GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CS VIỆT NAM

giáo trình đường lối cách mạng đảng

giáo trình đường lối cách mạng đảng
... -Chiến lược cách mạng Đơng Dương: tiến hành cách mạng tư sản dân quyền “có tính chất thổ địa phản đế” “Tư sản dân quyền cách mạng thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng Sau cách mạng tư sản dân ... thù cách mạng Việt Nam  Có loại: kẻ thù đế quốc Pháp can thiệp Mỹ, kẻ thù phụ phong kiến phản động -Tính chất cách mạng Cách mạng Việt Nam cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân – loại cách mạng ... mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, lâu làm cho họ đứng trung lập, phận mặt phản cách mạng phải đánh đổ -Lãnh đạo cách mạng g/c cơng nhân thơng qua Đảng Cộng sản Đảng đội tiên phong...
 • 80
 • 806
 • 0

Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG C ỘNG SẢN VIỆT NAM ppt

Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG C ỘNG SẢN VIỆT NAM ppt
... GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI C CH MẠNG C A ĐẢNG C NG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI C A ĐẢNG C NG SẢN VIỆT NAM C ƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN C A ĐẢNG I Hoàn c nh lịch sử đời đảng c ng sản Việt Nam ... trị Đảng Ý nghĩa lịch sử - đời Đảng C ng sản Việt Nam C ơng lĩnh trị Đảng Hội nghị hợp tổ ch c cộng sản Việt Nam qui tụ tổ ch c cộng sản thành Đảng c ng sản nhất- Đảng C ng sản Việt Nam - theo đường ... kiểu c ch mạng sản) gọi c ch mạng Việt Nam c ch mạng dân t c, dân chủ, nhân dân Đồng chí Trường Chinh giải thích: Gọi c ch mạng dân t c đánh đổ đế qu c giành đ c lập cho dân t c Gọi c ch mạng...
 • 69
 • 1,010
 • 7

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
... nghĩa giáo điều, chủ quan, ý chí b Đối tượng nghiên cứu môn học: Môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu đời Đảng cộng sản Việt Nam đường lối Đảng đề trình lãnh đạo cách mạng Việt ... Đảng cộng sản Đức, Đảng cộng sản Hungary (1918), Đảng cộng sản Mỹ (1919), Đảng cộng sản Anh, Đảng cộng sản Pháp (1920), Đảng cộng sản Trung Quốc Đảng cộng sản Mông Cổ (1921), Đảng cộng sản Nhật ... đời Đảng cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam Hai là, làm rõ trình hình thành phát triển đường lối cách mạng Đảng từ năm 1930 đến Trong đặc biệt làm rõ đường lối...
 • 125
 • 712
 • 20

GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM DHBKHCM

GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM DHBKHCM
... lãnh đạo cách mạng + Sắp xếp loại hình cách mạng: Đảng ta vào loại hình cách mạng Lênin (cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng sản kiểu cách mạng sản) gọi cách mạng Việt Nam cách mạng dân ... nhập Đảng Cộng sản Việt Nam Như vậy, đến ngày 24-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn tất việc hợp ba tổ chức cộng sản Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đời thể bước phát triển biện chứng trình ... trào cách mạng Việt Nam; giải tình trạng khủng khoảng đường lối cách mạng, giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn đầu kỷ XX; mở đường phương hướng phát triển đất nước Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam...
 • 97
 • 220
 • 0

GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... lãnh đạo cách mạng + Sắp xếp loại hình cách mạng: Đảng ta vào loại hình cách mạng Lênin (cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng sản kiểu cách mạng sản) gọi cách mạng Việt Nam cách mạng dân ... nhập Đảng Cộng sản Việt Nam Như vậy, đến ngày 24-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn tất việc hợp ba tổ chức cộng sản Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đời thể bước phát triển biện chứng trình ... trào cách mạng Việt Nam; giải tình trạng khủng khoảng đường lối cách mạng, giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn đầu kỷ XX; mở đường phương hướng phát triển đất nước Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam...
 • 128
 • 61
 • 1

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
... 'cứu MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM í ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM vụ NGHIÊN cứu Đối tượng nghiên cứu a) Khái niệm "đường lối cách mạng Đầng Cộng sản Việt Nam" Đảng Cộng sản Việt Nam thành ... Đảng Cộng sản Đức, Đảng Cộng sản Hunggari (năm 1918), Đảng Cộng sản Mỹ (năm 1919), Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Pháp (năm 1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng Cộng sản Mông cổ (năm 1921), Đảng ... yếu Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam Hai là, làm rõ trình hình thành, bổ sung phát triển đường lối cách mạng Đảng Trong đó, đặc biệt làm rõ đường lối Đảng...
 • 251
 • 140
 • 0

Slide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản

Slide thuyết trình - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản
... 3 1-0 1-1 995 Ban xem xet cụng tac nhõp WTO cua Viờt Nam c lõp 9-1 0-2 004 Viờt Nam va EU at thoa thuõn vờ viờt nam nhõp WTO 0 9-0 6-2 005 Viờt Nam va Nhõt ban at dc thoa thuõn vờ võn m ng nhõp WTO 3 1-0 5-2 006 ... tu nh: 2 9-0 6-1 978, Gia nhp Hi ng tng tr kinh t (SEV) Vin tr hng nm v kim ngch buụn bỏn gia Vit Nam vi Liờn Xụ v SEV tng 3 1-1 1-1 978, Hip c hu ngh v hp tỏc ton din vi Liờn Xụ 197 5-1 977 Vit ... dc thoa thuõn vờ võn m ng nhõp WTO 3 1-0 5-2 006 Thoa thuõn vờ am phan song phng vi My 1 2-0 6-2 005 Viờt Nam c mụt phai oan am phan hõu sang Washington 2 6-1 0-2 006 Viờt Nam hoan tõt am phng a phng tụt...
 • 50
 • 431
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA DCS VIẾT NAM

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA DCS VIẾT NAM
... Việt Nam đời, cách mạng Việt Nam trở thành phận cách mạng giới - Với đường lối đắn, sáng tạo, từ đời nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tập hợp , đoàn kết lực lượng yêu nước, lãnh đạo phong trào cách mạng ... lại nhiều vấn đề thuộc chiến lược cách mạng nước ta mà Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt nêu mục đích, tính chất cách mạng giai đoạn đầu làm cách mạng tư sản dân quyền (tức cách mạng dân tộc ... tưởng đường lối trị giai cấp công nhân chống hệ tư tưởng đường lối trị giai cấp tư sản - Đảng Cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu...
 • 13
 • 179
 • 0

thảo luận đường lối CM của đảng CS việt nam VCU đề tài Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

thảo luận đường lối CM của đảng CS việt nam VCU đề tài Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở nước ta hiện nay
... bách, vậy, chúng thực hiện đề ta i thảo luận: Phát huy nguồn nhân lực nghiệp công nghiệp hoá- đại hoá nước ta nay ’.Tuy có cố gắng thực hiện đề ta i bài viết không tránh khỏi thiếu ... phát huy nguồn nhân lực Đảng thời kỳ công nghiệp hoá- đại hoá đất nước Nguồn nhân lực hay nguồn lực của người là yếu tố tiên quyết, là tiền đề, là nền tảng cho việc phát triển nguồn lực ... phát huy nguồn nhân lực của Đảng thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước II .Phát huy nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH II.1.Thực trạng nguồn nhân lực hiện II.2.Nguyên nhân dẫn đến...
 • 22
 • 85
 • 0

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng cộng sản việt nam

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng cộng sản việt nam
... - Cách mạng tháng Tám thành công Đảng ta chuẩn bị lực lượng vĩ đại toàn dân đoàn kết Mặt trận Việt Minh, dựa sở liên minh công nông, lãnh đạo Đảng - Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức lãnh đạo Cách ... Thi K46A Thương Mại - Sự lãnh đạo đắn Đảng Cộng sản Việt Nam, người đại biểu trung thành cho lợi ích sống dân tộc Việt Nam, Đảng có đường lối trị, đường lối quân độc lập, tự chủ, sáng tạo - Cuộc ... nên nước Việt Nam Dân củ Cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân Đông Nam Á Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân nước tự do, độc lập, làm chủ vận mệnh - Thắng lợi cách mạng tháng...
 • 11
 • 1,873
 • 0

Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam

Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam
... Sản Việt Nam đời tất yếu lịch sử, bước ngoặt vĩ đại cách mạng Việt Nam Để xác lập đường lối, chiến lược, sách lược cách mạng Việt Nam tôn mục đích, nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng cộng sản Việt ... hướng cách mạng vô sản, sở để Đảng Cộng sản Việc Nam vừa đời nắm cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải khủng hoảng đường lối cách mạng giai cấp lãnh đạo cach mạng diễn đầu kỷ XX; mở đường ... với tất giai cấp, tầng lớp nhân dân yêu nước - Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới Đảng phải liên kết với dân tộc bị áp quần chúng...
 • 19
 • 427
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoathực trạng và giải pháp về pháp luật tài chính đối với công tyNghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Phân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namThực trạng người hiến máu tình nguyện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2013 2014Thực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timđánh giá kết quả chăm sóc sau mổ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình ii bệnh viện hữu nghị việt đức từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015đánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của bệnh nhân phong tại bệnh viện phong chí linh tháng 5 năm 2015Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)thuỷ canh trên cây khoai langsản suất nấm linh chiĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namsan xuat giong cap I,II,III,nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập