Hướng dẫn QLDA trên MS project 2007

Hướng dẫn sử dụng MS Project 2007 Tracking Progress

Hướng dẫn sử dụng MS Project 2007 Tracking Progress
... Tracking Progress Demo Tracking Progress Estimate Actual Cost Adjusting the plan Time Maximize success Over Time Curtail progress Increase resources Reclassify Restore progress Lưu Baseline Project ... 10 Chỉnh sửa sách: Hoàn thành 0% 11 Chỉnh sửa phim: Hoàn thành 0% View  Table  Entry View  Grantt Chart Update Project Chọn Task chưa thực hiện, thực dở dang Tool  Tracking Update Project ... Project Project Information… Chọn ngày hành Current date Click OK View  More View … Chọn Task Sheet Click Apply Tool  Tracking  Save Baseline … Chọn Baseline – 10 từ Combobox Chọn Entire project...
 • 34
 • 775
 • 6

Hướng dẫn sử dụng MS project 2000

Hướng dẫn sử dụng MS project 2000
... soạn & giảng: Lưu Trường Văn, M.Eng (AIT) Yêu cầu: Tính số SPI, CPI MS Project 2000 MS Project 2002 có hổ trợ trường MS Project 2000 không hổ trợ trường này, phải tự thiết lập cách sau: Ví dụ: Chi ... thành công việc Chúng ta để MS Project tự tính toán, trường hợp này, Total Cost phương án hữu Nếu bạn nhập giá trò mà có chênh lệch với giá trò MS Project tự tính toán, MS Project tự coi Fixed Cost ... 0.67 43 Biên soạn & giảng: Lưu Trường Văn, M.Eng (AIT) Yêu cầu: Tính số SPI, CPI MS Project 2000 Nếu tính toán MS Project ta làm sau: Tạo dự án với hạng mục A có duration = ngày, ngày bắt đầu 20...
 • 44
 • 278
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MS Word 2007 doc

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MS Word 2007 doc
... tự Tạo tài liệu Tương tự Word 2003, phím tắt để tạo tài liệu Word 2007 Ctrl+N Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button , chọn New, nhấn đúp chuột vô mục Blank document Tạo tài liệu từ ... tài liệu từ mẫu chọn Mở tài liệu có sẵn máy Tương tự Word 2003, phím tắt mở tài liệu có sẵn Ctrl+O Bạn vào Microsoft Office Button , ch ọn Open ồ Anh Thắng - LỚP ĐKTĐ2A – Học viện KTQS Lưu tài ... tài liệu với tên khác (hay định dạng khác), bạn nhấn Microsoft Office Button , chọn Save As (phím tắt F12, t ương tự Word 2003) Mặc định lưu tài liệu dạng Word 2003 trở tr ước Mặc định, tài liệu...
 • 90
 • 340
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MS Project 2000 doc

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MS Project 2000 doc
... Yêu cầu: Tính số SPI MS Project 2000 MS Project 2002 có hổ trợ trường MS Project 2000 không hổ trợ trường này, phải tự thiết lập cách sau: Ví dụ: Chi ... $1005/$1500 = 0.67 Biên soạn & giảng: Lưu Trường Văn, M.Eng (AIT) Yêu cầu: Tính số SPI MS Project 2000 Nếu tính toán MS Project ta làm sau: Tạo dự án với hạng mục A có duration = ngày, ngày bắt đầu 20 ... M.Eng (AIT) Biên soạn & giảng: Lưu Trường Văn, M.Eng (AIT) Yêu cầu: Tính số SPI MS Project 2000 Nếu tính toán MS Project ta làm sau: Đưa mouse vào cột ID vừa tạo ra, nhấp phím phải chọn Customize...
 • 42
 • 313
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Ms Project Cân đối tài nguyên doc

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Ms Project Cân đối tài nguyên doc
... Xác định tài nguyên bị tải  View – Resource sheet • Tài nguyên bị tô đỏ  Quá tải  View – Resource graph • Biểu đồ cho thấy tải tài nguyên Cân đối thủ công  Lọc công việc có sử dụng tài nguyên ... trễ cv Phân chia công việc thành nhiều phần Bổ xung tài nguyên Cân đối tự động  Tool – Level Resource … Tự động cân tài nguyên trình gán tài nguyên cho công việc Cân toàn dự án Cân khoản thời ... Cân đối tài nguyên Cân đối tự động Cân đối thủ công Xác định tài nguyên bị tải Lọc công việc có tài nguyên tải Các phương pháp cân đối Chuyển quan hệ...
 • 12
 • 762
 • 21

Hướng dẫn sử dụng MS powerpoint 2007

Hướng dẫn sử dụng MS powerpoint 2007
... thông dụng Bạn thêm/ bớt lệnh theo nhu cầu sử dụng Nút Minimize: Thu nhỏ cửa sổ ứng dụng vào tác vụ (taskbar) Windows; bạn • nhấp vào nút thu nhỏ ứng dụng taskbar để phóng to lại cửa sổ ứng dụng ... thu nhỏ vùng soạn thảo cửa sổ PowerPoint 2007 cách sử dụng Zoom trạng thái dùng hộp thoại Zoom Bạn phóng to thu nhỏ vùng làm việc khoảng từ 10% đến 400% Bạn nên sử dụng tùy chọn Fit Slide to Current ... có sẵn Bẽ đồ thị Powerpoint 2007 dễ dàng đẹp Tùy bi ến m ẫu slide Trong phiên trước Powerpoint, bạn chọn lựa mẫu slide mà PowerPoint cung cấp sẵn Trong PowerPoint 2007, bạn tự tạo mẫu slide với...
 • 27
 • 192
 • 2

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MS OFFICE 2007 pdf

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MS OFFICE 2007 pdf
... - Ta kích chuột chọn file Setup.exe đợi trình cài đ ặt di ễn ta nh hình ảnh… Ta chọn Close để kết thúc trình cài đặt ...
 • 8
 • 348
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MS PROJECT 2000: PHẦN MONITORING bằng EARNED VALUE pot

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MS PROJECT 2000: PHẦN MONITORING bằng EARNED VALUE pot
... thành công việc Chúng ta để MS Project tự tính toán, trường hợp này, Total Cost phương án hữu Nếu bạn nhập giá trị mà có chênh lệch với giá trị MS Project tự tính toán, MS Project tự coi Fixed Cost ... soạn & giảng: Lưu Trường Văn, M.Eng (AIT) Yêu cầu: Tính số SPI, CPI MS Project 2000  MS Project 2002 có hổ trợ trường  MS Project 2000 không hổ trợ trường này, phải tự thiết lập cách sau: Ví ... Văn, M.Eng (AIT) Nhận xét:  EAC tăng lên 1550 VAC -50 Lúc MS Project hiểu: công tác A ước lượng phải cần chi phí hoàn thành 100% MS Project xem $800 để hoàn thành 50%, 50% lại MP quan niệm theo...
 • 44
 • 240
 • 0

Hướng dẫn sử dụng MS Project 2000 Phần Tracking Progress

Hướng dẫn sử dụng MS Project 2000 Phần Tracking Progress
... NHẬP NGÀY BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỰC TẾ CỦA TỪNG CÔNG TÁC  Bạn vào Project (trên Toolbar)→ Project Information → Điều chỉnh Current date thành 27 Dec 2004 Bạn quan sát sau: Biên ... Trường Văn, M.Eng NHẬP NGÀY BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỰC TẾ CỦA TỪNG CÔNG TÁC  Vào Tools → Tracking → Update Project, ta quan sát sau: Biên soạn & giảng: Lưu Trường Văn, M.Eng 10 Biên soạn & giảng: ... dạng có công tác găng cho phần công việc lại, cho làm công tác Dùng cách sau để chọn công tác thích hợp làm 24 Biên soạn & giảng: Lưu Trường Văn, M.Eng RÚT NGẮN TIẾN ĐỘ Vào Project Toolbars Chọn...
 • 37
 • 255
 • 0

hướng dẫn sử dụng ms excel 2007

hướng dẫn sử dụng ms excel 2007
... tương t Ch n cần hiệu chỉnh, sau nhấp chuột vào cơng thức (Formula) Sử dụng kỹ thuật nhập liệu Sử dụng chức AutoFill Sử dụng cơng cụ Excel giúp bạn điền t động liệu theo mẫu AutoFill có sẵn Ngồi bạn ... Nội dung Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 1.1 Giới thiệu Excel Excel gì: Microsoft Excel phần mềm chương trình ứng dụng, mà chạyr chương trình ứng dụng tạo bảng tính bảng tính giúp ta dễ ... Microsoft Excel 12 1.1 Giới thiệu Excel 12 Excel gì: 12 Ribbon gì? 16 Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) 17 1.2 Mở Excel, ...
 • 240
 • 125
 • 0

Huong Dan Su Dung MS Project ppsx

Huong Dan Su Dung MS Project ppsx
... CHUNG MICROSOFT PROJECT Khái niệm chung yêu cầu Microsoft Project Microsoft Project chương trình chuyên dùng để quản lý dự án, chương trình có công cụ mạnh thuận tiện Microsoft Project làm việc ... THIỆU CHUNG MICROSOFT PROJECT 1 Mục đích chung yêu cầu Microsoft Project Quản lý dự án gì? Các nhân tố tạo nên dự án Cơ sở liệu Microsoft Project 2003 ... Microsoft Project 2003 Task: Công việc, nhiệm vụ Duration: Thời gian thực công việc Start: Ngày bắt đầu Finish: Ngày kết thúc Predecessors: Công việc làm trước Successors: Công việc Task list: Danh...
 • 37
 • 165
 • 2

Hướng dẫn sử dụng MS Project (dự án)

Hướng dẫn sử dụng MS Project (dự án)
... Hướng dẫn sử dụng MS Project PHẦN 1: HƯỚNG DẪN NHANH SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT NỘI DUNG: Giới thiệu chương trình Microsoft Project - Giao diện chương trình Xây dựng Project Lựa chọn ... sát) TRANG 5/64 Hướng dẫn sử dụng MS Project TẠO MỘT PROJECT MỚI NHẬP THÔNG TIN DỰ ÁN - KIỂM TRA HOẶC THAY ĐỔI TS Lương Đức Long 2008- ĐHBKTPHCM TRANG 6/64 Hướng dẫn sử dụng MS Project * Tạo tập ... TRANG 8/64 Hướng dẫn sử dụng MS Project Xem lại tổng quát lòch làm việc: NHẬP DỮ LIỆU CHO CÁC CÔNG TÁC CỦA DỰ ÁN TS Lương Đức Long 2008- ĐHBKTPHCM TRANG 9/64 Hướng dẫn sử dụng MS Project ĐỂ HỖ...
 • 64
 • 542
 • 7

Hướng Dẫn Sử Dụng MS Project 2010 Tiếng Việt docx

Hướng Dẫn Sử Dụng MS Project 2010 Tiếng Việt docx
... Giới thiệu MS Project – Lê Thị Đào KHMT3-K2 Phần I Tổng quan MS Project Nội dung Chương 1: Giới thiệu MS Project Chương 2: Thiết lập ban đầu hệ thống -4- Chuyên đề : Giới thiệu MS Project – Lê ... Kiểm tra hiệu chỉnh việc sử dụng tài nguyên Khung nhìn Resource Usage thể tất tài nguyên sử dụng dự án Với khung nhìn bạn thấy tài nguyên sử dụng nào, nguồn tài nguyên sử dụng tiếp, nguồn tài nguyên ... Microsoft Project xác định xác loại liệu bạn sử dụng Tính AutoFilter cải thiện, sử dụng công cụ lọc giống Microsoft Excel giúp bạn phân loại, xếp theo nhóm  -8- Chuyên đề : Giới thiệu MS Project...
 • 61
 • 639
 • 3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MS PROJECT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MS PROJECT
... chương trình tự dùng giả đònh không theo ý người sử dụng để tính toán lòch trình nguồn lực, người sử dụng khó kiểm soát kết cách xác Thao tác người sử dụng nên thực trước nhập liệu , gán tài nguyên ... phụ thuộc Sau người sử dụng nhập xong công tác thời gian thực công tác, công tác bắt đầu ngày đònh, thường chương trình lấy ngày hành máy tính người sử dụng Khi người sử dụng chưa gán ngày bắt ... người sử dụng nhấp vào dấu để công tác thu gọn lại ngược lại Các công tác thu gọn THIẾT LẬP NHỮNG MẶC ĐỊNH Thiết lập lựa chọn giúp người sử dụng tra h bất trắc ùn nhập liệu Nếu người s dụng không...
 • 102
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng ms project 2007 nâng caohướng dẫn sử dụng ms project 2007 tiếng việthướng dẫn sử dụng ms project 2007sách hướng dẫn sử dụng ms project 2007video hướng dẫn sử dụng ms project 2007download hướng dẫn sử dụng ms project 2007hướng dẫn sử dụng ms project 2000huong dan su dung ms projecthướng dẫn sử dụng ms office 2007hướng dẫn sử dụng ms word 2007video hướng dẫn thực hành ms word 2007hướng dẫn sử dụng ms excel 2007video hướng dẫn thực hành ms excel 2007hướng dẫn sử dụng ms outlook 2007tài liệu hướng dẫn sử dụng ms project 2003Chương Trình Giáo Dục Phát Triển Kinh Tế - Tăng Thu NhậpHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤPChuyên Đề Quản Lý Nhà Nước Tài Nguyên Và Môi Trường Ở XãSKKN Hướng dẫn học sinh THPT tiếp cận và giải bài toán xác suấtKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmFactors Affecting Travel Decision Making A Study of the Credibility of Online Travel-related Information in VietnamBài Giảng Cấu Trúc Máy TínhMba mcgraw hill 201 ways to turn any employee into a star performerHiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứngHigh Sensitive Enzyme Based Glucose Sensor Using Lead Sulfide NanocrystalsNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngthpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiếtBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)Tiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn phương pháp đo so sánh tại hiện trườngTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi đánh giá rung động của máy phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trườngQuyết định ban hành quy chế quản lý chương trình xây dựng mô hình chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn từ nay đến năm 201Mưu trí xử thế theo quỉ cốc tửHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2 hải thượng lãn ông lê hữu trác và bộ hải thượng y tông tâm lĩnhHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2Giúp học sinh lớp 1 giữ vở sạch rèn chữ đẹp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập