Tiểu luận robot dò đường đi theo vạch trắng dùng AT89C52

Nghiên cứu, thiết kế robot đường đi bằng sóng siêu âm

Nghiên cứu, thiết kế robot dò đường đi bằng sóng siêu âm
... Thuật Cơ Đi n Tử MSHV: 1341840005 I- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ ROBOT DÒ ĐƯỜNG ĐI BẰNG SÓNG SIÊU ÂM II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Đi u khiển mobile robot đường mê cung tìm đường ngắn ... Tại thời đi m, xác định vị trí robot cần lấy thông tin môi trường xung quanh, thông thường robot sử dụng cảm biến siêu âm camera xử lí hình ảnh 2.1.2 Sóng siêu âm Sóng siêu âm sóng âm có tần ... chọn đề tài Nghiên cứu, thiết kế robot đƣờng sóng siêu âm Việc nghiên cứu thành công đề tài mở hướng tiếp cận góp phần thúc đẩy việc ứng dụng robot ngày nhiều vào đời sống ngày nghiên cứu...
 • 85
 • 307
 • 4

DO AN CHUYEN NGANH robot do duong theo vach trắng

DO AN CHUYEN NGANH robot do duong theo vach trắng
... ;********************** DO AN CHUYEN NGHANH ******************* ;*********************** NGUYEN MINH QUYNH ********************* ;************ SU DUNG MAT DOC DO DUONG THEO VACH TRANG **** ;CHAY THANG NHANH CTN ... A,#3CH,CHUA_NHAN_NGA_TU1 LJMP DANHANNGATU CHUA_NHAN_NGA_TU1: CJNE A,#38H,CHUA_NHAN_NGA_TU2 LJMP DANHANNGATU CHUA_NHAN_NGA_TU2: CJNE A,#34H,CHUA_NHAN_NGA_TU3 LJMP DANHANNGATU CHUA_NHAN_NGA_TU3: ... CJNE A,#2CH,CHUA_NHAN_NGA_TU4 LJMP DANHANNGATU CHUA_NHAN_NGA_TU4: CJNE A,#1CH,CHUA_NHAN_NGA_TU5 DANHANNGATU: CLR CONGATU CLR IE.1 LJMP DOCVACH CHUA_NHAN_NGA_TU5: LCALL DO_ DUONG POP ACC RETI ;***************...
 • 51
 • 1,868
 • 98

“Thiết kế robot đường theo vạch đen”

“Thiết kế robot dò đường theo vạch đen”
... 1_D09XLTH1 Đồ án thiết kế hệ thống nhúng Page 12 Đề tài: Thiết kế robot đường KHỞI TẠO GIỚI THIỆU DÒ ĐƯỜNG NO YES LỆCH Đi thẳng Cua trái Or Cua phải NO VẠCH YES Chương trình bắt vạch đích CODE cho ... MÔ TẢ KĨ THUẬT Nhóm 1_D09XLTH1 Đồ án thiết kế hệ thống nhúng Page Đề tài: Thiết kế robot đường Phần mạch Hai mạch sử dụng tập mạch SENSOR để đường mạch VI XỬ LÍ VÀ ĐỘNG CƠ để thu tín hiệu, ... 1_D09XLTH1 Đồ án thiết kế hệ thống nhúng Page Đề tài: Thiết kế robot đường d Khối điều khiển động Để điều khiển động quay thuận ngược nhanh chậm, dùng trực tiếp chân vi điều khiển dòng chân vi điều...
 • 18
 • 184
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA- HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA- HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf
... ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓAHIỆN ĐẠI HÓA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Công nghiệp hóa -hiện đại hóa nhiệm vụ trung tâm a Thế công nghiêp hóa- đại hóa Trước đây, vào kỷ XVII, XVIII, cách mạng công ... định công nghiệp hóa- đại hóa nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ Cơ sở lý luận để xác định quan điểm công nghiệp hóa- đại hóa nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ Việt Nam Công nghiệp hóa- đại hóa đất ... Cơ sở lý luận để xác định công nghiệp hóa- đại hóa nhiệm vụ trung tâm suốt thời độ Việt Nam Từ thập niên 60 kỷ XX, Đảng Cộng sản Việt Nam đề đường lối công nghiệp hóa coi công nghiệp hóa nhiệm...
 • 18
 • 588
 • 1

TIỂU LUẬN: Nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. pot

TIỂU LUẬN: Nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. pot
... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM: Trước thời kỳ đổi mới: Nhận thức Đảng ta chủ nghĩa hội đường lên chủ ... MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chủ nghĩa hội ? “ Chủ nghĩa hội “ danh từ biểu thị khái niệm có ý nghĩa rộng khái niệm” tưởng ... sở lý luận , thực tiễn đường lối chiến lược trị cách mạng việt Nam tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa...
 • 32
 • 1,655
 • 6

TIỂU LUẬN: Quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội,con đường phát triển tất yếu của cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay pot

TIỂU LUẬN: Quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội,con đường phát triển tất yếu của cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay pot
... II Quá độ lên Chủ nghĩa hội - Con đường phát triển tất yếu cách mạng hội Chủ nghĩa nước ta Hình thái Kinh tế - hội Mác cách mạng hội Chủ nghĩa nước ta Nước ta độ lên Chủ nghĩa hội ... kinh tế hội II Quá độ lên Chủ nghĩa hội, con đường phát triển tất yếu cách mạng hội Chủ nghĩa nước ta PHầN C: Kết luận phần a Giới thiệu đề tài I Khái niệm Hình thái kinh tế hội ình ... phản động bị lật đổ chưa hoàn toàn bị xoá bỏ, nuôi hy vọng quay lại ”Thiên đàng” c) Nước ta độ lên Chủ nghĩa hội Đảng ta rõ : ” Nước ta độ lên Chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ Tư bản, từ hội...
 • 29
 • 649
 • 2

TIỂU LUẬN: nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

TIỂU LUẬN: nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
... MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chủ nghĩa hội ? “ Chủ nghĩa hộ i “ danh từ biểu thị khái niệm có ý nghĩa rộng khái niệm” tưởng ... đề sở lý luận , thực tiễn đường lố i chiến lược trị cách mạng việt Nam tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hộ i đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ ... TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM: Trước thời kỳ đổi mới: Nhận thức Đảng ta chủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội nước ta từ hội nghị...
 • 11
 • 1,099
 • 2

tiểu luận chế độ ăn trong phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường

tiểu luận chế độ ăn trong phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường
... tinh bột ●Sữa trái Khuyến cáo chế độ ăn cho bệnh nhân Đái tháo đường Ăn chế độ ăn mỡ bão hòa mỡ toàn phần ● Hạn chế muối , đường Ăn suất trái rau ngày ● Chọn thức ăn giàu hạt nguyên (gạo lức…) ... gây bệnh Chưa rõ nguyên nhân xác gây bệnh tiểu đường Tuy nhiên, người ta ghi nhận có yếu tố góp phần gây bệnh tiểu đường: • Yếu tố di truyền gia đình • Yếu tố xã hội Triệu chứng bệnh tiểu đường ... Giới hạn muối ăn vào 6g ngày, đặc biệt bệnh nhân có tăng huyết áp ● Giới hạn thức ăn có nhiều muối thức ăn chế biến sẵn (mì gói, thịt đóng hộp…) NHÓM ĐƯỜNG Tỉ lệ nhóm thức ăn buổi ăn ●¼ tinh bột...
 • 32
 • 297
 • 0

TIểu luận: nhiễm khuẩn đường sinh dục do chlamydia

TIểu luận: nhiễm khuẩn đường sinh dục do chlamydia
... nhiễm đường sinh dục Chlamydia bệnh điều trị Để giảm tỷ lệ nhiễm Chlamydia cần trọng đến việc tuyên truyền giáo dục cho thiếu niên thực hành tình dục an toàn Cần khám để phát điều trị nhiễm Chlamydia ... luận Do xét nghiệm để chẩn đoán Chlamydia đắt tiền so với tác nhân gây bệnh khác nên số liệu Chlamydia chưa có nhiều ngày người ta ý đến vai trò Chlamydia sinh viêm nhiễm đường sinh dục -Tỷ ... phác đồ điều trị dùng Doxycyclin đạt kết 81,1% phụ nữ thai (4) Kết luận Tỷ lệ nhiễm Chlamydia 8,1% Nhiễm Chlamydia gặp nhiều lứa tuổi trẻ 25 tuổi Không có khác tỷ lệ nhiễm Chlamydia thai phụ sống...
 • 5
 • 1,691
 • 0

Luận văn công nghệ thông tin xác định vật cản và ứng dụng đường đi cho người mù

Luận văn công nghệ thông tin xác định vật cản và ứng dụng dò đường đi cho người mù
... Hình 2.20: Vật cản nằm bên phải người mù, tính góc xoay sang trái 2.5.3 Vật cản nằm phía ngƣời Trường hợp vật cản nằm đường người mù, ta tính góc né vật cho anpha nhỏ Lúc độ lớn vật cản thiên ... thư viện hỗ trợ cho người cho người nhằm xác định vật cản - Thực phương pháp phát vật cản với thiết bị cảm biến Kinect tính toán hương quay an toàn giúp cho người tránh vật 16 - Thử nghiệm ... tìm đường tránh vật cản Nhưng công nghệ hoàn toàn xuất hiện, thiết bị camera kinect với tính vượt trội khôi phục môi trường phía trước người dạng 3D, cho thông tin xác khoảng cách vật cản...
 • 66
 • 281
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO BÀ MẸ GIẢM BÉO SAU KHI SINH

BÀI TIỂU LUẬN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO BÀ MẸ GIẢM BÉO SAU KHI SINH
... nữ sau sinh cần lựa chọn cho phương pháp phù hợp để giảm cân chế độ ăn khoa học cân bằng, vận động hợp lí 13 Phần 2: Phương pháp giảm béo sau sinh ăn uống Chương Qui định chế độ ăn hợp lí Sau sinh, ... thế, giảm cân sau sinh mong muốn tất mẹ với hy vọng nhanh chóng lấy lại vóc dáng trì trọng lượng thể Vậy làm để mẹ giảm cân, giữ dáng sau sinh mà đủ sữa cho bé yêu? Các chuyên gia dinh dưỡng cho ... thiết cho trình giảm béo Muốn giảm béo sau trình sinh đẻ cần thời gian dài để có thể cân đối Có nhiều cách để thực việc giảm béo, nhiều phụ nữ chọn cho phương pháp giảm béo tập Yoga, vận động...
 • 27
 • 79
 • 0

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000
... nguy nảy sinh đường phát triển đất nước… Chương II: Quá trình phát triển tưởng luận đường lên CNXH Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 - 2000 Việt Nam từ đầu suốt tiến trình 20 năm đổi mới, ... gian phát triển tưởng, luận qua công đổi đất nước từ đại hội VI…của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 Tình hình nghiên cứu có liên quan Nghiên cứu trình phát triển tưởng luận đường lên ... độ lên CNXH Việt Nam + Những bước phát triển công tác tưởng, luận từ năm 1986 đến 2000 trình gắn luận với thực tiễn, tổng kết thực tiễn phát triển CNXH Việt Nam sở quan đi m Mác - Lênin,...
 • 46
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế xe dò đường bám theo vạch đen trên nền trắng bề rộng vạch 2 cm các góc cua lớn hơn 90 độrobo do line chay theo vach trangtiểu luận thiết kế và chế tạo robot dò đường tự động sử dụng led cảm biến thu phát hồng ngoạilời mở đầu tiểu luận chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thaitiểu luận chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thairobot dò đườngrobot do đườngtieu luan cb do luonghoạt động của robot dò đườngthiết kế robot dò đườngứng dụng robot dò đườngtài liệu robot dò đườnghuong dan robot do duongtiểu luận nguồn dinh dưỡng nitovi điều khiển robot dò đườngQuy hoạch lưới điệnĐề cương môn Lịch SửNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)BÀI GIAO dục PHÁP LUẬT THỰC HÀNHsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnGiao trinh sinh hoc phan tu nguyen hoang loc, tran thi le, ha thi minh thikhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênĐấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Kinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtbài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoGiao an the duc lop 5 ca namTài trợ xuất nhập khẩuTăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên QuangTăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nộiBộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-2017BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾTác động của tệ nạn xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hoá
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập