Môđun FP xạ ảnh và môđun FP nội xạ

Giải thức xạ ảnh giải thức nội xạ của nhóm aben

Giải thức xạ ảnh và giải thức nội xạ của nhóm aben
... 2 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH PHAN B GIP GIảI THứC Xạ ảNH GIảI THứC NộI Xạ CủA NHóM ABEN CHUYấN NGNH: I S V Lí THUYT S M S: 60.46.05 LUN VN THC S TON HC Ngi ... 2.2 NHểM ABEN NI X Khỏi nim i ngu ca nhúm Aben x nh l khỏi nim nhúm Aben ni x Do ú mt nhúm Aben G l ni x phm trự AG nu nú l nhúm Aben x nh nhúm phm trự AG Vy ta cú: 2.2.1 nh ngha Mt nhúm Aben G ... GII THC X NH V GII THC NI X CA MT NHểM ABEN 2.1 NHểM ABEN X NH 2.1.1 nh ngha Nhúm Aben G c gi l nhúm Aben x nh nu cho biu G f A g B O (1) 34 g vi cỏc nhúm Aben A, B v cỏc ng cu f, g v dóy A B...
 • 56
 • 220
 • 0

Tài liệu Tiếng Anh các khớp nối trên cơ thể doc

Tài liệu Tiếng Anh và các khớp nối trên cơ thể doc
... Trong tiếng Anh có nhiều thành ngữ, biểu thị tục ngữ nói chi -khớp thể người viết sau cho biết thêm chúng Dưới số thành ngữ thông dụng sử dụng khớp nối * Neck (Cổ) - neck and ... tẻ du hành vòng quanh giới? Thật khâm phục bạn * knuckle (khớp đốt ngón tay) - rap someone's knuckles / rap someone over the knuckles:nói chuyện cách trịnh trọng với đó, theo cách nghiệm trọng ... competition His work is clearly head and shoulders above all the other entries Những tranh ấn tượng tranh thi Tranh rõ ràng đẹp tất ứng cử khác - shoulder the responsibility / blame / burden: chấp...
 • 7
 • 251
 • 0

typical cultural features in english and vietnamese fables about philosophy of life a contrastive analysis = phân tích đối chiếu các đặc điểm văn hóa điển hình trong các truyện ngụ ngôn tiếng anh tiếng việt nói

typical cultural features in english and vietnamese fables about philosophy of life a contrastive analysis = phân tích đối chiếu các đặc điểm văn hóa điển hình trong các truyện ngụ ngôn tiếng anh và tiếng việt nói
... IN ENGLISH AND VIETNAMESE FABLES ABOUT PHILOSOPHY OF LIFE: A CONTRASTIVE ANALYSIS PHÂN TÍCH ĐỐI CHIẾU CÁC ĐẶC ĐIỂM VĂN H A ĐIỂN HÌNH TRONG CÁC TRUYỆN NGỤ NGÔN TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NÓI VỀ TRIẾT ... Vietnamese fables about philosophy of life? What are the similarities of the typical cultural features in English and Vietnamese fables about philosophy of life? What are the differences of the typical ... to answer question and 4: “What are the similarities of typical cultural features in English and Vietnamese fables about philosophy of life? /What are the differences of typical cultural features...
 • 49
 • 369
 • 1

môđun fp xạ ảnh môđun fp nội xạ

môđun fp xạ ảnh và môđun fp nội xạ
... môđun FP- xạ ảnh Ext1R ( M, N ) = với R- môđun phải FP- nội xạ N Ví dụ (1) J R- môđun nội xạ J R- môđun FP- nội xạ (2) P R- môđun xạ ảnh P R- môđun FP- xạ ảnh Ta ký hiệu FP R (FI R ) lớp R- môđun ... Chương MÔĐUN FP- XẠ ẢNH VÀ MÔĐUN FP- NỘI XẠ 2.1 Khái niệm tính chất môđun FP- xạ ảnh môđun FP- nội xạ Định nghĩa 2.1.1 Cho M R- môđun phải  M gọi môđun FP- nội xạ Ext1R ( N, M ) = với R- môđun ... đẩy 22 Chương MÔĐUN FP- XẠ ẢNH VÀ MÔĐUN FP- NỘI XẠ 24 2.1 Khái niệm tính chất môđun FP- xạ ảnh môđun FP- nội xạ 24 2.2 Chiều FP- xạ ảnh chiều FP- nội xạ 29 2.3 Bao phủ...
 • 43
 • 9
 • 0

môđun nội xạ môđun fp nội xạ

môđun nội xạ và môđun fp nội xạ
... môđun FP -nội xạ thực chất mở rộng khái niệm môđun nội xạ, nên ví dụ môđun FP -nội xạ lấy là: Hệ 2.2.2 Mọi môđun nội xạ môđun FP -nội xạ □ Hệ 2.2.2 cho thấy mối quan hệ môđun nội xạ môđun FP -nội xạ, ... thấy môđun môđun FP -nội xạ không thiết phải môđun FP -nội xạ Định lý sau cho ta thấy điều kiện đủ để môđun FP -nội xạ nội xạ: Định lý 2.2.12 Nếu R vành Noether R -môđun FP -nội xạ X môđun nội xạ Chứng ... có X môđun chia  Nhận xét Vì vành miền nguyên môđun chia vành môđun nội xạ nên vành khái niệm môđun nội xạ, môđun FP -nội xạ môđun chia đồng với Như muốn lấy ví dụ môđun nội xạ (FP -nội xạ) hay...
 • 52
 • 60
 • 0

bao phủ bởi môđun fp nội xạ hữu hạn số chiều phẳng

bao và phủ bởi môđun fp nội xạ hữu hạn và số chiều phẳng
... E(M) : Bao nội xạ M M+ : Môđun đặc trưng Hom  (M,   ) fd(M) : Số chiều phẳng M id(M) : Số chiều nội xạ M FP- id(M) : Số chiều FP- nội xạ M r FP- dim(R): sup {FP- id(M): M R -môđun} wD(R) Chiều toàn ... BAO VÀ PHỦ BỞI MÔĐUN FP- NỘI XẠ HỮU HẠN VÀ SỐ CHIỀU PHẲNG 2.1 Lý thuyết đối xoắn Định nghĩa 2.1.1 R -môđun M gọi biểu diễn hữu hạn tồn dãy khớp R m → R n → M → với m, n ∈  Khi ta gọi M môđun FP ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Nguyễn Quốc Anh BAO VÀ PHỦ BỞI MÔĐUN FP- NỘI XẠ HỮU HẠN VÀ SỐ CHIỀU PHẲNG Chuyên ngành: Đại số Lý thuyết số số: ...
 • 45
 • 15
 • 0

Một số tính chất của môđun xạ ảnh môđun nội xạ

Một số tính chất của môđun xạ ảnh và môđun nội xạ
... phải h của toàn cấu g, tức g oh = idx Theo định nghĩa môđun xạ ảnh ta có X xạ ảnh 1.5 Mệnh đề X = Xi X môđun xạ ảnh Xi môđun xạ ảnh iI Chứng minh () X xạ ảnh Xi xạ ảnh Giả sử X môđun xạ ảnh fi: ... nghiên cứu môđun xạ ảnh môđun nội xạ a) Dùng ngôn ngữ biểu đồ để định nghĩa phát biểu số tính chất môđun xạ ảnh môđun nội xạ b) Sử dụng định nghĩa số kiến thức biết để chứng minh số tính chất quan ... Một số kiến thức sở Môđun Môđun Định lý đồng cấu môđun Dãy khớp Môđun tự Môđun xạ ảnh - môđun nội xạ Môđun xạ ảnh Môđun nội xạ ...
 • 23
 • 1,757
 • 17

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Về các môđun fg - nội xạ fg – xạ ảnh" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... môđun f -nội xạ lớp mở rộng thực lớp môđun f g -nội xạ MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ MÔĐUN f g-NỘI XẠ VÀ f g-XẠ ẢNH Mệnh đề 3.1 Nếu R vành cho môđun hữu hạn sinh xạ ảnh môđun thương môđun f g -nội xạ f g -nội ... lớp môđun C -nội xạ mở rộng thực f g -nội xạ Cũng R.Y.C.Ming làm, chứng minh lớp môđun f -nội xạ mở rộng thực lớp môđun f g -nội xạ 73 Mệnh đề 2.5 Cho M fg- nội xạ Khi môđun hữu hạn sinh M có bao nội ... Suy H(E) ∼ E nội xạ bao nội xạ P Đặc biệt P = M = P nội xạ Vành R gọi V -vành phải R -môđun phải đơn nội xạ Từ mệnh đề 2.5 ta có hệ sau Hệ 2.6 R V -vành phải R -môđun phải đơn f g -nội xạ Hệ 2.7.(Đặc...
 • 7
 • 156
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vành các tự đồng cấu của môđun giả nội xạ môđun giả xạ ảnh" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... A môđun môđun M , A môđun cốt yếu môđun M , A hạng tử trực tiếp môđun M vành tự đồng cấu môđun M tương ứng Môđun A, N gọi đơn cấu Trong báo đưa số tính chất vành tự đồng cấu môđun giả nội xạ môđun ... khác (xem [1], [6], [7], ) II Vành tự đồng cấu môđun giả nội xạ môđun giả xạ ảnh Cho M môđun chuỗi S = End(M ) Khi M môđun giả nội xạ S 1chuỗi trái M môđun giả xạ ảnh S 1chuỗi phải Bổ đề 2.1 ... M môđun liên tục Theo = [10, Proposition 2.5] ta có M tựa nội xạ (ii) (i): Giả sử có (ii) chứng minh M môđun giả nội xạ đếm (1 C1 ) Vì M môđun tựa nội xạ nên M môđun tựa nội xạ M môđun giả...
 • 5
 • 96
 • 1

Một số kết quả về môđun giả nội xạ giả xạ ảnh

Một số kết quả về môđun giả nội xạ và giả xạ ảnh
... Môđun N đợc gọi giả nội xạ (pseudo injective) N N N -giả nội xạ Các môđun M N đợc gọi giả nội xạ lẫn M N -giả nội xạ N M -giả nội xạ Nhận xét: Môđun giả nội xạ lớp môđun mở rộng thực môđun tựa nội ... thành môđun tựa nội xạ, nội xạ Bài toán 2: Môđun giả xạ ảnh cần thoả mãn điều kiện để trở thành môđun tựa xạ ảnh, xạ ảnh Bài toán 3: Đặc điểm môđun giả nội xạ giả xạ ảnh vành đặc biệt nh: vành ... N A Môđun N đợc gọi giả xạ ảnh (pseudo-projective) N N -giả xạ ảnh Các môđun M N đợc gọi xạ ảnh lẫn M N -xạ ảnh N M -xạ ảnh Nhận xét: Môđun giả xạ ảnh lớp môđun mở rộng thực môđun tựa xạ ảnh 2.2...
 • 25
 • 25
 • 0

Một số lớp mở rộng của môđun nội xạ, xạ ảnh ứng dụng

Một số lớp mở rộng của môđun nội xạ, xạ ảnh và ứng dụng
... khái niệm môđun tựa nội xạ Đây lớp môđun mở rộng lớp môđun nội xạ Nhiều đặc tr-ng môđun tựa nội xạ vành tự nội xạ đ-ợc Một lớp môđun mở rộng lớp tựa nội xạ đ-ợc S Singh S K Jain ([39]) đ-a vào năm ... thực lớp môđun giả nội xạ lớp môđun liên tục Đồng thời, lớp môđun giả c+ -nội xạ lớp thực lớp môđun giả c -nội xạ lớp môđun thỏa mãn điều kiện C2 Hơn nữa, số điều kiện đủ để môđun giả c+ -nội xạ môđun ... thể, Ch-ơng 2, nghiên cứu lớp mở rộng môđun nội xạ Ch-ơng lớp mở rộng môđun xạ ảnh Đồng thời, việc nghiên cứu đặc tr-ng vành QF thông qua lớp vành mở rộng vành tự nội xạ vành Artin nh- nêu h-ớng...
 • 90
 • 165
 • 0

Một số lớp mở rộng của môđun nội xạ, xạ ảnh ứng dụng (TT)

Một số lớp mở rộng của môđun nội xạ, xạ ảnh và ứng dụng (TT)
... phải (hoặc trái) xạ ảnh nội xạ Chính vậy, tr-ờng hợp mở rộng môđun nội xạ xạ ảnh đ-ợc xem xét đến Cụ thể, Ch-ơng 2, nghiên cứu lớp mở rộng môđun nội xạ Ch-ơng lớp mở rộng môđun xạ ảnh Đồng thời, ... đồng cấu từ A vào N mở rộng đến đồng cấu từ M vào N Môđun M đ-ợc gọi c -nội xạ M N -c -nội xạ với môđun N Môđun M đ-ợc gọi tựa c -nội xạ M M-c -nội xạ 1.3 Môđun xạ ảnh số lớp môđun mở rộng Định nghĩa ... Ch-ơng môđun vành giả C+ -nội xạ Nội dung ch-ơng kết liên quan đến môđun giả c -nội xạ giả c+ -nội xạ Các tính chất mối liên hệ lớp môđun giả c -nội xạ, giả c+ -nội xạ số lớp môđun mở rộng khác môđun...
 • 52
 • 69
 • 0

Môđun tựa nội xạ bao nội xạ

Môđun tựa nội xạ và bao nội xạ
... 1, 2) M tựa liên tục 2.1.4 Mệnh đề: Nếu M1 M2 tựa liên tục M1 M2 nội xạ tơng đối ( tức M1 M2 -nội xạ M2 M1- nội xạ) 2.1.5 Mệnh đề cho môđun Mi tựa liên tục Mi tựa liên tục Mj -nội xạ i j ... Nếu M A- nội xạ, với môđun phải A vành R ta nói môđun M nội xạ Mụun M c gi l ta ni x (quasi-injective) nu M l M- ni x Vớ d: i) Z -mụun Ô l Z -môđun ni x ii) Z -mụun Z khụng phi l Z -môđun ni ... Mođular M ta có: (M2) +(N M ) thay M vào (b) ta có: M = (M2) M1 (N M ) ( (M2) M1) M Ta có phép kéo theo sau lớp môđun Nội xạ Tựa nội xạ Liên tục Tựa liên tục CS (1- C1) Chiều ngợc...
 • 39
 • 68
 • 0

Môđun tựa nội xạ môđun hầu tựa nội xạ luận văn thạc sỹ toán học

Môđun tựa nội xạ và môđun hầu tựa nội xạ luận văn thạc sỹ toán học
... Chương Môđun tựa nội xạ Trong chương trình bày tính chất môđun cốt yếu, môđun A – nội xạ, môđun nội xạ môđun tựa nội xạ Chương Môđun hầu tựa nội xạ Trong chương trình bày số tính chất môđun hầu tựa ... - nội xạ hay N ⊕ Ai - nội xạ I 1.4 Môđun nội xạ môđun tựa nội xạ 1.4.1 Định nghĩa Cho R M , M gọi nội xạ M A - nội xạ với môđun A Định nghĩa Môđun M gọi tựa nội xạ M M - nội xạ Ví dụ: Z - môđun ... M gọi hầu tựa nội xạ M hầu M – nội xạ Một vành R gọi hầu tựa nội xạ phải tựa nội xạ môđun phải Vành hầu tựa nội xạ trái định nghĩa tương tự Trong suốt phần này, trừ có quy định khác, R vành có...
 • 27
 • 119
 • 2

Môđun vành tựa nội xạ

Môđun và vành tựa nội xạ
... l tựa nội xạ v Mi l i =1 i Mj- nội xạ, (i, j =1, 2, , n) Mn l tựa nội xạ v M l tựa nội xạ 36 3.2 Vành tựa nội xạ (Tự nội xạ) 3.2.1.định nghĩa Vành R đợc gọi vành tựa nội xạ phải ( hay tự nội xạ ... Chơng II : Môđun nội xạ Ngiên cứu trình bày khái niệm số tính chất môđun Anội xạ môđun nội xạ Chơng III : Vành tựa nội xạ Nghiên cứu số tính chất môđun tựa nội xạ số kết vành tựa nội xạ Luận văn đợc ... Nghiên cứu môđun A- nội xạ, môđun nội xạ trình bày chứng minh số tính chất Nghiên cứu môđun tựa nội xạ chuyển đợc số tính chất từ môđun nội xạ, môđun tựa nội xạ sang vành tựa nội xạ Trong trình...
 • 42
 • 109
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập