Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng Đề B1

Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng

Đề thi chứng chỉ B tin học ứng dụng
... b ng (Table)? A Nhập trực tiếp từ b n phím vào b ng B Nhập câu lệnh SQL C Nhập từ b n phím nhờ biểu mẫu (Form) D Tất Câu Giả sử có b ng A B có quan hệ 1-N với nhau, muốn xóa mẩu tin b ng A (b ng ... toán in ấn B Nhập liệu C Xoá liệu D Cả ba câu đều Câu 14 Giả sử có b ng A B có quan hệ 1-N với nhau, muốn xóa mẩu tin b ng B (b ng nhiều) Access tự động xóa mẩu tin liên quan b ng A (b ng 1), ... 1 -b, 2-d,3-c,4-a Câu Giả sử có b ng A B có quan hệ 1-N với nhau, muốn thêm liệu mẩu tin b ng A (b ng 1) Access tự động thêm liệu mẩu tin liên quan b ng B (b ng nhiều), liên kết (relationship) b ng...
 • 21
 • 707
 • 0

THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC ỨNG DỤNG

KÌ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC ỨNG DỤNG
... toán học Việt Nam - Stalislav Smiarnov nhà toán học người Nga - Cedric Villani .nhà toán học người Pháp Từ Việt Nam, qua thông tin báo mạng, hàng triệu người Việt Nam vỡ a hạnh ... THÁNG NĂM “ : cài đặt công thức lấy tháng, năm hệ thống Tên hàng : Căn cứ vào kí tự đầu cu a mã hàng, tra bảng phụ Số lượng: xác định bởi kí tự cuối cu a mã ... số nhà toán học Việt Nam có mặt tham dự phiên khai mạc Patil trao cho giáo sư Ngô Patil trao cho giáo sư Ngô Bảo Châu Việt Nam Bảo Châu Việt Nam Và nhân vật đặc biệt kiện - GS toán học Ngô Bảo...
 • 4
 • 1,039
 • 19

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia
... mặt hàng Thông tin gồm: Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Tổng số lượng, B nh quân đơn giá (0.75 điểm) Phần : Thi< /b> t kế b o biểu ( 2.5 điểm ) Thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau : Hình 1: B o biểu Thống kê ... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH PHIEU_NHAP_XUAT – Phiếu nhập xuất Field Name SoPH Loai_phieu Ngay_lap_phieu MaNV Tri _gia Field Type Text Text Date/Time Text Number Field ... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH Phần : Thi< /b> t kế cài đặt hình ( điểm ) Hình 2: Màn hình Phiếu nhập xuất hàng kho  Yêu cầu : - Dùng Wizard tạo hình Main – Sub (0.75 điểm)...
 • 4
 • 10,685
 • 189

Đề thi chứng chỉ B tin học

Đề thi chứng chỉ B tin học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ ĐỀ THI < /b> CHỨNG CHỈ B TIN HỌC Thời gian: 90 phút 3/ Tạo Form sau: 4/ Tạo report sau: (gắn...
 • 2
 • 3,846
 • 85

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia
... (trang lẻ tiêu đề < /b> b n trái – chèn số trang b n phải; trang chẵn tiêu đề < /b> b n phải – chèn số trang b n trái) Tạo mục lục tự động có cấp ( ý theo màu sắc Style) Tạo Watermark (đóng dấu văn b n) với nội ... văn b n) với nội dung Họ tên B n (theo đường chéo) B i 2: Trình b y văn có dạng sau lưu vào thư mục làm việc với tên PhieuThanhToan.docx: Yêu cầu: Ông /b , Chức vụ B phận công tác: cho phép nhập ... ChiTiet: B phận: list danh mục phận sheet Bangdo, sau: Mã số NV : list mã số NV tương ứng cột B phận chọn Họ tên Nhân viên : B phận Mã số NV chọn (Dò tìm kết hợp Indirect) Năm sinh: B phận...
 • 4
 • 5,265
 • 38

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 1

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 1
... viên, H tên, Ngày sinh, Ti n cơng (1 i m) Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hãy thi < /b> t k b o bi u có d ng sau: CCB_De_mau_ 01. doc Trang 2/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH … Ti ... HoTenNV Lê Anh Duy Cao Thi< /b> n Hà Tr n Minh Qn TienCong 0 TongSoCong 0 0 NhanVien NgaySinh GioiTinh 12 /05 /19 78 True 20/06 /19 80 False 23/09 /19 77 True HeSoLuong 1. 05 1. 15 1. 2 LuongCB 350000 370000 400000 ... (1 i m) Thêm vào b ng CHAMCONG nh ng m u tin t b ng CHAMCONG có NamThang 200403, nh ng m u tin m i s có NamThang 200404 (1 i m) Cho bi t nhân viên có Ti n cơng cao nh t tháng năm 2004, thơng tin...
 • 3
 • 3,249
 • 26

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 2

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 2
... Sohd 20 0501 20 05 02 200503 20 0504 MCT MHD 1 2 Don _gia_ cuoi 0 0 HOA_DON Loai_hoa_don Khach_hang M Cty Hoang Ha M Cty Thuy Son B Cty Hoang Tung B Cty Thanh My CT_HOA_DON MHH So_luong 10 20 10 12 Ngay_lap ... So_luong 10 20 10 12 Ngay_lap 10/1 /20 05 10/3 /20 05 10/3 /20 05 10/4 /20 05 Don _gia 1000 20 00 500 5000 Ph n 2: T o t p tin .DOC (: s th i m) t So_ton 0 0 Tri _gia 0 0 MAL LOAI_HANG Ten_loai Văn ... c p t i th i i m th c hi n Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hãy thi < /b> t k b o bi u có d ng sau: … ti p t c cho nh ng hóa ơn khác Ph n 5: Thi < /b> t k cài t hình (2 i m) u c u: Dùng Wizard t o hình...
 • 3
 • 2,753
 • 39

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 3

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 3
... Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) Thi < /b> t k b o bi u theo m u d i õy: Hỡnh 1: B o bi u th ng kờ vộ b n tour du l ch Yờu c u : - T o ngu n d li u cho b o bi u - Trỡnh by v x lý hi n th b o bi u (Hỡnh ... m t dũng m i vo b ng Ban_ve, bi t r ng Phng ti n l ễ tụ, cỏc thụng tin cũn l i s c p t i th i i m th c hi n cõu truy v n (1 i m) CCB_De_mau_ 03. doc c cung Trang 2 /3 TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA ... hỡnh l i - Nỳt : Hi n mn hỡnh tỡm ki m CCB_De_mau_ 03. doc c p nh t b ng TOUR_DL, Sub Form dựng c p nh t b ng CHUYEN_DL : Hu m u tin trờn Main Form Trang 3/ 3 ...
 • 3
 • 2,624
 • 32

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 4

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 4
... c hi n cõu truy v n (1 i m) CCB_De_mau_ 04. doc Trang 2 /4 TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hóy thi < /b> t k b o bi u cú d ng sau: ti p theo ... Dien_thoai 855 544 4 8666333 5222333 HANG_HOA Don gia MaHH Ten_hang_hoa Don_vi_tinh PH01 N T001 200 50,000 B0 01 B ng v i kg PH01 N V001 500 150,000 T001 Thu c nhu m mu tớm lớt PH01 X B0 01 1000 63,000 ... o t p tin .DOC (: s th i m) Cho bi t lm th no b t/ t t tiờu Tri _gia 0 t c a thớ sinh) tr l i cỏc cõu h i sau (1 c a ListBox (0.5 i m) Hóy trỡnh by cỏch t o form d ng Main - Sub (0.5...
 • 4
 • 2,429
 • 28

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 docx

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 docx
... vào b ng ThuePhim với: (0.5 điểm) § MaTP: C003 § MaKT: T00 01 § § NgayThue: Ngày hành CoCMND: True Câu 2- Thi< /b> t kế b o biểu (2.5 điểm) - Hãy thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau: about:blank 6/8/2 011 Page ... Page of § Dữ liệu mẫu MaB HK003_ 01 HQ002_ 01 MY0 01_ 00 MY002_00 VN0 01_ 00 VN002_00 LoaiBang B B D D B B Bang TenTapPhim Ngọa hỗ tàng long - Tập Công ty luật - Tập ... ThanhTien 0 0 DiaChi 11 0/26 Ông Ích Khiêm 11 /1 Vườn Chuối 323 /14 Hùng Vương TienDatCoc 20,000 15 ,000 0 Phần II: Các yêu cầu phải thực Câu 1- Tạo truy vấn (1. 5 điểm) Cập nhật Thành tiền b ng ChiTietThue...
 • 4
 • 476
 • 11

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 pot

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia-Đề 1 pot
... (0.5 điểm) Câu 2- Thi< /b> t kế b o biểu (2.5 điểm) - Hãy thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau: about:blank 6/8/2 011 Page of đại lý khác, ngày khác Hình 1: B o biểu B o cáo theo ngày Câu 3- Thi< /b> t kế cài đặt ... tylehh 0 .15 0.2 0 .1 0 .15 0 .15 thanhtien 4250000 4000000 3600000 212 5000 425000 dienthoai 08.7564923 08.7923486 08. 812 8733 menhgia 2000 soph P0 01 loaiph G PHIEU 14 /02/2003 madl DL 01 5000 P002 G 15 /02/2003 ... không rỗng Đối với sub Chi tiết: o Số lượng phải >0, Tỷ lệ hoa hồng phải >0 ...
 • 4
 • 368
 • 10

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh doc

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 25/12/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh doc
... khác (trang lẻ tiêu đề < /b> b n trái – chèn số trang b n phải; trang chẵn tiêu đề < /b> b n phải – chèn số trang b n trái) Tạo mục lục tự động có cấp ( ý theo màu sắc Style) Tạo Watermark ( óng dấu văn b n) ... TRUNG TÂM TIN H C Đ I H C KHOA H C T NHIÊN TP HCM Tạo Style định dạng cho tiêu đề < /b> (phần tô màu) theo mẫu a Cấp 1: màu đỏ b Cấp 2: màu xanh c Cấp 3: màu vàng Tạo nội dung tiêu đề < /b> đầu trang ... số ngày >15 tăng 10% ( ịnh dạng #,##0) Ngày toán: lấy ngày hành máy tính SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 2/4 TRUNG TÂM TIN H C Đ I H C KHOA H C T B NHIÊN TP HCM Excel (4 điểm) Từ File liệu...
 • 4
 • 518
 • 6

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 27/11/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh pot

Đề thi: Chứng chỉ B tin học quốc gia ( 27/11/2011) - trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh pot
... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH -Từ ngày, đến ngày: nhập kiểu ngày -Tên khách hàng, Địa chỉ,< /b> Điện thọai: Cho phép nhập -Chỉ < /b> số mới, Chỉ < /b> số củ: cho phép ... Sheet 1: BaiThi Sheet2: BangDonGia Sheet3: ThongKe SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 3/4 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Sheet4: BieuDo Tạo biểu đồ theo mẫu: u cầu: ... hàng - Cước vận chuyển: lọai vận chuyển thùng giấy cước 50000, ngược lại 60000 - Ngày nhận lấy ngày hành hệ thống SC_BVP_0404_0066_201109_13 Trang 2/4 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN...
 • 4
 • 453
 • 6

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 5
... Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hãy thi < /b> t k b o bi u có d ng sau: ti p theo cho ch ng khốn khác CCB_De_mau_ 05. doc 2/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH Ph n 5: Thi < /b> t k ... Chi u 0 958 236 955 25/ 02/2007 227 Nguy n Văn C 084983 356 9 25/ 02/2007 45 Lê Du n 09063 956 44 26/02/2007 78 95 Tr n Hưng o 09031200 25 28/02/2007 Malaysia 09094 857 52 26/02/2007 MaCK 999 KDB MMT NAG XNK ... trên, ó: - Danh sách nhà - Nút B o cáo : xu t b o cáo - Nút Xố : h y m u tin Main Form - Nút Thêm : thêm m u tin m i Main Form - Nút : di chuy n v trư c - Nút : di chuy n v sau CCB_De_mau_ 05. doc...
 • 3
 • 316
 • 8

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6

đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6
... CCB_De_mau_ 06. doc Trang 2/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH Ph n 4: Thi < /b> t k b o bi u (2 i m) - Hãy thi < /b> t k b o bi u có d ng sau: ti p theo i v i phòng ban khác Hình 1: B o ... B o bi u H sơ lương nhân viên Lưu ý : D li u b o bi u ch n l c năm 2005 vá tháng 12 Ph n 5: Thi < /b> t k cài t hình (2 i m) u c u: − Dùng Wizard t o hình trên, ó: - Main Form dùng - B nút - Nút - Nút ... Form dùng - B nút - Nút - Nút CCB_De_mau_ 06. doc c p nh t b ng DMNV, Sub Form dùng : dùng c p nh t b ng HOSOLUONG di chuy n m u tin v u, trư c, sau, cu i : xu t b o bi u c a ph n hình : óng hình...
 • 3
 • 390
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chứng chỉ b tin họcđề thi chứng chỉ b tin học accessđề thi chứng chỉ b tin học văn phòngđề thi chứng chỉ b tin học quốc giađề thi chứng chỉ b tin học 2012đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia 2012đề thi chứng chỉ b tin học 2011đề thi chứng chỉ b tin học có đáp ánde thi chung chi b tin hochướng dẫn giải đề thi chứng chỉ b tin họcđề cương ôn thi chứng chỉ b tin họcgiải đề thi chứng chỉ b tin họcđề cương thi chứng chỉ b tin họcbộ đề thi chứng chỉ b tin họccác đề thi chứng chỉ b tin họcĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN CỤ THỂ PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC 2017Thảo luận môn phân tích thị trường tài chính phân tích các yếu tố tác động đến thị trường vốn (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ)câu 5 khi đầu tư vào chúng khoán cần quan tâmGiáo trình quản lý nhà nước về tài chính côngSỔ BDTX nghiên cứu các văn bản chỉ đạo về về lĩnh vực giáo dục tiểu họcTÀI LIỆU tập HUẤN RA đề KIỂM TRA THEO TT 22MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục bảo vệ môi trường đối với môn khoa học lớp 5Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo về về lĩnh vực giáo dục tiểu họcNội dung tích hợp VHĐP lớp 5Mỹ thuật ai cập cổ đạithuật toán Carier null messageGIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 8 CHUẨN CẢ NĂM 201711 tính duyệt cáp dây văng13 tính toán thiết kế trụ tháp cầu3 mục lục đồ án tốt nghiệp4 tổng quan đồ án tốt nghiệp8 so sánh các phương án9 tính toán thiết kế kết cấu nhịp10 tính toán thiết kế mặt cầuGiải nhanh hóa học bằng phương pháp ion thu gọn đồ thị
Đăng ký
Đăng nhập