Nâng cao chất lượng nhân lực quản lý nhà nước của quận long biên, thành phố hà nội

Nâng cao chất lượng nhân lực Kho bạc Nhà nước Nội

Nâng cao chất lượng nhân lực Kho bạc Nhà nước Hà Nội
... Tế QuốC DÂN nguyễn chí vơng Nâng cao chất lợng nhân lực Kho bạc Nhà nớc Nội Chuyên ngành: kinh tế trị Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts tô đức hạnh nội, năm 2013 M U Tớnh cp thit ca ... THAM KHO 98 S S 2.1 Mụ hỡnh t chc b mỏy KBNN H Ni .Error: Reference source not found6 Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN nguyễn chí vơng Nâng cao chất lợng nhân lực Kho bạc Nhà nớc ... vơng Nâng cao chất lợng nhân lực Kho bạc Nhà nớc Nội Chuyên ngành: kinh tế trị ii nội, năm 2013 i CHNG C S Lí LUN V KINH NGHIM THC TIN V NNG CAO CHT LNG NHN LC KBNN 1.1 MT S VN C BN V NHN...
 • 133
 • 426
 • 4

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố nội

giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội
... lượng đội ngũ công chức cấp địa địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Nội - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Nội 1.3 Đối tượng ... thực tiễn chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, phường; - Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Nội Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng ... 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức địa bàn huyện Gia Lâm, đề xuất số giải pháp nâng chất lượng đội ngũ công chức cấp địa bàn huyện Gia Lâm 1.2.2 Mục...
 • 143
 • 66
 • 1

Nâng cao chất lượng cán bộ công, chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng cán bộ công, chức cấp xã ở huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
... SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ, TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN SÓC SƠN 2.1.1 Lịch sử hình thành huyện Sóc Sơn thành phố Nội Huyện ... lượng cán công chức cấp huyện Sóc Sơn, xác định rõ nguyên nhân tồn cán công chức cấp Làm rõ sở khách quan yêu cầu cấp bách phải nâng cao chất lượng cán công chức cấp huyện Sóc Sơn, giai đoạn ... Sóc Sơn Thành phố Nội đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng - Luận văn cung cấp luận khoa học giúp Đảng huyện nói chung Huyện ủy Sóc Sơn Thành Phố Nội thực việc nâng cao chất lượng cán bộ, ...
 • 119
 • 57
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận Long Biên, thành phố Nội

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội
... vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn quận Long Biên, Thành phố Nội. ” CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm chất thải rắn 1.1.1 ... quản lý chất thải địa 75 bàn quận Long Biên 3.3.2 Những vấn đề đặt với hệ thống quản lý chất thải rắn quận 79 Long Biên 3.3.3 Đề xuất số số giải pháp nhằm kiểm soát chất thải rắn quận 82 Long Biên ... GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - NGUYỄN THỊ THU TRANG TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN...
 • 133
 • 160
 • 1

Nâng cao chất lượng nhân lực khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Nội thông qua đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản cán bộ

Nâng cao chất lượng nhân lực khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN DUY HINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THÔNG QUA ĐỔI MỚI CƠ ... CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NÔI 2.1 Khái quát Đại học Quốc gia Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Đại học Quốc gia ... văn là: Nâng cao chất lượng nhân lực khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Nội thông qua đổi chế, sách tuyển dụng, sử dụng quản cán bộ Tổng quan vấn đề nghiên cứu Nguồn nhân lực (NNL) chủ...
 • 91
 • 259
 • 2

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực quản tại ban quản dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vĩnh phúc

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực quản lý tại ban quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vĩnh phúc
... thiện môi trƣờng đầu tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ban quản dự án cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc Ban Quản dự án Cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc ... sở luận chất lượng nhân lực tổ chức Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng nhân lực quản Ban quản Dự án cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất số giải pháp nâng ... phương pháp đánh giá chất lượng nhân lực quản Ban quản Dự án cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc cách bản, định lượng Lần đề xuất giải pháp, cụ thể, mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng nhân...
 • 103
 • 19
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực quản tại ban quản dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vĩnh phúc

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực quản lý tại ban quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vĩnh phúc
... thiện môi trƣờng đầu tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ban quản dự án cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc Ban Quản dự án Cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc ... sở luận chất lượng nhân lực tổ chức Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng nhân lực quản Ban quản Dự án cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất số giải pháp nâng ... phương pháp đánh giá chất lượng nhân lực quản Ban quản Dự án cải thiện môi trường đầu tỉnh Vĩnh Phúc cách bản, định lượng Lần đề xuất giải pháp, cụ thể, mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng nhân...
 • 103
 • 6
 • 0

Nâng cao chất lượng nhân lực quản nhà nước của quận long biên, thành phố nội

Nâng cao chất lượng nhân lực quản lý nhà nước của quận long biên, thành phố hà nội
... 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 42 3.1 Khái quát đội ngũ nhân lực quản nhà nƣớc quận Long Biên, thành phố Nội ... lực quản nhà nước: khái niệm, phân loại, vai trò 1.2.2 Nâng cao chất lượng nhân lực quản nhà nước cấ p quận, huyê ̣n 11 1.2.3 Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực quản nhà nước cấ ... luận, thực tiễn nâng cao chất lượng nhân lực quản nhà nước quận Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực QLNN quận Long Biên, thành phố Nội Chương 4:...
 • 96
 • 14
 • 0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cơ quan UBNN quận long biên thành phố nội giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 slide

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cơ quan UBNN quận long biên thành phố hà nội giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 slide
... cụng ch c H Nội, ng y 29 tháng 11 năm 2012 13 IH CM H N I V THU H NNG CAO CH T L NG NGU N NHN L C T I C QUAN UBND QU N LONG BIấN THNH PH H N I GIAI O N 201 2- 2015 V NH H NG N NM 2020 Luận văn ... NNG CAO CH T L NG NGU N ii NHN L C C QUAN UBND QU N LONG BIấN GIAI O N 2004 - 2011 LUậN VĂN M TS iii GI I PHP NNG CAO CH T L NG NGU N NHN L C C QUAN UBND QU N LONG BIấN, THNH PH N I GIAI O N 201 2- 2015, ... CHNG M T S GI I PHP NNG CAO CH T L NG NGU N NHN L C C QUAN UBND QU N LONG BIấN, THNH PH H N I GIAI O N 2012 2015, NH H NG N NM 2020 3.1 M c tiờu, phng h ng, quan i m nõng cao ch t l ng i ng cụng...
 • 37
 • 269
 • 7

Đổi mới chính sách đào tạo để nâng cao chất lượng nhân lực khoa học công nghệ của Nhà máy X51

Đổi mới chính sách đào tạo để nâng cao chất lượng nhân lực khoa học công nghệ của Nhà máy X51
... cứu: Nhà máy X51 - Nội dung nghiên cứu: Đổi sách , công tác đào tạo nhân lực KH&CN Nhà máy X51 Vấn đề nghiên cứu Đổi sách đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng nhân lực KH&CN Nhà máy X51? Giả ... luận đổi sách đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ Chƣơng II: Thực trạng sách đào tạo nhân lực KH&CN Nhà máy X51 Chƣơng III: Những giải pháp nhằm đổi sách nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng ... pháp đổi sách đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân lực KH&CN Nhà máy X51 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ khái niệm sách đào tạo, nhân lực KH&CN, chất lượng KH&CN Mối quan hệ sách đào tạo chất lượng...
 • 74
 • 136
 • 0

nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quận long biên, thành phố nội

nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quận long biên, thành phố hà nội
... niệm nâng cao chất lượng công chức cấp quận Nâng cao chất lượng công chức cấp quận việc nâng cao chất lượng cán công chức quan, đơn vị cấp quận Khái niệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức ... mối quan hệ phối hợp, hợp tác yếu tố, thành viên cấu thành nên chất bên đội ngũ công Chất lượng đội ngũ công chức cấp quận phụ thuộc vào chất lượng công chức đội ngũ đó, mà chất lượng thể trình ... bàn quận Long Biên, thành phố Nội 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức quận Long Biên năm gần đây, từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ...
 • 123
 • 79
 • 0

Nâng cao chất lượng công chức cấp phường quận long biên, thành phố nội

Nâng cao chất lượng công chức cấp phường quận long biên, thành phố hà nội
... chức, công chức cấp phường chất lượng công chức cấp phường 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá nâng cao chất lượng công chức cấp phường 16 1.2.4 Nội dung nâng cao chất lƣợng công chức cấp ... TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP PHƢỜNG QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Khái quát đội ngũ công chức cấp phƣờng quận Long Biên 3.1.1 Số lượng công chức phường theo giới tính Đội ngũ công ... THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP PHƢỜNG QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .37 3.1 Khái quát đội ngũ công chức cấp phƣờng quận Long Biên .37 3.1.1 Số lượng công chức phường theo...
 • 88
 • 11
 • 0

Nâng cao năng lực công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận long biên thành phố nội gia đoan 2010 2015

Nâng cao năng lực công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận long biên thành phố hà nội gia đoan 2010 2015
... V NĂNG L C C A CÔNG CH C CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THU C UBND QU N LONG BIÊN 2.4.1 i m m nh v l c c a công ch c phòng, ban chuyên môn thu c UBND Qu n - Công ch c phòng, ban chuyên môn thu c UBND ... -UBND ngày 08/5/2012 c a UBND thành ph N i v vi c ban hành k ho ch c i cách hành nhà nư c c a thành ph N i giai o n 2011 – 2015 công ch c phòng, ban chuyên môn thu c UBND Qu n ph i có i m ... cao l c c a công ch c phòng, ban chuyên môn thu c UBND qu n Long Biên CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N VÀ PHÁP LÝ V NĂNG L C C A CÔNG CH C CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THU C UBND QU N/HUY N 1.1 NĂNG L C Có...
 • 87
 • 192
 • 2

Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Tĩnh

Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
... công chức Thành phố nói chung cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng nói riêng Đến nay, Thành phố tĩnh chƣa có đề tài nghiên cứu cụ thể chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng địa bàn Thành phố ... chung chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã - Đánh giá thực trạng chất lƣợng cán bộ, công chức cấp Thành phố Tĩnh - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức cấp Thành ... nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng thành phố Tĩnh 17 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, PHƢỜNG 1.1 Chất lƣợng nâng cao chất lƣợng...
 • 133
 • 300
 • 1

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ quận long biên thành phố nội

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ quận long biên thành phố hà nội
... i ngũ cán b H i LHPN - Gi i pháp ñ nâng cao l c ñ i ngũ cán b H i LHPN qu n Long Biên, N i ð gi i ñáp cho nh ng v n ñ nêu trên, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nâng cao l c ñ i ngũ cán b H i Liên ... qu n Long Biên so v i qu n n i thành N i 27 3.2 Dân s m t ñ dân s ñ a bàn qu n Long Biên 28 4.1 Ch t lư ng ñ i ngũ cán b H i qu n Long Biên 43 4.2 S lư ng cán b H i s thu c qu n Long Biên ... VI T HÀ NÂNG CAO NĂNG L C ð I NGŨ CÁN B H I LIÊN HI P PH N THÀNH PH QU N LONG BIÊN, HÀ N I CHUYÊN NGÀNH: QU N LÝ KINH T Mà S : 60.34.04.01 NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: PGS.TS TR N ðÌNH THAO HÀ N...
 • 129
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận cao học tư tưởng về chính trị của nho giáo và sự tiếp biến tư tưởng chính trị của nho giáo ở việt namLuận văn triết học Sự khác nhau trong giải thoát luận của triết học ấn độ cổ trung đạiEm yêu lịch sử xứ thanh 2016Bài 13 phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930trắc nghiệm vật lý 10 4 mức độ có đáp ánCHƯƠNG 5: Bảo hiểm hàng hóa và tài sảnKhoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn khoa học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong mô hình trường tiểu học mới việt namChuyên Đề Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân SựSocial Pension, Aging and Poverty in MalaysiaHighlevel Findings PresentationAegon Main Presentation LighthouseHọc Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Về Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm, Chống Chủ Nghĩa Cá Nhân, Nói Đi Đôi Với LàmQUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà NộiMột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty sông đà 2Tử vi tổng hợp hay và đơn giản nhấtBài giảng vật lí 12 thao giảng phản ứng phân hạch (10)day vd baica nha thuong nhauBài giảng vật lí 12 thao giảng phản ứng phân hạch (11)Tieu luan cao học tu tuong ho chi minh ve CNXH viet namTỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT