Bài 6. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

bài 3 các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

bài 3 các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
... TIN HỌC Các ràng buộc toàn vẹn liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Ràng buộc toàn vẹn liệu Constraint TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các quy ... TRUNG TÂM TIN HỌC Các ràng buộc toàn vẹn liệu • • SQL Server chia làm hai loại − − Loại đơn giản: sử dụng CONSTRAINT để mô tả Loại phức tạp: sử dụng TRIGGER để thực Các loại ràng buộc đơn giản − ... Mỗi quy định trở thành hay nhiều ràng buộc CSDL Một số quy định đơn giản, thấy phải mô tả CSDL Ví dụ quản lý đơn đặt hàng − − − − − − − Số lượng đặt hàng phải lớn Các số hoá đơn giao hàng không...
 • 27
 • 572
 • 0

Bài 5 - Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu pps

Bài 5 - Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu pps
... ràng buộc DEFAULT ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 25 of 25 Bài tập Bài 1: Tạo bảng colleges thêm liệu vào bảng theo mô tả sau: ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 26 of 25 Bài ... Newspaper(cNewspaperCode) ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 23 of 25 Tóm tắt Trong bạn học  Tạo bảng  Thêm liệu vào bảng  Xóa bảng Các kiểu ràng buộc toàn vẹn liệu Các ràng buộc: • Khóa • Duy ... định nghĩa, ràng buộc không thuộc vào loại ràng buộc định nghĩa ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 12 of 25 Tạo ràng buộc Ràng buộc dùng để đảm bảo tính toàn vẹn liệu Ràng buộc định...
 • 27
 • 134
 • 0

Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Tạo bảng và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
... Newspaper ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide of 25 Ràng buộc toàn vẹn liệu Ràng buộc toàn vẹn đảm bảo tính quán đắn liệu lưu trữ bên sở liệu Ràng buộc toàn vẹn phân thành loại: • Ràng buộc thực ... Ràng buộc tạo bảng tạo thêm vào sau bảng tạo Ràng buộc tầm vực • Tầm vực cột • Tầm vực bảng ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 13 of 25 Tạo ràng buộc (Tiếp theo)  Cú pháp câu lệnh tạo ... Newspaper(cNewspaperCode) ©NIIT Tạo bảng ràng buộc liệu Bài / Slide 23 of 25 Tóm tắt Trong bạn học  Tạo bảng  Thêm liệu vào bảng  Xóa bảng Các kiểu ràng buộc toàn vẹn liệu Các ràng buộc: • Khóa • Duy...
 • 27
 • 251
 • 1

Bài giảng cơ sở dữ liệu chương 6 ràng buộc toàn vẹn

Bài giảng cơ sở dữ liệu  chương 6 ràng buộc toàn vẹn
... (−) Không vi phạm RBTV sở liệu - Khoa CNTT - CĐ KTCN ĐN 12 Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp Ràng buộc Ràng buộc T X S T X S Quan hệ + - + + - + Quan hệ - + - Quan hệ - - + R buộc m … … … T X S + ... R7 THIDAU Thêm + sở liệu - Khoa CNTT - CĐ KTCN ĐN Xóa + Sửa + (NGAY, GIO, DOI) 21 RBTV - Liên thuộc tính ‰Là ràng buộc thuộc tính quan hệ R A B C D α α β β β 12 α β β sở liệu - Khoa CNTT ... ảnh hưởng R2 NHANVIEN sở liệu - Khoa CNTT - CĐ KTCN ĐN Thêm + Xóa + Sửa + (MANV, MA_NVIEN) 27 RBTV - Liên bộ, liên quan hệ ‰Là ràng buộc xảy nhiều quan hệ khác R sở liệu - Khoa CNTT - CĐ...
 • 56
 • 42
 • 0

Bài giảng ràng buộc toàn vẹn

Bài giảng ràng buộc toàn vẹn
... ràng buộc bị vi phạm  Đó quan hệ vi phạm ràng buộc toàn vẹn thực thao tác thêm, xoá, sửa Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)  Nhằm xác định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn ... thao tác thực làm vi phạm ràng buộc hay không CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)  Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan ... định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn Thao tác thực làm vi phạm ràng buộc toàn vẹn  Phạm vi ảnh hưởng ràng buộc toàn vẹn biểu diễn bảng chiều gọi bảng tầm ảnh hưởng Khoa HTTT-Đại học CNTT...
 • 34
 • 834
 • 10

Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn pdf

Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn pdf
... khả làm cho ràng buộc bị vi phạm  Đó quan hệ vi phạm ràng buộc toàn vẹn thực thao tác thêm, xoá, sửa 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)  Nhằm xác định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn Thao tác ... Trước xét thao tác thực làm vi phạm ràng buộc hay không CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)  Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan hệ ……… Quan ... Nội dung Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV) Các đặc trưng RBTV Phân loại RBTV Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp Giới thiệu  Ràng buộc toàn vẹn quy định, điều kiện từ ứng dụng thực...
 • 34
 • 1,049
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Ràng buộc và Toàn vẹn dữ liệu ppsx

Bài giảng điện tử môn tin học: Ràng buộc và Toàn vẹn dữ liệu ppsx
... trữ phải khóa (Primary Key) Table khác  Ràng buộc người dùng định nghĩa:  Ràng buộc tầm vực: Tầm vực cột Tầm vực bảng  Định nghĩa ràng buộc: Ràng buộc định nghĩa thiết kế cấu trúc table (Create ... toàn vẹn liệu VD: chấp nhận giá trị cột TenSinhVien giá trị dạng ngày ngược lại Các loại Ràng buộc loại  Ràng buộc thực thể: đảm bảo dòng xác định nhiều thuộc tính gọi khóa (Primary Key)  Ràng ... I Giới thiệu toàn vẹn liệu (Data Integrity)  Toàn vẹn liệu đề cập đến trạng thái tất giá trị liệu lưu trữ CSDL  Các table CSDL SQL Server có số loại toàn vẹn liệu khác VD: định nghĩa...
 • 31
 • 543
 • 0

Bài giảng cơ sở dữ liệu chương 4 ràng buộc toàn vẹn

Bài giảng cơ sở dữ liệu  chương 4 ràng buộc toàn vẹn
... bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 70 4. 5 Bài tập bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 71 4. 5 Bài tập (tt) bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 72 4. 5 Bài ... 72 4. 5 Bài tập (tt) bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 73 4. 5 Bài tập (tt) bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 74 ... bangtqh@utc2.edu.vn Siêu khóa Si AB AC ABC Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) Khóa AB AC 68 bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) 69 Tổng kết chương Hệ luật dẫn Amstrong hệ Thuật toán...
 • 37
 • 95
 • 0

Ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu

Ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu
... ràng buộc bị vi phạm  Đó quan hệ vi phạm ràng buộc toàn vẹn thực thao tác thêm, xoá, sửa Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)  Nhằm xác định tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn ... thao tác thực làm vi phạm ràng buộc hay không CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước Khoa HTTT-Đại học CNTT 2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)  Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan ... Nội dung Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV) Các đặc trưng RBTV Phân loại RBTV Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp Khoa HTTT-Đại học CNTT Giới thiệu  Ràng buộc toàn vẹn quy định, điều kiện từ...
 • 34
 • 3,774
 • 17

Ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu

Ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu
... giam sat”); Ràng bu c toàn v n 14 Cài t RBTV SQL Server ̇ SQL Server 2000 • Không h tr Assertion • H tr Check Trigger ̇ Trigger SQL 2000 • Xem Help Book Online - Transact SQL Ràng bu c toàn v n ... NHANVIEN (t.MaGSat t.MaNV) RB-8 Xóa S a NHANVIEN Ràng bu c toàn v n Thêm + - + RBTV liên b ̇ S t n t i c a b ph thu c vào b khác • Tr ng h p c bi t ràng bu c khóa ̇ RB-1 RB-3 RBTV tham chi u (1) ... a NHANVIEN + - + PHONGBAN - + - RB-3 THAMGIA RB-4 Thêm Xóa S a + - - Thêm Xóa S a NHANVIEN Ràng bu c toàn v n - - + PHONGBAN + - - B ng t m nh h ̇ B ng t m nh h ng c a RBTV (2) ng t ng h p • Xây...
 • 15
 • 85
 • 0

Ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng

Ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng
... sở lý thuyết nó, sở phát triển ứng dụng Chúng chọn đề tài “RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG” Chọn ứng dụng bệnh ung thư, loại bệnh này, ... 1.1.3 Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian, gọi tắt ràng buộc toàn vẹn thời gian (RBTVTG) phải đặt có thao tác cập nhật liệu thời gian Có số ... văn Chung RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN...
 • 204
 • 82
 • 1

ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng

ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng
... sở lý thuyết nó, sở phát triển ứng dụng Chúng chọn đề tài “RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG” Chọn ứng dụng bệnh ung thư, loại bệnh này, ... 1.1.3 Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian, gọi tắt ràng buộc toàn vẹn thời gian (RBTVTG) phải đặt có thao tác cập nhật liệu thời gian Có số ... văn Chung RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN...
 • 320
 • 30
 • 0

XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC TOÀN vẹn cơ sở dữ LIỆU

XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC TOÀN vẹn cơ sở dữ LIỆU
... Chí Minh Khoa Toán – Tin Học CƠ SỞ DỮ LIỆU XÁC ĐỊNH CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN • Qui tắc xác định loại ràng buộc Xác định ràng buộc có bối cảnh quan hệ • Xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan ... Chí Minh Khoa Toán – Tin Học CƠ SỞ DỮ LIỆU XÁC ĐỊNH CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN • Qui tắc xác định loại ràng buộc Xác định ràng buộc có bối cảnh quan hệ • Xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan ... GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC TOÀN VẸN Phân loại ràng buộc Ràng buộc có bối cảnh quan hệ ‰ Ràng buộc miền giá trị ‰ Ràng buộc liên ‰ Ràng buộc liên thuộc tính • Ràng buộc có bối...
 • 34
 • 268
 • 0

Tài liệu Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn pptx

Tài liệu Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn pptx
... Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp Ràng buộc Ràng buộc T X S T X S Quan hệ + - + + - + Quan hệ - + - Quan hệ - - + Ràng buộc m … … … T X S + - + - + - - - + … Quan hệ n Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN ... đăăt Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM Khái niệm  RBTV (Integrety Constraints) xuất phát từ qui định hay điều kiện - Trong thực tế - Trong mô hình liệu  Các thao tác làm thay đổi liệu không ... ảnh hưởng Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 27 RBTV - Liên bộ, liên quan hệ  Là ràng buộc xảy nhiều quan hệ khác R B C D α α 1 α β β β 12 β β 23 S A B C α α β γ Cơ sở liệu - Khoa CNTT...
 • 61
 • 562
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Mô hình hóa số trị quá trình lan truyền tạp chất vùng ven biểntrac nghiem ly thuyet sinh hoc 12SKKN tiếng anh: IMPROVING WRITING SKILL FOR 9TH GIFTED STUDENTS AT NGA TAN SECONDARY SCHOOL BY PRACTICING SOME DIFFERENT TYPES OF ENGLISH ESSAY WRITINGLí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ lập phương tâm khối và lập phương tâm diệnKINH NGHIỆM DẠY BÀI 21: TIẾT 24 “ QUANG HỢP ” MÔN SINH HỌC LỚP 6 Ở TRƯỜNG THCS NGA YÊNGiáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thông qua dạy học phần: Sinh vật và môi trường trong chương trình sinh học 9, tại trường THCS Nga TiếnDạy học phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh Trung học phổ thôngBiên soạn hệ thống bài tập môn Cơ học lượng tử 1 cho sinh viên ngành Sư phạm Vật lýGiáo trình Kiểm nghiệm thuốcBảo tồn và lưu trữ nguồn gen vi sinh vậtNÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY BẰNG VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌCKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCSMột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát cho học sinh lớp 6Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8 trường THCS Nga NhânBiện pháp vận dụng tích hợp liên môn trong bài “Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản” – môn công nghệ 7 cho học sinh ở Trường THCS Nga ThủyKinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Công nghệ 8 góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh ở trường THCSTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆPNghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ emVề một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn (LV thạc sĩ))Phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Phòng Giáo dục Đào tạo trong việc tổ chức các lớp năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập