Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6
... B N I DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan ( i m) Câu (2 i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng đầu ý câu sau: a) Th i gian Tr i Đất chuyển động quanh Mặt Tr i vòng là: A 365 ngày B 366 ngày C 365 ngày ... lực a n i lực sinh N i lửa động đất b hai lực đ i nghịch N i lửa c tượng lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển Động đất d n i ngo i lực sinh e hình thức phun trào mắc ma sâu lên mặt đất II Tự ... Đặc i m hình th i n i trẻ A đỉnh nhọn, sườn dốc B đỉnh tròn, sườn tho i C đỉnh nhọn, sườn tho i D đỉnh tròn, sườn dốc Câu (2 i m) Ghép ý bên tr i v i ý bên ph i cho phù hợp: N i lực ngo i lực...
 • 3
 • 50
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lớp 6 - Tỉnh Sơn La

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Tỉnh Sơn La
... Câu2 (1 i m) Hãy n i ý ô bên tr i bên ph i để nêu đặc i m lớp cấu tạo Tr i Đất: Lớp trung gian a Dày gần 3000 km Trạng th i vật chất: từ quánh dẻo L i Tr i Đất đến lỏng Lớp vỏ Tr i Đất b Dày ... 1.200.000 II Tự luận (6 i m) Câu (1,0 i m) i n cụm từ n i trẻ, n i già vào chỗ chấm (……) hình sau cho phù hợp: A……………………………… B………………………………… Câu (5 i m) Dựa vào hình vẽ kiến thức học Hãy: a Trình ... th i vật chất: lỏng ngo i, rắn c Dày từ 5- 70 km Vật chất trạng th i rắn Câu (1,0 i m) Hãy chọn dấu nhỏ () i n vào ô trống tỉ lệ đồ sau cho đúng: 100.000 aa 900.000 1.200.000 II Tự...
 • 4
 • 46
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lớp 6 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 1
... B N I DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (3 i m) Câu ( i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng đầu ý câu sau: a) M i n i Tr i Đất có ngày đêm do: A Mặt tr i mọc đằng Đông, lặn đằng Tây B Tr i Đất ... (2)….so v i (3) , có…….(4)……., sườn dốc II Tự luận ( i m) Câu 3: (4,5 i m) Dựa vào hình vẽ kiến thức học: Hãy cho biết: a) Tr i Đất chuyển động quanh Mặt Tr i theo hướng nào? Nhận xét độ nghiêng ... Câu ( i m) Chọn cụm từ cho trước ngoặc (đỉnh nhọn, đỉnh tròn, 500m, 200m, nhô cao, mực nước biển) i n vào chỗ chấm (…) để có kh i niệm n i N i dạng địa hình (1) rõ rệt mặt đất Độ cao n i thường...
 • 4
 • 58
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lớp 6 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 1
... cấp vật chất hữu cho đất Sinh vật II Tự luận (6, 5 điểm) Cầu (5 điểm) Dựa vào bảng số liệu đây: Sông Hồng Sông Mê Công 17 0.000 795.000 Tổng lượng nước (tỉ m3/năm) 12 0 507 Tổng lượng nước mùa cạn ... đất liền B khoảng nước đọng tương đối ổn định bề mặt lục địa C khoảng nước đọng đất liền D khoảng nước đọng tương đối rộng bề mặt lục địa b) Dòng biển tượng A dao động thường xuyên, có chu kì ... biển B chuyển động nước biển từ khơi xô vào bờ C dao động chỗ nước biển D chuyển động thành dòng lớp nước biển mặt c) Hiện tượng triều thường xảy vào ngày: A không trăng đầu tháng trăng lưỡi liềm...
 • 3
 • 39
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lớp 6 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2
... qua mặt cắt ngang lòng sông địa điểm đó, giây đồng hồ C lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông địa điểm đó, khoảng thời gian định D lượng nước chảy lòng sông địa điểm giây đồng hồ b) Sóng ... B NỘI DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu (1,5 điểm) Khoanh tròn chữ in hoa đứng đầu ý câu sau: a) Lưu lượng sông là: A lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông địa điểm B lượng ... xuyên, có chu kì nước biển B chuyển động nước biển từ khơi xô vào bờ C dao động chỗ lớp nước mặt biển D chuyển động lớp nước biển mặt c) Hiện tượng triều cường thường xảy vào ngày: A không trăng đầu...
 • 4
 • 39
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI
... 16 Vị ngữ câu: “Tre cánh tay ngư i nông dân” có cấu tạo ? A + cụm danh từ B + cụm động từ C + cụm tính từ D + kết cấu chủ vị II Tự luận (6 i m) Mư i năm sau có dịp thăm l i m i trường mà em học ... m i kh i ngô D Lợn cư i áo 13 Động từ “mừng rỡ” câu “ Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn v i đàn con” động từ hành động Đúng hay sai ? A Đúng B Sai 14 Tổ hợp từ cụm tính từ ? A Đang ng i dệt c i B Bỏ học ... từ ? A Khỏe mạnh B Kh i ngô C Bú mớm D Bóng t i 10 Tổ hợp từ không cụm danh từ ? A Nhà lão Miệng B Rất tuyệt v i C Một bu i chiều D Trung thu 11 Từ “một” cụm từ “m i chữ c i ? A Danh từ đơn vị...
 • 3
 • 609
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG
... từ tr i nghĩa v i từ cần gi i thích II Tự luận (6 i m) Chọn hai đề sau, viết văn d i khoảng 350 đến 400 chữ Đề Đóng vai thầy Mạnh Tử lúc bé truyện “Mẹ hiền dạy con” để kể l i câu chuyện Đề Kể ... Ếch ng i đáy giếng ? A Chế giễu, châm biếm th i nghênh ngang B Phê phán cách nhìn nhận phiến diện, chủ quan C Phê phán ngư i hiểu biết hạn hẹp, không coi D Phê phán ngư i chủ kiến, ba ph i Truyện ... hoành” gi i thích theo cách ? “Tung hoành”: Thoả chí hành động không cản trở A Trình bày kh i niệm mà từ biểu thị B Miêu tả hành động, vật mà từ biểu thị C Đưa từ đồng nghĩa v i từ cần gi i thích...
 • 3
 • 611
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ - SƠN LA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ - SƠN LA
... gi i thích D Đưa từ tr i nghĩa v i từ cần gi i thích 10 Mục đích giao tiếp văn tự ? A T i trạng th i vật B Bày tỏ tình cảm, cảm xúc C Nêu ý kiến đánh giá bàn luận D Trình bày diễn biến, việc II ... hốt C roi sắt D bé Từ “lẫm liệt” gi i thích theo cách ? “Lẫm liệt”: Hùng dũng, oai nghiêm A Trình bày kh i niệm mà từ biểu thị B Miêu tả hành động, vật mà từ biểu thị C Đưa từ đồng nghĩa v i từ ... phẩm chứa đoạn văn thuộc thể lo i truyện dân gian ? A Cổ tích B Thần tho i C Ngụ ngôn D Truyền thuyết Nhân vật tráng sĩ đoạn văn ? A Thạch Sanh B Sơn Tinh C Thánh Gióng D Lang Liêu Phần gạch chân...
 • 3
 • 569
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 ppt
... now It _ A is raining B rains C will rain D raining 27 My family _ dinner now A have B are hasing C are having D having Task (0 .6 mark) Match a verb in A with a phrase in B to make meaningful ... Our school/ this Saturday./a fire station/ is visiting/in the neighborhood  15 Tom is/should do/ what children/ asking/at Tet./ in Vietnam/Phong  16 Things/ those at ... passages Australian: New Year's is celebrated on January This is a public holiday and many people spend it having picnics and camping on the beach Their parties start on December 31 At midnight they...
 • 4
 • 369
 • 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : VẬT Lớp 11 docx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : VẬT LÍ – Lớp 11 docx
... : ỵ, r ỵ, r A B R1 R2 Cường độ dòng i n qua R2 Hiệu i n hai i m A, B Kh i lượng bạc thu catôt bình i n phân sau 16 phút 5giây HẾT MA TRẬN: NHẬN THỨC-KIẾN THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : VẬT ... có nguồn i n B Ph i vật dẫn i n C Ph i có hiệu i n D Ph i có hiệu i n đặt vào hai đầu vật dẫn i n Kim lo i tính chất sau đây? A i n trở suất tăng nhiệt độ tăng B Hạt t i i n ion tự C ... cho dòng i n chạy qua theo chiều C Tính chất i n nhạy cảm v i tạp chất D Có hai lo i hạt t i i n êlectrôn tự lỗ trống III Chọn đáp số đúng: (2x0,5=1 i m) Hai cầu nhỏ mang hai i n tích có...
 • 3
 • 130
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1
... màu v i hoa sinh hoạt hợp lí sử dụng I lo i s i thành phần Ngo i công dụng để soi trang trí, K giữ gìn nhà M đồ đạc nhiều công dụng gương tạo cảm giác Cắm hoa ph i hợp hoa v i bình cắm xếp II Tự ... Chất liệu v i thường dùng để may rèm: A v i bền, có độ rủ, v i phin hoa B v i dày gấm, nỉ v i mỏng voan, ren C v i gấm, nỉ, v i hoa, v i tơ tằm D v i phin hoa, v i nilon, polyeste Câu Cắm hoa trang ... thích hợp v i nhiều lo i v i kiểu trang phục B nhu cầu ngư i cần vật chất tinh thần C chừa l i Khi mặc ph i hợp v i hoa v i trơn, nên chọn v i trơn D phòng rộng r i sáng V i màu sẫm, kẻ sọc dọc,...
 • 4
 • 55
 • 0

Đề kiểm tra họci môn địa lớp 7 đề ra và đáp án số i

Đề kiểm tra học kì i môn địa lí lớp 7 đề ra và đáp án số i
... Á , tạo i u kiện rút ngắn quảng đường biển hai châu lục , vị trí kênh đào ,n i tiếp xúc kinh tế- văn hóa , kinh tế khu vực có i u kiện trao đ i phát triển kinh tế -văn hóa ( 1,5 i m ) ... Phi (1 i m ) Lãnh thổ châu Phi :…………………………………… chủ yếu thuộc m i trường Lãnh thổ Châu Phi chủ yếu nằm m i trường đ i nóng , phần nhỏ phía nam phần nhỏ phía Bắc có kiểu m i trường Địa Trung H i ... dòng h i lưu nóng Mô Dăm Bích chảy theo hướng đông bắc-tây nam ,xuống phía đông nam đ i tên dòng biển M i Kim ,hoạt động vào mùa hè bán cầu nam ( tháng ) Mùa Đông ( tháng ) phía đông có dòng biển...
 • 3
 • 92
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn địa lớp 7 đề số 4

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn địa lí lớp 7 đề số 4
... ven biển phía bắc phía nam Châu Phi nơi có kiểu khí hậu Địa Trung Hải ( điểm ) Ngô lúa mì lương thực , song thiếu nước nên trồng nhiều số quốc gia thuộc khu vực Bắc Phi Nam Phi - Cây lúa gạo ... với loại động vật Dựa vào kiến thức học vốn hiểu biết thân, em nêu hậu việc di dân ạt từ nông thôn vào thành phố tốc độ đô thị hoá nhanh châu Phi: Do chiến tranh sắc tộc , dịch bệnh ,thiên tai ... hình thành khu vực dân tị nạn đông đúc , chất chội nên sinh hậu Môi trường dễ bị ô nhiễm điều kiện sống không đảm bảo gây dịch bệnh Tệ nạn xã hội ngày gia tăng việc làm Cảnh quan đô thị trở nên...
 • 2
 • 100
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn địa lớp 7 năm học 2011 2012 huyện ba tơ trường THCS ba xa

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn địa lí lớp 7 năm học 2011 2012 huyện ba tơ trường THCS ba xa
... BIỂU ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 -2 012 Câu 1: (1 điểm) Các nhà khoa học chia dân cư giới có chủng tộc? Đáp án: Các nhà khoa học chia dân cư giới thành chủng tộc (1 iểm) Câu 2: (1 điểm) ... kiểu môi trường? Kể tên? Đáp án: Đới nóng gồm có kiểu môi trường: - Môi trường xích đạo ẩm (0.25 điểm) - Môi trường nhiệt đới (0.25 điểm) - Môi trường nhiệt đới gió mùa (0.25 điểm) - Môi trường ... lùn, mọc xen kẻ với đồng rêu địa y (1 điểm) - Động vật: Có lớp mỡ dày; lông dày, không thấm nước Có số loài ngủ đông hay di cư để tránh mùa đông lạnh (1 điểm) Câu 7: (1 điểm) Nguyên nhân dẫn đến...
 • 3
 • 54
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương chi tiết học phần Hệ thống BMS (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần quản trị công nghiệp (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)TIỂU THUYẾT PHÓNG SỰ VIỆT NAM THẾ KỈ XXLuận văn ứng dụng hóa học trong thực tiếnỨng dụng phần mềm gcadas trong công tác xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiểm kê đất đai năm 2015 cho thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn92 câu hỏi trắc nghiệm toán hh oxyz hayMangaJin Megazine Vol 30BỆNH HỌC NÃO KHOA TỪ ĐẠI CƯƠNG TỚI THỰC HÀNH LÂM SÀNGQuản lý công tác xã hội hóa giáo dục tại các trung tâm học tập cộng đồng của huyện kim bảng, tỉnh hà namQuản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học quận lê chân, thành phố hải phòng trong bối cảnh hiện nayQuản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở yên sở quận hoàng mai hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông c kim bảng, huyện kim bảng, tỉnh hà nam trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT nguyễn bính huyện vụ bản tỉnh nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcHồi giáo trong biến đổi chính trị ở bắc phi và trung đông từ mùa xuân arab đến nayVai trò của các tổ chức phi chính phủ hàn quốc đổi với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội việt nam giai đoạn 2003 2013Vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công ở việt nam hiện nayVị thế chính trị của ASEAN ở khu vực đông á từ năm 1997 đến nayMột số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng đông cường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập