chuyên đề giao tiếp trong tiếng anh

70 câu giao tiếp trong tiếng anh

70 câu giao tiếp trong tiếng anh
... B Not too bad C I m all right, thanks D Not at all 21 — Hi, Jane! How nice to meet you here in Manhattan! — _ A so I B Me, too C Thank you D the same to you 22 — Could you me a favor and take ... I’ve won a holiday for two to Florida I _my mum A am taking B have taken C take D will have taken 70 — Oh, it’s you! I _ — I’ve just had my hair cut and I’m wearing new glasses A didn’t recognize ... Possible Answer : -5BDCAB 6->10DCDDC 21 25BADCA 26->30BDCCB 41 45CBDBC 46—50DAAAD 61 65BDCAA 66—70CACAA 11 -15ABCDD 31- 35ADDCA 51—55ADCAB 16—20CADCB 36—40DCDAA 56—60BDBBD ...
 • 5
 • 508
 • 11

Chuyên đề mạo từ trong tiếng Anh

Chuyên đề mạo từ trong tiếng Anh
... 25 Chuyên đề: Mạo từ 17 Quy tắc 17 Không dùng mạo từ khái quát hóa danh từ trừu tượng Ví dụ: + Love is a beautiful thing + Crime is growing problem Bài tập áp dụng Bài 01: Gạch chân danh từ danh ... 2.ϕ 3.a Ngoại lệ: Người soạn: Vũ Thanh Tùng 4.an Φ Trường THPT Lục Ngạn số 4- Bắc Giang 32 Jan 25 Chuyên đề: Mạo từ Mạo từ bất định “a,an” xuất danh từ tính từ dạng so sánh tương đối dùng “as….as” ... Ngoại lệ quy tắc 15: Không dùng mạo từ “the” mệnh đề tính từ cụm tính từ không làm cho danh từ xác định Ví dụ: I want a pen that works 16 Quy tắc 16 Không dùng mạo từ trước tên đường phố: street,...
 • 35
 • 550
 • 0

Chuyên đề mạo từ trong tiếng anh

Chuyên đề mạo từ trong tiếng anh
... I'm going to take a nap (a) any (b) none (c) some (d) all Cô Vũ Mai Phương - KHÓA NGỮ PHÁP KEY MẠO TỪ Exercise 1: nothing nothing, a nothing, nothing nothing, nothing, nothing, nothing, the dark, ... an, the, a, the, the, the Exercise 8: one one one a one an one 10 one a 11 a, an one 12 a LƯỢNG TỪ Exercise 1: many many much many much much Exercise 2: a little little a few a few a few few a...
 • 14
 • 300
 • 1

Cấu trúc giao tiếp trong tiếng anh

Cấu trúc giao tiếp trong tiếng anh
... Saturday - Sounds great / All right / OK Responses - Thank you It’s nice of you to say so dangthanhdat2106@gmail.com - I think your (hair) is very nice - I love your - The chicken is delicious ... be sleeping all day 14 Ann: “Are you going to visit Britain next month?” Kim: “Yes, ” dangthanhdat2106@gmail.com A I am B I can C I like D I 15 David: “You’ve got a beautiful dress!” Helen: ... a lovely house you have!” - Maria: “ _.” A Thank you Hope you will drop in B I think so dangthanhdat2106@gmail.com C No problem 33 Anne: “Thanks for the nice gift!” John: “ ” A I’m glad you...
 • 5
 • 228
 • 0

70 câu giao tiếp trong tiếng anh

70 câu giao tiếp trong tiếng anh
... A. Very well, thank you B. Not too bad    C. I m all right, thanks   D. Not at all 21. — Hi, Jane! How nice to meet you here in Manhattan! —  _ A. so do I      B. Me, too      C. Thank you     D. the same to you  22. — Could you do me a favor and take the box up to the sixth floor? ... 69. I’ve won a holiday for two to Florida. I _my mum    A. am taking     B. have taken      C. take        D. will have taken 70.  — Oh, it’s you! I _    — I’ve just had my hair cut and I’m wearing new glasses    A. didn’t recognize    B. hadn’t recognized   C. haven’t recognized     D. don’t ... 21­­25BADCA    26­>30BDCCB      31­ 35ADDCA          36—40DCDAA  41­­45CBDBC    46—50DAAAD      51—55ADCAB         56—60BDBBD 61­­65BDCAA   66—70CACAA   ...
 • 7
 • 46
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (FULL)

CHUYÊN ĐỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH (FULL)
... (from 2003 to 2010) Trong câu hỏi “When…?’’ Vừa Trong năm Ngày xưa Trong năm… Thế kỉ trước Trong khứ Từ…đến When did it start raining? Cuối câu IV/ THE PERFECT PRESENT TENSE (thì hoàn thành) A/ ... today c) Trong lời đề nghị d) Trong lời hứa e) Will you + Vo?: Diễn tả lời mời Diễn tả lời yêu cầu f) Dự đoán ko (có thể xảy không) Full Tenses in English Nothing is impossible  Châu Long g) Trong ... smell ) 8) Ở mệnh để điều kiện câu điều kiện loại 9) Trong câu cảm thán (EXCLAMTION) 10) Với động từ chuyển động hành động tương lai 11) Mệnh đề chứa liên từ thời gian (when, until, before,…) 12)...
 • 14
 • 123
 • 0

Chuyên đề đảo ngữ trong tiếng Anh

Chuyên đề đảo ngữ trong tiếng Anh
... comes Tips: Trên dạng đảo ngữ thường hay xuất đề thi đại học Cấu trúc đảo ngữ đơn giản giống với cấu trúc câu nghi vấn ( khác không thêm dấu hỏi lúc kết câu) Vì số lượng dạng đảo ngữ lớn nên không ... heavy rain will take a place there) b Hình thức đảo ngữ với with, now, thus, then, here, there: đc hoán chuyển chủ ngữ danh từ, ko hoán chuyển chủ ngữ đại từ(it, she, he,…) Ex: There comes the ... could the wallet be found Nowhere I feel as comfortable as I at home 12 Trường hợp Đảo ngữ đặc biệt: a Hình thức đảo ngữ với phó từ nơi chốn: (With adverbs of place): Thường đặt phó từ lên trước +...
 • 4
 • 139
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CÁC VẤN ĐỀ VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hoạt động dạy học văn hóa dạy học kỹ giao tiếp Tuy nhiên, nhiều lý do, việc kết hợp dạy học văn hóa dạy học kỹ giao tiếp tiếng Anh gặp khó khăn định Vấn đề dạy văn hóa chương trình tiếng Anh ... nghiên cứu vấn đề sau: Các vấn đề văn hóa học phần thực hành tiếng hay nói cách khác học phần dạy học kỹ giao tiếp, cụ thể kỹ nói học phần Nói 1, 54 Nói 2, Nói Các nội dung văn hóa giáo trình dạy học ... thể, nghiên cứu xem văn hóa nên xử lý học phần dạy học kỹ giao tiếp tiếng Anh chuyên ngữ trường đại học Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm nghiên...
 • 9
 • 358
 • 4

CÁC vấn đề văn hóa TRONG dạy học kỹ NĂNG GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH

CÁC vấn đề văn hóa TRONG dạy học kỹ NĂNG GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH
... học dạy gì, cung cấp từ ngữ liên quan đến ngành khoa học hay dạy nội dung ngành học tiếng Anh? ” Người ta cho gọi tiếng Anh cho mục đích khoa học mà có tiếng Anh khoa học dạy tiếng Anh khoa học dạy ... khó khăn giao tiếp chuyên môn để họ nghe giảng tiếng Anh ngành học mà họ theo học Trong số ngữ vực tiếng Anh dạy cho sinh viên nước trước vào học trường đại học nước nói tiếng Anh, tiếng Anh cho ... phương pháp dạy tiếng Anh chuyên (tiếng Anh ngành học) chủ yếu thuộc ngữ vực tiếng Anh đại cương Họ chưa đào tạo để dạy tiếng Anh không chuyên (tiếng Anh môn học) , đặc biệt tiếng Anh chuyên ngành...
 • 16
 • 94
 • 0

Chuyên đề câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng anh

Chuyên đề câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng anh
... nhân xưng Chủ ngữ Trực tiếp Gián tiếp I He, she we they You They/ he/ she/ I Tân ngữ Trực tiếp gián tiếp Me Him/ her us Them you Them/ him/ her Tính từ sở hữu Trực tiếp Gián tiếp my His/ her our ... believed… Câu hỏi lời nói gián tiếp (Questions in reported speech)  Chó ý: Khi chuyển câu hỏi trực tiếp thành gián tiếp cần áp dụng qui tắc chuyển đổi trên, ngồi cần thay đổi: - Động từ tường thuật câu ... me why I had gone with her father the week before  Chú ý: Trong trường hợp câu trực tiếp câu trần thuật câu hỏi đổi sang câu gián tiếp phần phần Eg: “ I have left my watch at home Can you...
 • 38
 • 176
 • 1

Những câu nói thường gặp trong giao tiếp bằng tiếng anh

Những câu nói thường gặp trong giao tiếp bằng tiếng anh
... mặt / Cần đối mặt với thực Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn Vd: I know it’s a difficult situation Let’s face it, OK? Let’s get started Bắt đầu làm Nói khuyên bảo: Don’t just ... * người Anh: Have you got a problem? * người Mỹ : He just went home * người Anh: He's just gone home., etc + Về từ vựng: * người Mỹ: truck(xe tải), cab(xe taxi), candy(kẹo), * người Anh: lorry, ... on it - I never liked it anyway Tôi chẳng thích thứ Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry I’m thinking of buying a new one I never liked...
 • 9
 • 3,600
 • 68

An analysis of english reported speech errors made by high school students in nam dan district = phân tích lỗi lời nói gián tiếp trong tiếng anh của học sinh THPT ở huyện nam đàn luận văn thạc sĩ giáo dục học

An analysis of english reported speech errors made by high school students in nam dan district = phân tích lỗi lời nói gián tiếp trong tiếng anh của học sinh THPT ở huyện nam đàn luận văn thạc sĩ giáo dục học
... MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING VINH UNIVERSITY PHẠM THỊ THANH VÂN AN ANALYSIS OF ENGLISH REPORTED SPEECH ERRORS MADE BY HIGH SCHOOL STUDENTS IN NAM DAN DISTRICT ( Phân tích lỗi lời nói gián ... of Errors made by Highschool Students in the Use of Subject- verb Agreement” by Cao Viet Ha, “Ellipsis in English: An Analysis of Errors made by Secondary School Students by Vo Thi Thuy Linh, ... studies of error analysis conducted at Vinh University such as “Identifying Common Errors in Written English of Students of English at the Intermediate Level” by Pham Thi Thanh Nhan, An Analysis of...
 • 37
 • 505
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các chủ đề giao tiếp trong tiếng anhgiao tiếp trong tiếng anhhọc cách giao tiếp trong tiếng anhcau hoi giao tiep trong tieng anhcâu giao tiếp trong tiếng anhchuyên đề gaps fill trong tiếng anhchuyên đề các thì trong tiếng anhcác mẫu câu giao tiếp trong tiếng anhmẫu câu giao tiếp trong tiếng anhnhững câu giao tiếp trong tiếng anhđể giao tiếp tốt tiếng anhnhững mẫu câu giao tiếp trong tiếng anhcách giao tiếp trong tiếng anhkỹ năng giao tiếp trong tiếng anhnhững câu hỏi giao tiếp trong tiếng anhQuy hoạch môi trường khu vực phát triển Kinh tế xã hội Hàm RồngQuy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn Khang ViệtPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Quy trình kiểm toán tài sản cố định do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiệnRủi ro trong kinh doanh và đầu tưsản phẩn nước tinh khiết nhãn hiệu dasani của công ty coca - colaSáng kiến kinh nghiệm Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm nonSáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về các trò chơi ngôn ngữ giúp kiểm tra, củng cố từ vựng, ngữ phápSố liệu môi trường tự nhiên và lâm nghiệp Việt NamSo sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giốngdòng lúa a1 tại trung tâm nghiên cứu & sản xuất giống bình đức - an giang vụ đông xuân 2005 - 2006Sự ảnh hưởng của chính sách tỷ giá hối đoái tới tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam21Đề tài thiết kế mạch nghịch lưuĐề tài tính toán, thiết kế và mô phỏng máy màiĐồ án quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi quy hoạch thủy lợi khu bình minhchuyển hóa protein trong cơ thểphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử bài 6 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử 4 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử bài 1 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử 3 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử BAI 3 sư phạm cần thơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập