Tài liệu PHƯƠNG PHÁP QUI nạp

Tài liệu BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP TOÁN HỌC docx

Tài liệu BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP TOÁN HỌC docx
... 5.9 9.13 (4n − 3)(4n + 1) 1)Tính S1; S ; S3 ; S 2)Dự đoán công thức tính Sn chứng minh phương pháp qui nạp ... 1 8)1 + + + + n < n ;(∀n ∈ ¥ * , n ≥ 2) −1 Bài 5: Với giá trị số nguyên dương n,ta có: 1)2n +1 > n + 3n 2)2n > 2n + 3)2 n > n + 4n + 4)3n > 2n + n Bài 6: Cho tổng: 1 1 a) Sn = + + + + 1.3 3.5 ... 7)16n − 15n − chia hết cho 225 8)4.32 n+1 + 32n − 36 chia hết cho 64 9) n3 + 3n + 5n chia hết cho Bài 4: Chứng minh bất đẳng thức: 1)2n + > 2n + 5; (∀n ∈ ¥ * ) 2)3n > n + 4n + 5; (∀n ∈ ¥ * , n ≥...
 • 2
 • 1,821
 • 77

Tài liệu Phương phap cm quy nạp

Tài liệu Phương phap cm quy nạp
... dàng việc tiến hành bước chứng minh mệnh đề phương pháp quy nạp toán học theo mức độ yêu cầu SGK Học sinh không lúng túng việc thực bước phương pháp quy nạp toán học – Với học sinh giỏi , sau thực ... “ phương pháp quy nạp toán học” Học sinh không cảm thấy khó khăn mà cảm thấy thích thú thực cách dễ dàng toán với yêu cầu chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) mệnh đề với số tự nhiên n , n≥ a phương ... sinh tiến hành bước quy nạp : Bước : Kiểm chứng với n = : < : bất đẳng thức với n = 1 1 + + + < k Bước : Giả sử với n = k (k ≥ 1) có : + k 1 1 + + + + < k +1 Với n = k + ta cần cm : + k k +1 1...
 • 4
 • 179
 • 1

Bai 1 Phuong Phap Qui Nap Toan Hoc

Bai 1 Phuong Phap Qui Nap Toan Hoc
... :"3n < n + 10 0" Q(n) :"2n < n " với n = 1, 2,3, 4,5 Trả lời: •n = 1: P (1) : “ 31 < 1+ 100” (Đ) Q (1) : “ 21> 1 (Đ) •n = 2: P(2): “ 32 < 2 +10 0” (Đ) Q(2): “ 22> 2” (Đ) •n = 3: P(3): “ 33 < 3 +10 0” (Đ) ... ….+ (2n -1) = n2 (1) CM: P(n) với n ∈ N * Hoạt động nhóm Phương pháp qui nạp n = 1: = 12 • Bước 1: Kiểm tra P(n) CMR: = 1+ 3 = 22 n với 2: n∈ N* với n = n = 3: 1+ 3 +5 = 32 n( n + 1) (1) 1 ……………………………… ... 2: Giả sử P(n) Nhóm 1, 2: Bước với n = k ≥ n = k: 1+ 3+5+…+(2k -1) = k2 (P(k) gọi giả thuyết quy Nhóm 3, 4: Bước ( đến gt qui nạp) n = k +1: 1+ 3+5+…+(2k -1) nạp) +[2(k +1) -1] = (k +1) 2 Nhóm 5, 6: Bước...
 • 10
 • 266
 • 4

TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
... K (Điều biết) W( Điều muốn biết) L (Điều học được) ...
 • 3
 • 464
 • 2

bài 1 : phương pháp qui nạp toán

bài 1 : phương pháp qui nạp toán
... =13 k -1  (gtqn)    Ta phải chứng minh : Fk +1 6, tức l :    Fk +1 = 13 k +1 -1   Thật vậy: Fk +1 = 13 k +1 -1 = 13 .13 k -13 +12 =13 (13 k - 1) + 12 =13 Fk +12 Theo giả thiết quy nạp Fk 6, ngồi 12 ... lời: 3n < n + 10 0 ” P(n ): “ Q(n ): “ 2n > n ” a) n = : < 10 1 (Đ) a) n = : 2 >1 (Đ) n = : < 10 2 (Đ) n= 2: 4>2 (Đ) n = : 27 < 10 3 (Đ) n= 3: 8>3 (Đ) n = : 81 < 10 4 (Đ) n= 4: 16 > (Đ) n = : 243 < 10 5 ... Bước3 : Chứng minh mệnh đề với n = k + II Ví dụ áp dụng : Chứng minh với n∈N* : + + + + (2n – 1) = n2 (1) Giải: B1) Khi n = 1: VT = 1, VP = 12 = Vậy (1) Ví dụ 1: B2) Đặt VT = Sn Giả sử (1) ...
 • 19
 • 343
 • 3

Tài liệu phương pháp giải toán 12 nâng cao

Tài liệu phương pháp giải toán 12 nâng cao
... A Phương trình, bất phương trình chứa thức Cách giải chung: Đặt điều kiện cho thức có nghĩa, sau bình phương (nâng lũy thừa) để khử thức Trong ta lưu ý: c Hồ Phạm Thanh Ngôn Trang số – Tài liệu ... Tài liệu ôn tập THPT Trần Văn Thành Phương trình - Bất phương trình Bất phương trình bậc ax + b > 0(< 0, 0, 0) với a = Cách giải: Biến đổi ax + b > ⇐⇒ ax > −b ... y = v(x) |v(x)| Giải v(x) ⇔ x? giải v(x) < ⇔ x? u(x) Gọi (C4 ) đồ thị hàm số y = (C4 ) gồm phần: |v(x)| d Bài toán 4: Từ (C) hàm số y = c Hồ Phạm Thanh Ngôn Trang số – 12 Tài liệu ôn tập THPT...
 • 46
 • 412
 • 0

Tài liệu Phương pháp giải một số bài tập kinh tế vi mô

Tài liệu Phương pháp giải một số bài tập kinh tế vi mô
... MR=MC* => Q=15,P=15 LN= TR-TC=0 Giả định hàm số cung hàm số cầu thị trường gạo Vi t Nam là: Qs=20P-100 Qd=80-10P a) Hãy xác định giá cân bằng ,số lượng cân tả đồ thị? b) Để hỗ trợ cho người tiêu ... lượng c Nếu chi tiêu phủ giảm xuống lượng 52 thuế suất 0.4 sản lượng cân thay đổi ntn? Bài Một kinh tế có thông số sau : C=100+0.8 Yd, I=40+0.16Y,T=50+0.2Y, G=200,X=100,IM=25+0.05Y a Xác định mức ... Từ công thức người ta cho nhiều liệu phức tạp, ví dụ , để làm rối mắt mà Bài 1: câu a: chịu !Chưa gặp câu câu b: phương trình : Y = 100 + Yd + 225 + 325 (do kinh tế đóng nên kô có NX) = 100 + (1-t)Y...
 • 24
 • 5,297
 • 62

Tài liệu Phương pháp giải một số bài tập kinh tế vi mô

Tài liệu Phương pháp giải một số bài tập kinh tế vi mô
... MR=MC* => Q=15,P=15 LN= TR-TC=0 Giả định hàm số cung hàm số cầu thị trường gạo Vi t Nam là: Qs=20P-100 Qd=80-10P a) Hãy xác định giá cân bằng ,số lượng cân tả đồ thị? b) Để hỗ trợ cho người tiêu ... lượng c Nếu chi tiêu phủ giảm xuống lượng 52 thuế suất 0.4 sản lượng cân thay đổi ntn? Bài Một kinh tế có thông số sau : C=100+0.8 Yd, I=40+0.16Y,T=50+0.2Y, G=200,X=100,IM=25+0.05Y a Xác định mức ... Từ công thức người ta cho nhiều liệu phức tạp, ví dụ , để làm rối mắt mà Bài 1: câu a: chịu !Chưa gặp câu câu b: phương trình : Y = 100 + Yd + 225 + 325 (do kinh tế đóng nên kô có NX) = 100 + (1-t)Y...
 • 24
 • 2,253
 • 16

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI NGỮ

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI NGỮ
... đề học phải có phương pháp, không riêng việc học ngoại ngữ mà môn khác Nếu có phương pháp giúp người học nhận thức nhanh nhớ lâu Với học ngoại ngữ, trước hết người học phải có khả suy nghĩ ngoại ... người hướng dẫn phương pháp lĩnh hội tạo điều kiện hiệu người học định Chính thế, không người đặt câu hỏi: Tại học ngoại ngữ chăm miệt mài 2, năm mà kết không cao? Phải học ngoại ngữ phải có khiếu? ... chất lượng học ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết, suy nghĩ ngoại ngữ; 2H tiêu hiệu quả; 3V vùng ngoại ngữ: tối thiểu, chuyên ngành) Để biến tất yêu cầu phương pháp thành thực trình tự học then chốt...
 • 3
 • 151
 • 0

Tài liệu Phương pháp Diện Tích BDHSG Toan 8

Tài liệu Phương pháp Diện Tích BDHSG Toan 8
... cao BH,CK Gi D v E l hỡnh chiu ca B v C trờn HK Chng minh: a) DK=HE b) S BKC + S BHC = S BCED Bi 8: Cho ABC cõn ti A Trờn tia i ca tia CA ly im M cho CM = CA Tia phõn giỏc ca gúc A ct BM ti N, ... din tớch S Gi M, N, P, Q th t l trung im ca AB, BC, CD, AD Tớnh din tớch t giỏc MNPQ theo S Bi 18: Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD cú din tớch S K AE vuụng gúc vi BC v AF vuụng gúc vi CD a) Chng minh: ... S ABC AC AC ABC ( 3) () ( ) ( ) Nhõn tng v ca ng thc , , ta cú: S APB SBMC SCNA = ( S ABC ) Bi 28: Cho hỡnh thang ABCD (AB//CD) khong cỏch t trung im M ca AD n BC l MH Chng minh: SABCD=MH.BC Bi...
 • 6
 • 999
 • 11

Tài liệu Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới

Tài liệu Phương pháp thuyết giảng với dạy văn theo tinh thần đổi mới
... giáo viên văn lại không nếm trải thất bại kiểu Dạy văn giảng văn khó thế! Đối tượng giảng dạy muôn vẻ, lại thay đổi Không nói tới tộc người hay vùng miền Riêng trường khác Phương pháp dạy học đại ... không thay người viết văn làm thơ người dạy văn dạy thơ Giảng dạy cách máy móc không thích hợp với đời sống học đường đời sống văn chương sống động, tinh tế, có đổi thay định theo dòng chảy sống ... Vậy có nên bàn thuyết trình, thuyết giảng phương pháp giảng dạy, không đơn cách thức trình bày ý tưởng bộc lộ cảm xúc Phương pháp dạy học hiểu cách thức truyền đạt nội...
 • 4
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu phương pháp kiểm toántài liệu phương pháp khối lượngtài liệu phương pháp toán lýtài liệu phương pháp định giátài liệu phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu phương pháp tư duytài liệu phương pháp giáo dụctài liệu phương pháp ghép ẩn sốtài liệu phương pháp sốtài liệu phương pháp nghiên cứu kinh tếphương pháp qui nạptài liệu phương pháp tínhtài liệu phương pháp nghiên cứuphương pháp qui nạp toán họctài liệu phương pháp luận sử họcbộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánNHẬT KÝ CỦA DZUebook Giải pháp đột phángay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000Toi da kiem 100 trong 3 ngay nhu the nao5 iBT TOEFL independent writing task practice questionsLý thuyết mạch và một số mạch điện cơ bảnVXL PIC TAPLENH ASSEMBLYThiết bị turbine trong nhà máy điện 2Thiết bị turbine trong nhà máy điện 3Hoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10 (LV tốt nghiệp)Tài liệu Di truyền học quần thể̃ (Tiếng Anh)BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN NGHỀ LUẬT SƯ DÂN SỰ 01 HS 13BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN NGHỀ LUẬT SƯ DÂN SỰ 02 HS 10CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHQuản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hôn nhân và gia đình của người Khơ Mú ở huyện Phương, tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) từ năm 1975 2015 (LV thạc sĩ)