ÔN THI NGỮ PHÁP học kỳ i lớp 10 cô PHAN điệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 10 BẢN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 10 CƠ BẢN
... I, II, III Niu-tơn để gi i toán vật, hệ hai vật chuyển động mặt đỡ nằm ngang, nằm nghiêng - Trang - − Gi i toán chuyển động vật ném ngang, ném xiên − Gi i tập tăng, giảm trọng lượng vật  Ghi ... 6: T i n i định Tr i Đất gần mặt đất, vật r i tự v i A gia tốc g B gia tốc khác C gia tốc a = m/s2 D gia tốc không Câu 7: Các công thức liên hệ gia tốc v i tốc độ d i gia tốc hướng tâm v i tốc ... hai đ i lượng tỉ lệ thuận v i B B.Th i gian vận tốc hai đ i lượng tỉ lệ nghịch v i A C.Th i gian vận tốc số D.Th i gian không thay đ i vận tốc biến đ i Câu 23: Vật xem r i tự ? O D t A.Viên đạn...
 • 20
 • 259
 • 0

NỘI DUNG ÔN THI NGỮ VĂN HỌC KỲ 2 LỚP 6

NỘI DUNG ÔN THI NGỮ VĂN HỌC KỲ 2 LỚP 6
... dụng phép tu từ giúp hình dung cụ thể đối tượng miêu tả II Thơ: *Học thuộc thơ: - Đêm Bác khơng ngủ - Lượm - Mưa Câu hỏi 1: Nêu nội dung khổ thơ sau: Câu hỏi 2: Nêu nội dung khổ thơ “Rồi Bác dém ... đêm trăng Đề 7: Hãy giới thi u người bạn tốt lớp Đề 8: Miêu tả dòng sơng q hương em a Mở bài: (1 điểm) a.Mở bài: (1 điểm) Giới thi u người bạn tên gì, học lớp mấy, Giới thi u khái qt dòng sơng ... cụm chủ vị - Câu giới thi u VD: Em hoa hồng nhỏ f Câu có hai thành phần chính: Chủ ngữ vị ngữ Thực hành: a Viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hố b Xác định phép nhân hố đoạn văn: Tơi qt chị Cào...
 • 11
 • 291
 • 0

Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Lớp 10 môn tiếng Anh

Kỳ thi tiến ích học kỳ I - Lớp 10 môn tiếng Anh
... kỳ I - Lớp 10 Môn thi: Tiếng Anh Đáp án thang i m môn Tiếng Anh - lớp 10 I- M i câu 0, 25 i m (Tổng i m ) 1-B 2-D 3-C 4-C II- M i chỗ 0, 25 i m (Tổng i m ) 1-saw /had broken/ stopped 2-are ... having 3-are you leaving 4-talking /to finish 5-had spoken III-M i câu 0, 25 i m (tổng i m ) 1-formation 2-calculating 3-punishment 4- permission IV-M i câu 0, 25 i m (tổng i m) 1-C 2-A 3-A ... 3-A 4-B 5-D 6-C 7-D 8-C VI-M i câu 0, i m (tổng i m) 1-It means you know nothing about the beauty of Viet Nam 2-It is situated near Ha Long city in Quang Ninh province, 180 km from Ha Noi 3- More...
 • 3
 • 244
 • 3

Bài soạn de thi hoc ky I lop 10 co ban

Bài soạn de thi hoc ky I lop 10 co ban
... vuông A (0,5đ) (0,5đ) b) Tìm toạ độ tâm I bán kính R đường tròn ngo i tiếp tam giác ABC I trung i m BC nên I( R= 26 3 ; ) 2 c) Tìm toạ độ i m H hình chiếu vuông góc A BC (0,5đ) (0,5đ)   H∈ ... (0,5đ) b) Tìm toạ độ giao i m (P) v i đường thẳng y=3x-3 Pthđgđ x − 4x + = 3x − ⇔ x − x + = ⇔ x = 1, x = (0,25đ) toạ độ giao i m (1;0) v (6;15) (0,25đ) Câu 2:(2 i m) Gi i phương trình sau x+8 ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KH I 10 (2009-2 010) MÔN TOÁN Câu 1:(2 i m ) Cho hàm số y = x − x + a) Vẽ đồ thị (P) hàm số Đ ỉnh I( 2;-1) (0,5đ) i m đồ thị qua A(1;0) B(3 ;0)...
 • 5
 • 150
 • 0

ÔN TẬP - KIỂM RA HỌC KỲ I Lớp 10 Vật lý potx

ÔN TẬP - KIỂM RA HỌC KỲ I Lớp 10 Vật lý potx
... tốc tiếp tuyến v i quĩ đạo chuyển động có độ lớn tăng theo hàm bậc th i gian Câu 53: Chọn câu trả l i sai: Khi chất i m chuyển động tròn : A vectơ vận tốc không đ i B tốc độ d i không đ i C tốc ... lực không song song là: A Hợp lực ba lực ph i không B Hợp lực hai lực ph i cân v i lực thứ ba C Ba lực ph i đồng phẳng đồng qui có hợp lực không D Ba lực đồng qui không đồng phẳng Câu 50: i n ... l i sai: Chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động có: A quĩ đạo đường thẳng B.vectơ gia tốc vật có độ lớn số hướng phương, chiều v i chuyển động vật C quãng đường vật tỉ lệ thuận v i th i gian vật...
 • 10
 • 181
 • 0

-ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 10 BẢN

-ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP 10 CƠ BẢN
... dụng định luật I, II, III Niu-tơn để gi i toán vật, hệ hai vật chuyển động mặt đỡ nằm ngang, nằm nghiêng - Trang - Trường THPT Phan B i Châu Đề cương Ôn tập HK I Lý 10CB & NC Gi i toán chuyển động ... ngang, ném xiên Gi i tập tăng, giảm trọng lượng vật  Ghi cấu đề thi học kỳ:  Phần chung cho ban Và Nâng cao : i m  Phần riêng cho ban: i m MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Tham khảo) Môn : Vât ... Hiểu Trường THPT Phan B i Châu Đề cương Ôn tập HK I Lý 10CB & NC CÁC DẠNG B I TẬP TRẮC NGHIỆM CHO HỌC SINH TỰ ÔN TẬP Chương: Đ NG HỌC CH T I M Mức độ nhận biết: Câu 1: Câu sai? Trong chuyển động...
 • 20
 • 97
 • 0

đề cương ôn tập lịch sử học kỳ i lớp 10

đề cương ôn tập lịch sử học kỳ i lớp 10
... cấp t i ngun biển h i sản, khống sản i u kiện để phát triển ngành kinh tế biển khai thác dầu mỏ, đánh bắt, ni trồng thuỷ sản, giao thơng biển du lịch biển + T i ngun thiên nhiên : Hệ sinh vật ... câu h i: 1.Lập bảng niên biểu tiến trình phát triển lịch sử Vương quốc Cam-pu-chia Bảng niên biểu tiến trình phát triển lịch sử Vương quốc Campu-chia : 2.Hãy nêu nét tiêu biểu văn hố Campu-chia ... nét tiêu biểu văn hố Cam-pu-chia văn hố Lào : - Văn hố Cam-pu-chia : Th i gian N i dung lịch sử Thế kỉ VI - VIII Th i kì hình thành bước đầu phát triển nhà nước Cam-pu-chia sơ kì, có tên g i Bha-va-pu-ra...
 • 15
 • 2,294
 • 0

Kiểm tra học kỳ I Lớp 10 bản

Kiểm tra học kỳ I Lớp 10 Cơ bản
... 0,25đ - Diễn đạt dễ hiểu, l i câu 0,25đ o Đề số 806 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ Th i gian làm b i: 45 phút A – Xác định lựa chọn để trả l i câu h i sau: 31 Quyết định công việc quốc gia phong kiến phương ... D) Lãnh chúa 32 Th i kỳ phát triển thịnh đạt xã h i phong kiến Trung quốc? A) Th i nhà Đường B) Th i nhà Thanh C) Th i nhà Minh D) Th i nhà Nguyên 33 Th i gian xã h i phong kiến xuất Trung quốc? ... TCN C) Thiên niên kỷ I sau công nguyên D) Thế kỷ V 34 Th i gian xuất xã h i phong kiến phương Tây? A) Thiên niên kỷ I sau công nguyên B) Thế kỷ I C) Thế kỷ V D) Khoảng thiên niên kỷ I TCN 35...
 • 6
 • 221
 • 1

Đề cương ôn thi học kỳ I lớp 10 - môn Hóa pdf

Đề cương ôn thi học kỳ I lớp 10 - môn Hóa pdf
... 8: Xác định lo i lien kết dựa vào hiệu độ âm i n B i 17 Trong phân tử sau, cho biết phân tử có chứa liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có cực, không cực : KF (1); NH (2); H - Br (3); Na CO ... hợp chất v i hidro có R chiếm 91,18% kh i lượng a) Xác định nguyên tố R b) Viết CTPT hợp chất khí Y v i hidro công thức hidroxit cao Y B i 14 Cho A B nguyên tố liên tiếp chu kì có tổng số proton ... B i 12 Hòa tan hết 0,35 g kim lo i nhóm IA nước , dung dịch thu chiếm thể tích 500ml có nồng độ 0,1M Xác định tên kim lo i B i 13 Oxit cao nguyên tố có dạng R2O5 Trong hợp chất v i hidro...
 • 2
 • 191
 • 2

Đề thi học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh An Giang năm 2012 - 2013 môn Ngữ văn - đáp án

Đề thi học kỳ I lớp 10 THPT tỉnh An Giang năm 2012 - 2013 môn Ngữ văn - Có đáp án
... giao tiếp, hồn cảnh giao tiếp, n i dung giao tiếp, mục đích giao tiếp, phương tiện giao tiếp cách thức giao tiếp (0.5đ) - Các nhân tố giao tiếp ca dao + Nhân vật giao tiếp: ngư i n i- ngư i nơng ... chữ chấm 3- Do đặc trưng mơn Ngữ văn nên giáo khảo cần chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang i m ; khuyến khích viết cảm xúc sáng tạo B-Yêu cầu: 1-KỸ NĂNG: a-B i viết ph i bố cục ... cho i m : - i m : Đáp ứng u cầu trên, mắc v i l i nhỏ diễn đạt - i m : Đáp ứng khoảng nửa u cầu trên, mắc số l i diễn đạt - i m : N i dung sơ s i, diễn đạt yếu - i m : Hồn tồn lạc đề Thớng...
 • 3
 • 132
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 ngữ văn bản( đáp án)

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 ngữ văn cơ bản( có đáp án)
... Câu1( 2 i m): Truyện cổ tích chia làm lo i? Truyện Tấm Cám thuộc lo i nào?Quá trình biến hoá Tấm n i lên ý nghĩa gì? - chi a l àm lo i: Lo i v ật/Th ần k ì / Sinh ho ạt  0,75 - Thu ộc l o i c ... caoti ết ki ệm l i , ý t i ng ôn ngo i , đ i chi ếu b ản d ịch đ ể th , l i r ất c ô đ ọng Ch ẳng h ạn “ ho ành s óc” Hay “ kh í th ôn ng ưu” hi ểu c ả hai c ách “át ng ưu” “ nu ốt tr i ... 0,25 Qu tr ình bi ến ho c T ấm đ ã th ể hi ện s ức s ống , s ức tr i d ậy m ãnh li ệt c ng i tr ớc s ự v i d ập c k ẻ ác Đ ây l s ức m ạnh c thi ện th ắng ác -1 ểm Câu2( 8 i m): “ Tỏ lòng...
 • 2
 • 373
 • 3

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I lớp 10 NC

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I lớp 10 NC
... CAO VÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I; MÔN :VĂN KH I 10( nâng cao) Th i gian làm b i: 90’(Không kể phát đề) MÃ ĐỀ: VNC ĐỀ:PhầnI-Trắc nghiệm (3 i m): Hãy chọn ghi l i đáp án (m i câu trả l i 0,25 i m): “Vua ... Th i gian làm b i: 90’(Không kể phát đề) MÃ ĐỀ:VNC Tiết67-68 B I VIẾT SỐ4 (Kiểm tra học I ) A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp học sinh : + Kiến thức :Biết vận dụngmột cách nhuần nhuyễn kiến thức kiểu ... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG PTTH TRẦN CAO VÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I; MÔN :VĂN KH I 10( nâng cao) Th i gian làm b i: 90’(Không kể phát đề) MÃ ĐỀ THI :VNC ĐỀ :PhầnI-Trắc nghiệm (3 i m):...
 • 8
 • 720
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đề thi ngữ văn học kì 2 lớp 10 co ma tranđề thi ngữ văn học kỳ 2 lớp 6đề thi toán giữa học kỳ i lớp 2đề thi vật lý học kỳ i lớp 7đề thi ngữ văn học kỳ 1 lớp 8đề thi toán giữa học kỳ i lớp 3đề thi môn toán học kỳ i lớp 9đề thi đọc giữa học kỳ i lớp 2đề thi ngữ văn học kì i lớp 6bài tập ôn thi vật lý học kỳ iđề thi ngữ văn học kì ii lớp 10đề thi ngữ văn học kì 2 lớp 10đề thi ngữ văn học kì 1 lớp 10đề thi anh văn học kì i lớp 10đề thi môn hóa học kỳ 1 lớp 106 1 mach tuan tu part 1ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMANGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUSoạn bài Vịnh khoa thi hươngTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMDeterminants of customer satisfaction in the personal loan serviceGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGSÁCH SCAN Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .Soạn bài Bài ca ngất ngưỡngBỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNCÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUATỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập