su bằng xúc tác dị thể
... dò, khoan giếng dầu khí thiên nhiên Dung dịch khoan dùng cho giếng khoan đơn giản giếng nước Có nhóm dung dịch khoan gồm: dung dịch khoan gốc nước, dung dịch khoan gốc dầu dung dịch khoan gốc khí ... ĐỀ TÀI: Tổng hợp chất bôi trơn cho dung dịch khoan dầu khí từ dầu hạt cao su xúc tác dị thể a- II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Tìm hiểu công trình nghiên cứu biến tính dầu thực vật làm chất bôi trơn trước ... lên cao su nung dung dịch có hoá phẩm bôi trơn, - %m k: % trọng lương tăng lên cao su nung dung dịch hoá phẩm bôi trơn a-  Khả làm trương nở thể tích mẫu cao su ngâm dung dịch có 5% chất bôi trơn, ...
 • 62
 • 256
 • 0

đồ án tổng hợp biodeesel từ dầu hạt cao su

đồ án tổng hợp biodeesel từ dầu hạt cao su
... 2.3 Nhân hạt cao su tự nhiên 29 Hình 2.4 Dầu hạt cao su chưa xử lý (trái), dầu hạt cao su xử lý (phải) 30 Hình 2.5 Sản phẩm biodiesel từ dầu hạt cao su 36 Hình 3.1 Đồ thị biểu ... nhiều tháng trời cố gắng tự tạo dầu hạt cao su, hạt cao su lấy trực tiếp vườn chọn lựa những hạt tốt Hình 2.2 Hạt cao su tự nhiên Sau hạt cao su đập vỏ lấy nhân rồi phơi nắng, đem nhân cao su phơi ... tiềm dầu hạt cao su thay cho số loại dầu dầu cọ, dầu dừa …vv để sản xuất biodiesel thời kỳ nhu cầu thực phẩm cao Các sản phẩm chính cao su mủ cao su nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su Hạt...
 • 63
 • 73
 • 0

TỐI ưu hóa QUY TRÌNH TỔNG hợp BIODIESEL từ dầu ăn QUA sử DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP bề mặt đáp ỨNG

TỐI ưu hóa QUY TRÌNH TỔNG hợp BIODIESEL từ dầu ăn QUA sử DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP bề mặt đáp ỨNG
... cứu sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD) để tối ưu hóa trình transester hóa tổng hợp biodiesel từ dầu ăn qua sử dụng (WCO) Hiệu suất trình transester hóa ... đề tài : TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG Sinh viên thực hiện: Phùng Thị Ngọc Yến MSSV: 2102427 Lớp: Công nghệ Hóa học Khóa 36 Nội ... Nghệ Hóa Học NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Cán hướng dẫn: Ths Nguyễn Văn Đạt Đề tài: TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG...
 • 58
 • 56
 • 0

nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ bã cà phê đã qua sử dụng

 nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ bã cà phê đã qua sử dụng
... chiết dầu từ phê qua sử dụng 5.1.1.1 Tách dầu từ phê Làm khơ phê qua sử dụng cách rải mỏng chúng bề mặt Nếu rải đủ mỏng làm khơ khoảng vài Tách dầu từ phê dụng cụ chiết ... TIỆN NGHIÊN CỨU 5.1 Nơ ̣i dung nghiên cƣu ́ - Ly trích dầu phê từ phê qua sử dụng phương pháp chiết Soxhlet - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tổng hợp biodiesel từ dầu phê ... sinh học Việt Nam 4.5 Nhiên liệu sinh học từ phê qua sử dụng Một hướng việc nghiên cứu nguồn nhiên liệu sinh học đến từ hạt phê, xác từ phê Narasimharao Kondamudi, Susanta Mohapatra...
 • 65
 • 223
 • 1

TỐI ưu hóa QUÁ TRÌNH TỔNG hợp BIODIESEL từ dầu hạt CHÙM NGÂY

TỐI ưu hóa QUÁ TRÌNH TỔNG hợp BIODIESEL từ dầu hạt CHÙM NGÂY
... nghiệm Tối ưu hóa trình tổng hợp biodiesel từ dầu hạt chùm ngây (Moringa Oleifera) với xúc tác NaOH sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng 3.2.2 Nội dung thí nghiệm 3.2.2.1 Trích ly dầu từ hạt chùm ngây ... dầu hạt Chùm ngây Trích ly bột hạt chùm ngây xác định hàm lượng dầu béo có hạt: hạt chùm ngây sau thu nghiền làm khô sau trích ly lấy dầu soxhlet với dung môi hexane Quy trình trích ly dầu: Hạt ... Trích ly dầu từ hạt chùm ngây (Moringa Oleifera) phương pháp chiết soxhlet sử dụng dung môi hexane phân tích thành phần dầu hạt chùm ngây 33 3.2.2.2 Xác định số acid mẫu dầu hạt chùm ngây ...
 • 78
 • 132
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh mờ lai sử dụng hệ thống tùy động vị trí

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh mờ lai sử dụng hệ thống tùy động vị trí
... sát v trí ñ t - Mô ph ng h tùy ñ ng v trí Matlab & Simulink 3- M c tiêu nhi m v nghiên c u: - Xây d ng s lý thuy t v phương pháp ñi u ch nh m lai s d ng h th ng tùy ñ ng v trí, t o s ñ nghiên ... th ng tùy ñ ng nói chung 5 - Tính toán thông s xây d ng b ñi u n h tùy ñ ng v trí b ng hai phương pháp: PID m lai - Mô ph ng h tùy ñ ng v trí Matlab ñ ñi u n d ng xác c u nâng h nh ng v trí mong ... nên ñã quy t ñ nh ch n ñ tài: “NGHIÊN C U T NG H P B ĐI U CH NH M LAI S D NG H TH NG TÙY Đ NG V TRÍ” 2- Đ i tư ng ph m vi nghiên c u: - Thi t b nâng c u ño ki m v trí - Các phương pháp ñi u n ñ...
 • 13
 • 122
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất biodiesel từ dầu hạt cao su

Thiết kế phân xưởng sản xuất biodiesel từ dầu hạt cao su
... sản xuất biodiesel từ nguồn nguyên liệu khác Chẳng hạn ở Mỹ, người ta chủ yếu sản xuất biodiesel từ dầu đậu nành, ở Châu Âu sản xuất biodiesel từ dầu hạt cải Ở nước ta có vài chục loại dầu ... chuyên ngành Từ kiến thức đó vận dụng vào tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất, cụ thể phân xưởng sản xuất biodiesel từ dầu hạt cao su Các công việc đã làm bao gồm:  Giới thiệu về biodiesel ... nguồn nguyên liệu sản xuất biodiesel [1] Các nguyên liệu để sản xuất biodiesel có thể loại dầu thực vật dầu cọ, dầu đậu nành, dầu hạt cải, dầu dừa, dầu hạt cao su , hay loại mỡ động vật mỡ...
 • 48
 • 66
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu nành) trên xúc tác mgo

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu nành) trên xúc tác mgo
... HI PHềNG - Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi tr-ờng từ dầu thực vật (dầu nành) xúc tác MgO KHểA LUN TT NGHIP I HC H CHNH QUY NGNH: k thuật môI truờng Ngi hng dẫn : Th.S ... lc Quỏ trỡnh sn xut biodiesel cú th c thc hin theo s sau õy: Metanol Xúc tác Dầu th-c vật Chuyển hoá este Khuấy trộn Thu hồi metanol từ biodiesel Tách pha Trung hoà xỳc tác pha glyxerin Rửa ... li phn no giỏ c cao ca biodiesel Biodiesel cng cú nhng nhc im l thi nhiu khớ NO x : chỳng thi khớ NOX hn so vi diesel Lng khớ ny tng lờn s dng biodiesel vi t l pha trn biodiesel /diesel cao Tuy...
 • 49
 • 239
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật dầu nành trên xúc tác mgonghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông cửu long trên xúc tác axit và bazơluận án nghiên cứu tổng hợp biodieseltong hop biodiesel tu dau duatổng hợp biodiesel từ dầu dừatổng hợp biodiesel từ dầu ăn phế thảitổng hợp diesel sinh học từ dầu hạt cao su pdfphương pháp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu ăn thải trên xúc tác dị thể caokết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu ăn thải trên xúc tác dị thể caonghiên cứu tổng hợp thuốc trị đau thắt ngực isosorbid dinitrat và isosorbid mononitratcác phương pháp chế tạo xúc tác trên cơ sở oxit và hỗn hợp oxitkết quả quá trình cracking dầu ăn thải sử dụng xúc tác đã điều chếnghiên cứu tổng hợp axit humic và fulvic từ than bùnnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học không ion dialkanolamide từ acid oleicGiao trinh bai tap c1modauPractical financial managment 7e LASHER chapter 13Giao trinh bai tap ve ky thuat chuong 6 chuong 7Giao trinh bai tap baigiang mohinhhoaAssessment in counseling chapter 1Assessment in counseling chapter 4Assessment in counseling chapter 5Assessment in counseling chapter 6Assessment in counseling chapter 7Assessment in counseling chapter 10Assessment in counseling chapter 14Interpersonal chapter 3 perceptionAssessment in counseling chapter 15KỸ THUẬT THÂM CANH lạcĐiều tra số Điều tra mạngMicroEconomics chap009MicroEconomics chap005DỰ TOÁN CHI TIẾT KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA NĂM 2014 Thuộc Chính sánh hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 20102015MicroEconomics chap002MicroEconomics chap007
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập