ĐỀ 2 LUẬT dân sự 1 2016

Vấn đề trong luật dân sự 1 pptx

Vấn đề trong luật dân sự 1 pptx
... đình Mục Tổ hợp tác Luật dân Việt Nam hành thừa nhận tồn bốn loại chủ thể quan hệ pháp luật: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình tổ hợp tác Chương I Cá nhân TOP Cá nhân có lý lịch dân cho phép phân ... nhân khác Sự tồn tư cách chủ thể quan hệ pháp luật cá nhân lệ thuộc vào số điều kiện Mặt khác, ta biết nguyên tắc, cá nhân có lực pháp luật ngang và, cách ngoại lệ, cá nhân lực pháp luật nhiều ... vi không đầy đủ (gọi chung lực hành vi): luật xác định người lực hành vi cần bảo vệ Cuối cùng, có cá nhân, dù thành niên, tình trạng suy đồi nhân cách: luật nói cá nhân bị đặt tình trạng bị hạn...
 • 5
 • 224
 • 1

tổng hợp đề cương luật dân sự module 1

tổng hợp đề cương luật dân sự module 1
... Câu 8: Cho ví dụ xác lập quyền sở hữu ? Điều 17 0 Câu Cho ví dụ chấm dứt quyền sở hữu ? điều 17 1 Câu 10 Cho ví dụ chấm dứt quyền sở hữu ?điều 17 1 11 0 Phân tích quyền nghĩa vụ người quản lý di ... Điều 16 2 BLDS ? 50.Phân tích thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải việc dân theo Điều 16 1 BLDS ? NHÓM CÂU HỎI SỐ Phân tích khái niệm tài sản (Điều 16 3, ... hoạ ? 17 .Chế độ pháp lý tài sản ? 18 .Quyền chiếm hữu ? Ý nghĩa pháp lý việc phân loại chiếm hữu bất hợp pháp tình chiếm hữu bất hợp pháp không tình ? 19 .Phân tích trường hợp chiếm hữu hợp pháp...
 • 52
 • 2,936
 • 26

Vấn đề trong luật dân sự 2 docx

Vấn đề trong luật dân sự 2 docx
... danh, bút danh luật Việt Nam bảo vệ, trường hợp người có bí danh, bút danh bị thiệt hại việc sử dụng bí danh, bút danh người khác gây (BLDS Điều 28 khoản 3) Ta xem xét hai vấn đề chính: đặt họ ... Ðiều 28 khoản 2, cá nhân xác lập, thực quyền nghĩa vụ dân theo họ, tên quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận Thực ra, cá nhân có nghĩa vụ sử dụng họ tên thật không việc xác lập quyền nghĩa vụ dân ... có họ tên, điều cần thiết cho việc quản lý dân cư, cho việc quản lý hộ tịch lý lịch tư pháp cá nhân Không có quyền có họ tên, người có quyền họ tên Trong chừng mực đó, quyền họ tên có đặc điểm...
 • 6
 • 235
 • 2

Dạng câu hỏi vấn đáp dùng thi hết học phần môn luật dân sự 1 hệ chính quy dài hạn, văn bằng 2

Dạng câu hỏi vấn đáp dùng thi hết học phần môn luật dân sự 1  hệ chính quy dài hạn, văn bằng 2
... luật dân Câu 11 : Thời hiệu khởi kiện vụ án dân theo quy định pháp luật hành? Câu 12 : Thời hiệu khởi kiện quy n thừa kế? Câu 13 : Nội dung quy n sở hữu Trong ba quy n quy n quan trọng Vì sao? Câu 14 : ... Bộ Luật dân sự? Câu 28 : Hàng thừa kế theo pháp luật BLDS 20 05? So sánh với BLDS 19 95? Câu 29 : Thừa kế vị BLDS 20 05 Điểm so với BLDS 19 95? Câu 30: Các điều kiện có hiệu lực di chúc? Câu 31: Người ... đình chủ thể hạn chế quan hệ pháp luật dân sự? Câu 18 : Tổ hợp tác Trách nhiệm dân tổ hợp tác? Câu 19 : Những quy định khác quy n sở hữu? Ý nghĩa quy định Câu 20 : Ông A thỏa thuận bán cho ông B nhà...
 • 11
 • 70
 • 0

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 1 đh huế khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 1  đh huế khoa luật
... A bị Tòa án nhân dân xử phải trả nợ 700 triệu đồng Do án có hiệu lực pháp luật nên quan thi hành án dân thực thi hành Theo hồ sơ Ủy ban nhân dân, nhà đứng tên ông A nên quan thi hành án thông ... di tặng? 45 Phân tích quy định Điều 643 Bộ Luật dân sự? 46 Hàng thừa kế theo pháp luật BLDS 2005? So sánh với BLDS 19 95? 47 Ông A bà B có ba người C,D E (đều thành niên có công việc ổn định) Ông ... Các trường hợp xác lập quyền sở hữu theo quy định pháp luật? 25 Bảo vệ quyên sở hữu luật dân Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu Luật dân khác với luật Hình điểm nào? 26 Những quy định khác quyền sở hữu?...
 • 13
 • 156
 • 0

Đề cương ôn tập Môn Luật Dân sự 1

Đề cương ôn tập Môn Luật Dân sự 1
... pháp luật cá nhân gì? Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm của lực pháp luật? Năng lực pháp luật dân cá nhân khả cá nhân hưởng quyền gánh vác nghĩa vụ dân Năng lực pháp luật dân khả năng, tiền đề ... pháp luật dân Khoản Điều 14 BLDS 2005 quy định: “Mọi cá nhân có lực pháp luật dân nhau.” - Năng lực pháp luật dân cá nhân thuộc tính nhân thân chuyển dịch Năng lực plds pl quy định, Nhà nước không ... nhân bị tuyên bố lực hành vi dân giao dịch dân có ng đại diện theo pl xác lập, thực - Không có lực hành vi dân sự: ng chưa đủ tuổi k có lực hành vi dân sự, giao dịch dân ng chưa đủ 6t ng đại diện...
 • 24
 • 91
 • 0

Đề thi luật dân sự HP1+2

Đề thi luật dân sự  HP1+2
... hành j ? Đề số 23 Mức độ lực hành vi dân cá nhân Ý nghĩa việc xác định mức độ lực hành vi dân cá nhân Nghĩa vụ chủ sở hữu tài sản mối liên hệ với quyền chủ thể khác? Ðề: Đề thi Luật Dân - HP1+2 ... tiên toán? Đề số 40: Áp dụng tương tự Luật dân (nguyên nhân, điều kiện, hậu quả) So sánh người thừa kế theo di chúc với người thừa kế theo pháp luật Đề số 35: Câu 1: Phân loại giao dịch dân ý nghĩa ... loại giao dịch dân Cầu 2: điều kiện người lập di chúc ý nghĩa pháp lí việc quy định điều kiện người lập di chúc Đề số 01 Câu 1: Phân tích làm phát sinh, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự? Câu 2:...
 • 3
 • 1,294
 • 0

Đề KIỂM TRA HẾT HỌC PHẦN MÔN: Pháp Luật Dân Sự 1

Đề KIỂM TRA HẾT HỌC PHẦN MÔN: Pháp Luật Dân Sự 1
... thường thiệt hại trường hợp hết chưa tình huốn sau đây: 1/ Ngày 15 /04/2 010 , ông A khởi kiện B tòa án huyện, B từ chối bồi thường cho thời hiệu khởi kiện hết 2/ Ngày 15 /04/2 010 , A gặp B đòi bồi thường ... B: Không Câu 5: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm A: 1/ 5/2005 B: 1/ 12/2005 C: 1/ 7/2006 D: 1/ 12/2006 Câu 6: A B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa hợp đồng thỏa thuận thời ... giao hàng 15 ngày B không đến nhận địa điểm thỏa thuận đưa lý chưa trả lời đồng ý nhận hàng Vậy theo qui định pháp luật hành B phải chịu trách nhiệm việc không A: Có B: Không Câu 7: Cổ phần phổ...
 • 5
 • 338
 • 0

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1
... tương tự luật dân chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân  tương tự pháp luật Câu 11 : Phân tích nguyên tắc thể chất pháp luật dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1. Nguyên ... qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/2006 Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ Câu 15 : Hiệu lực Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 - - - Điều Bộ Luật Dân 2005 ... ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 18 83, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ luật Bắc kỳ năm 19 31, Bộ dân luật Trung...
 • 48
 • 9,337
 • 97

Đề cương luật dân sự

Đề cương luật dân sự
... quyền công dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân Bộ Luật Dân luật, đạo luật khác có liên quan đến luật dân  Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật Đất đai, Luật Hôn ... Bộ Luật Dân sự) Nó xuất phát từ nhiệm vụ cuả Bộ Luật Dân quy định Điều Bộ Luật Dân Câu 14: Sơ lược lịch sử phát triển Luật Dân Việt Nam Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công nước Việt Nam dân ... thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự? Được quy định điều 157-Bộ Luật Dân Sự Trong trường hợp pháp luật quy định cho chủ thể hưởng quyền dân miễn trừ nghĩa vụ dân theo thời hiệu...
 • 37
 • 389
 • 11

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx
... tương tự luật dân chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân  tương tự pháp luật Câu 11 : Phân tích nguyên tắc thể chất pháp luật dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1. Nguyên ... qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/2006 Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ Câu 15 : Hiệu lực Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 - - - Điều Bộ Luật Dân 2005 ... ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 18 83, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ luật Bắc kỳ năm 19 31, Bộ dân luật Trung...
 • 48
 • 2,422
 • 41

đề thi luật dân sự Đề 12 Mã số: LS.DS/TN-12/240

đề thi luật dân sự Đề 12 Mã số: LS.DS/TN-12/240
... đại diện VKS tham gia Phiên tòa (nếu có)-Thưa Quý luật sư đồng nghiệp Tôi, luật sư Nguyễn Thị T Luật sư Văn phòng luật sư Nguyễn Gia, thuộc Đoàn Luật sư thành Phố Hồ Chí Minh Theo yêu cầu Nguyên ... tôi, nên thi t nghĩ ly hôn điều tốt cho hai (căn Điều 89 Luật HNGĐ mục Nghị 02/2000/NQ-HĐTP) Thứ hai, vần đề quyền nuôi sau ly hôn xin trình bày quan điểm sau Theo quy định của pháp luật C.Tuyết ... Xuân vấn đề trước khởi kiện? Câu hỏi 2: (1,5 điểm) Anh (chị) giúp bà Xuân lựa chọn quan hệ pháp luật để khởi kiện Tòa án có thẩm quyền Tình tiết bổ sung Qua trao đổi, bà Xuân đề nghị Luật sư giúp...
 • 11
 • 311
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi luật dân sự 1de cuong luat dan su 1 nhan dinh dung saiđề thi môn luật dân sự 1đề cương ôn thi môn luật dân sự 1đề cương ôn tập môn luật dân sự 1đề thi vấn đáp môn luật dân sự 1đề cương ôn tập luật dân sự 1ngân hàng đề thi môn luật dân sự 1đề thi và đáp án môn luật dân sự 1đề cương môn luật dân sự 1đề thi luật dân sự 2 có đáp ánđề thi luật dân sự 2ngân hàng đề thi luật dân sự 2đáp án đề thi luật dân sự 2đề thi luật dân sự phần 2THỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua daNghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daChapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNbáo cáo tốt nghiệp VỀ KHÁCH SẠN KING’S FINGERPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KINGS FINGERđề hsg tỉnh thcs (11)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)Người ta kể chuyện đời xưa
Đăng ký
Đăng nhập