Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 6: An Excursion

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 6: AN EXCURSION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 6: AN EXCURSION
... miễn phí want to see only problem Speaking Unit Lớp 10 trang 66 SPEAKING (NÓI) Task 1: Lớp Tim dự định thuyền hồ Michigan Chicago Em đọc thông tin vài thành viên tham gia chuyến Mrs Andrews: Tôi ... luật, biểu mẫu miễn phí See you then, Love, An Language Focus Unit Lớp 10 Trang 71 LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ) • Grammar and Vocabulary Exercise Chọn dạng động từ ngoặc are you doing ... visit to the Botanic Garden It was a glorious Sunday We assembled at the school gate on time and travelled to the Botanic Garden by bus It was a long way to our destination and we sang merrily all...
 • 8
 • 140
 • 0

từ vựng tiếng anh lớp 9- unit 6

từ vựng tiếng anh lớp 9- unit 6
... mềm quản lý lĩnh vực chuyển phát nhanh Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: +Website: www.thabico.com...
 • 4
 • 3,684
 • 17

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 9 - Undersea World_

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 9 - Undersea World_
... Vocabulary - whale (n) cá voi - mammal (n) động vật có vú - krill (n) loài nhuyễn thể - migrate (v) di cư - conservation (n) bảo tồn Task (page 98 ) Task 2: Listen and choose the best answers UNIT Công ... WRITING Vocabulary - sperm whale cá nhà táng - carnivore (n) động vật ăn thịt - squid (n) mực - gestation (n) thời kỳ thai nghén - life span tuổi đời - habitat (n) môi trường sống - offspring (n) ... SPEAKING Vocabulary - rubbish (n) rác - dustbin (n) thùng rác - pesticide (n) thuốc trừ sâu - fertilizer (n) phân bón - release (v) thải Pair work: Ask and answer (task 1, page 97 ) S1: What should...
 • 6
 • 3,331
 • 17

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 11- National Parks

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 11- National Parks
... tải Gió Mới: +Website: www.giomoi.tk +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý lĩnh vực chuyển phát nhanh ...
 • 3
 • 3,464
 • 15

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 11-National Parks_

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 11-National Parks_
... (v) mời - invitation (n) lời mời - refuse (v) = decline (v) từ chối Writing a letter of acceptance or refusal: Viết thư chấp nhận từ chối * Chấp nhận: + Mở đầu thư lời cảm ơn người mời Công ty ... vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com * đọc thành âm /id/ với từ có âm cuối / t, d / * đọc thành âm /t/ với từ có âm cuối /p, f, k, s, ∫, t∫, θ / * đọc thành âm /d/ với trường hợp lại ... tiết việc thời gian, địa điểm, trang phục, … + Khi kết thúc nên khẳng định lại cảm kích bạn mời * Từ chối: + Cảm ơn người mời + Nói rõ bạn chấp nhận + Lý bạn chấp nhận lời mời + Khi kết thúc nên...
 • 6
 • 433
 • 3

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 12 - Music

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 12 - Music
... CRM www.susasoft.com - musician (n) nhạc sĩ MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GẦN ĐÂY: 1.Thiết kế website: www.chepphim.net (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) ... www.vcptw.com (Công ty TNHH Vinh Cơ) www.tours-vietnam.com 2.Phần mềm: Chúng phát triển phần mềm ứng dụng cho công ty sau a.Công ty cổ phần L&A : +Website: www.l-a.com.vn +Nội dung: phát triển hệ thống ... tải Gió Mới: +Website: www.giomoi.tk +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý lĩnh vực chuyển phát nhanh Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com ...
 • 3
 • 1,878
 • 16

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 10 - Conservation_

TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 10 - Conservation_
... cinema tonight - Why don’t you + V1? - Can you + V1? - Shall we + V1? - Why don’t we + V1? - Would you like + to-inf? - Are you free + to-inf? - Do you feel like + V-ing? - How about + V-ing? The ... Vocabulary - forest (n) rừng - forester (n) người trông coi rừng - campfire (n) lửa trại - awful (a) khủng khiếp - heap of leave đống khô - unpleasant (a) # pleasant (a) không vui # vui - wood (n) ... environment - it is expensive to remain the zoo’s activities - children can visit the animals to know more - keepers may be in danger about their life - keepers can be injured or even killed UNIT 10 Công...
 • 8
 • 2,649
 • 10

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A Day in The Life of..

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A Day in The Life of..
... phí B SPEAKING - biology (n): sinh học - chemistry (n): h a học - civic education (n): GD công dân - class meeting (n): sinh hoạt lớp - daily [adj/adv]: hàng ngày - geography (n): đ a lý - history ... phục vụ - shake/ shook/ shaken (v): rung, lắc, giật - suddenly (adv): - take off: (máy bay) cất cánh E LANGUAGE FOCUS - as soon as: - bean (n): hạt đậu - camp fire (n): l a trại - creep into (v): ... (adj): vui mừng - panic (n) (U): hoảng loạn; hốt hoảng scream in panic: la, hét hốt hoảng - relieved (adj): bớt căng thẳng - seaside (n): bờ biển - seat belt (n) (C): đai an toàn; dây an toàn - serve...
 • 4
 • 236
 • 1

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks
... as a result: kết - pay attention to: ý; tập trung - counsin (n): anh/ chị/em họ - post (v): gởi thư - guy (n): anh chàng, gã (tiếng lóng) - relaxing (adj): thư giãn - improve (v): cải thiện - ... (n): người lao động - employer (n): người sử dụng lao động (chủ) - enrolment form (n): mẫu ghi danh - female (adj): (thuộc) phái nữ # male (adj): (thuộc) phái nam - fill in (v): điền vào - form...
 • 2
 • 244
 • 0

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education
... vui Delegate: đại biểu A pity: điều đáng tiếc Correct: sửa lỗi sai Airport: sân bay Paintings: tranh vẽ Cause: gây Speak ill: nói xấu Disaster: tai họa Pay higher tax: đóng thuế cao Unrealistic:...
 • 2
 • 223
 • 0

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Technology and You

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Technology and You
... điện operate (v) ['ɔpəreit] vận hành receiver (n) [ri'si:və] ống nghe dial tone (n) ['daiəl, toun] tiếng chuông điện thọai insert (v) ['insə:t] nhét vào slot (n) [slɔt] khe, rãnh press (v) [pres] ... Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí remote control (n) [ri'mout,kən'troul] điều khiển từ xa adjust (v) [ə'dʒʌst] điều chỉnh cord (n) [kɔ:d] rắc cắm ti vi plug in (v) [plʌg, in] cắm vào...
 • 4
 • 100
 • 0

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School

Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School
... sách truyện tranh 23 Musical ['mju:zɪkl] (adj): thuộc vềâm nhạc 24 Musical instrument (n): nhạc cụTidy ['tɑɪdɪ] (adj): gọn gàng, ngăn nắp 25 (v): dọn dẹp 26 Bored [bƆ:d] (adj): chán 27 Be bore with ... rỗi 15 That's too bad! (expr): tiếc 16 What a pity! 17 Weeding ['wedɪƞ] (n):đám cưới 18 Thanks anyway ['Ɵӕƞks enɪ'weɪ] (expr): dù cảm ơn 19 Community service [kə'mju:nətɪ sɜ:vɪs] (n): dịch vụ công ... Let's go (Chúng ta nào.) What about + V-ing ?=Let's + V: Ví dụ: - What about going swimming this afternoon? Trưa bơi đi? Assignment [ə'sɑɪnmənt] (n): tập làm nhà Come on (v):đi mà Teenager ['ti:neɪdɜə]...
 • 4
 • 215
 • 2

Giáo án tiếng anh lớp 7: Unit 6: An Excursion potx

Giáo án tiếng anh lớp 7: Unit 6: An Excursion potx
... 3.A and explain their answers in front of the class - Give correct answers * Task 2: Answer the questions - Ask students to read all questions - Ask students to work in Read and pairs and answer ... Reviewing the progressive and “be going to” present - Language - New words: Words related to an excursion and two sounds / ∂ / and / З: / Skill: Fluency in pronunciating / ∂ / and / З: / Distinguishing ... quiet and in the They took garden pictures, played games, talked, sang and danced would your plan be?” - Call on some groups to present the topic in front of the class - Work in pairs - Comments and...
 • 39
 • 468
 • 0

Tiếng Anh lớp 10 - Bài 6 (An Excursion)

Tiếng Anh lớp 10 - Bài 6 (An Excursion)
... quite true, but ……… - I agree completely - Sorry, but I don’t think so - Sure - You’re right - I’m not sure if I agree …… - I agree with you - That’s a good idea - I think so - That’s not a good ... happy time? * Vocabulary: - glorious (a) = beautiful - spacious (a) = large - destination (n): điểm đến - left-overs (n) thức ăn thừa - delicious (a) ngon UNIT ENGLISH 10 - Botanical Garden Vườn ... ENGLISH 10 B SPEAKING * VOCABULARY: - sundeck (n) boong tàu - get sun burnt cháy nắng - fresh air không khí lành - take photographs chụp hình * Expressions: - What you think …….? - I think...
 • 4
 • 2,041
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiếng anh lớp 10 unit 6 an excursiontừ vựng tiếng anh lớp 11 unit 6từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 15từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 5từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 11từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 12từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 3từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 8tu vung tieng anh lop 9 unit 6từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 2tu vung tieng anh lop 10 unit 9tu vung tieng anh lop 10 unit 4tu vung tieng anh lop 10 unit 1tu vung tieng anh lop 10 unit 1 readingtu vung tieng anh lop 10 unit 10Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa lai tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTÌM HIỂU CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ (QUA CÁC CA KHÚC TIẾNG VIỆT ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN TRANG MẠNG MP3.ZING.VN TRONG NĂM 2012)VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNNghiên cứu hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)Nghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcNghiên cứu tình hình quảng cáo về công ty TNHH Anh Lê CườngPhân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần quảng cáo quà tặng Nón VàngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty cổ phần sữa VinamilkPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái LânTruyền thông cổ động BÁN HÀNG CÁ NHÂNGiải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng hô chí minhPhương pháp sư phạm thanh nhạcMicro finance service quality the hoi an city, vietnam experience= chất lượng dịch vụ tài chính vi mô kinh nghiệm tại thành phố hội an, việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập