Khảo sát khả năng tạo phôi soma của cây sâm việt nam (panax vietnamensis ha et grushv) trong nuôi cấy in vitro

khảo sát khả năng tạo phôi soma của cây sâm việt nam (panax vietnamensis ha et grushv ) trong nuôi cấy in vitro

khảo sát khả năng tạo phôi soma của cây sâm việt nam (panax vietnamensis ha et grushv ) trong nuôi cấy in vitro
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THANH HOÀI KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TẠO PHÔI SOMA CỦA CÂY SÂM VIỆT NAM (Panax vietnamensis Ha et Grushv. ) TRONG NUÔI CẤY IN VITRO ... học, sinh học phân tử chuyển gen thực vật (Nguyễn Hữu Hổ, 200 9) Vì vậy, đề tài “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TẠO PHÔI SOMA CỦA CÂY SÂM VIỆT NAM (Panax vietnamensis Ha et Grushv. ) TRONG NUÔI CẤY IN VITRO ... số loài sâm chi Panax a Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv. ), b Sâm Triều Tiên (Panax ginseng C.A Meyer), c Sâm Mỹ (Panax quinquefolius), d Sâm Nhật (Panax japonicus C.A Meyer) (Nguồn:...
 • 148
 • 62
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu khả năng tạo rễ bất định của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis, Ha et Grushv.) trong nuôi cấy in vitro " docx

Báo cáo
... báo giới thiệu kết nghiên cứu bước đầu khả tạo mô sẹo, hình thành phát triển rễ bất định sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis, Ha et Grushv.) nuôi cấy in vitro 31 Sau tháng rễ bất định hình thành khối ... đổi thành phần khoáng đa lượng Trong đề tài này, nghiên cứu thí nghiệm thăm bước đầu khả tạo mô sẹo phát triển rễ bất định sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis, Ha et Grushv.) môi trường MS có bổ ... thành mô sẹo rễ bất định sâm Ngọc Linh (P vietnamensis) sau tháng nuôi cấy (A củ sâm Ngọc Linh tươi dùng thí nghiệm; B mẫu đối chứng; C mô sẹo hình thành nồng độ mg/L 2,4D; D mầm rễ bất định bắt...
 • 7
 • 346
 • 9

báo cáo khoa học đề tài TẠO VÀ NHÂN PHÔI SOMA SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG

báo cáo khoa học đề tài TẠO VÀ NHÂN PHÔI SOMA SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG
... sinh phôi (vị trí mũi tên) phôi có mầm mẫu nuôi cấy môi trường có IBA 1089 Tạo nhân phôi soma sâm Ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) môi trường lỏng Bảng Kết tạo phôi từ nuôi cấy phôi ... et al., 2009) tạo kích thích cho mô tăng sinh khối Về mặt mô học, sở tăng sinh khối hai trường hợp có hình thành 1091 Tạo nhân phôi soma sâm Ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) môi trường ... sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013 Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ, tr 1038-1042 Mai Trường, Trần Thị Ngọc...
 • 11
 • 157
 • 0

nghiên cứu khảo sát điều kiện chuyển gen tạo rễ tơ thông qua vi khuẩn agrobacterium rhizogenes ở sâm ngọc linh (panax vietnamensis ha et grushv)

nghiên cứu khảo sát điều kiện chuyển gen tạo rễ tơ thông qua vi khuẩn agrobacterium rhizogenes ở sâm ngọc linh (panax vietnamensis ha et grushv)
... ñ vi khu n Agrobacterium rhizogenes ñ n hi u qu chuy n gen 52 3.1.6 K t qu chuy n gen sâm Ng c Linh thông qua vi khu n A .Rhizogenes 53 3.2 54 Chuy n gen t o r thông qua vi khu n A rhizogenes ... t th c t ti n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u kh o sát ñi u ki n chuy n gen t o r rhizogenes thông qua vi khu n Agrobacterium sâm Ng c linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv) 1.2 M c ñích ... ñích Xác ñ nh kh chuy n gen vào sâm Ng c Linh ñi u ki n chuy n gen thích h p cho t o r thông qua vi khu n Agrobacterium rhizogenes sâm Ng c Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv) Bư c ñ u xác...
 • 98
 • 226
 • 2

Khảo sát ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật và một số chất hữu cơ trong nuôi cấySâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Khảo sát ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật và một số chất hữu cơ trong nuôi cấy mô Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
... KH O S T NH HƢ NG C A MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÕA SINH TRƢ NG THỰC VẬT VÀ MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ TRONG NUÔI CẤY IN VITRO S M NG C LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Tác giả T â T ịM K c P ... i v giá ị i (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Ngọc Li ế củ (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) â Ngọc Li (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) 2.2 T 2.3 Mộ g â g i Ngọc Li ại Vi ... Giới i ổ gq 2.1.1 P â câ â Ngọc Li (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ại â 2.1.2 Ng g c â 2.1.3 Đ c i â â Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Ngọc Li 2.1.4 Đ c i i â â...
 • 83
 • 107
 • 0

Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học của sâm ngọc linh (Panax Vietnamensis Ha et grushv.) bằng phương pháp nuôi cấy lỏng

Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học của sâm ngọc linh (Panax Vietnamensis Ha et grushv.) bằng phương pháp nuôi cấy lỏng
... tài: Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối chất hoạt tính sinh học Sâm Ngọc Linh (Panax vỉetnamensis Ha et Grushv.) phương pháp nuôi cấy lỏng • MỤC TIÊU NGHIÊN CỬU - Áp dụng phương ... CÁO TÓM TẮT TÊN ĐÈ TÀI Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối chất hoạt tính sinh học Sâm Ngọc Linh {Panax vietnamensis Ha et Grushv.) phương pháp nuôi cấy lỏng MÃ SỐ: QG.06.14 ... chủng hoạt tính sinh học cao Việt Nam - Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối chất hoạt tính sinh học - Bước đầu phân tích đánh giá thành phần, định lượng nhóm chât hoat tính...
 • 85
 • 170
 • 2

Phân tích mối quan hệ di truyền của Sâm Lào (Panax SP.) và sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis HA et grushv.) với một số loài khác nhau trong chi Panax

Phân tích mối quan hệ di truyền của Sâm Lào (Panax SP.) và sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis HA et grushv.) với một số loài khác nhau trong chi Panax
... hệ di truyền Sâm lào (Panax sp.) Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nằm loài, có sai nucleotit khác nội loài Sâm lào quan hệ gần gũi với loài khác chi Panax ĐỀ NGHỊ Do thời than ... cách di truyền loài so sánh, sơ đồ mối quan hệ di truyền loài thiết lập (hình 7) Hình Mối quan hệ di truyền loàỉ Sâm lào (Panax sp.) Panax vietnamensis VỚI số loài khác Panax trẽn cor sở phân tích ... ITS Sâm lào Sâm ngọc linh, so sánh số loài khác chi Panax để làm rõ vị trí phân loại Sâm lào nói riêng mối quan hệ di truyền Sâm lào với Sâm ngọc linh 3.1 Kết tách ADN tổng số Mầu củ Sâm lào Sâm...
 • 34
 • 265
 • 5

Phân tích mối quan hệ di truyền của sâm lào (panax SP ) và sâm ngọc linh (panax vietnamensis HA et grushv ) với một số loài khác nhau trong chi panax

Phân tích mối quan hệ di truyền của sâm lào (panax SP ) và sâm ngọc linh (panax vietnamensis HA et grushv ) với một số loài khác nhau trong chi panax
... trung thực, khách quan khóa luận, xin cam đoan: Khóa luận Phân tích mối quan hệ di truyền Sâm lào (Panax sp. ) Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv .) với số loài Sâm khác chi Panax ” công ... nghiên cứu Phân tích mối quan hệ di truyền Sâm lào (Panax sp. ) Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv .) với số loài Sâm khác chi Panax Lưu Thị Như K35C - Sinh Trường ĐHSP Hà Nội Khóa ... hệ di truyền Sâm lào (Panax sp. ) Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv .) nằm loài, có sai nucleotit khác nội loài Sâm lào quan hệ gần gũi với loài khác chi Panax ĐỀ NGHỊ Do thời than...
 • 38
 • 78
 • 0

KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora capsici VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘT BIẾN CỦA CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) NUÔI CẤY

KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora capsici VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘT BIẾN CỦA CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) NUÔI CẤY MÔ
... đề tài: “KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora capsici VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘT BIẾN CỦA CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) NUÔI CẤY MÔ” 1.2 Mục tiêu yêu cầu ... 3.4.2.1 Khảo sát ảnh hƣởng dịch nấn Phytophthora capsici đến sinh trƣởng phát triển khả tạo đột biến sẹo tiêu 28 3.4.2.2 Khảo sát ảnh hƣởng chất kích thích sinh trƣởng đến sinh trƣởng ... SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora sp VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘT BIẾN CỦA CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) NUÔI CẤY MÔ” Giáo viên hƣớng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ KIM...
 • 106
 • 253
 • 0

Tài liệu KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora capsici VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘT BIẾN CỦA CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) NUÔI CẤY MÔ pptx

Tài liệu KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora capsici VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘT BIẾN CỦA CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) NUÔI CẤY MÔ pptx
... Minh Tháng 8/2007 “KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora sp VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘT BIẾN CỦA CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) NUÔI CẤY MÔ” Giáo viên hƣớng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC *****000***** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora capsici VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH ... Nghệ Sinh Học với hƣớng dẫn tận tình TS Lê Đình Đôn ThS Nguyễn Thị Kim Linh, tiến hành đề tài: “KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH NẤM Phytophthora capsici VÀ CÁC TÁC NHÂN HÓA LÝ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ KHẢ...
 • 106
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả khảo sát khả năng tạo vòng kháng khuẩn của các dòng vi khuẩnphương pháp khảo sát khả năng tạo tương phản ảnh của h01 bằng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ hạt nhân mriluận văn ngànhh công nghệ sinh học khảo sát khả năng tăng sinh khối của nấm men rhodotorulakhảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết lá cây lá dứa pandanus amaryllifolius roxbkhảo sát khả năng hấp phụ amoni của vật liệu đá ong biến tínhkhảo sát khả năng tạo sinh khối trên môi trường lỏngkhảo sát khả năng chiết xuất mangiferin của etoh bằng sắc ký lớp mỏngkhảo sát khả năng hấp thụ co2 của bùn đỏ khô theo thời giankhảo sát khả năng hấp thụ co2 của bùn đỏ lỏng theo thời giankhảo sát khả năng hấp phụ phenol của các loại bùn đỏkhảo sát khả năng hấp phụ động của se iv trên nhựa purolitec100 đã cố định zr ivphương pháp khảo sát khả năng quang xúc tác của tio2khảo sát khả năng hấp phụ tĩnh của vl1 đôi với as iiikhảo sát khả năng hấp phụ tĩnh của vl2 đối với as iii và as vkhảo sát khả nâng hấp phụ tĩnh của vl1 đối với as iiiBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Website Quản Lý Shop Hoa OnlineCác dạng bài toán nền và móngMột Số Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Khi Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp Vay Tại NHTMCP Quân Đội Chi Nhánh Thăng LongChuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên mônQuy Hoạch Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Vĩnh Phúc Đến Năm 2020, Tầm Nhìn Đến Năm 2030Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Huyện Lập Thạch Đến Năm 2020 Và Tầm Nhìn Đến Năm 2030Tìm Hiểu Công Tác Phát Triển Nguồn Tin Tại Trung Tâm Thông Tin,Thư Viện Học Viện Ngân HàngKế Hoạch Quản Lý Môi Trường (EMP) Tiểu Dự Án Sửa Chữa, Nâng Cấp Hệ Thống Thủy Lợi Nam Sông Mã Tỉnh Thanh Hóa Dự Án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới, Vay Vốn WB (Wb7)60 bài luận tiếng anh thông dụng Trần Văn Hải (P1)Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)Đề cương ôn tập toán HKII toán lớp 8 giúp thi tốtBÀI GIẢNG môn lập và PHÂN TÍCH dự án đô THỊTÌNH HÌNH mắc một số BỆNH sản KHOA TRÊN đàn lợn nái NUÔI tại TRẠI CHĂN NUÔI LƯƠNG sơn hòa BÌNHbài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpquy trình công nghệ gia công chi tiết đầu PHÂN độ cơ KHÍ nằm NGANGTÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH của máy CHỤP x QUANG RĂNG TOÀN CẢNH DPX – 01, KHẢO sát ẢNH HƯỞNG tốc độ XOAY của cơ cấu c ARM tới CHẤT LƯỢNG CHỤPĐề cương thông tin di độngDùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt ngẫuHỆ THỐNG PHÂN LOẠI sản PHẨM và GIÁM sát TRÊN WIN CCMô HìNH dây CHUYỀN PHÂN LOẠI sản PHẨM THEO CHIỀU CAO sử DỤNG PLC s7 200
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập