Nghiên cứu đặc tính ổn định nhiệt của xúc tác meso zirconi sunfat

Nghiên cứu đặc tính ổn định nhiệt của xúc tác meso zirconi sunfat

Nghiên cứu đặc tính ổn định nhiệt của xúc tác meso zirconi sunfat
... dụng xúc tác SO42- /meso- ZrO2 giới Ziconi sunfat hóa xúc tác quan trọng có tính chất nhƣ axit, kèm theo ổn định nhiệt ổn định học Hơn nữa, ziconi sunfat hóa có tính axit cao ứng dụng làm xúc tác cho ... cho trình tổng hợp biodiesel, xúc tác cho trình cracking, trình quan trọng cho công nghiệp lọc-hóa dầu [25] Một số nghiên cứu khác ra, xúc tác ziconi sunfat hóa chất xúc tác hay trợ xúc tác quan ... hoá đến hoạt tính xúc tác Theo số nhà nghiên cứu, đƣờng cong biểu diễn mối quan hệ hàm lƣợng lƣu huỳnh hoạt tính xúc tác có điểm cực đại, chứng tỏ yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt tính xúc tác hàm lƣợng...
 • 66
 • 103
 • 0

Nghiên cứu đặc tính các tín hiệu và nguyên tắc điều khiển của ecu

Nghiên cứu đặc tính các tín hiệu và nguyên tắc điều khiển của ecu
... 2.27: Đặc tính cảm biến Lambda 2.3 trình xử lý tín hiệu ecu nguyên tắc điều khiển đầu cấu chấp hành Tín hiệu điều khiển ECU bao gồm tín hiệu điều khiển vòi phun, tín hiệu điều khiển IC đánh lửa, tín ... lý tín hiệu vào ECU Ta biết vi xử lý làm việc với tín hiệu số tín hiệu từ cảm biến đa vào ECU phải đợc chuyển đổi sang tín hiệu số trớc đa vào vi xử lý Các tín hiệu đa vào ECU bao gồm tín hiệu ... việc phân tích kết cấu nguyên lý làm việc hệ thống phun xăng phải phân tích đợc đặc tính tín hiệu đầu vào nguyên tắc điều khiển ECU Các tín hiệu đầu vào ECU bao gồm: 26 - Tín hiệu áp suất đờng ống...
 • 39
 • 828
 • 0

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống mướp đắng (momordica charantica l) trồng tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống mướp đắng (momordica charantica l) trồng tại gia lâm  hà nội
... b phõn bún cho cỏc ủ t bún 34 4.1 Th i gian qua cỏc giai ủo n sinh tr ng c a cỏc m u gi ng m p ủ ng v thu ủụng nm 2007 4.2: Th i gian qua cỏc giai ủo n sinh tr ng c a cỏc m u gi ng m p ủ ng v ... õy l th i k sinh tr ng quan tr ng c a cõy ủ hon thnh sinh tr ng sinh d ng b t ủ u sang giai ủo n sinh tr ng sinh th c Trong v thu ủụng, th i gian t tr ng ủ n hoa ủ c dao ủ ng t 19 ngy (m u gi ng ... 4.1 C I M SINH TR NG PHT TRI N C A CC M U GI NG M P NG 4.1.1 Cỏc giai ủo n sinh tr ng ch y u c a cỏc m u gi ng m p ủ ng cỏc th i v khỏc Nghiờn c u cỏc ủ c tớnh sinh tr ng qua cỏc giai ủo n c...
 • 111
 • 504
 • 7

NGHIÊN CứU ĐặC TíNH NÔNG SINH HọC CủA MộT Số GIốNG KÊ

NGHIÊN CứU ĐặC TíNH NÔNG SINH HọC CủA MộT Số GIốNG KÊ
... đờng kính 3,0 0,1 cm Hạt vng, dĩnh đầy, ôvan 3.2 Đặc điểm sinh trởng, phát triển giống nghiên cứu Bảng Thời gian qua giai đoạn sinh trởng giống (ngy) Gieo - tr Tr-chớn Thi gian tr ht bụng ... gian sinh trng 500 Phm Vn Cng, Nguyn Th Thu Thy Bảng cho thấy giống có tổng thời gian sinh trởng biến động từ 104 (giống CM2) đến 121 ngy (giống CM6) Sự khác tổng thời gian sinh trởng giống ... (522,0) Một điều đặc biệt l tỷ lệ hạt giống thí nghiệm ny không phụ thuộc vo số hạt/bông v tiêu ny đạt cao giống CM2 (58,3%) Khối lợng 1000 hạt giống thí nghiệm biến động từ 1,1 đến 1,7 g Giống...
 • 10
 • 297
 • 0

Nghiên cứu đặc tính động lực học của ôtô với hệ thống truyền lực cơ khí và hệ thống truyền lực thuỷ cơ

Nghiên cứu đặc tính động lực học của ôtô với hệ thống truyền lực cơ khí và hệ thống truyền lực thuỷ cơ
... t ô tô nghiên c u tính kéo tính ñ ng l c h c c a ô tô ðư ng ñ c tính c a ñ ng chia làm hai lo i: ðư ng ñ c tính t c ñ ñư ng ñ c tính t i tr ng [4], [7] a ðư ng ñ c tính t c ñ ðư ng ñ c tính t ... Nó ph thu c vào tr ng t i t c ñ chuy n ñ ng trung bình c a ô tô Hai y u t l i ph thu c vào cácñ c tính kéo bám c tính ñ ng l c h c c a ô tô ð phân tích ñánh giáñ c tính kéo c tính ñ ng ... V N ð NGHIÊN C U 1.1 VÀI NÉT V TÌNH HÌNH NGHIÊN C U TÍNH CH T ð NG L C H C C A Ô TÔ ð c tính ñ ng l c h c c a ô tô th hi n hàng lo t ch tiêu s d ng kh kh i hành tăng t c, tính ñi u n, tính êm...
 • 112
 • 437
 • 1

Nghiên cứu đặc tính khí động học của khí cụ bay khi có ảnh hưởng của mặt giới hạn

Nghiên cứu đặc tính khí động học của khí cụ bay khi có ảnh hưởng của mặt giới hạn
... ống khí động để nghiên cứu ảnh hởng mặt giới hạn đến đặc tính khí động KCB - Đã sử dụng mô hình số mô hình thực nghiệm để nghiên cứu đặc tính khí động học khí cụ bay ảnh hởng mặt giới hạn ... đệm khí động khí cụ bay khác hoạt động gần mặt giới hạn, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu đặc tính khí động học khí cụ bay ảnh hởng mặt giới hạn" đảm bảo tính cấp thiết cho luận án Mục đích nghiên ... đổi đặc tính khí động chúng Nghiên cứu đặc tính khí động KCB bay thấp, gần với mặt đất, mặt nớc hồ, mặt nớc biển sóng, mặt giới hạn đợc xem nh phẳng cứng không phù hợp nữa, bề mặt giới hạn có...
 • 27
 • 306
 • 1

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ Gừng trồng tại Gia Lâm – Hà Nội

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ Gừng trồng tại Gia Lâm – Hà Nội
... Nội 3.1.4 Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 29/5/2010 đến 15/10/2010 3.2 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu đặc tính nông sinh học số mẫu giống họ gừng trồng Gia Lâm Nội 3.3 Phương pháp nghiên ... đích Nghiên cứu đặc tính nông sinh học khả sinh trưởng, phát triển số mẫu giống họ gừng trồng Gia Lâm Nội, từ đề xuất mẫu giống thích hợp làm hoa, cảnh 1.2.2 Yêu cầu: - Tìm hiểu đặc tính nông ... 21 20 25 5–7 7–9 nụ 45 -50 50 55 17 19 60 65 tiên nở 55 60 60 70 22 25 68 74 50% 65 70 75 80 27 28 76 78 Hoa bắt đầu tàn 80 85 85 90 31 - 33 Hoa tàn 90 - 95 95 –...
 • 28
 • 498
 • 1

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ củ Hành tây (Allium Cepa L.)

Nghiên cứu đặc tính sinh dược học của một số phân đoạn dịch chiết từ củ Hành tây (Allium Cepa L.)
... loi hoang dó; cõy trng nh Hnh tõy (Allium Cepa L.), Ti (Allium sativum L.), H (Allium schoenoprasum L.) Ti tõy (Allium porrum L.) thỡ chỳng c ỏnh giỏ cao Allium Cepa L cú tm quan trng kinh t ln, ... t nhiờn cú c Hnh tõy (Allium Cepa L.) nh lng polyphenol tng s theo phng phỏp Folin Ciocalteau Nghiờn cu tỏc dng h ng huyt ca cỏc phõn on dch chit c Hnh tõy (Allium Cepa L.) trờn mụ hỡnh chut ... t bin ung th Kt qu kho nghim 100 mg nng 34 ca cht chit xut khỏc ca Hnh tõy (Allium Cepa L.) v Ti (Allium sativum L.) cú nh hng nht nh v kh nng tn ti ca cỏc t bo u ỏc tớnh nuụi cy ng nghim [69]...
 • 77
 • 345
 • 0

nghiên cứu hệ thống ổn định nhiệt độ làm mát keo trong dây chuyền sản xuất keo nhũ

nghiên cứu hệ thống ổn định nhiệt độ làm mát keo trong dây chuyền sản xuất keo nhũ
... định nhiệt độ làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ" Mục đích nghiên cứu Đề tài có mục đích nghiên cứu là: Xây dựng hệ thống ổn định nhiệt độ đầu máy làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ ... khởi động dây chuyền sản xuất 22 phút 63 Hình 4.11 Đồ thị nhiệt độ keo đầu máy làm mát sau khởi động dây chuyền sản xuất 22 phút Hình 4.12 Đồ thị nhiệt độ keo đầu máy làm mát sau loại bỏ hệ thống ... điều khiển dây chuyền sản xuất 57 Hình 4.3 Màn hình hiển thị thông số công nghệ dây chuyền 58 Hình 4.4 Tủ điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ máy làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ 59 Hình...
 • 76
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc tính hoá sinh dược của một số phân đoạn dịch chiết từ quả bí đao benincasa hispida cognkhảo sát tính ổn định nhiệt của vật liệu thông qua phân tích nhiệt trọng lượng tga thermogravimetry analysiskhảo sát ảnh hưởng của hàm lượng chất độn n757 csgc lên tính ổn định nhiệt của vật liệu n757 csgc pvc nanocompositnghiên cứu đặc tính nén lún của đất yếu khu vực thị vảinghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đườngnghiên cứu đặc tính của chitinasenghiên cứu đặc tính của các chất bảo quản trong sản phẩm kem dưỡng dađiều tra thành phần sâu hại cây thuốc và nghiên cứu đặc tính sinh học của sâu đo hại mã đề vụ đông xuân 1999 2000 tạitrung tâm nghiên cứu cây thuốc hà nộinghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống cà chua trồng trong vụ đông xuân và xuân hè tại bình địnhnghiên cứu đặc tính động của truyền độngđặc tính ổn định của hệ elnghiên cứu đặc tính hấp phụ của sản phẩm thủy phân cephalexin bằng dp adsvcác nghiên cứu về độ ổn định của aspirinmột số nghiên cứu về độ ổn định của rabeprazolbước đầu phân lập và nghiên cứu đặc tỉnh sinh học của một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh vật biofilmXÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNCâu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Châu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiQuản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangĐánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn vượn cao vít huyện trùng khánh tỉnh cao bằngCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơnQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh tây hà nộiQuản lý hoạt động nghiên cứu bài học trong sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông tử đà huyện phù ninh, tỉnh phú thọKiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dươngquy định mức điểm sàn năm 2018Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt khi gia công hợp kim cứng BK8 bằng phương pháp cắt dâyBài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị, ứng dụng giải một số bài toán trong thực tếDãy farey và áp dụngXây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “mưa với cuộc sống con người” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sởKinh nghiem thi IELTS tu dau den cuoiTổng hợp vật liệu cho xử lý zn2+ và CN trong nguồn nước ô nhiễmNghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón n+k dạng nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập