Bài giảng quy tắc mô tả Anh Mỹ

Bài giảng Quy tắc biên mục Anh Mỹ thạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa

Bài giảng Quy tắc biên mục Anh Mỹ thạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa
... VD: tranh tầm sâu ; hộp 30 x 20 x 17 cm 7/16/2014 Soạn N.H .Nghĩa Các tài liệu kèm theo • “Tài liệu kèm theo” tài liệu phát hành chung, với dụng ý để sử dụng chung, với tài liệu làm biên mục Không ... hành thiếu phần định danh, ghi lại sau: “[No 1]- ” • Nếu ấn phẩm liên tục [ấn phẩm nhiều kì] ấn hành trọn bộ, ghi lại định danh và/hoặc năm tháng số ấn hành theo sau định danh và/hoặc năm tháng ... Soạn N.H .Nghĩa VÙNG MÔ TẢ VẬT CHẤT • Khởi đầu vùng mô tả dấu chấm, khoảng trống, gạch dài, khoảng trống ( — ) hay bắt đầu đoạn văn mô tả • Khởi đầu chi tiết vật chất khác (nghĩa là, khác quy mô...
 • 70
 • 195
 • 5

Biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo quy tắc tả AnhMỹ (AACR2)

Biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo quy tắc mô tả Anh – Mỹ (AACR2)
... 21/12/2015 Biên mục xuất phẩm nhiều kỳ theo quy tắc tả Anh Mỹ (AACR2) | NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN Những vấn đề thường gặp tả định danh 5.1 Số thiếu định danh Khi số định danh (bao gồm năm xuất năm quy n ... 21/12/2015 Biên mục xuất phẩm nhiều kỳ theo quy tắc tả Anh Mỹ (AACR2) | NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN tả định danh số Định danh thời gian hợp lại với từ nhiều nguồn thường không khó hiểu với định danh số ... Biên mục xuất phẩm nhiều kỳ theo quy tắc tả Anh Mỹ (AACR2) | NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN có ghi báo cáo hàng năm lần thứ 5, không đếm ngược lại năm trước nhập vào năm ngày tháng bắt đầu xuất ấn phẩm...
 • 5
 • 47
 • 0

Bài giảng Quy tăc dấu ngoặc

Bài giảng Quy tăc dấu ngoặc
... 3 .Quy tắc chuyển vế • Học sinh quan sát lại toán x+4=-2 x+4-4=-2-4(cộng hai vế với -4) x=-2-4 x=-6 Từ rút quy tắc ? Quy tắc chuyển vế • Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu ... vế • Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng : Dấu “+” đổi thành dấu “-” dấu “-” thành dấu “+” Học sinh đọc ví dụ a) x -2 = -6 +2 x = -4 b) x-(-4)=1 x+4 =1 -4 x = ... 64a) a+x=5 => x=5-a • 64b) a-x=2 => x=a-2 • 65a) a+x=b => x=b-a • 65b) a-x=b => x=a-b • Học thuộc quy tắc chuyển vế • Soạn phần luyện tập ...
 • 24
 • 499
 • 0

Bài giảng Quy tắc cộng

Bài giảng Quy tắc cộng
... kết sử án phươngdụng thực quy tắc cộng quy tắc * Quycộng? tắc nhân thực kết tốn phải Khi thực qua nhiều cơng đoạn Ta tìm kết cơng đoạnsử dụng quy tắc nhân thực quy tắc a, Cã 10 c¸ch chän mét ... I/ QUY TẮC CỘNG Ví dụ 1: (SGK-43) Có cách chọn cầu trắng Có cách chọn cầu đen Số cách chọn cầu + = (cách) Có cách chọn cầu trắng? cầu đen? Có cách chọn cầu đó? I/ QUY TẮC CỘNG Ví dụ 2: ... Nhắc lại nội thực hành động thứ có m cách dung quy tắc nhân? ứng với cách có n cách thực hành động thứ hai có m.n cách hồn thành cơng việc * Quy tắc cộng sử dụng tốn có nhiều phương Khi nhiều án(hay...
 • 14
 • 228
 • 0

Bài giảng Quy tắc tính đạo hàm

Bài giảng Quy tắc tính đạo hàm
... 3x lim Và ∆x→ ∆x tính đạo hàm hàm số nêu toán Vậy: (x3)’=3x2 Dự đoán hàm số y = x10 có đạo hàm x 10x9 I ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP Nội dung I ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ 1.Định lý 1: ... địnhTRAtính đạoCŨ hàm số KIỂM nghĩa BÀI hàm y = x3 điểm x tùy ý, từ dự đoán đạo hàm hàm số y = x10 điểm x Đáp án Nhưng với hàm số y = x10 + x –  Giả sử x số gia đối số x tuỳ ý, tính đạo hàm theo ... x→ x I ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP Nội dung I ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ lý 1: SỐ 1.Định HÀM THƯỜNG GẶP (xn )’ = nxn-1 Định lý 1: (xn)’ = nxn-1 ( c)’ = ( x)’ = Bài toán:Hãy tính đạo hàm hàm số...
 • 13
 • 816
 • 1

Bai giang mon Dat nuoc hoc Anh my

Bai giang mon Dat nuoc hoc Anh my
... the date of Christmas Day? a 31 December b 29 December c 25 December d 28 December 53 Choose the best answer for the question What is the date of May Day? The first Monday in The second Monday ... Speaker of the House of Commons a Diana b Tonny Blair c Victoria d Betty Boothroyd 33 Choose the best answer to complete the statement The parliamentary day in the Commons from Mondays to…………………………………………………………… ... Monday in The second Monday in The third Monday in The fourth Monday in a b c d May May May May 54 Choose the best answer for the question What is the date of St Valentine’s Day? a 31 December...
 • 4
 • 1,637
 • 91

Bài giảng Quỹ đầu tư Nguyễn Anh

Bài giảng Quỹ đầu tư Nguyễn Anh Vũ
... ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ  Investment Fund ĐH Ngân hàng TP.HCM - Khoa TTCK Nguyễn Anh QŨY ĐẦU TƯ LÀ GÌ ? QUỸ ĐẦU TƯ LÀ GÌ ?  Quỹ đầu coi phương tiện đầu tập thể, tập hợp tiền nhà đầu ủy ... người đầu : Đại hội người đầu   Đại hội nhà đầu quỹ đầu chứng khốn gồm tất nhà đầu tư, quan định cao quỹ đầu chứng khốn  Đại hội nhà đầu quỹ đầu chứng khốn có quyền nhiệm ... - Khoa TTCK Nguyễn Anh HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QŨY ĐẦU TƯ  Chính sách đầu Chính sách đầu ( Assets Allocation ) Chính sách đầu đònh tỉ lệ phân bổ ngân qũy đầu nhà đầu tổ chức hay...
 • 26
 • 263
 • 0

Bài giảng quy tắc dấu ngoặc

Bài giảng quy tắc dấu ngoặc
... bỏ dấu ngoặc dấu “-” đằng trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc :dấu “+” thành dấu “-” dấu “-” thành dấu “+” Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC Qui tắc dấu ngoặc : ?3 • Khi bỏ dấu ngoặc dấu ... + 100 = Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC Qui tắc dấu ngoặc : Hướng dẫn nhà : • Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” đằng -Học kết hợp với sgk trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên • Khi bỏ dấu ngoặc dấu “-” đằng ... - (17-101) Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC BT: Tính nhanh tổng sau : Qui tắc dấu ngoặc : • Khi bỏ dấu ngoặc dấu “+” đằng a )Bài tập 57 (-35) – (-27) 35 - 17 + sgk/85 trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên...
 • 7
 • 142
 • 0

Bài giảng quy tắc chuyển vế

Bài giảng quy tắc chuyển vế
... 2007 Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng thức: ?1 Từ hình 50 ta rút nhận xét ? Nếu a = b a + c = b + c Nếu a + c = b + c a = b Nếu a = b b = a Tiết 59 Đ Quy tắc chuyển vế Tính chất đẳng ... Ví dụ: Quy tắc chuyển vế: ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8=-1 x=-1-8 x=-9 b) x - (- 4) = x+4=1 x=1x=-3 Gọi x hiệu a b Ta có x = a - b áp dụng quy tắc chuyển vế: x ... dụ: Quy tắc chuyển vế: ?3 Tìm số nguyên x, biết: x + = (- 5) + Giải x + = (- 5) + x+8=-1 x=-1-8 x=-9 b) x - (- 4) = x+4=1 x=1-4 x=-3 Hướng dẫn nhà Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế...
 • 13
 • 160
 • 0

Bài giảng quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư và các quy tắc chung về đạo đức và ứng xử của luật sư ths nguyễn hữu ước

Bài giảng quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư và các quy tắc chung về đạo đức và ứng xử của luật sư  ths nguyễn hữu ước
... thuộc quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật Quan điểm luật hóa: quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật phận nguồn luật điều chỉnh hoạt động nghề nghiệp luật 3 Khái niệm quy tắc đạo đức nghề luật ... viện Tư pháp  Luật luật toàn văn hướng dẫn thi hành;  Bộ quy tắc nghề nghiệp ứng xử cho luật Châu Âu; Luật Luật bào chữa Anh xứ Wales;  Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật tư vấn Vương ... Anh  Quy t định số 356b/2002/QĐ-BTP ngày tháng năm 2002 Bộ trưởng Bộ Tư pháp  Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Đoàn luật TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh  Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật Việt...
 • 31
 • 494
 • 0

Bài giảng quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư việt nam ths nguyễn hữu ước

Bài giảng quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư việt nam  ths nguyễn hữu ước
... sống Quy tắc cạnh tranh nghề nghiệp Quy tắc ứng xử có tranh chấp quy n lợi với đồng nghiệp Quy tắc việc luật không làm quan hệ với đồng nghiệp Quy tắc quan hệ luật với tổ chức hành nghề luật ... 2.Nhóm quy tắc: Quan hệ với đồng nghiệp (8 quy tắc) Quy tắc quan hệ với đồng nghiệp 1 .Quy tắc bảo vệ danh dự, uy tín luật 2 .Quy tắc tôn trọng hợp tác với đồng nghiệp; 3 .Quy tắc tình đồng nghiệp ... luật tổ chức xã hội -nghề nghiệp luật Quy tắc quan hệ với người tập hành nghề luật 3.Nhóm quy tắc: Quan hệ với quan tiến hành tố tụng (2 Quy tắc) 3 .Quy tắc quan hệ với quan tố tụng 1 .Quy tắc...
 • 49
 • 374
 • 0

Bài giảng quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá TS hay sinh

Bài giảng quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá  TS hay sinh
... chức thẩm định giá thẩm định viên phải thực công việc thẩm định giá theo kỹ thuật tiêu chuẩn chuyên môn quy định hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam quy định pháp luật hành Thẩm định ... chuyên ngành thẩm định giá quan có thẩm quy n cấp Có Thẻ thẩm định viên giá theo quy định Bộ Tài LUẬT GIÁ Luật số: 11/2012/QH13, ngày 20 tháng 06 năm 2012 Điều 35 Thẩm định viên về giá hành nghề ... giá THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ NGHỊ ĐỊNH 89/2013-ND-CP ban hành ngày 06 tháng 08 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành số điều của Luật Giá về thẩm định giá Điều Tiêu chuẩn thẩm định viên giá Có...
 • 27
 • 118
 • 0

Bài giảng BÀI 1: QUY TẮC CỘNG

Bài giảng BÀI 1: QUY TẮC CỘNG
... CHƯƠNG TỔ HP VÀ XÁC SUẤT BÀI 1: QUY TẮC ĐẾM TỔ HP VÀ XÁC SUẤT CHƯƠNG BÀI 1: QUY TẮC ĐẾM  Nhắc lại tập hợp I Quy tắc cộng II Quy tắc nhân BÀI 1: QUY TẮC ĐẾM  Nhắc lại tập hợp a) Nếu ... tử tập hợp A\B n(A\B) = Bài toán 1: Có sách khác khác Hỏi có cách chọn số ? • Bài làm : • Số cách chọn sách : • Số cách chọn : • Số cách chọn quy ân số : + = 8(cách) Bài toán 2: A = { , , ,4 ... làø : 5+2+4=11(cách) Chú ý: Quy tắc cộng mở rộng cho cho nhiều hành động Củng cố Bài Giảng 1) Nhắc lại quy tắc cộng ? 2) Đối với A B tập hữu hạn không giao số phần tử n(A ∪ B) = n(A) + n(B) 3)...
 • 15
 • 121
 • 0

Bài giảng quy tắc chuyển vế

Bài giảng quy tắc chuyển vế
... áp dụng quy tắc chuyển vế: x+b=a Ngược lại, có: x + b = a theo quy tắc chuyển vế x = a -b Nhận xét: Vậy hiệu a -b số x mà lấy x cộng với b a, hay nói: phép trừ phép toán ngược phép cộng Bài 61b ... dụ: x + = -2 x + - = -2 - x =-2-4 x = -6 x - = -3 x + (-2) = -3 x + (-2) + = -3 + x = -3 + x = -1 Quy tắc chuyển vế Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" ... cộng Bài 61b (Tr 87 - SGK) b) x - = (-3) - Giải b) x - = (-3) - x + (-8) = (-3) + (-8) x = -3 Bài 62 (Tr 87 - SGK) a) a = b) a + = Giải a) a = a= a = -2 b) a + = a+2 = a = -2 * Tìm số nguyên...
 • 29
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HAY NHẤT NĂM 2017LUẬN VĂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2016KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG , NGÂN HÀNG SEABANKTHỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SX GIÀY UY VIỆTAssignment group5 FPT polytechnichĐề đa ks giáo viên lý huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên toán huyện lập thạch 2009 2010Đề đa ks giáo viên văn huyện tam dương 2015 2016SKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânCảm nhận khổ cuối trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhPhân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn DuVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề bạo lực học đườngVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Đề thi HSG lớp 9 môn Văn tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Số phận và tính cách nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam CaoKhát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về hút thuốc lá có hại cho sức khỏe
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập