Luận văn Nghiên cứu sử dụng sữa đậu nành trong sản xuất sốt Mayonnaise có hàm lượng Lipid và Cholesterol thấp

Nghiên cứu sử dụng sữa đậu nành trong sản xuất sốt Mayonnaise hàm lượng Lipid Cholesterol thấp

Nghiên cứu sử dụng sữa đậu nành trong sản xuất sốt Mayonnaise có hàm lượng Lipid và Cholesterol thấp
... nhằm giảm lượng lipid sản phẩm - Kobra Rahmati et al (2014) nghiên cứu sử dụng sản phẩm sữa đậu nành để sản xuất sốt Mayonnaise hàm lượng cholesterol thấp Sản phẩm sốt Mayonnaise thành phần ... đậu nành công nghệ sản xuất sốt Mayonnaise - Nghiên cứu công thức phối liệu sốt Mayosonnaise hàm lượng lipid cholesterol thấp sử dụng sữa đậu nành để thay trứng - Theo dõi biến đổi chất lượng ... KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM o0o ĐẶNG THỊ XUÂN LAI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SỮA ĐẬU NÀNH TRONG SẢN XUẤT SỐT MAYONNAISE CÓ HÀM LƯỢNG LIPID CHOLESTEROL THẤP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : CÔNG...
 • 79
 • 168
 • 1

Luận văn nghiên cứu sử dụng phụ phẩm vừng trong sản xuất thử nghiệm thức ăn cho cá hồi vân (oncorhynchus mykiss) cỡ giống lớn

Luận văn nghiên cứu sử dụng phụ phẩm vừng trong sản xuất thử nghiệm thức ăn cho cá hồi vân (oncorhynchus mykiss) cỡ giống lớn
... u nghiên c u th c ăn nguyên li u làm th c ăn cho h i vân M t s ñ tài nghiên c u v h i vân Vi t Nam ñã s d ng khô ñ tương chi t ly, b t cá, gluten ngô, b t mỳ, b t th t kh u ph n cho ... u nghiên c u th c ăn nguyên li u làm th c ăn cho h i vân M t s ñ tài nghiên c u v h i vân Vi t Nam ñã s d ng khô ñ tương chi t ly, b t cá, gluten ngô, b t mỳ, b t th t kh u ph n cho ... b t th c ăn h i vân nhi u loài khác Nhi u nghiên c u thay th b t b ng ngu n khác như: Các lo i ñ u, gluten ngô, gluten mỳ, khoai tây, b t th t, khô h t bông… th c ăn cho h i vân...
 • 83
 • 193
 • 0

Luận văn nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá ghé (bagarius rutilus ng&kottelat, 2000) luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Luận văn nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá ghé (bagarius rutilus ng&kottelat, 2000) luận văn thạc sỹ nông lâm ngư
... nội dung nghiên cứu sau: - Nghiên cứu quy trình sinh sản nhân tạo ghé (Bagarius rutilus Ng&Kottelat, 2000); - Nghiên cứu quy trình ương giống ghé (Bagarius rutilus Ng&Kottelat, 2000) 10 ... dưỡng ghé (Bagarius rutilus Ng&Kottelat, 2000) 1.1.3 Nghiên cứu quy trình sinh sản Trên giới chưa có nghiên cứu sinh sản ghé (Bagarius rutilus) điều kiện nhân tạo Việc nghiên cứu quy trình ... kết nghiên cứu khả quan việc xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống Trung tâm Giống Thủy sản Miền Bắc, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I Cũng giới, Việt Nam việc nghiên cứu quy trình công...
 • 41
 • 260
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu sử dụngsắn làm thức ăn cho bò sữa

[Luận văn]nghiên cứu sử dụng bã sắn làm thức ăn cho bò sữa
... Lá sắn gi u protein, th nh phần protein sắn thấp Vì thức ăn sử dụng củ sắn l thờng nghèo đạm * Sử dụng sắn l m thức ăn cho gia súc: Đ từ lâu sắn đợc sử dụng dới dạng tơi khô để lầm thức ăn cho ... sắn - Nghiên cứu công thức ủ chua để dự trữ b sắn - Sử dụng b sắn ủ chua l m thức ăn cho sữa 3.2 Phơng pháp nghiên cứu 3.2.1 Phơng pháp điều tra - Các số liệu tình hình chăn nuôi v sử dụng ... Văn Chính v CS (2001)[5] khối lợng sắn đạt - /ha Nh phụ phẩm sắn l sắn nớc ta l đáng kể, nghiên cứu sử dụng v o mục đích chăn nuôi Nhiều nghiên cứu sử dụng thân sắn phơi khô l m thức ăn cho bò...
 • 94
 • 690
 • 2

Luận văn nghiên cứu sử dụng propep trong thức ăn cho lợn con giống ngoại (pidu x ly0 từ 21 56 ngày tuổi tại công ty CP dabaco việt nam

Luận văn nghiên cứu sử dụng propep trong thức ăn cho lợn con giống ngoại (pidu x ly0 từ 21 56 ngày tuổi tại công ty CP dabaco việt nam
... S n ph m Propep công ty International Nutrition s n xu t ñư c Công ty CP Dabaco Vi t Nam nh p kh u - Th c ăn cho l n sau cai s a ñư c ch bi n d ng viên Công ty CP Dabaco Vi t Nam s n xu t v i ... thèm ăn an toàn cho l n Cho ñ n nay, nhi u công ty th c ăn nư c ñã nghiên c u s n xu t ñư c th c ăn t p ăn sau cai s a cho l n lai gi ng ngo i cho k t qu t t Thành công c a s n xu t th c ăn cho ... c ăn t p ăn, ngày th hai tr n ¼ th c ăn sau cai s a v i ¾ th c ăn t p ăn, ngày th ba tr n ½ th c ăn sau cai s a v i ½ th c ăn t p ăn, ngày th tư tr n ¾ th c ăn sau cai s a v i ¼ th c ăn t p ăn...
 • 83
 • 218
 • 1

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi thân cây ngô cho gia súc nhai lại

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại
... T ng ñàn gia súc nư c ta hi n có kho ng x p x 12 tri u gia súc nhai l i Chính v y nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc ngày cao Theo tính toán nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc năm ... c ăn thô xanh, ph ph m nông nghi p ph c v phát tri n chăn nuôi gia súc nhai l i ti n hành ñ tài: Nghiên c u s d ng m t s ch ph m vi sinh v t ch bi n b o qu n th c ăn thô xanh t c voi thân ngô ... qu n th c ăn thô xanh dùng cho gia súc nhai l i 1.2.2 Yêu c u - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng ch ph m vi sinh v t ch bi n th c ăn gia súc t c voi - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng...
 • 91
 • 329
 • 2

Luận văn nghiên cứu sử dụng bao bì phương pháp làm lạnh để bảo quản vận chuyển vải thiều đi tiêu thụ

Luận văn nghiên cứu sử dụng bao bì và phương pháp làm lạnh để bảo quản và vận chuyển vải thiều đi tiêu thụ
... ủỏ, bao gúi tỳi PP ủ c l CT2: V i x lý l nh b ng n c ủỏ, bao gúi tỳi PE ủ c l CT3: V i x lý l nh b ng thụng giú c ng b c, bao gúi tỳi PP ủ c l CT4: V i x lý l nh b ng thụng giú c ng b c, bao ... n c ủỏ, bao gúi tỳi PE CT 3: V i x lý l nh c ng b c, bao gúi tỳi PP CT 4: V i x lý l nh c ng b c, bao gúi tỳi PE CT 5: V i x lý l nh th ng, bao gúi tỳi PP CT 6: V i x lý l nh th ng, bao gúi tỳi ... 2003) Ta cng nh n th y qu bao gúi b ng PE cú ch s nõu hoỏ th p hn qu bao gúi b ng PP Nguyờn nhõn l bao bỡ PE ớt th m th u hi n c v khụng khớ hn so v i bao bỡ PP, qu v i ủ c bao gúi tỳi PE ớt b m...
 • 82
 • 278
 • 1

Luận văn Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM đánh giá thử nghiệm

Luận văn Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm
... nghiên c u m t cách khoa h c t góc ñ c a ño lư ng ñánh giá v lĩnh v c Vì v y, tác gi ch n ñ tài: Nghiên c u xây d ng chu n ñ u ngành công ngh thông tin Trư ng Cao ñ ng ngh K thu t Công ngh Tp .HCM ... ngh Tp .HCM ñánh giá th nghi m” Thông qua nghiên c u th c t t i Khoa công ngh thông tin (CNTT) c th ngh QTMMT c a Trư ng CðNKTCN Tp .HCM ñ xây d ng CðR chương trình ñào t o ngh QTMMT ñánh giá th ... 17.0 Gi i h n nghiên c u c a lu n văn − Xét v ph m vi, lu n văn ch nghiên c u xây d ng CðR ngh QTMMT ñây ngh c a ngành CNTT thu c Trư ng CðNKTCN Tp .HCM ñang ñào t o chưa nghiên c u xây d ng h t...
 • 111
 • 278
 • 0

Tài liệu Luận văn:NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHỐNG SÉT VAN TRÊN ĐƯỜNG DÂY CAO ÁP ĐỂ GIẢM SUẤT CẮT DO QUÁ ĐIỆN ÁP KHÍ QUYỂN docx

Tài liệu Luận văn:NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHỐNG SÉT VAN TRÊN ĐƯỜNG DÂY CAO ÁP ĐỂ GIẢM SUẤT CẮT DO QUÁ ĐIỆN ÁP KHÍ QUYỂN docx
... trờn, ti Nghiờn cu s dng chng sột van trờn ng dõy cao ỏp gim sut ct quỏ in ỏp khớ quyn l cn thit nhm ỏnh giỏ hiu qu ca s dng CSV trờn li in cao ỏp nõng cao hiu qu BVCS cho DK 2 23 bo v ca ... phn hoc thay th hon ton DCS gim sut ct trờn DK cao ỏp Do ú, cn xem xột cỏc trng hp: - Sut ct DK cao ỏp lp t CSV v khụng treo DCS - Sut ct DK cao ỏp lp t CSV v cú treo DCS 3.2 Sut ct trờn DK ... tt, nhm ỏp ng nhu cu cung cp in liờn tc, tin cy ngy cng cao ca ph ti Trong ú, CSV l thit b bo v hiu qu nhng vic nghiờn cu lp t CSV trờn DK cao ỏp cũn hn ch, cha cú tớnh toỏn c th m ch da vo kinh...
 • 14
 • 322
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng Chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng Chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước pot
... kh h p ph ion kim lo i n ng ñ x lý nư c Chính nh ng lý trên, quy t ñ nh th c hi n ñ tài: “Nghiên c u s d ng chitosan chi t tách t v tôm làm tác nhân h p ph m t s ion kim lo i n ng môi trư ng ... sinh h c có kh h p ph m t s ion kim lo i n ng (như v tôm, cua, gh , cá…) th i ngày l n Vi c l a ch n s C u trúc lu n văn d ng v tôm thu chitosan làm tác nhân h p ph ion kim lo i n ng N i dung c ... c u S n xu t ñư c v t li u h p ph m t s ion kim lo i n ng t Lý ch n ñ tài Tình tr ng ô nhi m kim lo i n ng c a nhi u ngu n nư c chitosan chi t tách v tôm v n ñ ñáng quan tâm nh hư ng c a ñ c...
 • 13
 • 306
 • 1

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng cao lanh A Lươi làm phụ gia pozzolan cho xi măng Portland pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng cao lanh A Lươi làm phụ gia pozzolan cho xi măng Portland pot
... mg CaO/ 1 gam ph gia Hình 3.5 Đ ho t tính c a cao lanh nung 3.2 K t qu kh o sát m u h n h p xi măng Portland cao lanh nung Hàm lư ng metacaolanh m u h n h p xi măng Portland cao lanh nung thay ... NGH Sau sáu tháng nghiên c u v cao lanh A Lư i dùng làm ph gia pozzolan cho xi măng Portland, ñ a m t s k t lu n sau: Ho t h a cao lanh A Lư i nguyên khai ñ t o ph pozzolan cho xi măng Portland ... ñ DTA c a cao lanh nguyên khai lo i 15 Hình 3.4 Gi n ñ DTA c a cao lanh nguyên khai lo i 3.1.6 Thành ph n h a c a cao lanh sau nung Thành ph n h a c a cao lanh sau nung th hi n b ng 3.4 Sau nung...
 • 26
 • 277
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng nước biển để điều hòa không khí trung tâm tại các dự án resort hotel ven biển Việt Nam pptx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng nước biển để điều hòa không khí trung tâm tại các dự án resort và hotel ven biển Việt Nam pptx
... ñi u hòa không khí trung tâm s d ng nư c bi n cho d án resort Hòn Tre t i Nha Trang Trong chương này, ti n hành tính toán thi t k ñi u hòa không khí trung tâm s d ng nư c bi n t i d án resort ... ch n ñ tài “ Nghiên c u s d ng nư c bi n ñ ñi u hòa không khí trung tâm t i d án resort hotel ven bi n Vi t Nam ” N i dung m c tiêu nghiên c u Nghiên c u s d ng nư c bi n ñ ñi u hòa không khí t ... Vi t Nam Chương Sơ ñ nguyên lí h th ng ñi u hòa không khí trung tâm s d ng nư c bi n nư c th gi i nghiên c u ng d ng t i Vi t Nam Chương Tính toán thi t k h th ng ñi u hòa không khí trung tâm...
 • 13
 • 175
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu Biogas nén cho xe tải nhẹ pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu Biogas nén cho xe tải nhẹ pot
... nhiên li u thay th hi n ñư c quan tâm nhiên li u khí sinh h c, ñây lo i nhiên li u tái sinh V i lý ñó ñ tài Nghiên c u s d ng nhiên li u biogas nén cho xe t i nh ” c a lu n văn có ý nghĩa to ... ngu n nhiên li u dùng cho phương ti n giao thông v n t i, ñ tài ñánh giá ñư c kh s d ng ñư c khí biogas nén xe t i nh hi n 2.Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: Nhiên li u Biogas ... nh hư ng c a nhiên li u biogas nén ñ n tính kinh t k thu t c a ôtô 4 4.Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TÍNH TH C TI N C A Đ TÀI - Góp ph n vào vi c nghiên c u s d ng nhiên li u Biogas nén cho lo i ñ ng...
 • 26
 • 242
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập