Bài tập tiếng Anh lớp 10 unit 6 có đáp án

Bài tập vật lý lớp 10 cả năm đáp án

Bài tập vật lý lớp 10 cả năm có đáp án
... HỊN ĐẤT TỔ VẬT LÝ CƠNG NGHỆ A 2,5cm B 12.5cm C 7,5cm D 9,75cm 3.61 Phải treo vật trọng lượng vào lò xo độ cứng k =100 N/m để dãn 10 cm? A 100 0N B 100 N C 10N D 1N 3.62 Một lo xo chiều dài ... Khi vật rắn cân trọng tâm điểm đặt tất lực B Trọng tâm vật rắn nằm trục đối xứng vật C Mỗi vật rắn trọng tâm điểm khơng thuộc vật D Trọng tâm vật rắn đặt điểm vật 3.5* Trong vật sau vật ... cứng D Khơng so sáng độ cứng hai lò xo chưa biết chiều dài 3.61 Phải treo vật trọng lượng vào lò xo độ cứng k =100 N/m để dãn 10 cm? A 100 0N B 100 N C 10N D 1N 3.62 Một lo xo chiều dài tự...
 • 46
 • 1,316
 • 2

200 BAI TAP ON THI LOP 10 NAM 2011( CO DAP AN)

200 BAI TAP ON THI LOP 10 NAM 2011( CO DAP AN)
... 2)x + m + Tìm giá trị m để đồ thị h/s song song với đồ thị hàm số y = - x + www.Vietmaths.Com Tài liệu ôn thi vào bậc THPT năm học 2 010 2011 VIETMATHS.COM Tìm m để đồ thị hàm số cắt đờng thẳng ... 1) + M= x + x +1 x x Chú ý: - Tất biểu thức coi nh xác định www.Vietmaths.Com với x 0; x Tài liệu ôn thi vào bậc THPT năm học 2 010 2011 VIETMATHS.COM Hàm số y = ax + b Phần III: hệ ph ơng trình ... để hệ có nghiệm (x; y) thoả mãn: x2 + y2 = 10 Phần IV: Phơng trình bậc hai www.Vietmaths.Com Tài liệu ôn thi vào bậc THPT năm học 2 010 2011 VIETMATHS.COM Tìm m để phơng trình cho phơng trình bậc...
 • 18
 • 58
 • 1

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 3 đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 3 có đáp án
... 1 934 / age/ 67 ĐÁP ÁN: I 1.c II 2.d 3. b 4.a 5.a 6.b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí emigrated writing determined forced physician impossible finally education to start 10 ... checked 12 was happening 18 had cost VII 1.b 2.d 3. a 4.b 12.d 13. a 14.b 15.c 5.d 6.d 7.d 8.c VIII b b d c b d b d IX F T T T NI F T F 9.b 9.a 10. c 11.c 10. a X Marie Curie was born in Warsaw on November ... didn’t bring → hadn’t brought 10 had decided → decided bought → had bought VI put gave 13 was standing had chosen opened 14 checked were shopping snatched 15 found found 10 ran 16 had taken was waiting...
 • 11
 • 85
 • 0

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 2 đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 2 có đáp án
... setting to finish 10 making VII VIII d a d b c d a a c 12 d 13 c 14 b 15 c 16 a 17 c 18 b 19 a 20 d IX b c d a b c X My father allowed me to use his car Let him what he wants d b 10 D 10 c 11 d VnDoc ... address? a It’s the old one c Flat 42B, 22 5 Nathan Road, Kowloon How we get there? b Go straight on VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Flat 42B Nathan Road b Yes, you c Turn ... enjoyment professor attention relaxation 10 international employees entertainment crowded mathematical III a c a d b 11 b 12 c 13 d 14 a 15 b IV b a c d 10 a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật,...
 • 12
 • 85
 • 0

Bài tập Vật Lý lớp 11 cả năm đáp án

Bài tập Vật Lý lớp 11 cả năm có đáp án
... dòng điện chạy qua acquy Bài Một bóng đèn ghi 3V-3W Khi đèn sáng bình thường, điện trở đèn giá trị A Ω B Ω C Ω 12 Ω Bài Để đèn 120V- 60W sáng bình thường mạng điện hiệu điện 220V, người ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm Bài 2: Một đoạndây dẫn chiều dài 10cm, dòng điện 2A chạy qua đặt từ trường B= 0,1T, góc hợp dây dẫn cảm ứng từ 300 Lực từ tác dụng lên dòng điện giá trị: A 5.10-3N; ... 20 V D 40 V Bài Giữa hai tụ phẳng cách cm hiệu điện 10 V Cường độ điện trường lòng tụ A 100 V/m B kV/m C 10 V/m D 0,01 V/m Bài 10 Một tụ điện phẳng gồm hai dạng hình tròn bán kính (cm),...
 • 4
 • 3,504
 • 57

Bài tập Vật Lý lớp 11 cả năm đáp án

Bài tập Vật Lý lớp 11 cả năm có đáp án
... tích bản(m2); d: khoảng A Bài tập Bài 1: Năm tụ điện giống hệt nhau, tụ điện dung C = 50 µF , mắc song song với Điện dung tụ là: A 10 µF B 50 µF C 250 µF D giá trị khác Bài 2: Một tụ điện mắc ... dòng điện chạy qua acquy Bài Một bóng đèn ghi 3V-3W Khi đèn sáng bình thường, điện trở đèn giá trị A Ω B Ω C Ω 12 Ω Bài Để đèn 120V- 60W sáng bình thường mạng điện hiệu điện 220V, người ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm Bài 2: Một đoạndây dẫn chiều dài 10cm, dòng điện 2A chạy qua đặt từ trường B= 0,1T, góc hợp dây dẫn cảm ứng từ 300 Lực từ tác dụng lên dòng điện giá trị: A 5.10-3N;...
 • 9
 • 1,618
 • 9

De thi thu tuyen sinh vao lop 10 so 6 co dap an

De thi thu tuyen sinh vao lop 10 so 6 co dap an
... x1 + x2 = m + 2; x1.x2 = −5 Theo đề bài: x12 + x2 = 26 2 ⇔ ( x1 + x2 ) − x1 x2 = 26 ⇒ (m + 2) – 2.(- 5) = 26 ⇔ m + 4m – 12 = m = ⇔  m = 6 x1 = -1 nghiệm phương trình: x2 – (m + 2)x – = 0, ... ĐÁP ÁN BÀI THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC: 2011 – 2012 Bài Câu  1 A =  +  Lời giải Điểm 2+   2−   2( + 1) ...
 • 3
 • 44
 • 0

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 CẢ NĂM ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN
... (adj.): ý sẵn sàng, ý thích, ý thiên về, khuynh hướng, chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập - notable (adj.): tiếng, trứ danh; đáng kể, đáng ý ... hướng nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sinh viên năm thứ hai đại học - associate (adj.): kết hợp, công tác - junior (n.): sinh viên đại học học lớp liền lớp cuối cấp - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
 • 123
 • 2,129
 • 9

BÀI tập TIẾNG ANH lớp 10 cả năm đáp án

BÀI tập TIẾNG ANH lớp 10 cả năm có đáp án
... (adj.): ý sẵn sàng, ý thích, ý thiên về, khuynh hướng, chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập - notable (adj.): tiếng, trứ danh; đáng kể, đáng ý ... as both a creative and a destructive (10) _ New vocabulary: - to be derived from: nguồn gốc từ - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): sáng kiến, đổi - geometrical (adj.): thuộc ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
 • 123
 • 948
 • 5

Bài tập thực hành tiếng anh lớp 10 cả năm (có đáp án)

Bài tập thực hành tiếng anh lớp 10 cả năm (có đáp án)
... (Mỹ) sinh viên năm thứ hai đại học - associate (adj.): kết hợp, công tác - junior (n.): sinh viên đại học học lớp liền lớp cuối cấp 48 Bài tập thực hành tiếng Anh lớp 10 năm (có đáp án) - segment ... Speaking Club 9/ Do you have any objection (carry) _ out the scheme? Bài tập thực hành tiếng Anh lớp 10 năm (có đáp án) 10/ We don’t think she’s accustomed (get) _ up early in the morning ... dancers take daily classes 10/ Most classes begin with slow exercises that increase balance and fluid (flowing, not jerky) motion Bài tập thực hành tiếng Anh lớp 10 năm (có đáp án) UNIT PEOPLE’S BACKGROUND...
 • 127
 • 380
 • 0

Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 4 đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 4 có đáp án
... member of the research group These days traffic (12) …………….(start) earlier in the morning, and shops and clubs (13)…………….(stay) open later The problem ( 14) …………….(must/ tackle) People (15)…………….(can/ ... such an enormous crowd that all traffic came to a standstill So many……………………………………………………………………… ĐÁP ÁN: I My favorite subjects at schoolwere science, especially chemistry and biology I’ve always ... include/included can be heard do… have to be used 10 are…carried 11 is still increasing 12 starts/is starting 13 stay/are staying 14 must be tackled 15 can be driven 16 is…done/is…being done/has…been done...
 • 11
 • 233
 • 1

Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 5 đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 5 có đáp án
... dramatically? 10 If I hadn’t missed the end of the film, I’d know who the murderer was Bài tập tiếng Anh lớp 12 kèm đáp án hi vọng giúp em hệ thống lại kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi tới ... or you’ll regret it 11 If we drove through the town center, it will take longer 12 If I am the President of the United States, I would order its nuclear weap-ons to be destroyed 13 If he won’t ... the end of the film so I don’t know who the murderer was (if) …………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN: I - First syllable: tertiary, agriculture, thoroughly, agency, applicant, preference, indicated,...
 • 12
 • 150
 • 2

Bộ đề tiếng anh ôn tập thi tuyển vào lớp 10 tham khảo đáp án

Bộ đề tiếng anh ôn tập thi tuyển vào lớp 10 tham khảo có đáp án
... camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 31 I think its ... the drug soon 34 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ought ... borrow it You should clean this room every day A This room should be cleaned everyday B This room should been cleaned everyday C This room should clean everyday D This room should be clean everyday...
 • 41
 • 459
 • 7

Bài tập anh 12 Unit 6 đáp án

Bài tập anh 12 Unit 6 có đáp án
... first fully successful transatlantic cable finally laid A Not until 1 866 B Until 1 866 , just C Until 1 866 D It not until 1 866 262 Of all the harmful bacteria that can be acquired from unsanitary ... first fully successful transatlantic cable finally laid A Not until 1 866 B Until 1 866 , just C Until 1 866 D It not until 1 866 119 Of all the harmful bacteria that can be acquired from unsanitary ... ask for help 266 He was dismissed because of his laziness A employed B sacked C offered D appointed 267 Marilyn Monroe was very in 1 960 s A fame B famous C famously D famousness 268 That car...
 • 33
 • 758
 • 16

Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10 Nâng Cao Đáp Án

Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10 Nâng Cao Có Đáp Án
... IGE LANGUAGE CENTER Registration Form Name: Occupation: Address: Course to register: Date of birth: _ _ THE END - English 10 – Advanced/ Test 45’ (2) TA10-NC A02 , 2006 Thong Linh ... €…………………………………………………………………………………………… th 27.He/ die/ July 10 , 1995 €…………………………………………………………………………………………… THE END - - English 10 – Advanced/ Test 45’ (5) TA10-NC A02 , 2007 Thong Linh High School ... €…………………………………………………………………………………………… th 27.He/ die/ July 10 , 1995 €…………………………………………………………………………………………… THE END _ _ English 10 – Advanced/ Test 45’ (5) Thong Linh High School Class: Name: TA10-NC A01 , 2007 Test...
 • 95
 • 371
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bai tap hinh hoc lop 10 chuong 1 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 6 co dap anbai tap tieng anh lop 10 unit 13 co dap anbai tap tieng anh lop 10 unit 1 co dap anbai tap tieng anh lop 10 unit 9 co dap anbai tap tieng anh lop 10 unit 11 co dap anbai tap hoa hoc lop 11 chuong 1 co dap anbai tap hoa hoc lop 11 nang cao co dap anbài tập hóa học lớp 9 chương 1 có đáp ánde thi on tap tuyen sinh lop 10 mon toan co dap anbai tap tieng anh lop 11 unit 4 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 2 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 1 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 7 co dap anbai tap tieng anh lop 9 unit 3 co dap anĐề tài Quản lý giáo viên tại trường tiểu họcĐề tài Thiết kế trạm biến áp trung gian 1103522kV E313 Giao Thủy - Nam ĐịnhĐề tài nhánh Hồ Chí Minh – Nhà Mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt NamĐề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTCĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thịĐề tài Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VICPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thức ăn chăn nuôi Cargill cho heo của các hộ nuôi ở tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Từ nay bạn không nên vứt vỏ trứng đi nữaĐề tài nghiên cứu khoa học đề tài Phát triển cà phê bền vững tại Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Phân tích thực trạng tỷ giá hối đoái giai đoạn 2006-2010Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của ngành thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại Thế giớiĐánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương QĐ 108Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmĐánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường SaĐánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấpĐánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huếgerund in english grammar
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập