Phương trình Liénard suy rộng

Về một dạng phương trình Pell suy rộng

Về một dạng phương trình Pell suy rộng
... trỡnh Pell Phng trỡnh Pell (Pell' s equation) l phng trỡnh Diophantine bc hai sau õy: Dng chớnh tc (cũn gi l phng trỡnh Pell loi I): x dy = Dng phng trỡnh Pell õm (cũn gi l phng trỡnh Pell loi ... ca phng trỡnh Pell loi I: x dy = , nờn t trờn suy ra: u dv = (7) Do x dy = 1, x > 0, y > 0, d > nờn x > y d > , tng t ta cng cú xm > ym d > Suy u = xxm dyym > T (6) v (7) suy < u v d < ... } , nờn ta suy nM8 ( 2m + 1) ú l iu phi chng minh 1.2 Phng trỡnh Pell loi II 24 Phng trỡnh Pell loi II l phng trỡnh cú dng: x dy = , (II) ú d l s nguyờn dng Cng nh xột phng trỡnh Pell loi I,...
 • 62
 • 109
 • 2

Tập hút toàn cục đối với một số lớp phương trình Parabolic suy biến

Tập hút toàn cục đối với một số lớp phương trình Parabolic suy biến
... vi phng trỡnh parabolic suy bin: Phng trỡnh parabolic suy bin cú phn chớnh dng: (u) hoc div((u) u), ú (0) = Trong nhng nm gn õy, s tn ti hỳt ó c chng minh cho nhiu lp phng trỡnh parabolic thuc ... 59, 74, 95] v mt s lp phng trỡnh khỏc [45, 49, 50] Phng trỡnh parabolic suy bin cha toỏn t Grushin: ú l lp phng trỡnh parabolic suy bin cha toỏn t Grushin (xem [53]), Gs u = x1 u + |x1 |2s x2 ... nghim ca lp cỏc phng trỡnh parabolic suy bin Cỏc kt qu v ý tng ca Lun ỏn cú th s dng vic nghiờn cu s tn ti v cỏc tớnh cht ca hỳt i vi mt s lp phng trỡnh parabolic suy bin khỏc cú dng tng t Ni...
 • 122
 • 492
 • 4

tập hút lùi đối với một lớp phương trình parabolic suy biến

tập hút lùi đối với một lớp phương trình parabolic suy biến
... nội tr-ờng đại học khoa học tự nhiên BI HUY BCH TP HT LI I VI MT LP PHNG TRèNH PARABOLIC SUY BIN Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyờn ngnh: Toỏn gii tớch Mó s: 60.46.01 Ngi hng dn khoa ... thi gian t tin vụ hn Trong lun ny, tỏc gi nghiờn cu s tn ti hỳt lựi i vi mt lp phng trỡnh parabolic suy bin: ut u u + f (u, t) = g(t, x), x , t > , |x|2 u| = 0, t > , (0.1) u(x, ... ú, {un } l dóy Cauchy C [, T ] ; L2 () Suy dóy {un } hi t C [, T ] ; L2 () ti mt hm v C [, T ] ; L2 () Vỡ un (t) u (t) L2 () vi hu ht t [, T ], ta suy u = v vi hu ht t [, T ] Sau nh ngha...
 • 42
 • 168
 • 0

Tiểu luận môn TOÁN HỌC CHO MÁY TÍNH THUẬT TOÁN RÚT GỌN GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOGIC MỞ RỘNG

Tiểu luận môn TOÁN HỌC CHO MÁY TÍNH THUẬT TOÁN RÚT GỌN GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOGIC MỞ RỘNG
... Tiểu luận: Toán cho khoa học máy tính MỤC LỤC Thuật toán rút gọn giải hệ phương trình logic mở rộng Tóm tắt Hệ phương trình logic mở rộng xem xét báo phụ thuộc vào số lượng hạn chế biến Một phương ... hai, điều tra [3] Điều hệ giải rút gọn để giải nhiều hệ phương trình logic xác định (khoảng 500) với phương trình chứa sáu biến Bool, Tiểu luận: Toán cho khoa học máy tính số lượng biến tổng ... Kiểm tra phương trình theo chu trình, rút gọn tập nghiệm phương trình fj Tiểu luận: Toán cho khoa học máy tính = cách xem xét liệt kê bans P (hạn chế nghiệm bị xóa) tìm kiếm cho 2-bans không...
 • 11
 • 92
 • 0

phương pháp lặp suy rộng nghiên cứu điểm bất động của ánh xạ tăng trong không gian có thứ tự

phương pháp lặp suy rộng nghiên cứu điểm bất động của ánh xạ tăng trong không gian có thứ tự
... hn, nguyờn lý Entropy, dóy lp suy rng Trong lun ny, tụi trỡnh by cỏc kt qu v im bt ng ca ỏnh x tng khụng gian cú th t, theo mt phng phỏp thng nht l s dng dóy lp suy rng ca Heikkila Lun gm chng: ... Mt khụng gian nh chun E l mt khụng gian tụpụ cú th t vi tụpụ yu v tụpụ thụng thng Ngoi tớnh cht ( C ) ỳng vi c hai trng hp Chng minh: D thy, khụng gian nh chun cú th t l khụng gian tụpụ cú ... , ) Chng minh: 1) Suy t b 4.2.7 v nh lý 2.2.5 chng 2) Suy t b 4.2.7 v nh lý 3.1.2 chng KT LUN Trong lun ny, tụi ó gii thiu phng phỏp lp suy rng ca Heikkila...
 • 44
 • 42
 • 0

Giáo trình hàm suy rộng

Giáo trình hàm suy rộng
... Rn Hàm suy rộng đơn vị hàm suy rộng không ký hiệu (1, ϕ) = ϕdx Ω Định nghĩa 2.3.2 (Các phép toán hàm suy rộng) (a) Phép cộng hàm suy rộng: Cho f, g hai hàm suy rộng Ta gọi tổng hai hàm suy rộng ... gọi giá kì dị hàm suy rộng f 2.4 Chuyển qua giới hạn không gian hàm suy rộng Cho dãy hàm suy rộng D′ (Ω) (hay ℑ) f1 , f2 , · · · Ta nói dãy hàm suy rộng {fm } hội tụ tới hàm suy rộng f lim (fm ... đạo hàm suy rộng cấp α hàm f (x) U Nhận xét: Nếu hàm f (x) ∈ C |α| (U ) đạo hàm suy rộng cấp α đạo hàm theo nghĩa cổ điẻn, nguợc lại không Nếu hàm f (x) có đạo hàm suy rộng cấp α chưa có đạo hàm...
 • 24
 • 138
 • 0

Lược đồ sai phân cho nghiệm suy rộng của một vài phương trình vi phân loại ellip, II. pdf

Lược đồ sai phân cho nghiệm suy rộng của một vài phương trình vi phân loại ellip, II. pdf
... a constant independent IlvilL =llvll~,w < M(IITJIilo,w' of hand (14) z(x), + II'Vvllo,wl, II'Vvll~,wl ==('Vv, 'Vv)', + IITJ2110,w' + IITJollo,wl), and, then, == ~ == vi~ o.S;) Ilvllo,w 'Vv(x(±o.S;)) ... Generalized Functions in Mathematical Physic, Mir., Moscow, 1979 Received May Revised April Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam 18, 1999 26, 2000 ... - It is known (see [5], [9]' etc.) that the right hand side of differential equations in the environment problems may be a functional (e.g., f is the Dirac delta functions 8) The estimates (17),...
 • 6
 • 186
 • 0

Nghiệm suy rộng của phương trình MONGE AMFÈRE

Nghiệm suy rộng của phương trình MONGE AMFÈRE
... vế phải phương trình Chương trình bày Ngun lí cực đại Ngun lí so sánh nghiệm suy rộng Chương II trình bày định lý tồn nghiệm suy rộng tốn Dirichlet cho trường hợp phương trình phương trình khơng ... Các định lý tồn nghiệm suy rộng tốn Dirichlet cho phương trình khơng - Trình bày lớp nghiệm nhớt phương trình này, đồng thời chứng minh lớp nghiệm nhớt trùng với lớp nghiệm suy rộng Số hóa trung ... trình khơng Luận văn trình bày lớp nghiệm nhớt phương trình này, đồng thời chứng minh lớp nghiệm nhớt trùng với lớp nghiệm suy rộng đưa vào xét chương I Nghiệm nhớt phương trình Monge- Ampère elliptic...
 • 39
 • 83
 • 0

Hệ phương trình tích phân kiểu tích chập suy rộng đối với chùm các phép biến đổi tích phân dạng Fourier

Hệ phương trình tích phân kiểu tích chập suy rộng đối với chùm các phép biến đổi tích phân dạng Fourier
... Hệ phương trình tích phân kiểu tích chập suy rộng chùm phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier sine, Fourier cosine 2.1 Hệ phương trình tích phân tích chập suy rộng phép biến đổi tích phân Fourier ... 2.3 Hệ phương trình tích phân tích chập suy rộng ba phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier sine Fourier cosine 32 2.3.1 Tích chập suy rộng có hàm trọng phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier ... 32 2.3 Hệ phương trình tích phân tích chập suy rộng ba phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier sine Fourier cosine 2.3.1 Tích chập suy rộng có hàm trọng phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier...
 • 47
 • 149
 • 0

nghiệm suy rộng của phương trình monge-amperer elliptic

nghiệm suy rộng của phương trình monge-amperer elliptic
... Monge-Ampere, nghiệm cổ điển tồn tại, người ta cố gắng xây dựng lý thuyết nghiệm suy rộng nghiệm yếu chúng Luận văn giới thiệu cách tìm nghiệm suy rộng toán Dirichlet cho phương trình Monge-Ampere elliptic ... hàm (1.5) có phương trình Euler phương trình Monge-Ampere (1.4) Bakelman nghiên cứu toán biến phân cho phiếm hàm (1.5) chứng minh cực tiểu tuyệt đối toán nghiệm suy rộng phương trình elliptic (1.4) ... (x) nghiệm suy rộng toán Dirichlet (2.75)-(2.76) 46 KẾT LUẬN Luận văn trình bày vấn đề sau đây: Trình bày dạng biến phân toán Dirichlet cho phương trình MongeAmpere, chứng minh tồn nghiệm suy rộng...
 • 50
 • 230
 • 0

Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán hỗn hợp đối với hệ phương trình parabolic mạnh trong trụ với đáy là miền với biên không trơn

Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán hỗn hợp đối với hệ phương trình parabolic mạnh trong trụ với đáy là miền với biên không trơn
... trình bày kết tồn nghiệm suy rộng, tính trơn nghiệm suy rộng theo biến thời gian toán hỗn hợp hệ parabolic mạnh hình trụ với đáy miền với biên không trơn Tính giải tính trơn tiệm cận nghiệm suy ... Tính trơn nghiệm suy rộng toán hỗn hợp hệ phương trình parabolic mạnh trụ với đáy miền với biên không trơn 6 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu toán hỗn hợp hệ phương trình parabolic ... họa toán biên hỗn hợp hệ parabolic mạnh trụ với đáy miền với biên không trơn trường hợp cụ thể với m=1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn Bài toán biên hỗn hợp hệ parabolic...
 • 49
 • 210
 • 0

Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán hỗn hợp đối với hệ phương trình Schrodinger trong hình trụ với đáy là miền với biên không trơn

Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán hỗn hợp đối với hệ phương trình Schrodinger trong hình trụ với đáy là miền với biên không trơn
... Tính trơn nghiệm suy rộng toán hỗn 22 hợp hệ phương trình schrödinger hình trụ với đáy miền với biên không trơn 2.1 Đặt toán 22 2.2 Sự tồn nghiệm suy rộng 26 2.3 Tính trơn nghiệm suy rộng theo ... gồm không gian hàm Chương 2: nội dung luận văn trình bày cách đặt toán hỗn hợp hệ phương trình schrödinger trụ với đáy miền với biên không trơn; trình bày nghiệm suy rộng, tồn nghiệm suy rộng; ... đáy miền với biên không trơn 7 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu tính trơn nghiệm suy rộng toán hỗn hợp hệ phương trình schrödinger trụ với đáy miền với biên không trơn, nhận...
 • 46
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề HIỆU ỨNG cấu TRÚCbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề HƯỚNG KHÔNG GIAN của một số PHẢN ỨNG hữu cơbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề một số vấn đề về đồng phân lập thể và hiệu ứng cấu trúc trong giảng dạy hóa hữu cơ ở trường THPT chuyênbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề ẢNH HƯỞNG của HIỆU ỨNG đến TÍNH CHẤTbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề cơ CHẾ CHUYỂN vị TRÍ của các NGUYÊN tử TRONG PHÂN tửVận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù bản chất và hiện tượng để giải quyết một tình huống trong lĩnh vực tự nhiên hoặc xã hội, hoặc tư duy mà cụ thể là vấn đề bán hàng đa cấp hiện naybồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề ĐỒNG PHÂN hợp CHẤT hữu cơNS 3 training huong dan su dung NS3HDgroup tổng hợp 12 đề pen i hocmai 2017 cô nguyệt caHDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017phát triển kinh tế huyện mai châu tỉnh sơn laGIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG dạy học môn GIÁO dục CÔNG dânKỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔIMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHE dân CANHU cầu về VIỆC làm của NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA túyQUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở dân tộc nội TRÚ cấp HUYỆN, TỈNH đăk NÔNGVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO TIẾP cận NĂNG lực TRONG dạy học GIÁO dục học ở TRƯỜNG đại học VINHKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012NÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập