Khóa luận đánh giá chất lượng và hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động hệ t đ

Đánh giá chất lượng hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động hệ T-Đ

Đánh giá chất lượng và hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động hệ T-Đ
... có hệ truyền động sau: - Hệ truyền động máy phát -động (F-Đ) - Hệ truyền động máy điện khuếch đại -động (MĐKĐ-Đ) - Hệ truyền động khuếch đại từ -động (KĐT-Đ) - Hệ truyền động chỉnh lưu tiristo -động ... kinh tế-kỹ thuật Với hệ thống truyền động đơn giản, yêu cầu cao chất lượng truyền động ta nên dùng động xoay chiều đơn giản song với hệ thống có yêu cầu cao chất lượng truyền động, thay đổi tốc ... tiristo -động (T-Đ) - Hệ truyền động xung áp -động (XA-Đ) -8- Đồ án tốt nghiệp II HỆ TRUYỀN ĐỘNG MÁY PHÁT-ĐỘNG CƠ 2.1 Hệ thống máy phát – động đơn giản Là dùng máy phát điện để cấp cho động máy phát...
 • 75
 • 433
 • 7

Đồ án đánh giá chất lượng hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động T-Đ

Đồ án đánh giá chất lượng và hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động T-Đ
... quan hệ truyền động T-Đ Chương II: Mô hình hoá hệ truyền động T-Đ Chương III: Ứng dụng Matlap Simulink để đánh giá chất lượng hệ truyền động T-Đ Chương IV: Các phương pháp hiệu chỉnh hệ truyền động ... có hệ truyền động sau: - Hệ truyền động máy phát -động (F-Đ) - Hệ truyền động máy điện khuếch đại -động (MĐKĐ-Đ) - Hệ truyền động khuếch đại từ -động (KĐT-Đ) - Hệ truyền động chỉnh lưu tiristo -động ... chất lượng hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động hệ T-Đ Sau tháng làm đồ án với nổ lực thân giúp đỡ tận tình Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn thầy cô khoa, đồ án tốt nghiệp em hoàn thành Đồ án em bao gồm...
 • 79
 • 217
 • 0

Đồ án: Đánh giá chất lượng hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động hệ T-Đ pptx

Đồ án: Đánh giá chất lượng và hiệu chỉnh hệ thống hệ truyền động hệ T-Đ pptx
... có hệ truyền động sau: - Hệ truyền động máy phát -động (F-Đ) - Hệ truyền động máy điện khuếch đại -động (MĐKĐ-Đ) - Hệ truyền động khuếch đại từ -động (KĐT-Đ) - Hệ truyền động chỉnh lưu tiristo -động ... quan hệ truyền động T-Đ Chương II: Mô hình hoá hệ truyền động T-Đ Chương III: Ứng dụng Matlap Simulink để đánh giá chất lượng hệ truyền động T-Đ Chương IV: Các phương pháp hiệu chỉnh hệ truyền động ... kinh tế-kỹ thuật Với hệ thống truyền động đơn giản, yêu cầu cao chất lượng truyền động ta nên dùng động xoay chiều đơn giản song với hệ thống có yêu cầu cao chất lượng truyền động, thay đổi tốc...
 • 80
 • 83
 • 0

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước sông đồng nai đoạn chảy qua tỉnh đồng nai đề xuất biện pháp quản lý tài nguyên nước đoạn sông này

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước sông đồng nai đoạn chảy qua tỉnh đồng nai và đề xuất biện pháp quản lý tài nguyên nước đoạn sông này
... GIỚI HẠN, PHẠM VI ĐỀ TÀI Đề tài tính đoạn sông Đồng Nai chảy qua tỉnh Đồng Nai SVTH:Ngô Thanh Tuyền Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Hoàng Hưng Hình 1: Hệ thống sông Đồng Nai SVTH:Ngô Thanh Tuyền ... - Sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai đóng vai trò quan trọng việc cung cấp nguồn nước mặt cho tỉnh Đồng Nai Dòng sông Đồng Nai tuyến Tài Là với diện tích lưu vực 8.850km 2.Dòng sông Đồng ... sông SVTH:Ngô Thanh Tuyền Trang 21 Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Hoàng Hưng CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI 4.1 4.1.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC...
 • 97
 • 936
 • 3

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước thải tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM đề xuất các giải pháp quản lý xử lý phù hợp

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước thải tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM và đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý phù hợp
... pháp quản xử phù hợp nhằm đem lại hiệu cao 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá tình hình thực trạng nguồn nước thải bệnh viện địa bàn Tp.HCM sở đề xuất giải pháp quản phương pháp xử phù hợp, ... nhóm bệnh viện dựa sở chất lượng nước thải Từ đó, đề xuất giải pháp quản xử phù hợp 1.6.2 Phương pháp thực tiễn Để đạt mục tiêu đề ra, đề tài sử dụng số phương pháp sau:  Thu thập số liệu, ... nhân: - Do hệ thống xử nước thải tải - Do hệ thống xử nước thải vận hành không quy trình kỹ thuật - Do hệ thống xử nước thải thiếu hóa chất xử 2.2 Phƣơng pháp xử nƣớc thải bệnh viện...
 • 65
 • 310
 • 0

Khóa luận đánh giá tình hình hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế
... nông nghiệp hình nông lâm kết hợp huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế qua đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện - Tìm hình sử dụng đất tiêu biểu có hiệu kinh tế cao để nhân ... kinh doanh sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5 Một số tiêu đánh giá trình độ hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5.1 Khái quát hiệu hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp  Hiệu sử dụng đất nông nghiệp: ... II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM ĐÔNG 2.1 Quy mô, cấu loại đất huyện Nam Đông giai đoạn 2007 – 2009 Để thấy quy mô, cấu tình hình...
 • 83
 • 1,061
 • 2

Khóa luận đánh giá tình hình hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế
... nông nghiệp hình nông lâm kết hợp huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế qua đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện - Tìm hình sử dụng đất tiêu biểu có hiệu kinh tế cao để nhân ... kinh doanh sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5 Một số tiêu đánh giá trình độ hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5.1 Khái quát hiệu hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp  Hiệu sử dụng đất nông nghiệp: ... II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM ĐÔNG 2.1 Quy mô, cấu loại đất huyện Nam Đông giai đoạn 2007 – 2009 Để thấy quy mô, cấu tình hình...
 • 83
 • 862
 • 1

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải đoạn từ xã long thọ đến hợp lưu thị vải gò gia những năm gần đây

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải đoạn từ xã long thọ đến hợp lưu thị vải  gò gia những năm gần đây
... thư ng lưu Long Th ñ n khu v c h p lưu Th V i – Gia SVTH: VŨ TH KIM PHƯ NG MSSV: 09B1080155 -3- GVHD: Th.S VÕ H NG THI ðánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c sông Th V i ño n t Long Th ... MSSV: 09B1080155 -8- GVHD: Th.S VÕ H NG THI ðánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c sông Th V i ño n t Long Th ñ n h p lưu Th V i – Gia nh ng năm g n ñây Sông Th V i không gi ng b t kỳ sông ... ngu n SVTH: VŨ TH KIM PHƯ NG MSSV: 09B1080155 -9- GVHD: Th.S VÕ H NG THI ðánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c sông Th V i ño n t Long Th ñ n h p lưu Th V i – Gia nh ng năm g n ñây - Sông Th...
 • 119
 • 447
 • 1

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải trong những năm gần đây đạon chảy qua huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu

Khóa luận : Đánh giá chất lượng môi trường nước sông thị vải trong những năm gần đây đạon chảy qua huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu
... Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần (đoạn chảy qua huyện Tân Thành) Hình 3.2 Giá trị pH nước sông Thị Vải qua đợt quan trắc năm 2010 32 Đánh giá chất lượng môi trường nước sông ... Công nghệ Môi trường 25 Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần (đoạn chảy qua huyện Tân Thành) Chương ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THỊ VẢI Vị trí điểm quan trắc ... tài “ Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải năm gần - đoạn chảy qua huyện Tân Thành ” thực nhằm mục tiêu “ Khảo sát nhằm đánh giá chất lượng nước sông Thị Vải năm gần đây, đánh giá tác...
 • 90
 • 518
 • 7

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước mặt của sông tiền đoạn đi qua thành phố mỹ tho

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước mặt của sông tiền đoạn đi qua thành phố mỹ tho
... giá chất lượng nước mặt sông Tiền đoạn qua Thành phố Mỹ Tho ” đề xuất biện pháp quản lý cần thiết cho việc quản lý chất lượng nước mặt Thành Phố Mỹ Tho nói riêng làm sở để tổng hợp chất lượng nước ... sông Tiền qua Thành Phố Mỹ Tho, đồ án tập trung vào mục tiêu sau: Đánh giá trạng chất lượng môi trường nước mặt sông Tiền địa bàn  Thành Phố Mỹ Tho , giúp cấp quản lý môi trường thành phố theo ... diện - Đưa số biện pháp để quản lý chất lượng nước mặt thành phố Mỹ Tho làm sở tổng quan chất lượng nước tỉnh Tiền Giang chất lượng nước mặt Sông Tiền đồng sông Cửu Long Việc thực đề tài thời...
 • 73
 • 1,109
 • 10

Báo cáo khoa học: "Đánh giá chất lượng tín hiệu thu khi sử dụng bộ khuếch đại tạp âm thấp LNA trong các máy thu trạm gốc của hệ thống thông tin vô tuyến CDMA" pot

Báo cáo khoa học:
... khuếch đại G4 hệ số tạp âm F4 Sở dĩ khuếch đại đợc gọi khuếch đại tạp âm thấp hệ số tạp âm F2 thờng nhỏ hệ số tạp âm đầu cuối tuyến S N out Hình Hệ thống máy thu trạm gốc LNA Giả sử tín ... thấy, hệ số khuếch đại LNA tăng hệ số Q tăng nhiên đạt bão hoà hệ số khuếch đại LNA đạt mức cao Kết luận Bài báo đa phơng pháp đánh giá chất lợng tín hiệu thu hệ thống trạm thu gốc CDMA có sử dụng ... dụng khuếch đại tạp âm thấp LNA Bài báo mô số trờng hợp SNR thay đổi theo hệ số khuếch đại hệ số tạp tâm LNA Các kết đạt đợc giúp cho nhà thiết kế hệ thống thu phát tuyến CDMA, đặc biệt hệ thống...
 • 7
 • 153
 • 2

Đánh giá chất lượng hiệu quả thực hiện Luật người khuyết tật ở tỉnh Hòa Bình qua tham vấn ý kến của người dân đề xuất giải pháp

Đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện Luật người khuyết tật ở tỉnh Hòa Bình qua tham vấn ý kến của người dân và đề xuất giải pháp
... Tên dự án: Đánh giá chất lượng hiệu thực Luật người khuyết tật tỉnh Hòa Bình qua tham vấn ý kiến người dân đề xuất giải pháp. ” Chủ đề: Luật Người khuyết tật Lĩnh vực: Dự án tập trung vào lĩnh vực ... GIÁ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI LUẬT NKT ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ LUẬT NKT VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI NKT 5.4 THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT ... lượng hiệu thực Luật Người khuyết tật tỉnh Hòa Bình qua tham vấn ý kiến người dân đề xuất giải pháp thực khuôn khổ Dự án C2 – 005 Dự án Hội Liên hiệp Hội khoa học tỉnh Hòa Bình thực địa bàn huyện...
 • 79
 • 49
 • 0

Khoá luận đánh giá chất lượng chương trình gameshow ca nhạc cho thiếu nhi trên sóng đài truyền hình việt nam hiện nay thông qua khảo sát chương trình đồ rê mí năm 2012

Khoá luận đánh giá chất lượng chương trình gameshow ca nhạc cho thiếu nhi trên sóng đài truyền hình việt nam hiện nay thông qua khảo sát chương trình đồ rê mí năm 2012
... tháng đến tháng 10 ) .Cho nên khẳng định “: Đánh giá chất lượng chương trình gameshow ca nhạc cho thiếu nhi sóng đài truyền hình Việt Nam thông qua khảo sát chương trình Đồ năm 2008” đề tài ... Đồ Giới thiệu chương trình Đồ 1.1 Sự đời chương trình 1.2 Quá trình phát triển chương trình Đồ Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình Đồ 2008 Chương III : Một số đề ... thú vị Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình Đồ 2008 Phần khảo sát đánh giá này, người viết tiến hành đánh giá chung chương trình nội dung hình thức thể hiện, đánh giá xem chương trình...
 • 45
 • 103
 • 0

KHẢO sát ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIỂM NGHIỆM hệ điều KHIỂN VECTOR BIẾN tần ĐỘNG cơ KHÔNG ĐỒNG bộ

KHẢO sát ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG và KIỂM NGHIỆM hệ điều KHIỂN VECTOR BIẾN tần ĐỘNG cơ KHÔNG ĐỒNG bộ
... điều khiển vector, đồng thời tiến hành xây dựng sơ đồ hệ điều khiển vector biến tần động điện không đồng KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM NGHIỆM HỆ ĐIỀU KHIỂN VECTOR BIẾN TẦN- ĐỘNG CƠ KHÔNG ... điều khiển số sau: * sở dựa vào điều khiển số - Khảo sát ổn định khảo sát chất lượng Khảo sát ổn định: + Mạch vòng dòng điện : Từ sơ đồ khối hệ điều khiển số, sau biến đổi ta hàm truyền hệ kín: ... KHÔNG ĐỒNG BỘ - Xây dựng sơ đồ khối hệ điều khiển số biến tần - động điện xoay chiều Sơ đồ khối hệ điều khiển số xây dựng dựa trên: * sở hệ điều khiển vector 4 Từ sơ đồ cấu trúc tổng hợp động...
 • 20
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lựa chọn phương pháp định giá bđs 2 kiểm tra mô hình đánh giá chất lượng và hiệu chỉnh giá trịđánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo4 1 đánh giá mức độ ảnh hưởng của mô hình tổ chức hoạt động ktđl hiện tại ở việt nam đến chất lượng và hiệu quả hoạt độngtcxdvn 3742006 hỗn hợp bê tông trộn sẵn các yêu cầu đánh giá chất lượng và nghiệm thutiểu luận hiểu biết về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh hãy đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của cuộc vận độngđánh giá chất lượng và giá trò kqnghiên cứu các biện pháp khoa học công nghệ khai thác và sử dụng nguyên liệu thức ăn cho một nền chăn nuôi chất lượng và hiệu quả caophần 3 điều tra cơ bản về sản phẩm sản xuất và phân phối bởi công ty tư nhân đánh giá chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng cho sản xuất và phân phối sản phẩmcác cơ sở đánh giá chất lượng và cơ sở pháp lý cho việc quản lý nước ngầmcác tiêu chí đánh giá chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạobộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và các đlềư kiện đảm bảo chất lượng dùng cho các trường cđsp mien n ú i trên cơ sở trường cđsp sơn labộ phận kiểm tra chất lượng phải đánh giá chất lượng và độ ổn định của thành phẩm dược và nếu cần thì của cả nguyên liệu ban đầu và sản phẩm trung gianđánh giá chất lượng và kiểm soát chất lượng bctc áp dụng cho đơn vịhcsncac chi tieu danh gia chat luong tin hieu tuong tuchăn nuôi chất lượng và hiệu quả caođề thi công chức mầm nonTheduc THCS le duy tho THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS le vu son THCS nguyet an ngoc lacSáng kiến kinh nghiệm Tin họcHoa hoc THCS nguyen dinh thuc THCS nguyet an ngoc lac(ban cu)GDCD THCS nguyen the dat THCS nguyet an ngoc lacPhân tích hiệp phương sai và ứng dụngAm nhac THCS pham thi an THCS nguyet an ngoc lacQuản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng Tại Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt NamQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của Công ty Cổ phần Đầu tư F-Leage tại Hà NộiTăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải DươngỨng dụng khung năng lực vào quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông DươngPhương pháp dạy dịch cho sinh viên hệ phiên dịch tiếng Trung QuốcPhát triển hoạt động thanh toán liên ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Na9 DẠNG BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁNGiải pháp quản lý hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (LV thạc sĩ))Câu hỏi đánh giá Tâm lý học đại cương Phan Trọng Ngọtài liệu ôn thi hóa học 2017 rất hayTâm lý học Quản trị kinh doanh Nguyễn Hữu ThụTìm hiểu, nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên khai phá dữ liệu (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập