Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 6: An Excursion

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 6: AN EXCURSION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 6: AN EXCURSION
... miễn phí want to see only problem Speaking Unit Lớp 10 trang 66 SPEAKING (NÓI) Task 1: Lớp Tim dự định thuyền hồ Michigan Chicago Em đọc thông tin vài thành viên tham gia chuyến Mrs Andrews: Tôi ... luật, biểu mẫu miễn phí See you then, Love, An Language Focus Unit Lớp 10 Trang 71 LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) • Grammar and Vocabulary Exercise Chọn dạng động từ ngoặc are you doing ... visit to the Botanic Garden It was a glorious Sunday We assembled at the school gate on time and travelled to the Botanic Garden by bus It was a long way to our destination and we sang merrily all...
 • 8
 • 92
 • 0

từ vựng tiếng anh lớp 9- unit 6

từ vựng tiếng anh lớp 9- unit 6
... mềm quản lý lĩnh vực chuyển phát nhanh Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: +Website: www.thabico.com...
 • 4
 • 3,120
 • 15

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 9 - Undersea World_

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 9 - Undersea World_
... Vocabulary - whale (n) cá voi - mammal (n) động vật có vú - krill (n) loài nhuyễn thể - migrate (v) di cư - conservation (n) bảo tồn Task (page 98 ) Task 2: Listen and choose the best answers UNIT Công ... WRITING Vocabulary - sperm whale cá nhà táng - carnivore (n) động vật ăn thịt - squid (n) mực - gestation (n) thời kỳ thai nghén - life span tuổi đời - habitat (n) môi trường sống - offspring (n) ... SPEAKING Vocabulary - rubbish (n) rác - dustbin (n) thùng rác - pesticide (n) thuốc trừ sâu - fertilizer (n) phân bón - release (v) thải Pair work: Ask and answer (task 1, page 97 ) S1: What should...
 • 6
 • 2,934
 • 16

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 11- National Parks

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 11- National Parks
... tải Gió Mới: +Website: www.giomoi.tk +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý lĩnh vực chuyển phát nhanh ...
 • 3
 • 3,029
 • 15

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 11-National Parks_

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 11-National Parks_
... (v) mời - invitation (n) lời mời - refuse (v) = decline (v) từ chối Writing a letter of acceptance or refusal: Viết thư chấp nhận từ chối * Chấp nhận: + Mở đầu thư lời cảm ơn người mời Công ty ... vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com * đọc thành âm /id/ với từ có âm cuối / t, d / * đọc thành âm /t/ với từ có âm cuối /p, f, k, s, ∫, t∫, θ / * đọc thành âm /d/ với trường hợp lại ... tiết việc thời gian, địa điểm, trang phục, … + Khi kết thúc nên khẳng định lại cảm kích bạn mời * Từ chối: + Cảm ơn người mời + Nói rõ bạn chấp nhận + Lý bạn chấp nhận lời mời + Khi kết thúc nên...
 • 6
 • 407
 • 3

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 12 - Music

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 12 - Music
... CRM www.susasoft.com - musician (n) nhạc sĩ MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GẦN ĐÂY: 1.Thiết kế website: www.chepphim.net (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) ... www.vcptw.com (Công ty TNHH Vinh Cơ) www.tours-vietnam.com 2.Phần mềm: Chúng phát triển phần mềm ứng dụng cho công ty sau a.Công ty cổ phần L&A : +Website: www.l-a.com.vn +Nội dung: phát triển hệ thống ... tải Gió Mới: +Website: www.giomoi.tk +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý lĩnh vực chuyển phát nhanh Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com ...
 • 3
 • 1,651
 • 14

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 10 - Conservation_

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 10 - Conservation_
... cinema tonight - Why don’t you + V1? - Can you + V1? - Shall we + V1? - Why don’t we + V1? - Would you like + to-inf? - Are you free + to-inf? - Do you feel like + V-ing? - How about + V-ing? The ... Vocabulary - forest (n) rừng - forester (n) người trông coi rừng - campfire (n) lửa trại - awful (a) khủng khiếp - heap of leave đống khô - unpleasant (a) # pleasant (a) không vui # vui - wood (n) ... environment - it is expensive to remain the zoo’s activities - children can visit the animals to know more - keepers may be in danger about their life - keepers can be injured or even killed UNIT 10 Công...
 • 8
 • 2,260
 • 9

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A Day in The Life of..

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A Day in The Life of..
... phí B SPEAKING - biology (n): sinh học - chemistry (n): h a học - civic education (n): GD công dân - class meeting (n): sinh hoạt lớp - daily [adj/adv]: hàng ngày - geography (n): đ a lý - history ... phục vụ - shake/ shook/ shaken (v): rung, lắc, giật - suddenly (adv): - take off: (máy bay) cất cánh E LANGUAGE FOCUS - as soon as: - bean (n): hạt đậu - camp fire (n): l a trại - creep into (v): ... (adj): vui mừng - panic (n) (U): hoảng loạn; hốt hoảng scream in panic: la, hét hốt hoảng - relieved (adj): bớt căng thẳng - seaside (n): bờ biển - seat belt (n) (C): đai an toàn; dây an toàn - serve...
 • 4
 • 188
 • 1

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks
... as a result: kết - pay attention to: ý; tập trung - counsin (n): anh/ chị/em họ - post (v): gởi thư - guy (n): anh chàng, gã (tiếng lóng) - relaxing (adj): thư giãn - improve (v): cải thiện - ... (n): người lao động - employer (n): người sử dụng lao động (chủ) - enrolment form (n): mẫu ghi danh - female (adj): (thuộc) phái nữ # male (adj): (thuộc) phái nam - fill in (v): điền vào - form...
 • 2
 • 197
 • 0

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education
... vui Delegate: đại biểu A pity: điều đáng tiếc Correct: sửa lỗi sai Airport: sân bay Paintings: tranh vẽ Cause: gây Speak ill: nói xấu Disaster: tai họa Pay higher tax: đóng thuế cao Unrealistic:...
 • 2
 • 159
 • 0

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Technology and You

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Technology and You
... điện operate (v) ['ɔpəreit] vận hành receiver (n) [ri'si:və] ống nghe dial tone (n) ['daiəl, toun] tiếng chuông điện thọai insert (v) ['insə:t] nhét vào slot (n) [slɔt] khe, rãnh press (v) [pres] ... Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí remote control (n) [ri'mout,kən'troul] điều khiển từ xa adjust (v) [ə'dʒʌst] điều chỉnh cord (n) [kɔ:d] rắc cắm ti vi plug in (v) [plʌg, in] cắm vào...
 • 4
 • 83
 • 0

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School
... sách truyện tranh 23 Musical ['mju:zɪkl] (adj): thuộc vềâm nhạc 24 Musical instrument (n): nhạc cụTidy ['tɑɪdɪ] (adj): gọn gàng, ngăn nắp 25 (v): dọn dẹp 26 Bored [bƆ:d] (adj): chán 27 Be bore with ... rỗi 15 That's too bad! (expr): tiếc 16 What a pity! 17 Weeding ['wedɪƞ] (n):đám cưới 18 Thanks anyway ['Ɵӕƞks enɪ'weɪ] (expr): dù cảm ơn 19 Community service [kə'mju:nətɪ sɜ:vɪs] (n): dịch vụ công ... Let's go (Chúng ta nào.) What about + V-ing ?=Let's + V: Ví dụ: - What about going swimming this afternoon? Trưa bơi đi? Assignment [ə'sɑɪnmənt] (n): tập làm nhà Come on (v):đi mà Teenager ['ti:neɪdɜə]...
 • 4
 • 158
 • 2

Giáo án tiếng anh lớp 7: Unit 6: An Excursion potx

Giáo án tiếng anh lớp 7: Unit 6: An Excursion potx
... 3.A and explain their answers in front of the class - Give correct answers * Task 2: Answer the questions - Ask students to read all questions - Ask students to work in Read and pairs and answer ... Reviewing the progressive and “be going to” present - Language - New words: Words related to an excursion and two sounds / ∂ / and / З: / Skill: Fluency in pronunciating / ∂ / and / З: / Distinguishing ... quiet and in the They took garden pictures, played games, talked, sang and danced would your plan be?” - Call on some groups to present the topic in front of the class - Work in pairs - Comments and...
 • 39
 • 452
 • 0

Tiếng Anh lớp 10 - Bài 6 (An Excursion)

Tiếng Anh lớp 10 - Bài 6 (An Excursion)
... quite true, but ……… - I agree completely - Sorry, but I don’t think so - Sure - You’re right - I’m not sure if I agree …… - I agree with you - That’s a good idea - I think so - That’s not a good ... happy time? * Vocabulary: - glorious (a) = beautiful - spacious (a) = large - destination (n): điểm đến - left-overs (n) thức ăn thừa - delicious (a) ngon UNIT ENGLISH 10 - Botanical Garden Vườn ... ENGLISH 10 B SPEAKING * VOCABULARY: - sundeck (n) boong tàu - get sun burnt cháy nắng - fresh air không khí lành - take photographs chụp hình * Expressions: - What you think …….? - I think...
 • 4
 • 1,886
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiếng anh lớp 10 unit 6 an excursiontừ vựng tiếng anh lớp 11 unit 6từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 15từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 5từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 11từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 12từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 3từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 8tu vung tieng anh lop 9 unit 6từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 2tu vung tieng anh lop 10 unit 9tu vung tieng anh lop 10 unit 4tu vung tieng anh lop 10 unit 1tu vung tieng anh lop 10 unit 1 readingtu vung tieng anh lop 10 unit 10Tiểu luận Công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp Top – DownKế hoạch kinh doanh khu vui chơi trẻ em Kool Kidz tại Thủ Đứcdự án trà sữa miteaĐề HSG lớp 9 2017 a hóa họcĐề văn 9đáp án văn 9 bảng aTinySun công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ dưới 16 tuổi tại nhàKẾ HOẠCH tổ CHUYÊN môn 2+3kế hoạch kinh doanh siro sản xuất theo công nghệ isarelĐồ án trung tâm tư vấn tâm lý LGBT COME OUTGiải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia LaGiải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon TumGiải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhCác giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt namHạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quy NhơnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Phú TàiCẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu họcPhát triển thị trường mua bán nợ xấu tại việt nam astractHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập