ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ mới nổi tại việt nam giai đoạn 2000 2015

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010
... số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh 69 70 doanh xuất doanh nghiệp vốn đầu nước Việt Nam giai đoạn 200 1- 2010 3.1 Định hướng hoạt động xuất doanh nghiệp 70 vốn đầu nước Việt Nam ... nghiệp vốn đầu nước Việt Nam > Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh xuất doanh nghiệp vốn đầu nước Việt Nam từ luật đầu (1987 -2 001) > Đ ề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt ... trò doanh nghiệp vốn đầu nước đối 14 16 với việc đẩy mạnh xuất 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp vốn đầu nước 16 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp vốn đầu nước 24 Ì 2.3 Vai trò doanh nghiệp...
 • 125
 • 298
 • 0

Đề tài : Đánh giá dự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoai (FDI) tại việt nam giai đoạn 2011 2015 thông qua các thông số kinh tế cơ bản

Đề tài : Đánh giá dự báo kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai (FDI) tại việt nam giai đoạn 2011 2015 thông qua các thông số kinh tế cơ bản
... trường quốc tế Xuất phát từ lý trên, nhóm tác giả chọn đề tài: Đánh giá dự báo kim ngạch xuất doanh nghiệp vốn đầu nước (FDI) Việt Nam giai đoạn 2011 2015 thông qua thông số kinh tế bản để ... dung Đề tài gồm chương sau: Chương I: Tình hình xuất doanh nghiệp FDI Việt Nam năm gần thông qua thông số Chương II: Triển vọng xuất doanh nghiệp vốn đầu nước (FDI) Việt Nam giai đoạn 2011 ... NHỮNG THÔNG SỐ CƠ BẢN 1.3.1 Kim ngạch xuất Trong năm qua, kim ngạch xuất doanh nghiệp vốn đầu nước tăng trưởng cao, chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất nước Cụ th : + Kim ngạch xuất khối doanh nghiệp...
 • 125
 • 201
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 - 2011.PDF

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 - 2011.PDF
... u trúc v n c a NHTM t i Vi t Nam? Các nhân t tác tác n c u trúc v n t i NHTM Vi t Nam, chi u h ng ng nh th nào? Mô hình ng nh l ng nh n di n tác ng này? NG NGHIÊN C U ng nghiên c u c tài các nhân ... s làm c s cho tác gi i vào Th c ti n c u trúc v n c a NHTM t i Vi t Nam? Các nhân t tác tác ng n c u trúc v n t i NHTM Vi t Nam, chi u h ng nh th nào? Mô hình nh l ng nh n di n tác ng này? ng ... t Nam giai o n t n m 2007 - 2011 Ch ng 3: Phân tích nhân t i t i Vi t Nam giai o n t 4: K t lu n ki n ngh n c u trúc v n c a ngân hàng - 2011 CH NG NGÂN HÀNG 1.1 rúc CTV NHTM ù ba CTV l sau:...
 • 64
 • 81
 • 1

Thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào ngành Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 -2015

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 -2015
... Luật Đầu năm 1996 Cụ thể, hình thức đầu trực tiếp nước quy định Việt Nam sau: Thứ doanh nghiệp 100% vốn nước Doanh nghiệp 100% vốn nước doanh nghiệp đầu 100% vốn nhà đầu nước ngoài, thu c ... việc thu hút đầu vào ngành gặp nhiều hạn chế, vốn đầu thu hút vào nông nghiệp có tỷ lệ nhỏ nhiều so với ngành khác 19 1.2.4 Đặc điểm đầu phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam Đầu phát ... lại khuyến khích thu hút đầu 24 Chương II Thực trạng thu hút FDI vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010 2.1 Khái quát ngành nông nghiệp Việt Nam: Ngành nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi...
 • 54
 • 972
 • 12

Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của vốn đầu phát triển tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000- 2007

Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của vốn đầu tư phát triển tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000- 2007
... SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ 2.2 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2007 2.1 SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ 2.2 TĂNG TRƯỞNG ... TRƯỞNG KINH TẾ  2.2.1 Tăng trưởng ngành kinh tế 2.2 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ  2.2.2 Tăng trưởng thành phần kinh tế Chương 3: MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ TỚI TĂNG TRƯỞNG ... ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương THỰC TRẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CỦA ĐẦU TƯ VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2008 Chương 3: MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG...
 • 19
 • 713
 • 12

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay bài học từ Trung Quốc

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay và bài học từ Trung Quốc
... 12 - THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC GVHD : LÊ THỊ HỒNG MINH CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - QUÝ I NĂM 2011 VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC I Thực trạng ... việc làm mà không cần bỏ vốn đầu tư; tập -8- THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC GVHD : LÊ THỊ HỒNG MINH trung thu hút vốn công nghệ nước vào lĩnh vực khuyến khích xuất khẩu; tiếp ... theo thoả thu n bên Các bên hợp doanh thực nghĩa vụ tài nhà nước sở cách riêng rẽ Pháp lý hợp doanh thực thể kinh doanh hoạt động theo luật -9- THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC GVHD...
 • 14
 • 698
 • 4

Sử Dụng Mô Hình Kinh Tế Lượng Phân Tích Tác Động Của Vốn Đầu Phát Triển Tới Tăng Trưỏng Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 2000- 2010

Sử Dụng Mô Hình Kinh Tế Lượng Phân Tích Tác Động Của Vốn Đầu Tư Phát Triển Tới Tăng Trưỏng Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 2000- 2010
... kinh tế lượng phân tích kinh tế nên em chọn đề tài: Sử dụng hình kinh tế lượng phân tích tác động vốn đầu phát triển tới tăng trưỏng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000- 2010 Chuyên đề gồm chương: ... CỦA ĐẦU TƯ TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000- 2008 2.1 SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ Như biết vốn đầu có vai trò quan trọng việc tăng trưởng kinh tế kinh tế, việc huy động vồn đầu ... CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Trong lịch sử học thuyết kinh tế, có nhiều nhà kinh tế học nghên cứu hình tăng trưởng kinh tế tác động đầu cới trình tăng trưởng kinh...
 • 82
 • 53
 • 0

Chính sách đầu trực tiếp ra nước ngoài của Thái Lan tình hình FDI của Thái Lan tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015

Chính sách đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Thái Lan và tình hình FDI của Thái Lan tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015
... VỀ THÁI LAN VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA THÁI LAN CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH FDI CỦA THÁI LAN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006- 2015 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VỐN FDI CỦA THÁI LAN VÀO VIỆT NAM ... trọng xã hội Thái Lan 1.2 Chính sách đầu trực tiếp nước Thái 1.2.1 Mục đích đầu trực tiếp nước Thái Lan Lan Về phía Thái Lan, phủ Thái Lan sách ủng hộ hoạt động đầu nước Hoạt động ... vùng lãnh thổ đầu trực tiếp vào Việt Nam; xếp thứ số nước ASEAN đầu trực tiếp vào Việt Nam Năm 2014: Các nhà đầu Thái Lan có 374 dự án đầu vào Việt Nam, tổng vốn đầu khoảng 6,6...
 • 25
 • 74
 • 0

MỐI QUAN hệ GIỮA lạm PHÁT các BIẾN số vĩ mô QUA kết QUẢ PHÂN TÍCH tại VIỆT NAM GIAI đoạn 2000 – 2010 cơ CHẾ TRẦN lãi SUẤT của VIỆT NAM HIỆN NAY

MỐI QUAN hệ GIỮA lạm PHÁT và các BIẾN số vĩ mô QUA kết QUẢ PHÂN TÍCH tại VIỆT NAM GIAI đoạn 2000 – 2010 và cơ CHẾ TRẦN lãi SUẤT của VIỆT NAM HIỆN NAY
... chế trần lãi suất Việt Nam nay, định chọn đề tài nghiên cứu: Mối quan hệ lạm phát biến số qua kết phân tích Việt Nam giai đoạn 2000- 2010 chế trần lãi suất Việt Nam nay Từ kết phân tích ... 17 2.3.1 Mối quan hệ lạm phát tăng trưởng…………………………………17 2.3.2 Mối quan hệ lạm phát cung tiền……………………………………19 2.3.3 Mối quan hệ lạm phát lãi suất ………………………………… 22 2.3.4 Mối quan hệ lạm phát, cán ... 1999 - 2010 (Nguồn: GSO - NDHMONEY.VN) 2.2.2 Thực trạng lạm phát Việt Nam giai đoạn 2000 2010 2.2.2.1 Diễn biến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2000- 2010 Diễn biến lạm phát Việt Nam giai đoạn tương...
 • 96
 • 75
 • 0

Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020

Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020
... s công ty v * cao trình ghi b M NVMG ti t trúc công ty ch qu c Ti n b tri f Thách th ty ch ty ch doanh th nên s y công ty ch công ty ch g S l t nhà qu kh ch i ph tranh s d T công ty ch nhi e Các ... T công ty ch ng khoán Vi t Nam - Lu ó làm sáng t s c n thi t ph i phát tri n cho i sâu phân tích ánh giá th c tr ng ho t ng c a Công ty t Nam th i gian qua H U TE ch C H lu n v Công ty ch ng khoán ... nh công c phù ng ch ng khoán Vi t Nam Lu chi – – C H c N H U TE nh Ngoài L i m ng : Th Vi y t u, K c m có ba g công ty ch cho công ty ch ã niêm : C 1.1 Chi 1.1.1 Khái ni - “Qu ti c th m C H -...
 • 139
 • 221
 • 0

khóa luận tốt nghiệp thực trạng một số giải pháp phát triển thương hiệu diana 4 teen tại việt nam giai đoạn 2010 - 2015

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và một số giải pháp phát triển thương hiệu diana 4 teen tại việt nam giai đoạn 2010 - 2015
... tương ứng mang thương hiêu Diana 4Teen, đo la : Diana4 Teen canh , Diana4 Teen không ̣ ́ ̀ ́ cánh Diana4 Teen siêu mong canh ̉ ́ 42 Chiên lươ c phat triên thương hiêu Diana ́ ̣ ́ ̉ ̣ 4Teen dưa phân ... 40 ̀ Thƣc trang thƣơng hiêu Diana 4Teen tai thị trƣơng Việt Nam 42 ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ 2.1 Chiên lươc phat triên thương hiêu Diana 4Teen 42 ́ ̣ ́ ̉ ̣ 2.2 Đặc điểm phát triển thương hiệu Diana ... nghiêp ̃ ̉ ̣ ̣ Thƣc trang thƣơng hiêu Diana 4Teen tai thị trƣơng Việt Nam ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ 2.1 Chiên lươc phat triên thương hiêu Diana4 Teen ́ ̣ ́ ̉ ̣ Diana4 Teen la thương hiêu san phâm BVS danh cho nư...
 • 88
 • 279
 • 0

SÁP NHẬP HỢP NHẤT Ở THỊ TRƯỜNG KINH TẾ MỚI NỔIVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2009

SÁP NHẬP VÀ HỢP NHẤT Ở THỊ TRƯỜNG KINH TẾ MỚI NỔI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2009
... 1.1 Đổi - Chương trình kinh tế mở rộng Việt Nam Đặc điểm kinh tế Việt Nam trước đối kế hoạch hoá tập trung, đặc biệt giai đoạn đấu tranh 1976-1986 Cải cách kinh tế Việt Nam công đổi bắt đầu với ... quyền hợp pháp tài sản tư nhân, khu vực kinh tế tư nhân Sau đổi mới, kinh tế Việt Nam mở rộng đáng kể TỔNG QUAN TỔNG QUAN 1.2 FDI Bức tranh toàn cảnh FDI chảy liên tục vào kinh tế Việt Nam hai ... vốn FDI từ quốc gia khác vào Việt Nam Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam 2009 TỔNG QUAN Biểu đồ tăng trưởng GDP FDI giai đoạn 1990- 2008 TỔNG QUAN 1.3 Tại M & A? • Các kinh tế Đông Á xuất xu hướng...
 • 31
 • 338
 • 0

Đánh giá thực trạng đầu nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến quý 3 2012

Đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến quý 3 2012
... chung Đánh giá thực trạng đầu nước Việt Nam từ 2008 đến quý 3/ 2012, từ đưa giải pháp giải pháp khắc phục yếu song song đưa giải pháp tăng cường việc thu hút vốn đầu nước vào Việt Nam 2.2Mục ... đầu nước Việt Nam từ năm 2008 đến tháng cuối năm 2012 Nhóm Đêm K22 Trang | GVHD: PGS – TS Vũ Thị Minh Hằng CHƯƠNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN ... thực trạng đầu nước FDI việt nam từ năm 2008 đến cuối năm 2012 qua tiêu như: số lượng quy mô dự án, lĩnh vực đầu tư, vùng nhận đầu nhà đầu chủ yếu Dựa vào đó, nhóm tác giả tiếp tục đánh...
 • 38
 • 143
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương trong nghề câu vàng ở vùng biển Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... báo ngư trường hợp nghiên cứu xây dựng dự báo ngư trường khai thác ngừ đại dương tháng giai đoạn 200 0- 2010 tổng thể ngư trường khai thác truyền thống xu biến động ngư trường theo thời gian quan ... trường Tư liệu đồ đồ số tỷ lệ 1/1000000 Việt Nam sử dụng làm đồ nền, với liệu nguồn lợi nghề nghề câu vàng lưu trữ đồ dự báo ngư trường ngừ đại dương vùng biển Việt Nam giai đoạn 2000 - ... Vĩnh, Báo cáo nhiệm vụ "Nghiên cứu lập dư báo khai thác biển số loài đặc sản biển Việt Nam, giai đoạn 199 7-2 00 5", Tài liệu lưu Viện Nghiên cứu Hải Sản, Hải Phòng (2005) Nguyễn Viết Nghĩa, Báo cáo...
 • 7
 • 281
 • 2

Đánh giá thực trạng đầu nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến quý 32012

Đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến quý 32012
... năm 2008 đến tháng cuối năm 2012 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY 2.1 PHÂN TÍCH TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2.1.1 ... nhuận từ nhà đầu nước Theo luật đầu trực tiếp nước đầu trực tiếp nước ngoài việc nhà đầu nước đưa vào Việt Nam vốn tiền tài sản để tiến hành hoạt động đầu theo quy định Luật đầu ... chung Đánh giá thực trạng đầu nước Việt Nam từ 2008 đến quý 3/2012, từ đưa giải pháp giải pháp khắc phục yếu song song đưa giải pháp tăng cường việc thu hút vốn đầu nước vào Việt Nam 2.2...
 • 30
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của vốn đầu tư phát triển tới tăng trưỏng kinh tế việt nam giai đoạn 2000 2010đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài tại việt nam giai đoạn từ 2004 đến 2014thực trạng về môi trường đầu tư tại việt nam giai đoạn 2000 đến naythực trạng điều hành tỷ giá hối đoái và lạm phát tại việt nam giai đoạn 2000 2012thực tế tại việt nam những dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hay sử dụng vốn vay ưu đãi của các tổ chức quốc tế wb imf thường kèm theo điều kiện về tổ chức đấu thầuthể chế quản lý hoạt động cho vay lại vốn oda thông qua daf của việt nam giai đoạn 2000 2005hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng tại việt nam giai đoạn sau 2008 và sự tham gia vốn các yếu tố nước ngoài vào ngân hàng tại việt namquản lý vốn đầu tư chương trình phổ cập dịch vụ viễn thông công ích tại quỹ dịch vụ viễn thông công ích việt nam giai đoạn 2006 2015những hạn chế và tác động tiêu cực của các tnc tại việt namtriển vọng và cơ hội đầu tư kinh doanh tại việt namthực trạng xuất khẩu và các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu của việt nam giai đoạn 2001 2008thành các phương án và lựa chon chiến lược kinh doanh cho công ty tnhh esprinta việt nam giai đoạn 2012 2015đánh giá tổng quan về tình hình giải ngân nguồn vốn oda tại việt nam giai đoạn 1993 2012tác động của quá trình hội nhập quốc tế của các chương trình hỗ trợ của các quốc gia và tổ chức quốc tế đến công cuộc xóa đói giảm nghèo ở việt nam giai đoạn vừa quatổng quan về chính sách tiền tệ và bộ ba bất khả thi tại việt nam giai đoạn từ năm 2000 đến nayTieu luan phoi hop cac loai thi nghiemĐề đa ks giáo viên hóa tỉnh vĩnh phúc 2015 2016Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên toán huyện lập thạch 2009 2010cong thuc vat ly 12 co ban 2017Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Sơn, Phú Thọ năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyVăn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânCảm nhận khổ cuối trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhPhân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmBài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Bình giảng hai khổ thơ đầu trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhCảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngTóm tắt truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh KhuêVăn mẫu lớp 9: Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương và Thúy KiềuĐề thi HSG lớp 9 môn Văn tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Số phận và tính cách nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam CaoKhát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
Đăng ký
Đăng nhập