QD 20 06 BXD TCXDVN 373 2006Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

TCVN 9381:2012 HƯỚNG DẪN ĐÁNG GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ

TCVN 9381:2012 HƯỚNG DẪN ĐÁNG GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ
... hiểm phận nhà; A, B, C, D Các cấp giám định mức độ nguy hiểm nhà; Fd Cấu kiện không nguy hiểm; Td Cấu kiện nguy hiểm Trình tự đánh giá mức độ nguy hiểm nhà 4.1 Nội dung phạm vi đánh giá Tiếp nhận ... 5.3.3 Nguy n tắc đánh giá tổng hợp 5.3.3.1 Đánh giá mức độ nguy hiểm nhà phải dựa sở đánh giá mức độ nguy hiểm móng, cấu kiện, kết cấu toàn nhà, kết hợp với lịch sử nó, ảnh hưởng môi trường xu hướng ... Đánh giá mức độ nguy hiểm cấu kiện 5.2.1 Nguy n tắc chung 5.2.2 Đáng giá móng 5.2.3 Đánh giá cấu kiện kết cấu xây gạch 5.2.4 Đánh giá cấu kiện kết cấu gỗ 5.2.5 Đánh giá cấu kiện kết cấu bê tông...
 • 23
 • 137
 • 0

Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà (TCVN9381 2012)

Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà (TCVN9381 2012)
... Các cấp giám định mức độ nguy hiểm phận nhà; A, B, C, D Các cấp giám định mức độ nguy hiểm nhà; Fd Cấu kiện không nguy hiểm; Td Cấu kiện nguy hiểm Trình tự đánh giá mức độ nguy hiểm nhà 4.1 Nội ... thường, nhà xuất tình trạng nguy hiểm tổng thể 5.3.3 Nguy n tắc đánh giá tổng hợp 5.3.3.1 Đánh giá mức độ nguy hiểm nhà phải dựa sở đánh giá mức độ nguy hiểm móng, cấu kiện, kết cấu toàn nhà, kết ... 5.2.6 Đánh giá cấu kiện kết cấu thép 5.3 Đánh giá mức độ nguy hiểm nhà 5.3.1 Nguy n tắc đánh giá chung 5.3.2 Phân cấp nguy hiểm nhà 5.3.3 Nguy n tắc đánh giá tổng hợp 5.3.4 Phương pháp đánh giá...
 • 23
 • 159
 • 0

Lựa chọn mô hình nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên chính quy đối với chất lượng dịch vụ giáo dục của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

Lựa chọn mô hình nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên chính quy đối với chất lượng dịch vụ giáo dục của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân
... VỀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 2.1 Dịch vụ giáo dục đại học quy: 2.1.1 Định nghĩa dịch vụ giáo dục: Giáo ... 2.3 Lựa chọn hình đánh giá mức độ hài lòng sinh viên quy chất lượng dịch vụ giáo dục trường đại học Kinh tế Quốc Dân: Với mục tiêu nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng sinh viên quy chất lượng ... cao mức độ hài lòng sinh viên trường đại học Kinh Tế Quốc Dân chất lượng dịch vụ giáo dục Để nâng cao mức độ hài lòng sinh viên trường đại học Kinh Quốc Dân dịch vụ giáo dục Nhóm nghiên cứu...
 • 32
 • 1,900
 • 13

nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đấn chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh bình phước

nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đấn chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh bình phước
... cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đến chất lượng nước ngầm địa bàn tỉnh Bình Phước nhằm phân tích, xác định mức độ ảnh hưởng nước thải ngành chế biến sản xuất ... : Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đến chất lượng nước ngầm địa bàn tỉnh Bình Phước Các liệu ban đầu : - Tổng quan ngành sản xuất chế biến mủ cao su ... thải cao su địa bàn tỉnh Bình Phước 64 Hình 4.6 Biểu đồ biểu diễn TSS nước thải cao su địa bàn tỉnh Bình Phước 65 Hình 4.7 Biểu đồ biểu diễn Nito Tổng nước thải cao su địa bàn tỉnh Bình Phước...
 • 103
 • 358
 • 4

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển của khu công nghiệp trường hợp nghiên cứu khu công nghiệp hoà phú tỉnh vĩnh long và khu công nghiệp an nghiệp tỉnh sóc trăng

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển của khu công nghiệp trường hợp nghiên cứu khu công nghiệp hoà phú tỉnh vĩnh long và khu công nghiệp an nghiệp tỉnh sóc trăng
... triển khu công nghiệp: trường hợp nghiên cứu khu công nghiệp Hòa Phú tỉnh Vĩnh Long khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu mức độ hài lòng ... lao động KCN, tác động KCN đời sống mức độ hài lòng cộng đồng dân phát triển KCN chưa nghiên cứu Vì vậy, nghiên cứu thực với tên đề tài là: Đánh giá mức độ hài lòng cộng đồng dân phát triển ... Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Nghi LỜI CẢM TẠ Sau thực đề tài Đánh giá mức độ hài lòng cộng đồng dân phát triển khu công nghiệp: trường hợp nghiên cứu khu công nghiệp Hòa Phú tỉnh...
 • 83
 • 417
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của 2 loại rừng trồng: Thông Nhựa (Pinus merkusii), Keo Lá Tràm (Acacia auriculiformis) đến tính chất lý hoá học của đất, đồng thời đánh giá mức độ thích hợp của chúng tại khu vực rừng phòng hộ Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu ảnh hưởng của 2 loại rừng trồng: Thông Nhựa (Pinus merkusii), Keo Lá Tràm (Acacia auriculiformis) đến tính chất lý hoá học của đất, đồng thời đánh giá mức độ thích hợp của chúng tại khu vực rừng phòng hộ Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
... thực khoá luận: " Nghiên cứu ảnh hưởng loại rừng trồng: Thông Nhựa (Pinus merkusii), Keo Tràm (Acacia auriculiformis) đến tính chất hoá học đất, đồng thời đánh giá mức độ thích hợp chúng khu ... T2G1D2H1R2 49 T2G2D2H1R2 Vậy, có hai ĐVĐĐ tương ứng với hai loài trồng là: Keo tràm T2G1D2H1R2 , Thông nhựa - T2G2D2H1R2 5.5 .2 Đánh giá mức độ thích hợp Keo tràm a Đánh giá mức độ thích hợp Keo ... b Đánh giá mức độ thích hợp Thông nhựa theo yếu tố chẩn đoán Biểu 10: Đánh giá mức độ thích hợp Thông nhựa với ĐVĐĐ T2G2D2H1R2 Các tiêu chí kí hiệu Tiêu chuẩn thích hợp chuẩn Thực tế Đánh giá...
 • 64
 • 289
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng agribank chi nhánh huyện hồng dân

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng agribank chi nhánh huyện hồng dân
... tích đánh giá mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hồng Dân Từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ toán Ngân hàng Agribank huyện Hồng Dân ... đề tài sâu phân tích đánh giá lại mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ toán nhân tố ảnh đến mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hồng Dân Đây vấn đề mà đề ... Ảnh Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng thẻ ATM Ngân hàng Agribank huyện Hồng Dân 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Khách hàng có sử dụng thẻ toán Agribank yếu tố tác động đến mức độ hài lòng khách hàng...
 • 121
 • 257
 • 0

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng agribank chi nhánh huyện hồng dân

luận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng agribank chi nhánh huyện hồng dân
... tích đánh giá mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hồng Dân Từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ toán Ngân hàng Agribank huyện Hồng Dân ... đề tài sâu phân tích đánh giá lại mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ toán nhân tố ảnh đến mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hồng Dân Đây vấn đề mà đề ... Ảnh Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng thẻ ATM Ngân hàng Agribank huyện Hồng Dân 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Khách hàng có sử dụng thẻ toán Agribank yếu tố tác động đến mức độ hài lòng khách hàng...
 • 121
 • 265
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng của người dân huyện châu thành, sóc trăng đối với sản phẩm bánh pía vũng thơm

đánh giá mức độ hài lòng của người dân huyện châu thành, sóc trăng đối với sản phẩm bánh pía vũng thơm
... tiêu dùng bánh Pía Vũng Thơm dựa sở niềm tin khách hàng sản phẩm - Nghiên cứu mức độ hài lòng sản phẩm bánh Pía thái độ sản phẩm bánh Pía Vũng Thơm người tiêu dùng huyện Châu Thành, Sóc Trăng - ... “Nghiên cứu mức độ hài lòng sản phẩm bánh Pía thái độ sản phẩm bánh Pía Vũng Thơm người tiêu dùng huyện Châu Thành, Sóc Trăng nhằm mô tả số người tiêu dùng có đặc điểm hài lòng với mục tiêu ... thụ sản phẩm bánh Pía thương hiệu Vũng Thơm thị trường Sóc Trăng đặt yêu cầu cấp thiết nghiên cứu thị trường Vì vậy, đề tài Đánh giá mức độ hài lòng người dân huyện Châu Thành, Sóc Trăng sản phẩm...
 • 91
 • 181
 • 2

đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với b ệnh viện đa khoa huyện thạnh trị - tỉnh sóc trăng

đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với b ệnh viện đa khoa huyện thạnh trị - tỉnh sóc trăng
... ngƣời dân < /b> B nh viện đa khoa huyện Thạnh Trị - tỉnh Sóc Trăng Đánh giá < /b> thực trạng hoạt động khám chữa b nh B nh viện đa khoa huyện Thạnh Tr - tỉnh Sóc Trăng Đánh giá < /b> hài < /b> lòng < /b> người < /b> dân < /b> B nh viện đa ... b nh B nh viện đa khoa huyện Thạnh Trị - tỉnh Sóc Trăng 44 4.3 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT TRONG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI DÂN ĐỐI VỚI B NH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG ... biệt mức < /b> độ < /b> hài < /b> lòng < /b> ngƣời dân < /b> B nh viện đa khoa huyện Thạnh Trị - tỉnh Sóc Trăng 66 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÕNG CỦA NGƢỜI DÂN ĐỐI VỚI B NH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠNH TRỊ...
 • 91
 • 123
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng của người dân địa bàn tp cà mau đối với dịch vụ thu gom- vận chuyển rác thải của công ty cấp thoát nước và công trình đô thị tp cà mau

đánh giá mức độ hài lòng của người dân địa bàn tp cà mau đối với dịch vụ thu gom- vận chuyển rác thải của công ty cấp thoát nước và công trình đô thị tp cà mau
... đề tài: Đánh giá mức độ hài lòng người dân địa bàn TP Mau dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải công ty Cấp Thoát Nước Công Trình Đô Thị TP Mau NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ... dịch vụ thu gom rác thải người dân địa bàn TP Mau 49 4.7.2 Đánh giá mức độ hài lòng người dân dịch thu gom rác thải Công ty Cấp thoát nước Công trình Đô thị thành phố Mau ... tiêu chung Đánh giá mức độ hài lòng người dân địa bàn TP Mau dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải Công ty Cấp Thoát Nước Công Trình Đô Thị TP Mau, nhằm đề giải pháp nâng cao hiệu công tác...
 • 114
 • 205
 • 2

đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố sóc trăng

đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố sóc trăng
... THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ LỢI ÍCH MANG LẠI TỪ DỊCH VỤ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT………………………………… 48 4.4 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT ... Thu Duyên 33 SVTH : Nguyễn Thị Ngọc Nữ Đánh giá mức độ hài lòng người dân dịch vụ thu gom xử rác thành phố Sóc Trăng CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM VÀ ... giá mức độ hài lòng người dân dịch vụ thu gom xử rác thải GVHD : Trần Thị Thu Duyên SVTH : Nguyễn Thị Ngọc Nữ Đánh giá mức độ hài lòng người dân dịch vụ thu gom xử rác thành phố Sóc Trăng...
 • 107
 • 477
 • 11

đánh giá mức độ hài lòng của người dân quận ninh kiều đối với dịch vụ thu gom - vận chuyển rác thải của xí nghiệp môi trường đô thị cần thơ

đánh giá mức độ hài lòng của người dân quận ninh kiều đối với dịch vụ thu gom - vận chuyển rác thải của xí nghiệp môi trường đô thị cần thơ
... trạng thu gom, vận chuyển rác thải tình hình thu phí nghiệp  Mục tiêu 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người dân đánh giá mức độ hài lòng họ dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải ... Tên đề tài: Đánh giá mức độ hài lòng người dân quận Ninh Kiều dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải nghiệp Môi Trường Đô Thị Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT Trung tâm Tính phù hợp đề tài với chuyên ... mức độ hài lòng người dân quận Ninh Kiều Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ thảiTài liệu học Môi Trường Đô Thị Cần dịch vụ thu gom, vận chuyển rác @ nghiệp tập nghiên cứu Thơ thực phạm vi quận Ninh...
 • 116
 • 188
 • 1

đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn quận ninh kiều đối với dịch vụ thu gom rác thảicủa công ty công trình đôthị thành phố cần thơ

đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn quận ninh kiều đối với dịch vụ thu gom rác thảicủa công ty công trình đôthị thành phố cần thơ
... Chương ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH KIỀU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM RÁC THẢI CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐỘ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI QUẬN NINH KIỀU 4.1.1 ... - Đánh giá mức độ hiểu biết người dân lợi ích từ dịch vụ thu gom rác thải vấn đề xã hội - Đánh giá mức độ hài lòng người dân dịch vụ thu gom rác thải Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ ... 4: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH KIỀU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM RÁC THẢI CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐỘ THỊ T P CẦN THƠ -25 4.1 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI QUẬN NINH KIỀU...
 • 90
 • 258
 • 2

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập