Thiết kế bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 9 trung học cơ sở theo hướng hoạt động hóa người học

Thiết kế bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 9 trung học sở theo hướng hoạt động hóa người học

Thiết kế bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 9 trung học cơ sở theo hướng hoạt động hóa người học
... trình thiết kế luyện tập, ôn tập hóa học lớp THCS theo hướng hoạt động hóa người học 58 2.7 Thiết kế luyện tập, ôn tập hóa học lớp THCS theo hướng hoạt động hóa người học 59 2.7.1 ... tắc thiết kế luyện tập, ôn tập hóa học theo hướng hoạt động hóa người học 41 2.4 Các phương pháp dạy học thiết kế luyện tập, ôn tập hóa học lớp THCS hướng hoạt động hóa người học ... Tiểu kết chương 37 Chương 2: THIẾT KẾ BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HÓA NGƯỜI HỌC 39 2.1 Mục tiêu kế hoạch dạy học chương trình hóa học...
 • 158
 • 122
 • 0

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 Trung học phổ thông

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 Trung học phổ thông
... phương pháp dạy học tích cực vào luyện tập phần Hóa học lớp 10 trung học phổ thông từ khâu thiết kế học 1.2 Quá trình dạy học hóa học trường phổ thông 1.2.1 Khái niệm trình dạy học hóa học [5], ... dạy học để phát huy tính tích cực học tập học sinh trường phổ thông Chương THIẾT KẾ CÁC BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 2.1 Những vấn đề chương 1, 2, 3, 4, hóa học lớp 10 ... nghiên cứu: “ THIẾT KẾ BÀI LUYỆN TẬP THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN HÓA HỌC LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” với mong muốn công trình góp phần thiết thực vào việc đổi phương pháp dạy học Mục đích...
 • 114
 • 2,924
 • 20

thiết kế bài luyện tập môn hóa học lớp 12 thpt theo hướng dạy học tích cực

thiết kế bài luyện tập môn hóa học lớp 12 thpt theo hướng dạy học tích cực
... tính tích cực học sinh dạy luyện tập - Đề xuất qui trình thiết kế luyện tập theo hướng dạy học tích cực - Thiết kế giáo án 11 luyện tập chương trình hoá học 12 THPT theo hướng dạy học tích cực ... trạng thiết kế thực luyện tập môn hóa học trường phổ thông - Nghiên cứu định hướng qui trình thiết kế giáo án luyện tập môn hóa học lớp 12 THPT theo hướng dạy học tích cực - Thiết kế giáo án luyện ... pháp dạy học tích cực 1.3.3 Đổi phương pháp dạy học hóa học theo hướng dạy học tích cực 1.3.4 Một số phương pháp dạy học tích cực trường THPT 12 1.3.5 Ứng dụng dạy học tích cực lớp học...
 • 127
 • 271
 • 2

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 trung học phổ thông

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 trung học phổ thông
... phương pháp dạy học tích cực vào luyện tập phần Hóa học lớp 10 trung học phổ thông từ khâu thiết kế học 1.2 Quá trình dạy học hóa học trường phổ thông 1.2.1 Khái niệm trình dạy học hóa học [5], ... cứu Thiết kế thực luyện tập môn hóa học lớp 10 theo hướng dạy học tích cực Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận phương pháp dạy học tích cực - Nghiên cứu lý luận dạy học thiết kế học, luyện ... nghiên cứu: “ THIẾT KẾ BÀI LUYỆN TẬP THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN HÓA HỌC LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” với mong muốn công trình góp phần thiết thực vào việc đổi phương pháp dạy học Mục đích...
 • 20
 • 14
 • 0

thiết kế bài giảng tập đạo đức tuần 9

thiết kế bài giảng tập đạo đức tuần 9
... luyện tập Tổng kết - dặn dò: - Dặn dò: Làm nhà 3/ 47 - Chuẩn bò: Luyện tập chung - Nhận xét tiết học Hoạt động cá nhân RÚT KINH NGHIỆM -11- Tiết : ĐẠO ĐỨC ... GV: Viết sẵn tập vào giấy A + HS: Bài soạn III Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ Khởi động: - Hát 3’ Bài cũ: - 2, học sinh sửa tập - học sinh nêu tập - Học sinh ... Viết Nghệ Tónh” Hoạt động lớp - Hãy kể lại biểu tình ngày - Học sinh nêu 12 /9/ 193 0 Hưng Nguyên? - Trong thời kỳ 193 0 - 193 1, nhiều - Học sinh nêu vùng nông thôn Nghệ Tónh diễn điều mới? → Giáo viên...
 • 46
 • 73
 • 0

thiết kế bài giảng tập đạo đức tuần 9

thiết kế bài giảng tập đạo đức tuần 9
... Luyện tập, thực hành Bài 1: - Theo dõi giúp cho học sinh dùng compa Bài 2: - Lưu ý học sinh tập biết đường kính phải tìm bán kính Bài 3: - Lưu ý cách vẽ đường tròn lớn hai nửa đường tròn tâm Bài ... đọc đề Bài 1: - Làm - Lưu ý d = m đổi 3,14 - Sửa 22 - 19- → phân số để tính Bài 2: - Lưu ý r = m đổi 3,14 → phân số - Cả lớp nhận xét - Bài 3: 5’ 1’ Học sinh đọc đề Làm Sửa Cả lớp đổi tập Lớp ... HỌC SINH 1’ Khởi động: - Hát 4’ Bài cũ: Luyện tập dựng đoạn kết đoạn văn tả người - Giáo viên nhắc lại số nội dung để dựng đoạn kết nhắc nhở điểm lưu ý viết đoạn kết Giới thiệu mới: Viết văn 1’...
 • 52
 • 58
 • 0

các bài luyên tập môn toán lớp 9

các bài luyên tập môn toán lớp 9
... + / Các ví dụ Ví dụ1: Giải phương trình y + 199 5 + x−2 + z − 199 6 = (x+y+z) ĐKXĐ : x ≥ 2; y ≥ - 199 5; z ≥ 199 6 Phương trình (1) ⇔ x+y+z = x − + y + 199 5 + z − 199 6 ⇔ ( x − − 1) + ( y + 199 5 − ... 199 5 + z − 199 6 ⇔ ( x − − 1) + ( y + 199 5 − 1) + ( z − 199 6 − 1) =  x−2 =1   ⇔  y + 199 5 =   z − 199 6 =  ⇔ x =   y = − 199 4  z = 199 7  ( thoã mãn ĐKXĐ ) Là nghiệm phương trình (1) Ví ... > P =  * Bài toán 8: Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm: = x1 < x2: * Bài toán 9: Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm: x1 < x2 =  V>  0:  S < P =   V= S = * Bài toán 10: Tìm...
 • 95
 • 193
 • 0

Thiết kế các bài luyện tập thuộc chương trình hóa học lớp 11 THPT (Nâng cao) theo hướng hoạt động hóa người học

Thiết kế các bài luyện tập thuộc chương trình hóa học lớp 11 THPT (Nâng cao) theo hướng hoạt động hóa người học
... giải vấn đề Chương THIẾT KẾ CÁC BÀI LUYỆN TẬP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 THPT (NÂNG CAO) THEO HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HÓA NGƯỜI HỌC 2.1 Các nguyên tắc thiết kế luyện tập Các luyện tập học có phạm ... dạy học hóa học lớp 11 trường THPT chọn nghiên cứu đề tài: “THIẾT KẾ CÁC BÀI LUYỆN TẬP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 THPT (NÂNG CAO) THEO HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HÓA NGƯỜI HỌC” Mục đích nghiên cứu Thiết ... dục hướng cộng đồng nước ta 1.3.3 Dạy học theo hướng hoạt động hóa người học 1.3.3.1 Bản chất việc dạy học theo hướng hoạt động hóa người học - Tổ chức cho người học học tập hoạt động hoạt động...
 • 215
 • 4,602
 • 30

Thiết kế các bài luyện tập thuộc chương trình hóa học lớp 11 THPT (nâng cao) theo hướng hoạt động hóa người học

Thiết kế các bài luyện tập thuộc chương trình hóa học lớp 11 THPT (nâng cao) theo hướng hoạt động hóa người học
... dạy học hóa học lớp 11 trường THPT chọn nghiên cứu đề tài: “THIẾT KẾ CÁC BÀI LUYỆN TẬP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 THPT (NÂNG CAO) THEO HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HÓA NGƯỜI HỌC” Mục đích nghiên cứu Thiết ... dục hướng cộng đồng nước ta 1.3.3 Dạy học theo hướng hoạt động hóa người học 1.3.3.1 Bản chất việc dạy học theo hướng hoạt động hóa người học - Tổ chức cho người học học tập hoạt động hoạt động ... cơ, cách gọi tên hợp chất hữu cơ, qua nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học lớp 11 (nâng cao) Giới hạn đề tài Thiết kế 14 luyện tập thuộc chương trình hóa học lớp 11 THPT (nâng cao), gồm: + Bài...
 • 20
 • 49
 • 0

SKKN-DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC8-2008

SKKN-DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC8-2008
... Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HĨA HỌC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong nghiệp đổi đất nước, giáo ... Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 V KẾT QUẢ : Áp dụng dạy học tích cực cho luyện tập hóa 8, với hỗ trợ phương tiện dạy học đại ... cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 Một số hình thức tổ chức dạy học tích cực áp dụng luyện tập hóa học : Bài luyện tập dạng mang tính ơn tập, củng cố, đào sâu kiến thức thực tập. Vì thuận...
 • 42
 • 231
 • 3

SKKN-DAY HOC TICH CUC TRONG BAI LUYEN TAP HOA HOC8-2008

SKKN-DAY HOC TICH CUC TRONG BAI LUYEN TAP HOA HOC8-2008
... thảo luận nhóm) GV: Thái thị Hoa - Tổ Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 ĐÁP ÁN GV: Thái thị Hoa - Tổ Khoa học Tự nhiên- Trường THCS ... III II GV: Thái thị Hoa - Tổ Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 ngun tử hay nhóm ngun tử Với hợp chất AxBy Trong : A B C D Hóa ... dễ tạo nhàm chán) GV: Thái thị Hoa - Tổ Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học năm học 2007-2008 Đối với học sinh:  Trong q trình thảo luận có số học...
 • 42
 • 170
 • 0

BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC pot

BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC pot
... , NO3 Một học sinh dùng hóa chất dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4, Cu để minh chứng có mặt ion X Kết luận 2+ 3+ A học sinh không chứng minh tồn Fe , Fe chúng tạo kết tủa với kiềm B học sinh chứng ... NH3 bị oxi hóa tạo A khí NO2 N2 B khí N2O NO C khí NO D khí N2 NO Câu 79 Ở điều kiện thường, khí nitơ tương đối trơ mặt hóa học nguyên tử nitơ phân tử nitơ liên kết với A liên kết cộng hóa trị B ... " Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên" Các tương tác hóa học sau dùng để giải thích cách khoa học câu ca dao trên? A N2 + O2, NO + O2, NO2 + O2 + H2O B N2 + O2, NO + O2...
 • 8
 • 98
 • 1

SKKN Dạy học tích cực trong bài luyện tập Hóa học 8

SKKN Dạy học tích cực trong bài luyện tập Hóa học 8
... Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học Một số hình thức tổ chức dạy học tích cực áp dụng luyện tập hóa học : Bài luyện tập dạng mang tính ôn tập, củng ... Khoa học Tự nhiên- Trường THCS Trường Sơn Trang Dạy học tích cực luyện tập Hóa học V KẾT QUẢ : Áp dụng dạy học tích cực cho luyện tập hóa 8, với hỗ trợ phương tiện dạy học đại nhận thấy: ♦ Học ... Dạy học tích cực luyện tập Hóa học DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG BÀI LUYỆN TẬP HÓA HỌC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong nghiệp đổi đất nước, giáo dục quốc...
 • 42
 • 364
 • 0

Toan lop 2 Thiet ke bai giang (tap 1)

Toan lop 2 Thiet ke bai giang (tap 1)
... cộng có tổng 20 thành bảng nh HS khác bổ sung đến đủ sau: 18 + = 20 14 + = 20 17 + = 20 13 + = 20 16 + = 20 12 + = 20 15 + = 20 11 + = 20 Yêu cầu HS đọc phép tính Cả lớp đọc đồng 2. 5 Củng cố, ... Số HS lớp 2A 29 , 2B 25 Tổng số HS lớp Thực phép cộng 29 + 25 http://www.vnmath.com Yêu cầu HS làm HS viết tóm tắt trình bày giải Lớp 2A Lớp 2B Cả hai lớp Tóm tắt : 29 học sinh : 25 học sinh ... tính 42 + 63 + 27 (chú ý 42 + 63 + 27 tơng tự nh với cho nhiều HS trả lời) phép tính 36 + 24 giới thiệu Bài 2: Gọi HS đọc đề Bài toán cho biết gì? HS đọc đề Cho biết nhà Mai nuôi 22 gà, nhà...
 • 235
 • 95
 • 0

Thiết kế bài giảng điện tử và gói học tập môn quản lý đơn đặt hàng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh

Thiết kế bài giảng điện tử và gói học tập môn quản lý đơn đặt hàng tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hồ chí minh
... tăng hi u qu d y h c V i nh ng trên, th c hi n đ tài nghiên c u: Thiết kế giảng điện tử gói học tập môn Quản đơn hàng trường Đại học phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh ă c n thi t, hoƠn thƠnh ... nghiên c u, thi t k BGĐT môn Qu n lỦ đ n hƠng đ tƠi Thiết kế giảng điện tử gói h c t p môn Quản đơn hàng tọường ĐH Phạm Kỹ Thu t Tp Hồ Chí Minh Hi n nay, v i s phát tri n nh vũ bƣo c a khoa ... ng CNTT vào gi ng d y nh : “Khảo sát đánh giá lực ứng dụng CNTT giảng dạy giảng viên tọường ĐH phạm Kỹ thu t Tp Hồ Chí Minh , (Lu n văn th c sĩ ậ Đ Th M Trang, 2006) “Nghiên cứu thiết kế Multimedia...
 • 131
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế bài soạn tập viếtsu dung cong nghe thong tin vao bai luyen tap hoa 9thiết kế bài dạy tập làm vănsoạn bài luyện tập sgk toán lớp 7 tập 1 trang 26soạn bài luyện tập sgk toán lớp 7 tập 1 trang 26 môn đại sốbai luyen tap 1 toan lop 6bài luyện tập tiếng anh lớp 6bài luyện tập tiếng anh lớp 4các bài luyện tập tiếng việt lớp 1bài 13 luyện tập chương 1 lớp 92 tinh bang canh bai luyen tap chung trang62 lop 5bài soạn bai luyen tap trang 104 lop 2bài luyện tập chung toán lớp 5 trang 144giao an toan hinh 7 tap 2 bai luyen tap tinh chat 3 duong trung truc cua tam giactoan bai luyen tap trang 134 lop 4Nho quan miền đất cổ phần 2Sống đời đáng sống phần 1 (tái bản có sửa chữa)Thiết kế bài giảng sinh học 12 phần 1bản đánh máy hóaCải và cách phần 1Cải và cách phần 2de cuong LLDEm phải đến harvard học kinh tế (tập 2) phần 1Giáo án mầm non khám phá khoa học GV đặng thị giangNghiên cứu ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) đến sinh trưởng và phát triển của cao lương ngọt tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)FT JGCS AC00 f 0009Giảm bậc của hệ điều khiển tuyến tính không phụ thuộc thời gian sử dụng phân tích trực giao (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động ngoại khóa môn học ở các trường THPT vùng đặc biệt khó khăn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đề kiểm tra tin học 6 học kì 2 có đáp ánsổ tay Văn học phiên bản mớiNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỌC VÁN BTCT DỰ ỨNG LỰCNghiên cứu các dạng đột biến gen gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-hydroxylase (TT)Nghiên cứu giá trị siêu âm nội soi và chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy (TT)Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namPhân tích vào phủ chúa trịnh của hải thượng lãm ông
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập