ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠNG LAN CHO CÔNG TY

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 10 pdf

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 10 pdf
... 60 60 61 61 65 81 81 82 82 83 84 87 87 88 90 91 91 100 105 105 105 106 107 108 110 110 105 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát III.6.2 Tính chọn ... cho máy phát Điện áp phản hồi dòng lớn : Uimax = Kimax.Ifđm.Kbd.Ri.KCL = = 1,5.17 ,32 .0,1.1,2.2 ,34 = 7 ,3( V) Chọn dòng vào khuếch đại thuật toán A3 : IA3 = 1(mA) U ph.Im ax 7 ,3 R10 ≥ = 3 = 7 ,3 ... I - Vũ Gia Hanh - Trần Khánh Hà - Phan Tử Thụ Nguyễn Văn Sáu 1 03 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội 1998 [3] ...
 • 7
 • 178
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 9 pptx

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 9 pptx
... nguồn cho IC để tránh gây sụt áp nguồn nuôi *Cuộn cấp thứ ba a3, b3, c3 cuộn dây cấp điện cho chỉnh lưu cầu ba pha để lấy tín hiệu âm điện áp cung cấp cho khâu phản hồi điện áp Đối với nguồn cấp cho ... 0,005/0,1.1 0-6 = 50.1 03 Vậy R2 = 50KΩ Điện áp bão hòa khuếch đại thuật toán : Ubh = ±E ± = ± 11V Chọn ghép quang DQ - TQ loại 4N35 có thông số sau : Điện cách điện : 33 50V Điện : Vcc = 30 V Dòng ... việc chạy qua Diod quang : IDQ = 3mA Vậy R1 = UV/IDQ = 30 ,15 /3. 10 -3 = 10,05KΩ III.5.5 Tạo nguồn nuôi Tính chọn máy biến áp tạo nguồn nuôi, chọn kiểu máy biến áp ba pha ba trụ, trụ có bốn cuộn dây...
 • 11
 • 180
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 8 potx

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 8 potx
... thuật toán -Ung -Ung R1 R1 -Urc -Urc A3 A3 Uđk R2 R2 -Uđk Ura Ura +Ung +Ung (a) (b) U 3 θ4 θ1 θ2 Urc t Uđk 86 Ura t ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy ... chúng Chẳng hạn ghép quang 4N35 DQ TQ Hình III.10 Tổng quan ghép quang 4N35 2.Khâu so sánh *Khâu so sánh dùng Tranzitor U -E Uđk R3 Urc R1 B Tr Ura θ1 θ2 Urc α 3 θ4 t 85 - Uđk ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết ... dươí , cực âm hình vẽ 83 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát Khi UAO < Tranzitor dẫn , tụ C1 xả theo đường C1+ - Tr - C 1- tạo nên điện áp tựa...
 • 11
 • 135
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 7 ppsx

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 7 ppsx
... T2 , điện áp pha B dương pha A pha C pha C âm nên T1 D3 dẫn Đến β2 điện áp pha A âm nên T2 D3 dẫn 3 Tương tự : 3 ÷ 3 , T3 D1 dẫn θ4 ÷ β4 , T3 D2 dẫn Chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển không đối ... áp pha A dương pha B pha C pha B âm nên Thyristor T1 Diod D2 dẫn cho dòng chảùy qua tải khoảng θ1 ÷ β1 Đến β1 điện áp pha C âm nên T1 D3 dẫn θ2 Tại θ2 cấp xung điều khiển mở T2 , điện áp pha ... thông số sau : -Dòng điện chỉnh lưu cực đại : Imax = 25A - iện áp ngược Diod : Un = 200V - ỉnh xung dòng điện : Ipik = 30 0A -Tổn hao điện áp trạng thái mở Diod: ΔU = 1,4V -Nhiệt độ cho phép : Tcp...
 • 11
 • 192
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 6 ppsx

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 6 ppsx
... hai lần I .3. 4 Chỉnh lưu tia ba pha Hình I. 13 - sơ dồ mạch động lực chỉnh lưu tia ba pha Rd c T3 *Khi tải trở uA a b T1 T2 uB Ld uC θ ud Hình I.1 4- ặc tính thời gian điện áp, dòng id 64 θ ĐỒ ÁN ... cos α Khi α >30 0: + cos ( α + 30 0 ) U dα = U d0 -Giá trị dòng điện tải trung bình : U Id = dα Rd -Dòng điện trung bình qua van : I I tbv = d - iện áp ngược lớn van : U ngmax = 6. U -Hệ số công ... công suất lớn : k s = 1 ,34 65 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát -Công suất máy biến áp : SBA = k s U d I d = 1 ,34 .U d Id -Số lần đập mạch chu kỳ...
 • 11
 • 134
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 5 docx

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 5 docx
... 3. 8 10. 2 35 2b 4.4 18 .39 8 3b 30 .68 yi (cm) 2.4 yi3 (cm3) 13. 824 1 25 34 3 yi3-y3i-1 (cm3) 13. 824 111.176 231 .824 yi3-y3i-1 /Ji (cm-1) 1 . 35 1 6.0 43 7 .55 6 yi2-y2i-1 (cm2) yi2-y2i-1 /Ji (cm2) 5. 76 5. 76 ... So = 159 .30 3 3. 54 7 6. 13 Phần bên trái trục : Tiết diện d1 Ji xi xi3 xi3-x3i-1 1a 2a 3a 4a a (cm) 3. 8 4.2 4.6 4.8 5. 5 (cm4) 10. 2 35 15. 2 75 21.979 26. 058 44.918 (cm) 2.4 16 17 24. 75 (cm3) 13. 824 ... 17 24. 75 (cm3) 13. 824 64 4096 49 13 151 60.9 (cm3) 13. 824 50 .176 40 45. 824 867.176 142 93. 746 Sa = xi3-x3i-1 /Ji (cm-1) 1 . 35 1 3. 2 85 184.077 33 .279 31 8.219 54 0.211 156 Độ võng trục fG trọng lượng Rôtor...
 • 11
 • 151
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 4 ppt

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 4 ppt
... : 27 - 10 = 17 vòng Lớp thứ bảy có : 27 - 12 = 15 vòng Lớp thứ tám có : 27 - 14 = 13 vòng Lớp thứ chín có : 27 - 15 = 12 vòng Lớp thứ mười có : 172 - 27 - 25 - 23 - 21 - 19 - 17 - 15 - 13 - 12 ... 7, 45 + 28 + 17,17 + 5,81 = 58, 43 ( Kg ) b Tổn hao hiệu suất 131 Tổn hao đồng dây quấn Stator : PCu1 = m.I r1(75) 10 3 = 3. 17 ,32 12.0, 677.10 3 = 0, 035 2 (kW ) 132 Tổn hao dây quấn kích từ : 44 ... 13, 5 ⎡ ⎤ (2,8 + ).6067, 4 .3, ⎢ 2.0, 0085.(9 − 0,5).(1, + 17,5) ⎥ 17,5 14 = ⎢1 + ⎥ = 45 , 65 13, 5 76 .4, 93. (1, + 17,5) ⎢ ⎥ 2,8 + ⎢ ⎥ 17,5 14 ⎣ ⎦ Ftđm =6067,4A : sức từ động kích từ định mức Jt =3, 7A/mm2...
 • 11
 • 238
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 3 docx

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 3 docx
... 2221 2422 26 23 BZ1 =5,94.E1.10 -3 T 0.686 1 .37 1 1.51 1.647 1.7 83 Hz1 FZ1 =3, 6.Hz1 A/cm A 2 .39 4 8.6 8.417 30 .3 11.5 41.4 16 .38 59 25 .3 91.1 Bg1 =5,516.E1.10 -3 T 0. 637 1.274 1.402 1.529 1.656 Hg1 ... 0,424.E1.1 0-4 B =2,65.E1.10 -3 Wb 0.5 1.1 1.2 1 .3 115.5 231 254.1 277.2 30 0 .3 0.004902 0.009805 0.010785 0.011766 0.012746 T 0 .30 6 0.612 0.674 0. 735 0.796 F =8, 736 .E1 A 1008 .3 2016.7 2221 2422 26 23 BZ1 ... 4.798 0 .35 6.598 0 .3 9.965 0.26 17.8 Fg1 = 23, 33. l.Hg1 F zg =F +Fz1+Fg1 A A 21 1 037 .9 45.9 2092.9 53. 9 231 6 .3 69.7 2550.7 108 2822.1 l 30 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP =0 .32 .F zg.10 c Bc =(7,06.E1+0,0 532 .F Thiết...
 • 11
 • 176
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 2 ppt

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 2 ppt
... ba pha P = 12kVA Z = 36 ; p = ; y = ; τ = ; q = tới 31 tới 32 tới 33 tới 34 tới 35 tới 36 tới 30 tới 29 tới tới tới tới tới tới tới 29 tới 29 tới 30 tới 31 tới 32 tới 33 tới 34 tới 35 tới 36 ... − 2. h 'g1 ) − b 'z1 Z = Z +π π ( 32 , − 2 .3) − 0,98 .36 = = 1, 20 (cm) 36 + π d1 = 32 Chiều cao rãnh : hrS = hr1 = Dn − D − 2. h 'g1 = 32 , − 22 ,3 2 .3 = 2, (cm) 33 Chiều cao phần thẳng rãnh : h 12 ... Z 36 = =9 p 2. 2 22 Hệ số bước ngắn : k y = sin β 23 Hệ số bước rải : π α = sin y π π = sin = 0,985 τ1 20 = = 0,960 kr = α 20 3. sin q.sin 2 sin q Trong : α = sin p .36 0o 3. 360o = = 20 o Z 36 24 ...
 • 11
 • 159
 • 0

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 1 doc

[Đồ Án] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Hệ Thống Ổn Định Cho Máy Phát phần 1 doc
... mạch với tải, có dòng điện ba pha chạy ba dây quấn lệâch góc 12 00 thời gian tạo từ trường quay với tốc độ n1 : n1 = 60 f p (1. 2) So sánh (1. 1) (1. 2) ta thấy n = n1 , có nghiã tốc độ quay Rôtor ... số dây quấn f = p.n 60 W1 số vòng dây pha Φ0 từ thông cực từ Rôtor (1. 1) Với p số đôi cực máy ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát Khi máy phát ... phần ứng sứcHình 1. 1 cấu tạochiềuStator lệch pha điện động xoay hình sin 12 0 theo chu kỳ thời gian, có trị số hiệu dụng : Trong : Với tần số : EO=4,44.f.Wl.Kdq.Φ0 E0 sức điện động pha f tần số máy...
 • 11
 • 116
 • 0

Đồ án: Thiết kế mạch điều chỉnh âm sắc dùng OA

Đồ án: Thiết kế mạch điều chỉnh âm sắc dùng OA
... LUẬN…………………………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Sau thời gian nghiên cứu đề tài “ MẠCH ĐIỀU CHỈNH ÂM SẮC DÙNG OA ” với tìm tòi học hỏi thành viên nhóm Chúng em thực xong đề tài Mong thầy có nhận xét để ... quen với công việc thiết kế, chế tạo chúng em thầy giáo giao cho thực đồ án “MẠCH ĐIỀU CHỈNH ÂM SẮC DÙNG OA nhằm củng cố mặt kiến thức trình thực tế Với kiến thức tài liệu tham khảo, chúng em dã ... IC ổn áp điện áp âm, có chức tạo điện áp -5V ổn định để cấp cho linh kiện mạch hoạt động Sơ đồ chân hình ảnh thực tế Biến trở: Là điện trở thay đổi giá trị có chức điều chỉnh âm lượng mạch Điện...
 • 72
 • 102
 • 0

Đồ án thiết kế bộ khuyêch đại công suất sử dụng ic

Đồ án thiết kế bộ khuyêch đại công suất sử dụng ic
... cho IC hoạt động chế độ khuếch đại, hầu hết mạch khuếch đại công suất hoạt động chế độ B (chế độ đẩy kéo) công suất lượng nhiệt tỏa lớn ( P=UIcosΨ ) cần có chế độ tản nhiệt thích hợp để IC hoạt ... tránh hiên tương cháy trở (công suất nhỏ) + Lưu ý : Công suất ampli không định đến độ to âm yếu tố chi phối cướng độ âm (dB) gọi độ lợi mạch khuếch đại tỷ số công suất đầu công suất đưa vào điều ... Việc tính toán thiết kế hệ thống tản nhiệt cho IC phụ thuộc vào công suất (tỉ lệ thuận ) Điện trở 47K, 1.5K, tạo vòng hồi tiếp phần đưa chân số IC phần lại tụ đưa xuống mass Việc hồi tiếp tín...
 • 12
 • 187
 • 0

Đồ án: Thiết kế mạch logic ppsx

Đồ án: Thiết kế mạch logic ppsx
... Đồ án môn Thiết kế mạch Logic Giáo viên hớng dẫn: Nguyễn Nam Quân 6 5 H ng Cột H1.2 Bảng LED 5x7 Nhóm sinh viên: Nguyễn Chí Linh Tek Song Leng Đồ án môn Thiết kế mạch Logic Giáo viên hớng dẫn: ... ng - cột (Row = : Col = 3), ta đa mức điện áp dơng (mức logic 1) đến chân số tức h ng thứ v nối chân số 10 tức cột xuống đất (GND hay mức logic 0), đèn LED vị trí sáng Việc hiển thị thông tin bảng ... Đồ án môn Thiết kế mạch Logic Giáo viên hớng dẫn: Nguyễn Nam Quân H1.1 Bảng LED 8x8 Bảng ma trận LED có hai loại, loại có...
 • 17
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế cầuđồ án thiết kế cầu théptính toán thiết kế mạng lướiđề tài phân ti ́ch thiê ́t kê ́ma ̣ng ftth theo công nghê ̣gponđồ án chất kết dínhthiết kế mạng vlanthiết kế mạng wlanthiết kế sơ bộ công trình theo các phương án thiết kếtính toán thiết kế nhà máy sản xuất thịt heo đóng hộpnguyên lý hoạt động của modul phần mềm quản lý trạng thái hoạt động của các thiết bị mạngthiết kế mạch đồng hồ bấm giâytính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tâp 1 pgs ts trịnh chấttính thiết kế máy biến ápđiện tử cơ sở thiết kế mạch design trên máy tính part cơ sở thiết kếđồ án tốt nghiệp ngành xây dựngĐặc điểm dịch tễ; lâm sàng bệnh viêm não – màng não do angiostrongylus cantonensisSo sánh hiệu quả co hồi tử cung và tác dụng không mong muốn của oxytocin liều bolus 5 IU và 10 IU trong mổ lấy thaiĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÔI SAU RÃ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ CÓ THAI SAU CHUYỂN PHÔI NGÀY 2 NGÀY 3 ĐÔNG LẠNH THEO PHƯƠNG PHÁP THUỶ TINH HOÁGHÉP NỘI MÔ GIÁC MẠC ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÁC MẠC BỌNG: KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNGBIẾN CHỨNG TIÊU CHÂN RĂNG BÊN CẠNH CỦA RĂNG NANH NGẦM HÀM TRÊN TRÊN PHIM CT CONEBEAMĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TỔN THƯƠNG THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁIỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 1 LỖ ĐIỀU TRỊ CÁC U TUYẾN THƯỢNG THẬN LÀNH TÍNHKết quả của phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học stent solitaire trong điều trị nhồi máu não tối cấpGiá trị của chỉ số AlbuminCreatinin nước tiểu trong theo dõi biến chứng cầu thận ở bệnh nhân đái tháo đườngKhảo sát nồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi có hội chứng chuyển hóaCác yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng kháng Insulin ở bệnh nhân sa sút trí tuệMột số yếu tố liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid ở bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường týp 2Rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ tự kỷTình trạng ê buốt răng ở người trưởng thành và một số yếu tố về thói quen ăn uống và dinh dưỡng liên quanHiệu quả dẫn lưu não thất ra ngoài trong vòng 12 giờ sau triệu chứng khởi phát trong chảy máu não thất có giãn não thất cấpẢnh hưởng của gabapentin trước mổ lên kiểm soát đau sau mổ thay khớp háng toàn bộSức sống của vạt đùi trước ngoài cuống mạch liền trong tái tạo dương vật do ung thưHiệu quả điều trị của phương pháp cận tam châm trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấpTÁC DỤNG CỦA FLUCONAZOLE 2% TIÊM DƯỚI KẾT MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤMĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG CÓ POLYP MŨI TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT 12 THÁNG
Đăng ký
Đăng nhập