Bai tap luong tinh cua Al(OH)3; Zn(OH)2

bai tap ve su luong tinh cua aloh3 znoh2

bai tap ve su luong tinh cua aloh3 znoh2
... 2: Nếu nZn2+ hết nOH- = 4a - 2b = 0,1 mol Vậy V = lít Do đáp án A BÀI TẬP ÁP DỤNG 1)Một cốc thuỷ tinh chứa 200ml dung dịch AlCl3 0,2M Cho từ từ vào cốc V ml dung dịch NaOH 0,5M Tính khối lượng ... 70m B 100ml C l40ml D 115ml 10) Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước dung dịch su t A Thêm dung dịch HCl 1M vào dung dịch A nhận thấy bắt đầu thấy xuất kết tủa thể tích dung dịch ... xuất kết tủa Tính m A 1,44g B 4,41g C 2,07g D 4,14g 13) Thêm 240ml dung dịch NaOH 1M vào cốc thuỷ tinh đựng 100ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, khuấy đến phản ứng hoàn toàn thấy cốc có 0,08 mol...
 • 7
 • 56
 • 0

Phân loại bài tập về loại bài tập lưỡng tính

Phân loại bài tập về loại bài tập lưỡng tính
... Hồ tan hồn tồn 8,2 gam h n h p Na2O, Al2O3 vào nư c thu c dung d ch A ch ch a m t ch t tan nh t Tính th tích CO2 ( ktc) c n ph n ng h t v i dung d ch A A 1,12 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 3,36 ... 0,448 lít ( ktc) h n h p khí g m NO2 NO có t kh i so v i oxi b ng 1,0625 Bi t ph n ng x y hồn tồn Tính m A 34,8g B 18g C 18,4g D 26g Câu 11: Hồ tan hồn tồn m gam h n h p Na2O, Al2O3 vào nư c c dung ... dung d ch HCl 1M ã cho vào 100ml cho vào 200ml ho c 600ml dung d ch HCl 1M u thu c a gam k t t a Tính a m A a=7,8g; m=19,5g B a=15,6g; m=19,5g C a=7,8g; m=39g D a=15,6g; m=27,7g Lo i 3: Mu i Al3+,...
 • 4
 • 1,229
 • 8

Một số bài tập về tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác

Một số bài tập về tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác
... y hàm số lẻ Bài 10 Xác định tính chẵn lẻ hàm số y = 2sin x − tan x + cos x π  Biểu thức + cos x ≠ 0, ∀x ∈ ¡ nên tập xác định hàm số D = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  Với ∀x ∈ D − x ∈ D 2  Tính chẵn ... − x ) = f ( x ) , ∀x ∈ D Vậy y hàm chẵn Bài Xác định tính chẵn lẻ hàm số y = x sin x cos3 x Hàm số xác định ⇔ cos3 x ≠ ⇔ cos x ≠ ⇔ x ≠ π π + k ,k ∈¢ π π  Tập xác định D = ¡ \  + k , k ∈ ...   4 π π     f  − ÷ ≠ − f  ÷ 4  4 Vậy hàm y không chẵn, không lẻ Bài Xác định tính chẵn lẻ hàm số y = sin x cos x + tan x π  Tập xác định D = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  2 Với ∀x ∈...
 • 3
 • 9,060
 • 55

Phương pháp giải nhanh bài tập tính lướng tính của AL(OH)3

Phương pháp giải nhanh bài tập tính lướng tính của AL(OH)3
... khác  Cách giải tương tự dạng 1, có số lưu ý sau: - Sử dụng sơ đồ: Al(OH)-4 + H+ → Al(OH)3 ↓ + Al3+ Thường đề cho biết số mol Al(OH)3, áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố Al tính được: n ... hỗn hợp gồm OH - Al(OH)3 phản ứng xảy theo thứ tự: OH- + H+ → H2O Al(OH)-4 + H+ → Al(OH)3 ↓ + H2O Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O - Các công thức tính nhanh áp dụng giới hạn cho số bài, cần nắm vững ... cho số bài, cần nắm vững chất, thứ tự phản ứng để giải tất tập Al(OH)3 cách linh hoạt Copyright © Võ Ngọc Bình, Dạy học Hóa học B BÀI TẬP MINH HỌA Bài 1: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung...
 • 21
 • 282
 • 7

25 câu có lời giải Bài tập về tính lưỡng tính của aminoaxit

25 câu có lời giải Bài tập về tính lưỡng tính của aminoaxit
... với NaOH, HCl nguồn gốc thiên nhiên nên A α- aminoaxit => A CH3CH(NH2)COOH => Đáp án A Câu 14: Đáp án : C Ta có: n a.a = 0,02 mol nNaOH = 0,08.0 ,25 = 0,02 mol = na.a => Axit amin nhóm –COOH ... A alanin B valin C glyxin D lysin LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án : B Metyl amin CH3NH2 tạo môi trường bazo => khả làm đổi màu phenolphtalein => Đáp án B Câu 2: Đáp án : B X + HCl  Axit propanoic ... Câu 14: Đun 100ml dung dịch aminoaxit 0,2M tác dụng vừa đủ với 80ml dd NaOH 0,25M Sau phản ứng người ta chưng khô dung dịch thu 2,5g muối khan Mặt khác, lại lấy 100g dung dịch aminoaxit nói có...
 • 13
 • 3,143
 • 12

Bai 4 bai tap tinh luong tinh cua hidroxit kim loai KG

Bai 4 bai tap tinh luong tinh cua hidroxit kim loai KG
... [Na[Al(OH )4] ]=0,2M; [NaOH]=0,4M B [Na[Al(OH )4] ]=0,2M; [NaOH]=0,2M C [Na[Al(OH )4] ]=0,4M; [NaOH]=0,2M D [Na[Al(OH )4] ]=0,2M Câu 12: Cho dung dịch NaOH 0,3M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu ... dịch Na[Al(OH )4] 0.75M thu V1 + V2 ml dung dịch X chứa muối NaCl, AlCl3 37 ,44 gam kết tủa Cô cạn dung dịch thu 42 ,42 gam chất rắn khan V1 + V2 có giá trị A 700 ml B 760 ml D 820 ml D 840 ml Câu 30: ... chất rắn thu bé khối lượng A 5 ,4 gam Nồng độ mol Al2(SO4)3 Ba (OH)2 dung dịch ban đầu là: A 0,5M; 1,5M B 1M; 3M C 0,6M; 1,8M D 0,4M; 1,2M Câu 21: Khi cho 41 ,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2 O3, Cr2O3...
 • 3
 • 233
 • 0

Bai 4 bai tap tinh luong tinh cua hidroxit kim loai TB kha

Bai 4 bai tap tinh luong tinh cua hidroxit kim loai TB kha
... Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Tính lưỡng tính số oxit, hidroxit A 22,4g 44 ,8g B 12,6g C 8g hoặc22,4g D 44 ,8g Câu 15: Cho 3 ,42 gam Al2(SO4)3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH, sau phản ứng thu ... 500 ml dung dịch Na[Al(OH) 4] 0,1M để thu 0,78 gam kết tủa? A 10 B 100 C 15 D 170 Câu 20: Cho V lít dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch có chứa 58, 14 gam Al2(SO4)3 thu 23 ,4 gam kết tủa Giá trị lớn ... 300 ml 700 ml thu a gam kết tủa Giá trị a m A 15,6 27,7 B 23 ,4 35,9 C 23 ,4 56,3 D 15,6 55 ,4 (Trích đề thi tuyển sinh ĐH- 2012) Câu 34: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp...
 • 3
 • 177
 • 0

bai tap dao ham cua ham so luong giac

bai tap dao ham cua ham so luong giac
... y= cos2x + msinx (m tham số) có đồ thị (C) Tìm m trường hợp: a) Tiếp tuyến (C) điểm với hoành độ x = có hệ số góc b) Hai tiếp tuyến (C) điểm có hoành độ x =-/4 x=/3 song song trùng Củng cố Bài...
 • 11
 • 1,658
 • 28

Thực hành dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh thông qua dạy học giải các bài tập lượng giác

Thực hành dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh thông qua dạy học giải các bài tập lượng giác
... pháp dạy học Phát giải vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh 1.1 Hoạt động 1.2 Hoạt động học tập 1.3 Tính tích cực hoá hoạt động học sinh 1.3.1 Tính tích cực 1.3.2 Một vài đặc điểm tính tích ... tởng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh Dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, dựa nguyên tắc Phát huy tính tích cực, tự giác sáng tạo học sinh Thực chất trình tổ chức, hớng dẫn học sinh ... lợng giác hình thành cho học sinh lực tự GQVĐ Vì lý trên, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: Thực hành dạy học Phát giải vấn đề nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh thông qua dạy học giải tập...
 • 98
 • 376
 • 1

Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh qua việc phát triển bài tập phần tính chất sóng của ánh sáng

Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh qua việc phát triển bài tập phần tính chất sóng của ánh sáng
... chọn phần Tính chất sóng ánh sáng để minh hoạ cho nội dung phát triển tập vật lý nhằm rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh do: - Bài tập phần Tính chất sóng ánh sáng có tác giả sử dụng minh hoạ cho ... biểu lực sáng tạo yếu tố cần thiết cho việc rèn luyện lực sáng tạo học tập học sinh 1.1.2.1 Những biểu lực sáng tạo học sinh học tập Dựa sở tài liệu tham khảo nêu lên biểu lực sáng tạo học sinh học ... tợng nghiên cứu Phát triển lực sáng tạo dạy học vật lý sử dụng tập Dạy học phần Tính chất sóng ánh sáng, đặc biệt tập phần theo hớng rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh Học sinh 12 trờng THPT Hồng...
 • 93
 • 506
 • 1

CHUYÊN đề 12 PP GIẢI bài TOÁN TÍNH LƯỠNG TINH của AL(OH)3

CHUYÊN đề 12 PP GIẢI bài TOÁN TÍNH LƯỠNG TINH của AL(OH)3
... khác  Cách giải tương tự dạng 1, có số lưu ý sau: - Sử dụng sơ đồ: Al(OH)-4 + H+ → Al(OH)3 ↓ + Al3+ Thường đề cho biết số mol Al(OH)3, áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố Al tính được: n ... hỗn hợp gồm OH - Al(OH)3 phản ứng xảy theo thứ tự: OH- + H+ → H2O Al(OH)-4 + H+ → Al(OH)3 ↓ + H2O Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O - Các công thức tính nhanh áp dụng giới hạn cho số bài, cần nắm vững ... giải: a mol Al3+ 0,3 mol OH 0,1 mol Al(OH)3 ↓ Al3+dư 0,2 mol OH- 0,14 mol Al(OH)3 ↓ Al(OH)-4 Tổng số mol OH- dùng = 0,3 + 0,2 = 0,5 mol Số mol Al(OH)3 (cuối) = 0,14 mol => số mol OH- (trong Al(OH)3...
 • 21
 • 4,831
 • 4

bài tập lớn tính toán thiết kế và phân tích độ tin cậy của dầm

bài tập lớn tính toán thiết kế và phân tích độ tin cậy của dầm
... LỤC Phần I : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA DẦM 1 Phân tích độ tin cậy R md = 30 mm, Sd = 0,003md theo PP mômen thích hợp Phân tích độ tin cậy R md = ... PGS TS NGUYỄN HỮU LỘC Phần I : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA DẦM ĐỀ BÀI TẬP LỚN Thanh có tiết diện ngang hình tròn đường kính d chịu tác dụng lực phân bố q lực tác dụng F đỡ ổ ... khí theo độ tin cậy, nhằm đào tạo hệ đáp ứng yêu cầu xã hội Phân tích thiết kế theo độ tin cậy phương pháp ứng dụng rộng rãi thiết kế ngày TP HCM, tháng 05/2012 Nguyễn Bửu Lâm BÀI TẬP LỚN GVHD:...
 • 28
 • 289
 • 2

bài tập lớn:Tinh toán ổn định và các thành phần chuyển vị cưỡng bức của sà lan trên song đồng đều.

bài tập lớn:Tinh toán ổn định và các thành phần chuyển vị cưỡng bức của sà lan trên song đồng đều.
... toán đặc trng lan: Các đặc trng lan đợc tính toán phụ thuộc theo mớn nớc , đồ án với chiều cao lan 5m , chia mớn nớc cho lan với số gia T = 0.25m Các đặc trng đợc tính toán xấp xỉ theo ... toán ổn định cho hệ lan+ khối chân đế trình vận chuyển: * Tính toán chiều chìm thể tích chiếm nớc: - Trọng lợng lan: 8000T - Trọng lợng khối chân đế : 1500T Vậy tổng trọng lợng lan khối ... hớng vuông góc với hớng di chuyển lan: a/Tính toán lắc đứng: g z y Zo Hình 10.3 tính toán liên kết khối chân đế lan trình vận chuyển biển Yo *Tính toán hệ số: - Tổng trọng lợng D = 9664 T...
 • 44
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lưỡng tính violetbài tập tuyến tính của toán cao cấpbai tap ve tinh luong tinh cua mot so oxit hidroxit cua thay vu khac ngocbài tập về tính chất của ánh sángbài tập xét tính ổn định của hệ thốngbài tập về tính tương đối của vận tốcbài tập giới hạn của hàm số lượng giácbài tập về tính chất sóng của ánh sángbài tập về tính chất hóa học của kim loạibài tập về tính ph của dung dịch đệmbài tập về tính ph của dung dịchbai tap ve tinh lien tuc cua ham sobài tập về tính khối lượng riêngbai tap ve tinh tuong doi cua chuyen dongbài tập mạng 2 cửa tuyến tínhHoàn thiện quy trình và phương pháp định giá bất động sản tại công ty thẩm định giá thế kỷFresh reads for differentiated test practice grade 2 SE 180pHarcourt 08 grammar practice book grade 2 TE (30p)Picture it for vocabulary development grade 2Giải bài tập Vật Lý 6GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NINH BÌNHGIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGHOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ bất ĐỘNG sản làm tài sản đảm bảo PHỤC vụ CHO VAY tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH THĂNG LONGHOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAMDẠY học văn bản CHIẾU cầu HIỀN của NGÔ THÌ NHẬM từ góc NHÌN văn hóaHÌNH ẢNH NGƯỜI nổi TIẾNG TRÊN báo CHÍ và VIỆC HÌNH THÀNH hệ GIÁ TRỊ CHO GIỚI TRẺ VIỆT NAMBerenstain bears and too much junk foodBerenstain bears go to campBerenstain bears kindness countsGiải bài tập trang 137, 138 SGK Vật lý lớp 9: Ánh sáng trắng và ánh sáng màuBerenstain bears visit the dentistGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 A VISIT FROM A PEN PALGiải bài tập trang 113, 114, 115 SGK Vật lý lớp 9: Thấu kính hội tụGiải bài tập trang 119, 120, 121 SGK Vật lý lớp 9: Thấu kính phân kìGiải bài tập trang 133, 134 SGK Vật lý lớp 9: Kính lúp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập