Luận văn thiết kế và bảo vệ rơ le cho trạm biến áp

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế và bảo vệ rơ le cho trạm biến áp doc
... dây: L = 75km; n kháng th t thu n: X1 = 0,309 n kháng th t không: X0 = 2.X1 /km 1.2.3 Máy bi n áp: Lo i t ng u pha cu n dây SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang án t t nghi p Thi t k b o v r le ... min ): n kháng th t thu n n kháng th t ngh ch: X1H = X 2H = Scb 125 = = 0,111 SN 0,75.1500 n kháng th t không: X0H = 1,2 X1H = 1,2.0,111 = 0,133 2) ng dây: n kháng th t thu n n kháng th t ngh ch: ... 2.2.2 c tính theo thay th : 1) Th t thu n: SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 2) Th t ngh ch: 3) Th t không: 2.2.3 Tính toán ng n m ch c a tr m...
 • 90
 • 341
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thiết kế mạng bảo vệ le cho trạm biến áp 22011035 kv

Đồ án tốt nghiệp thiết kế mạng bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 22011035 kv
... R le khí – Bảo vệ dòng có thời gian – R le nhiệt độ – Bảo vệ dòng thứ tự thời gian – Bảo vệ so lệch có hãm – Bảo vệ tải – Bảo vệ so lệch thứ tự không 10 – Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt – Bảo vệ ... dùng phổ biến để bảo vệ cho HTĐ r le với tính nhiệm vụ khác Khái niệm r le dùng tổ hợp thiết bị nhằm thực một nhóm chức bảo vệ cho phần tử cụ thể cho toàn hệ thống Các r le bảo vệ thường phải thỏa ... trung áp 11 0kV hạ áp 3 5kV cấp điện cho phụ tải 220 kV N1 HTÐ BI4 BI1 11 0kV BI2 N2 B1 I II BI3 B2 N3 III 3 5kV Hình 1.1.Sơ đồ nguyên lý vị trí đặt máy biến dòng dùng cho bảo vệ trạm biến áp 1.2...
 • 91
 • 414
 • 0

Thiết kế mạng bảo vệ le cho trạm biến áp 22011035 kv

Thiết kế mạng bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 22011035 kv
... nghiệp Thiết kế mạng bảo vệ le cho trạm biến áp 220/110/35 kV CHƯƠNG MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 1.1 Mô tả đối tượng bảo vệ Đối tượng bảo vệ trạm biến áp 220/110/35 kV có ... = 0,61 Máy biến áp: Máy biến áp tự ngẫu pha, có cấp điện áp 230/121/38,5 kV Sinh viên: Trần Văn Thủy Lớp Đ6H2 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế mạng bảo vệ le cho trạm biến áp 220/110/35 kV Công suất: ... án tốt nghiệp Thiết kế mạng bảo vệ le cho trạm biến áp 220/110/35 kV CHƯƠNG LỰA CHỌN THIẾT BỊ BIẾN DÒNG, BIẾN ÁP, MÁY CẮT ĐIỆN 3.1 Chọn máy cắt Điện áp định mức(UđmMC): Điện áp định mức máy...
 • 81
 • 241
 • 0

Tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 kV Vân Đình

Tính toán thiết kế bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110 kV Vân Đình
... vệ r le trạm biến áp 110 kV Đồ án tốt nghiệp Vân Đình (S ni in chớnh trm bin ỏp 110 kV Võn ỡnh) ĐHBK-Ha Nội Bảo vệ r le trạm biến áp 110 kV Đồ án tốt nghiệp Vân Đình SƠ đồ nối điện Bảo vệ đường ... 4,694 42 BI3 0 ĐHBK-Ha Nội Bảo vệ r le trạm biến áp 110 kV Đồ án tốt nghiệp Vân Đình I1 + I 4,694 43 ĐHBK-Ha Nội Bảo vệ r le trạm biến áp 110 kV Đồ án tốt nghiệp Vân Đình C H N G II I L A C ... Bo v r le kộm ỏp: 27 45 ĐHBK-Ha Nội Bảo vệ r le trạm biến áp 110 kV Đồ án tốt nghiệp Vân Đình + Bo v r le tng ỏp: 59 + Bo v quỏ ti nhit: 49 46 ĐHBK-Ha Nội Bảo vệ r le trạm biến áp 110 kV Đồ án...
 • 100
 • 408
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 2 pdf

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 2 pdf
... 35 kV trung tính cách điện Sơ đồ thứ sơ đồ điểm ngắn mạch qua BI để tính toán dòng ngắn mạch phục vụ cho bảo vệ cho máy biến áp N1 N1 N2 N2 N3 N3 Hình 2- 1: Vị trí đặt bảo vệ điểm ngắn mạch 2. 2 ... máy biến áp làm việc độc lập: Lập sơ đồ thay thành phần TTT TTN: XHT XBC 0,105 HT 0,01 126 Sơ đồ thayOHT TTK: X HT XBH 0,065 XBC XBH 0,105 0,065 0,01177 2. 2.1 Xét điểm ngắn mạch nằm vùng bảo vệ ... E 29 ,833 X1 X X 0,01 126 0,01 126 0,011 Dòng điện thành phần TTK chạy qua BI1: I ( BI1 ) I X OHT 0,01177 X OHT 29 ,833 1,9 32 (XC X H ) 0,01177 0,17 c- Dạng ngắn mạch N(1;1) Tính...
 • 6
 • 219
 • 2

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 3 doc

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 3 doc
... N (3) N(1) BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 88,80 0 87,56 0 88,19 0 0 0 I0 N(1,1) 0 27,9 0 28,11 I1 + 88,80 I2 0 59,66 0 78 ,35 2.2 .3 Xét điểm ngắn mạch nằm vùng bảo vệ MBA N2 Phía trung áp 35 ... 29, 833 + 29, 833 + 27,9 = 87,566 I f - I o = I1 + I2 = 59,666 c- Dạng ngắn mạch N(1;1) Dòng điện thành phần thứ tự điểm ngắn mạch: I1 = 59, 438 I0 = -30 ,066 I I1 X X X 59, 438 0,011 29 ,37 2 ... thứ tự điểm ngắn mạch I0 = I1 = I2 = 29, 833 Dòng điện thành phần đối xứng qua BI1 I1(BI1) = I2(BI1) = 29, 833 I ( BI1 ) I (XC X H ) 0,17 29, 833 27,900 ( X C X H ) X OHT 0,17 0,01177...
 • 5
 • 190
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 4 pptx

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 4 pptx
... O I1 E 47 ,336 X X 0,0 145 .0,0122 0,0 145 0,0 145 0,0122 X X X 0,0 145 47 ,336 25,707 0,0 145 0,0122 X X O Dòng thứ tự không qua BI1: I ( BI ) I0 X OHT 25,707 0,0 142 1, 84 X OHT ( ... 2.I02 = 24, 272 - 1,7685 = 22,503 Dòng điện pha dòng điện so lệch chạy qua BI1: If = I1(BI1) + I2(BI1) + I0(BI1) = 24, 272 + 24, 272 + 22,503 = 71, 047 If - I0(BI1) = I1(BI1) + I2(BI1) = 48 , 544 c- Dạng ... Tính toán điện kháng hệ thống hệ đơn vị t-ơng đối định mức MBA x HT S dmBA S NHT Min 25 0,0 145 1725 , 42 X0HT = X1.1,332 = 0,9782.0,0 145 = 0,0 142 XBC = 0,105 XBH = 0,065...
 • 6
 • 189
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 5 docx

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 5 docx
... BI1 BI2 BI3 If 4, 352 - 4, 352 I0 0 I1 + I 4, 352 - 4, 352 2.3.6 Xét điểm ngắn mạch nằm vùng bảo vệ MBA N3 Lập sơ đồ thay thế: BI1 XBC 0,1 05 XHT XBH HT 0,01 45 0,0 65 XBC 0,1 05 XBH 0,0 65 BI3 N3 XHT XBC/2 ... kV MBA đấu tam giác (), ta xét dạng ngắn mạch N3 Lập sơ đồ thay thế: XHT HT BI1 XBC 0,1 05 XBH 0,01 45 0,0 65 XBC 0,1 05 XBH 0,0 65 BI3 N3 XHT XBC/2 XBH/2 0,01 45 0,1 05/ 0,0 65/ HT X N3 N3 HT 0,09 95 ... XBC/2 XBH/2 0,01 45 0,1 05/ 0,0 65/ HT X N3 N3 HT 0,09 95 X = XHT + (XBC + XBH) / = 0,01 45 + 0,0 85 = 0,09 95 Dạng ngắn mạch N(3) Dòng điện pha điểm ngắn mạch: If E 8,704 X 0,09 95 Dòng ngắn mạch...
 • 6
 • 166
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 6 doc

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 6 doc
... 23,753 + 21,922 = 69 ,428 I1 + I2 = 23,753 + 23,753 = 47,0 56 c- Dạng ngắn mạch N(1;1) Dòng điện thành phần thứ tự điểm ngắn mạch: I1 = 46, 678 I0 = -24,57 I I1 X 0,0131 46, 678 22 ,67 2 X X 0,0145 ... I1 = 46, 678 I2(BI1) = I2 = -22 ,67 2 I0 (BI1 ) I0 X OBA 0,17 24,57 22 ,67 5 X OBA X OHT 0,17 0,0142 Dòng điện pha cố: If(BI1) = a2I1(BI1) + a.I2(BI1) + I0(BI1) 3 j ). 46, 678 ( j ).(22 ,67 2) ... a.I2(BI1) + I0(BI1) 3 j ). 46, 678 ( j ).(22 ,67 2) (20,924) 2 2 34 ,67 5 j .60 ,058 69 ,379 120O ( I1 I 34 ,67 5 j .60 ,058 22 ,67 5 61 ,24 101O Theo quy -ớc dấu dòng điện, dòng điện qua BI1 mang dấu...
 • 5
 • 200
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 7 pdf

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 7 pdf
... I f ( BI ) E 7, 2 47 X 0,1195 Theo quy -ớc dấu dòng điện qua BI mang dấu (+): N(2) N2 BI1 BI2 BI3 If 7, 2 47 0 I0 0 I1 + I 7, 2 47 0 2.4.5 Xét điểm ngắn mạch nằm vùng bảo vệ MBA N3 Phía hạ MBA ... 0 - 1,9 47 0 1,932 I1 + I 0 1,9 47 0 Điểm ngắn mạch N'1 N(3) ' N1 If N(1) BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 88,80 0 87, 56 0 88,19 0 0 I0 N(1,1) 0 27, 90 0 28,11 I1 + 88,80 I2 0 59,66 0 78 ,38 0 ... BI2 BI3 If 4,694 0 I0 0 I1 + I 4,694 0 2.5 Bảng tổng kết giá trị dòng điện ngắn mạch chạy qua BI chế độ 2.5.1 Chế độ HTĐ max trạm có máy biến áp làm việc độc lập: Điểm ngắn mạch N1 N1 N(3) N(1)...
 • 7
 • 201
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 8 pdf

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 8 pdf
... N1 N1 If N(2) N(1) N(1,1) BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 0 - 0 - 0 0 0 1 ,83 1 I0 0 - 1 ,89 4 0 1 ,83 1 I1 + I2 0 0 1 ,89 4 0 §iÓm ng¾n m¹ch N'1 N'1 If N(2) N(1) N(1,1) BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1...
 • 8
 • 161
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 9 pps

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 9 pps
... vệ le áp: 27 + Bảo vệ le tăng áp: 59 + Bảo vệ tải nhiệt: 49 + R le nhiệt độ: + R le so lệch: + R le khí: + R le dòng thứ tự không: + R le dòng cắt nhanh: + R le dòng có thời gian: 5,7 + R le ... hay le tác động nhậy Việc thực thiết kế bảo vệ le trạm với loại le 7UT513 loại bảo vệ 7SJ600 hai loại bảo vệ le kỹ thuật số có nhiều tính -u việt sau Ph-ơng thức bảo vệ trạm 11 0kV vân ... Bảo vệ le khí + Bảo vệ so lệch máy biến áp: 87T + Bảo vệ chạm chạm đất có giới hạn: 87N + Bảo vệ dòng cắt nhanh : 50 + Bảo vệ dòng có thời gian : 51 + Bảo vệ dòng thứ tự không: 51N + Bảo vệ...
 • 5
 • 194
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 10 docx

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 10 docx
... trung áp hạ áp máy biến áp Bảo vệ dòng điện có thời gian đặt trung hạ áp có thời gian làm việc phối hợp với bảo vệ lộ đ-ờng dây xuất tuyến từ góp có nhiệm vụ bảo vệ góp làm dự phòng cho bảo vệ đ-ờng ... dùng làm bảo vệ cho máy biến áp, chống lại dạng ngắn mạch pha hoạc nhiều pha, pha chạm đất cuộn dây máy biến áp Bảo vệ đảm bảo làm việc ổn định với dòng không cân suất đóng máy biến áp không ... vùng bảo vệ so lệch Bảo vệ đảm bảo độ nhậy với dạng cố ngắn mạch vùng bảo vệ, có biện pháp tránh tác động nhầm có dòng từ hoá tăng cao (khi đóng máy biến áp không tải) 3.2.2.3 Nguyên lý bảo vệ...
 • 7
 • 196
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 11 pps

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 11 pps
... Cảm biến nhiệt độ Cắt máy biến áp Bộ phân tích thời gian nhiệt Hình 3-4: Sơ đồ khối bảo vệ nhiệt cho máy biến áp Để bảo vệ tải cho MBA trạm 11 0kV Vân Đình dùng ph-ơng pháp hình ảnh nhiệt le bảo ... gửi cắt máy biến áp 3.3 Giới thiệu tính thống số le 7UT513 : 3.3.1 Tính thống số 7UT513 3.3.1.1 Tính le 7UT513 R le số 7UT-513 dùng cho bảo vệ so lệch máy biến áp le tính -u việt ... phạm vi bảo vệ Ngoài bảo vệ máy biến áp, R le đ-ợc sử dụng để bảo vệ điểm phân nhánh có nhánh phần tử có đầu vào le có tiếp điểm cắt, đầu vào nhị phân 14 thị đèn (LED) Những chức le 7UT-513...
 • 9
 • 145
 • 1

tính toán thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 12 ppt

tính toán thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 KV Vân Đình, chương 12 ppt
... cố cho việc tính cố Các khả có le 7UT-513 để sử dụng bảo vệ cho đối t-ợng có nguồn cung cấp Trong tr-ờng hợp chức bổ xung thích hợp cho nguồn cấp thứ (bảo vệ trạm đất có giới hạn, bảo vệ dòng ... xử lý Các chức bảo vệ có 7UT513 + Thành lập giá trị đo theo tổ đấu dây tỷ số biến áp MBA đ-ợc bảo vệ máy biến dòng + Thành lập đại l-ợng so lệch hãm + Tính toán giá trị hiệu dụng cho chức phát ... MBA bảo vệ tác động - Bảo vệ chạm đất có giới hạn Phát cố chạm đất MBA lực, MBA trung tính nối đất Điều kiện tr-ớc hết phải có biến dòng đ-ợc đặt dây trung tính nối đất Biến dòng trung tính biến...
 • 12
 • 157
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp1 thiết kế hệ thống bảo vệ chống sét cho trạm biến ápbảo vệ chống sét cho trạm biến ápluận văn thiết kế và thi công đồng hồ báo giờ dùng epromluận văn thiết kế bộ bảo mật điện thoạiluận văn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp bao bì xi măng – nhà máy xi măng hải phòng pptluận văn thiết kế và đánh giá một bài kiểm tra tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên xây dựng dân dụng tại trường đại học dân lập hải phòngbảo vệ rơ le trong trạm điệnđo và bảo vệ các thông số máy biến áp dầu 1thiết kế trạm biến áp thôn và tính toán nối đất cho trạm biến áp nàychuyên đề bảo vệ chống sét đánh trạm biến áp 110 35 22kvbao ve so lech cho may bien ap dien luccác loại bảo vệ chính đặt cho máy biến ápbảo vệ dự phòng cho máy biến ápphương thức bảo vệ thường dùng cho máy biến ápCHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHPhân tích phương sai với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Một số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSS (LV tốt nghiệp)Ứng dụng khai triển kì dị trong nén ảnh (LV tốt nghiệp)Quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đời sống kinh tế, văn hóa của dân tộc Thái Đen (Tày Đăm) huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, giai đoạn 1975 2015 (LV thạc sĩ)Một số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSSỨng dụng khai triển kì dị trong nén ảnhỨng dụng Excel giải từng bước bài toán vận tảiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên androidXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATMAdjective in english ( tính từ trong tiếng anh)Baigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuDu lịch sinh thái Cần GiờChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuQuản lý công tác sinh viên ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập