Luận văn ứng dụng simulink khảo sát dao động của phần tử cơ cấu treo ô tô

luận văn ứng dụng simulink khảo sát dao động của phần tử cấu treo ô

luận văn ứng dụng simulink khảo sát dao động của phần tử cơ cấu treo ô tô
... chẩn đoán kỹ thuật hệ thống treo bánh xe 2.1.3 Khảo sát dao động ô thông qua mô hình dao động liên kết Khảo sát dao động ô thông qua mô hình dao động liên kết (mô hình phẳng) nhằm tìm hiểu ... sát mô hình không gian Hình 2.4 - Mô hình không gian xe 2.3.4 Hàm kích động Chuyển động ô mặt đường không phẳng sinh dao động khối lượng phần không treo khối lượng phần treo ô Độ mấp mô ... hệ dao động hai phần tử khối lượng Khảo sát tính chất dao động ô tô, với tư cách hệ hai khối lượng: phần khối lượng treo gồm khối lượng khung, gầm, động người ngồi xe; phần khối lượng không treo...
 • 83
 • 109
 • 0

Tài liệu luận văn: ỨNG DỤNG PHẦN MỀN SIMULINK-MATLAB 7.0 ĐỂ KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA ĐỘNG pot

Tài liệu luận văn: ỨNG DỤNG PHẦN MỀN SIMULINK-MATLAB 7.0 ĐỂ KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ pot
... kích động mặt đƣờng 55 2.4.2 sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên 56 2.4.3 Chọn hàm kích động ngẫu nhiên mặt đƣờng 58 Chƣơng ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SIMULINK-MATLAB 7.0 ĐỂ KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ 3.1 ... thẳng ứng thân xe 3.3.3 Khảo sát thông số dao động động đến độ êm dịu chuyển động Chƣơng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 85 4.1.Kết luận 85 4.2 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Số hóa Trung tâm Học liệu ... khiển hai thông số điều khiển phần tử giảm chấn điều khiển phần tử đàn hồi hệ thống treo * Nghiên cứu nguồn gây dao động: Dao động ôtô chuyển động dao động tự mà dao động cƣỡng bức, có nguồn gây...
 • 88
 • 244
 • 1

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LAGRANGE xây DỰNG PHƯƠNG TRÌNH KHẢO sát DAO ĐỘNG của ô 2 cầu

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LAGRANGE xây DỰNG PHƯƠNG TRÌNH KHẢO sát DAO ĐỘNG của ô tô 2 cầu
... vòng, trình phanh đến dao động ô KẾT LUẬN Bài viết ứng dụng phương trình Lagrange xây dựng hệ phương trình vi phân mô tả dao động ô theo mô hình hệ nhiều vật đảm bảo khảo sát dao động ô ... gần sát với thực tế dao động ô cầu Mô hình sau khi xây dựng mô tả bậc tự ô không gian, mô tả mối quan hệ động phần treo, không treo hệ thống treo khảo sát ảnh hưởng trình phanh, trình ... 2 Z ϕ3 ] tọa độ suy động độc lập Để áp dụng phương trình Lagrange xây dựng phương trình vi phân mô tả dao động xe, cần khảo sát lượng hệ bao gồm động năng, lượng tiêu tán hệ Động hệ theo mô...
 • 6
 • 66
 • 1

Luận văn: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong sở dữ liệu

Luận văn: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu
... lƣợc đồ quan hệ 27 1.2.7 Chuẩn hoá LĐQH sở phụ thuộc hàm 31 CHƢƠNG PHÉP DỊCH CHUYỂN LƢỢC ĐỒ QUAN HỆ 36 2.1 Phép dịch chuyển LĐQH 37 2.2 Thuật toán dịch chuyển LĐQH 38 2.3 Định lý phép dịch chuyển ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VŨ TRÍ DŨNG ỨNG DỤNG PHÉP DỊCH CHUYỂN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ : 60 48 35 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG ... thuyết, luận văn tập trung vào kết sau đây: - Khái niệm phép dịch chuyển lược đồ quan hệ, - Phát biểu chứng minh công thức tính bao đóng qua phép dịch chuyển lược đồ quan hệ, - Phát biểu chứng minh...
 • 65
 • 273
 • 0

Tài liệu Luận văn: Ứng dụng tiếp thị trong hoạt động xúc tiến bán hàng của doanh nghiệp thương mại docx

Tài liệu Luận văn: Ứng dụng tiếp thị trong hoạt động xúc tiến bán hàng của doanh nghiệp thương mại docx
... kinh doanh ca doanh nghip thng mi.C th: Hin nay, tip th l hot ng quan trng khụng th thiu c hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip núi chung v cỏc doanh nghip thng mi núi riờng Trong lnh vc kinh doanh ... vi s bin i ca mụi trng kinh doanh -Phõn loi chin lc: +Theo cp xõy dng chin lc: 12 Ban lãnh đạo doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược cấp chức nng ... ht cỏc doanh nghip u chi cho hot ng tip th bng 1%-2% phớ ca doanh nghip 2.3 i vi cỏc doanh nghip cú u t ca nc ngoi: Cú th núi so vi cỏc doanh nghip Nh nc v doanh nghip t nhõn thỡ 26 nhng doanh...
 • 43
 • 121
 • 0

Luận văn:ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong sở dữ liệu docx

Luận văn:ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu docx
... lƣợc đồ quan hệ 27 1.2.7 Chuẩn hoá LĐQH sở phụ thuộc hàm 31 CHƢƠNG PHÉP DỊCH CHUYỂN LƢỢC ĐỒ QUAN HỆ 36 2.1 Phép dịch chuyển LĐQH 37 2.2 Thuật toán dịch chuyển LĐQH 38 2.3 Định lý phép dịch chuyển ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VŨ TRÍ DŨNG ỨNG DỤNG PHÉP DỊCH CHUYỂN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ : 60 48 35 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG ... gọn lược đồ quan hệ p thông qua phép dịch chuyển lược đồ quan hệ theo tập thuộc tính X Khảo sát phụ thuộc phép dịch chuyển thông qua tính chất tập thuộc tính X Khảo sát hai dạng biểu diễn khóa lược...
 • 65
 • 137
 • 0

Luận văn: “ Ứng dụng Marketing Online để thu hút nhà đầu trên thị trường chứng khoán” potx

Luận văn: “ Ứng dụng Marketing Online để thu hút nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán” potx
... học trường cộng với, nghiên cứu việc thực tập thực tế Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn (CLSC) em chọn đề tài: Ứng dụng Marketing Online để thu hút nhà đầu thị trường chứng khoán” để làm ... ban chứng khoán Nhà nước cấp Các dịch vụ chủ yếu CHOLONSC gồm: - Môi giới chứng khoán - Tự doanh chứng khoán - vấn tài vấn đầu chứng khoán - Lưu ký chứng khoán - Quản lý danh mục đầu ... cấp thông tin theo yêu cầu nhà đầu Các biện pháp hỗ trợ đầu trực tuyến Để nhà đầu an tâm, hiểu biết thị trường công ty cần có số biện pháp để hỗ trợ nhà đầu trực tuyến như: - Hỗ trợ...
 • 53
 • 267
 • 0

luận văn công nghệ hóa khảo sát ảnh hưởng của việc xử lý sợi xơ dừa bằng phương pháp hóa học đến tính của vật liệu composite nền nhựa polyester - nguyễn thị lệ

luận văn công nghệ hóa khảo sát ảnh hưởng của việc xử lý sợi xơ dừa bằng phương pháp hóa học đến cơ tính của vật liệu composite nền nhựa polyester - nguyễn thị lệ
... tài: Khảo sát ảnh hƣởng việc xử sợi dừa phƣơng pháp hóa học đến tính vật liệu composite nhựa polyester Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lệ - MSSV: 2072170 - Lớp: Công nghệ Hóa học- Khóa 33 ... tài: Khảo sát ảnh hƣởng việc xử sợi dừa phƣơng pháp hóa học dến tính vật liệu composite nhựa polyester Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lệ - MSSV:2072170 - Lớp: Công nghệ Hóa học - Khóa 33 ... Chuối 6 3-6 4 10 - 1 0-1 2 - Gai 7 0-7 4 17, 9-2 2,4 3, 7-5 ,7 0,9 0,8 6, 2-1 2 Đay 61, 1-7 1,5 13, 6-2 0,4 1 2-1 3 0,2 0,5 12, 5-1 3,7 dừa 3 2-4 3 0,1 5-0 ,25 4 0-4 5 3-4 - Bông 8 5-9 0 5,7 - 0-1 0,6 7,8 5-8 ,5 Sợi Pectin...
 • 83
 • 231
 • 0

luận văn công nghệ hóa khảo sát tính chất của sợi dừa nước (nypa frutican wurmb fiber) và bước đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu composite từ sợi dừa nước

luận văn công nghệ hóa khảo sát tính chất của sợi dừa nước (nypa frutican wurmb fiber) và bước đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu composite từ sợi dừa nước
... tài Khảo sát tính sợi dừa nƣớc (Nypa fruticans wurmb) bƣớc đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu composite từ sợi dừa nƣớc” Cán hƣớng dẫn TS Trƣơng Chí Thành, Trƣởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Công ... tài Khảo sát tính sợi dừa nƣớc (Nypa fruticans wurmb) bƣớc đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu composite từ sợi dừa nƣớc” Cán hƣớng dẫn TS Trƣơng Chí Thành, Trƣởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Công ... sợi dừa nƣớc (Nypa fruticans wurmb) bƣớc đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu composite từ sợi dừa nƣớc” Cán hƣớng dẫn TS Trƣơng Chí Thành, Trƣởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Công Nghệ, Trƣờng...
 • 98
 • 165
 • 2

luận văn sư phạm hóa khảo sát sơ bộ thành phần trái gấc và ly trích carotenoid từ màng hạt gấc (momordica cochinchinensis (lour) spreng)

luận văn sư phạm hóa khảo sát sơ bộ thành phần trái gấc và ly trích carotenoid từ màng hạt gấc (momordica cochinchinensis (lour) spreng)
... t glycoside 19 iv 2.3 K t qu 19 2.4 Ly trớch v tinh ch carotenoid 20 2.4.1 Quy trỡnh ly trớch carotenoid 20 2.4.2 Cỏc b c ti n hnh ly trớch v tinh ch carotenoid ... t, lycopen cú r t nhi u mng h t g c L ng lycopen c tỡm th y kho ng trờn 380 àg/g mng h t g c ng lycopen mng h t g c g p kho ng 10 l n l ng lycopen cú cỏc lo i rau trỏi c xem l giu lycopen Lycopen ... vo vi c phõn l p carotenoid ti ly trớch carotenoid t mng h t g c v i mong mu n gúp ph n t o ngu n thu c cho y h c m khụng ph i th c hi n b ng ng húa h c Ph ng phỏp ly trớch carotenoid ti ny l...
 • 31
 • 105
 • 0

luận văn sư phạm sinh khảo sát kiểu nhân của châu chấu (giống acrida linnaeus, 1758)

luận văn sư phạm sinh khảo sát kiểu nhân của châu chấu (giống acrida linnaeus, 1758)
... phân châu chấu đực (giống Acrida Linnaeus, 1758) Thực 30 tiêu hiển vi cố định Khảo sát kiểu nhân châu chấu đực (giống Acrida Linnaeus, 1758) Tinh hoàn châu chấu đực (giống Acrida Linnaeus, 1758) ... phân châu chấu đực (giống Acrida Linnaeus, 1758) ˗ Thực 30 tiêu hiển vi cố định ˗ Khảo sát kiểu nhân châu chấu đực (giống Acrida Linnaeus, 1758) Chuyên ngành phạm Sinh học Bộ môn phạm Sinh ... hiển vi cố định quan sát đầy đủ kỳ giảm phân, quan sát kiểu nhân châu chấu đực (giống Acrida Linnaeus, 1758) Đã khảo sát kiểu nhân châu chấu đực (giống Acrida Linnaeus, 1758) với nhiễm sắc thể...
 • 56
 • 149
 • 0

luận văn sư phạm sinh khảo sát kiểu nhân của hành ta ( allium ascalonicuml. )

luận văn sư phạm sinh khảo sát kiểu nhân của hành ta ( allium ascalonicuml. )
... ascalonicum L .), ii) Thực 30 tiêu hiển vi cố định rễ hành ta (Allium ascalonicum L .) để khảo sát kiểu nhân, iii) Khảo sát kiểu nhân hành ta (Allium ascalonicum L .) Rễ hành ta (Allium ascalonicum L .) xử ... L .) - Thực 30 tiêu hiển vi cố định nhiễm sắc thể rễ hành ta (Allium ascalonicum L .) - Khảo sát kiểu nhân hành ta (Allium ascalonicum L) Chuyên ngành phạm Sinh học Bộ môn phạm Sinh học Luận ... sắc thể hành ta (Allium ascalonicum L .) kỳ giữa……………… 47 Hình 41: Kiểu nhân hành ta (Allium ascalonicum L .) …………………………….47 Chuyên ngành phạm Sinh học vii Bộ môn phạm Sinh học Luận văn tốt...
 • 63
 • 172
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập