Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2016 chuẩn hot

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2010
... THCS ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày 11 tháng11 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM (Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010) Họ tên: Sinh ngày: Ngày vào Đảng: Ngày thức: Chức vụ nay: - Chức vụ Đảng: Đảng viên ... tháng11 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009 Họ tên: Sinh ngày: Ngày vào Đảng: Ngày thức: Chức vụ nay: - Chức vụ Đảng: Đảng viên - Chức vụ quyền: Tổ trưởng Là Đảng viên ... quả:………/………… đ/c -Đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ: + Kết quả:…… /… ……… đ/c T/M CHI BỘ Bí thư (Kí, ghi rõ họ & tên) Ghi chú: Bản kiểm điểm lưu hồ sơ Đảng viên hàng năm ĐẢNG BỘ: ĐẢNG CỘNG...
 • 9
 • 17,099
 • 170

bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010-hien

bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010-hien
... tốt, Đoàn viên tốt Kịp thời kiểm điểm tồn mà thân mắc phải, có hướng khắc phục, sửa chữa 6- Tự phân loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI KIỂM ĐIỂM ( Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn ... khuyết điểm mình, phát huy ưu điểm Không ngừng học tập, dành nhiều thời gian đầu tư cho công tác Đoàn thể, sức rèn luyện để trở thành người giáo viên gương mẫu, người Đảng viên tốt, Đoàn viên tốt ... ………………………………………………………………………………………… 2/ Kết biểu chi bộ: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Kết quả:………/………… đ/c Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: Kết quả:………/………… đ/c Đảng viên vi phạm tư cách không...
 • 6
 • 9,681
 • 78

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010
... chuyển tổ chức - Thực chế độ sinh hoạt đảng đóng đảng phí theo quy định - Thực tốt nội quy, quy chế tổ chức đảng, quan, mặt trận đoàn thể Tự xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm ... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - A1 Hải Lâm ngày 24 tháng 11 năm 2010 Người viết kiểm điểm I NHẬN XÉT , XẾP LOẠI CỦA CHI ỦY TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ: ... - Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, quyền, mặt trận đoàn thể địa phương, quan, đơn vị; thực tốt công tác kết nạp đảng viên Về tổ chức kỉ luật: - Thực tốt nguyên tắc tập trung...
 • 2
 • 7,502
 • 29

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010.

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010.
... tinh thần dân chủ, đoàn kết nội nhà trường Tự xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, Hoàn thành tốt nhiệm vụ Cam Lộ, Ngày 30 tháng 11 năm 2010 Người viết kiểm điểm I Nhận xét xếp loại Chi bộ: ... loại đảng viên: T/M CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG TH BÍ THƯ II Nhận xét xếp loại Đảng uỷ: Xếp loại đảng viên: ... nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng phân công, điều động cấp lãnh đạo - Tích cực tham gia sinh hoạt Đảng đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định;...
 • 5
 • 5,972
 • 42

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM đảng viên năm 2010

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM đảng viên năm 2010
... phục hạn chế, khuyết điểm: - Tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng thân để nâng cao trình độ lý luận trị - Tiếp tục rèn luyện lĩnh trị, kiên công tác phê tự phê bình Tự nhận loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn ... loại chất lượng đảng viên: T/M CHI BỘ Bí thư: (Ký, ghi rõ họ tên) III- KẾT QUẢ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ Tập thể cấp uỷ xét, định xếp loại đảng viên; biểu dương ... phê bình Tự nhận loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tự điều chỉnh sau chi góp ý: Người tự kiểm điểm: (Ký tên) II- NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ Nhận xét:...
 • 2
 • 4,822
 • 30

Ban tu kiem diem Dang vien nam 2010

Ban tu kiem diem Dang vien nam 2010
... Rất mong chi bộ, đ/c Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dỡng, rèn luyện Xin chân thành cảm ơn! Nhận xét, kết luận xếp loại chi uỷ chi Ngời tự kiểm điểm...
 • 3
 • 2,524
 • 18

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2013

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2013
... chia sẻ với đồng nghiệp + Khuyết điểm : Chưa mạnh dạn thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp Tự nhận loại: Đảng viên Đủ tư cách, hoàn thành Tốt nhiệm vụ NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM Văn Đức Thành ... chuyển tổ chức Bản thân vận động gia đình chấp hành nghiêm túc thị, nghị Đảng, luật nghị định Nhà nước chống tiêu cực ngành giáo dục Bản thân thực tốt chế độ sinh hoạt Đảng đóng đảng phí theo ... triệt sâu sắc chủ trương, nghị Đảng, Nhà nước ngành đề Thực nghiêm nội quy tổ chức Đảng, quan, đơn vị, đoàn thể Đánh giá chung + Ưu điểm: Chấp hành tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước, quy định ngành...
 • 3
 • 1,278
 • 11

Ban tu kiem diem Dang vien nam hoc 2013 - 2014

Ban tu kiem diem Dang vien nam hoc 2013 - 2014
... khuyết điểm , nguyên nhân - Tuy có ý thức công tác tự phê bình phê bình sinh hoạt nhng nể nang Phơng hớng biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm thời gian tới: - Tuyệt đối chấp hành chủ ... Chi địa phơng nơi c trú thêm vững mạnh - Tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua đoàn thể trị - xã hội buổi họp trớc hội đồng tập thể s phạm nhà trờng - Luôn tạo đợc niềm tin Đảng, nhân dân, ... luật Nhà nớc Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan - Không ngừng tu dỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Luôn có ý thức tự phê bình phê bình, tránh t tởng nể...
 • 4
 • 3,682
 • 43

Bản tự kiểm điểm Đảng viên

Bản tự kiểm điểm Đảng viên
... đảng . chi uỷ chi Đảng cộng sản việt nam , ngày tháng năm 200 Phiếu nhận xét Của Chi uỷ Chi nơi đảng viên c trú -Căn Quy định số 76- QĐ/TW ngày ... Chính trị việc đảng viên công tác quan, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp thờng xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ, đảng uỷ sở gơng mẫu thực nghĩa vụ công dân nơi c trú Chi uỷ Chi : Đảng : Nhận xét ... nhiệm vụ đảng viên nơi c trú năm 200 đồng chí Chức vụ : Đơn vị công tác : Nh sau : 1- Về việc gơng mẫu thực nghĩa vụ công dân, tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực đờng lối, sách Đảng, ...
 • 3
 • 31,730
 • 175

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
... pháp khắc phục khuyết điểm: Ngày tháng năm 2009 Người tự kiểm điểm (Ký nghi rõ họ...
 • 3
 • 20,389
 • 108

Bản tụ kiểm điểm đảng viên 2010

Bản tụ kiểm điểm đảng viên 2010
... ……………………………………………………………………………… Kết biểu chi bộ: -Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: + Kết quả:………/………… đ/c -Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: + Kết quả:………/………… đ/c -Đảng viên đủ tư cách hoàn ... - Là đảng viên, giáo viên tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền chống chống lại biêu tiêu cực nhà trường XH Không vi phạm điều đảng viên không ... nhiệm vụ giao: Ưu điểm: - Năm học 2008 – 2009 tham gia giảng dạy môn Ngữ văn 6, Lịch sử 7, TC ngữ văn - Bản thân cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm mà Đảng đơn vị giao phó - Là giáo viên, có tinh...
 • 4
 • 11,840
 • 88

Bản tự kiểm điểm Đảng viên 2010

Bản tự kiểm điểm Đảng viên 2010
... trương, đường lối, sách Đảng cán bộ, đảng viên đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhà trường; quan tâm đến công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên Thực tốt vai trò lãnh đạo Đảng tổ chức hoạt động ... độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí quy định - Luôn phê tự phê bình đấu tranh xây dựng góp ý nghị chi bộ, tôn trọng lắng nghe ý kiến quần chúng, đảng viên để tiến 5/-Tóm tắt ưu khuyết điểm việc thực ... tác tự phê bình v ph bình - Thời gian khắc phục: cuối tháng 12 năm 2010 *Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ năm qua đăng ký phấn đấu năm tới: - Tự xếp loại năm qua: +Đảng viên: ...
 • 3
 • 6,934
 • 58

Bản Tự kiểm điểm đảng viên, gia đình nơi cư trú

Bản Tự kiểm điểm đảng viên, gia đình nơi cư trú
... tổ chức Đảng Đảng viên năm 2010”, tự kiểm điểm sau: Viêc chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách luật pháp nhà nước thực nội quy, quy chế, nghĩa vụ thân, gia đình nơi trú - Là Đảng viên, ... BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN GIA ĐÌNH VÀ BẢN THÂN NƠI CƯ TRÚ ( NĂM 2010) Kính gửi: - ĐẢNG BỘ XÃ ĐĂK HA - CHI BỘ TRƯỜNG HỌC Tôi tên : Thái Thị Mai Thoa Sinh ngày 16 tháng 02 năm 1981 Ngày vào Đảng ... phương nơi trú Đăk Ha, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Người viết kiểm điểm Nguyễn Ngọc Lượng Nhận xét chi nơi trú Xác nhận chữ kí đảng ĐẢNG BỘ XÃ ĐĂK HA CHI BỘ TRƯỜNG HỌC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN...
 • 4
 • 19,600
 • 140

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2010 (CỰC HAY)

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2010 (CỰC HAY)
... THCS ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày 11 tháng11 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM (Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2010) Họ tên: Sinh ngày: Ngày vào Đảng: Ngày thức: Chức vụ nay: - Chức vụ Đảng: Đảng viên ... tháng11 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009 Họ tên: Sinh ngày: Ngày vào Đảng: Ngày thức: Chức vụ nay: - Chức vụ Đảng: Đảng viên - Chức vụ quyền: Tổ trưởng Là Đảng viên sinh ... quả:………/………… đ/c -Đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ: + Kết quả:…… /… ……… đ/c T/M CHI BỘ Bí thư (Kí, ghi rõ họ & tên) Ghi chú: Bản kiểm điểm lưu hồ sơ Đảng viên hàng năm ĐẢNG BỘ: ĐẢNG CỘNG...
 • 9
 • 43,636
 • 691

Xem thêm

Từ khóa: bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014bản tự kiểm điểm đảng viên nam 2012mau bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2013bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2013 hay nhấtmẫu bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2012bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 docbản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 hay nhấtbản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 theo huong dan so 27bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 của bí thư chi bộbản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014 violetbản tự kiểm điểm đảng viên năm 2012 theobản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010ban tu kiem diem dang vien nam 2015mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2014bản tự kiểm điểm đảng viên cuối nămTẬP VIẾT LỚP 1 TUẦN 5 TIẾT 66TIẾNG VIỆT LỚP 1 TUẦN 5 TIẾT 53BÀI SỐ 8 TOÁN LỚP 1 TUẦN 5BÀI ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI THỂ DỤC LỚP 1 TUẦN 5BÀI ÔN TẬP QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP MỜI BẠN ĐẾN VUI CABÀI VẼ NÉT CONG MỸ THUẬT LỚP 1BÀI HỌC ÂM P PH NH TIẾNG VIỆT LỚP 1BỘ đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 3Chuyên đề chất thơm của chè đende thi thpt quoc gia toan 2017Thực hiện hệ thống MIMO STBC trên BOARD FPGA ARRIA VQuản lý và kiểm tra các chất thơm thực phẩmHướng dẫn sửa chữa tủ lạnh nghẹt cápChất thơm và ứng dụng của chất thơm trong thực phẩmTUT cheat youtube 2017Các chất có mùi thơm thuộc nhóm aldehyt, xeton trong sữa và các sản phẩm chế biến từ sữaĐánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai, thành phố Hà NộiTài liệu kỹ thuật bảo hành sửa chữa máy giặt lồng ngang SANYOĐào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin tại thư viện trường đại học Quốc tế RMIT Việt NamGóp phần nghiên cứu phân loại họ Ráng màng (Hymenophyllaceae) ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập