Tìm hiểu một số giải thuật tìm kiếm chuỗi con và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay và ứng dụng
... CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 12 2.1.1 Các kỹ thuật thường dùng 12 2.1.2 Xu hướng công nghệ nhận dạng vân tay 13 2.2 Thuật ... toàn cục vân tay Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 20 http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 2.1.1 Các kỹ thuật thƣờng ... vi ứng dụng rộng lớn cho hệ thống nhận dạng vân tay tương lai 1.1.2 Các ứng dụng nhận dạng vân tay Việc nhận dạng cá nhân gắn kết đặc tính nhận biết cụ thể vào cá nhân toán việc tìm đặc tính nhận...
 • 75
 • 279
 • 0

Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu ứng dụng phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông

Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu và ứng dụng phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông
... ệulàphâncụmd liệu, gồmtổngquanvềkỹthuậtphâncụm,cácứngdụngcủaphâncụm,cá cyêucầuđốivớikỹthuậtphâncụm,cáckiểudữliệuvàđộđotƣơngtự, CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU Cáck thuật pdụngđểgiảiquyếtvấnđềPCDLđềuhƣớngtớihaimụctiêuchung:C ... phân cụm để ứng dụng vào phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông Trong chƣơng trình bày chƣơng trình mô áp dụng kỹ thuật phân cụm để phân loại sử dụng dịch vụ Viễn thông Phần kết luận ... vào thực trạng nhƣ kết hợp với kỹ thuật phân cụm khai phá liệu để thực đề tài: Một số kỹ thuật phân cụm liệu ứng dụng phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ Viễn thông Bố cục luận văn gồm chương:...
 • 80
 • 610
 • 4

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện chất liệu ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện chất liệu và ứng dụng
... ảnh, toán phát chất liệu cách giải Đồng thời trình bày cách tổng quan nội dung ảnh chất liệu với số kỹ thuật phát chất liệu Chương 2: Các kỹ thuật phát chất liệu Các kỹ thuật trình bày dựa vào đặc ... TRONG PHÁT HIỆN CHẤT LIỆU Phần trình bày số phương pháp sử dụng hiệu cách tiếp cận để giải toán phát chất liệu Trong bao gồm kỹ thuật dựa vào đặc trưng chất liệu cách tiếp cận phát chất liệu dựa ... VỀ PHÁT HIỆN CHẤT LIỆU TRONG ẢNH Chương trình bày tổng quan toán phát chất liệu ảnh, đề cập đến hai vần đề đặc trưng ảnh chất liệu độ đo tương ứng 1.1 Bài toán phát chất liệu ảnh 1.1.1 Chất liệu...
 • 83
 • 213
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật mô phỏng điện tích ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật mô phỏng điện tích và ứng dụng
... Có hai loại phỏng: tĩnh: dạng thể hình tĩnh Đây dạng thường áp dụng cho vật dạng đơn giản  động: dạng mà kết có chuyển động động chia thành hai loại, động theo ... web Một số công cụ thông dụng là: 3DSMax, Flash, Maya 2.3 điện tích phương pháp động lực phân tử động lực phân tử (Molecular Dynamics Simulation  MDS) kỹ thuật máy tính nhằm nghiên ... hình hệ thời điểm Như kỹ thuật động lực phân tử phức tạp, kỹ thuật thích hợp để vt   nghiên cứu chuyển động riêng phần tử hệ cấu hình không gian chúng 2.4 điện tích phương pháp Particle...
 • 9
 • 95
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh và ứng dụng
... tài * Đối tượng nghiên cứu: Các kỹ thuật giấu tin * Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu số kỹ thuật giấu tin mật ảnh áp dụng cho loại ảnh khác nhau; - Nghiên cứu tính ẩn thông điệp giấu; 1.4 Ý nghĩa ... thông tin giấu ngày tăng Đề thuật toán giấu tin mật với lượng tin giấu cao, đảm bảo tính ẩn tin giấu áp dụng thuật toán để giấu tin số dạng ảnh 3.1 Kỹ thuật giấu tin theo khối bít (CB) Đây kỹ thuật ... ảnh hưởng nhiều đến nội dung văn gốc 2.3 Giấu thông tin ảnh, đặc trưng tính chất Giấu thông tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu...
 • 66
 • 178
 • 0

Tìm hiểu một số giải thuật song song

Tìm hiểu một số giải thuật song song
... nhiều giải thuật số phi số, phạm vi chơng xét vài giải thuật song song để nhân ma trận Trong đó, ta chứng minh rằng: nhân ma trận mô hình SIMD có độ phức tạp thuật toán (n) tiếp tục mô tả giải thuật ... Chúng ta xác định giải thuật khử Gauss đáp ứng tính song song Đầu tiên tính thao tác số học hoàn thành giải thuật khử Gauss giải thuật có n-1 bớc lặp Với bớc lặp thứ i giải thuật thực khoảng ... -lời kết Trên nội dung mà em trình bày khoá luận: Tìm hiểu số giải thuật song song phần nhỏ nhiều giải thuật song song vừa học vừa làm, nên cố gắng có hớng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình...
 • 50
 • 56
 • 0

Tìm hiểu một số phương pháp nhận dạng tiếng nói xây dựng hệ nhận dạng tiếng nói các chữ số tiếng việt bằng mạng nơron trên môi trường matlab

Tìm hiểu một số phương pháp nhận dạng tiếng nói và xây dựng hệ nhận dạng tiếng nói các chữ số tiếng việt bằng mạng nơron trên môi trường matlab
... CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ NHẬN DẠNG CHỮ SỐ TIẾNG VIỆT 5.1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG 5.1.1 Mô tả chung hệ thống Hệ thống nhận dạng xây dựng khoá luận dựa phương pháp nhận dạng mẫu, sử dụng mạng nơron ... 2), mạng nơron hi vọng tăng cường hiệu hệ nhận dạng tiếng nói Mạng nơron phương pháp nghiên cứu xây dựng hệ nhận dạng trình bày khoá luận 1.2 NHẬN DẠNG TIẾNG VIỆT 1.2.1 Một số đặc điểm ngữ âm tiếng ... lớp Mạng nơron MLP Lựa chọn lớp có Chữ số nhận dạng xác suất cao Minh hoạ: Sơ đồ khối hệ thống nhận dạng tiếng nói chữ số tiếng Việt mạng nơron MLP môi trường Matlab Các phần mô tả cụ thể chức hệ...
 • 53
 • 114
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy

Nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy
... thạc sĩ: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường ồe gắn máỔ cứu chế tạo thành công số gi i pháp tiết kiệm nhiên liệu nh : + Trần Quốc C ng (2006), Nghiên cứu chế tạo ... hạn chế đ ng c xem cố hữu c a dòng xe máy điện i nghiên cứu chọn đề tài Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy .Trong nội dung ng i nghiên cứu tập trung ... giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường ồe gắn máỔ d ng nguồn nhiênliệucùnglúc,xechạyđiện, đặc biệt nh t việc nghiên cứu s n phẩm vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa thân thiện với môi...
 • 132
 • 107
 • 0

nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy

nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy
... thạc sĩ: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy LỜI CẢM ƠN Đề tài Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy" nhận ... pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy Tên đồ án, luận án môn thi tốt nghiệp: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy Ngày & nơi ... thạc sĩ: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy dụng nguồn nhiênliệucùnglúc,xechạyđiện, đặc biệt việc nghiên cứu sản phẩm vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa...
 • 142
 • 99
 • 0

Một số giải pháp tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005
... hiệu sử dụng vốn lu động 1.2.2.1.Hiệu suất sử dụng vốn lu động Hệ số cho biết đồng vốn đem sử dụng hoạt đông kinh doanh mang lại cho doanh nghiệp đồng doanh thu Nếu doanh thu đạt đợc đồng vốn ... hay số ngày kỳ luân chuyển vốn lu động ngắn chứng tỏ hiệu việc sử dụng vốn lu động ngợc lại số vòng luân chuyển vốn lu động hay số ngày chu chuyển vốn lu động nhiều điều thể hiệu sử dụng vốn ... sản đợc quản lý sử dụng hợp lý, có vài thiếu sót nhng đáp ứng đợc đầy đủ yêu cầu công ty quản lý sử dụng vốn lu động, thực tiết kiệm hiệu việc sử dụng đồng vốn 2.3 Hiệu sử dụng vốn lu động công...
 • 59
 • 299
 • 0

Một số Giải pháp tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA ở VN giai đoạn 2001 - 2005

Một số Giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở VN giai đoạn 2001 - 2005
... điều kiện để thu hút sử dụng có hiệu vốn ODA 13 - iều kiện để thu hút sử dụng có hiệu vốn ODA nớc tiếp nhận phải có môi trờng sách thể chế phù hợp với thông lệ quốc tế với nớc đầu t vốn ODA Theo ... Chơng I: Cơ sở lý luận thực tiễn nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Chơng II: Đánh giá tình hình sử dụng quản lý nguồn vốn ODA Việt Nam giai đoạn1 99 3- 2000 Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng ... - nhà đầu t trực tiếp quản lý vốn mình, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng nguồn vốn Nguồn vốn ODA nhà đầu t không trực tiếp quản lý sử dụng nên việc sử dụng thờng không hiệu Mặt khác việc sử dụng...
 • 84
 • 172
 • 0

Một số giải pháp tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA ở VN

Một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở VN
... số 11/1998/TT-BTC) thu chơng trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA; Quyết định số 223/1999/QĐ-TTg Chính phủ ban hành ngày 7/12/1999 Thu giái trị gia tăng dự án sử dụng nguồn vốn ODA; Thông t số ... quản lý sử dụng nguồn vốn ODA phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội cần thực số biện pháp sau đây: 1.Tiếp tục hoàn thiện chiến lợc thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Nh ta biết ODA nguồn vốn lớn ... phù hợp Cải tiến, nâng cao hiệu việc sử dụng khoản vay ODA Xác định dự án sử dụng vốn vay ODA: Đây khâu quan trọng cần đợc quan tâm mức Việc sử dụng vốn vay ODA phải tính đến hiệu kinh tế, hiệu...
 • 48
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn fdi vào lâm nghiệp trong thời gian tớimột số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ứng dụng marketing mix vào hoạt động kinh doanh của công ty tnhh kỹ thuật hà thànhmột số giải pháp chủ yếu thu hút và sử dụng vốn đầu tư tư nhân có hiệu quả để phát triển kinh tế hà giangmột số quy luật phân phối xác suất và ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giảnmột số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn oda ở việt nam giai đoạn 2008 2013 người thực hiện đề tài chưa có kiến thức thực tiễn và một số giải pháp đưa ra chưa mang tính ứng dụng cao chỉ còn ở tầm vĩ môhọc phần iii một số vấn đề về tâm lý học và ứng dụng trong quản lý giáo dụcmột số bài học kinh nghiệm rút ra và ứng dụng cho việt namtìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụngtìm hiểu một số kỹ thuật nén ảnhtìm hiểu một số giải pháp công nghệ iptv phổ biến trên mạng viễn thông việt namcâu 9 tìm hiểu một số phần mềm dạy học trong nước và nước ngoài có thể hỗ trợ cho việc dạy học môn tin học xuất xứ chức năng đặc điểm cài đặt và cách sử dụngmột số giải thuật heuristicmột số giải thuật cơ bảnmột số giải pháp tiết kiệm điệnLỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦNEmail marketing A ZSLIDE GIỚI THIỆU CỘNG NGHỆ AJAXĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCHoạt động trải nghiệm sáng tạoCơ học vật rắn jean marie brebec (chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao)Bài tập vẽ kỹ thuật (nguyễn thị mỵ)SLIDE bài GIẢNG thủy lực khí nén (trường đh điện lực)Sơ đồ thủy lực máy xúc đào CATERPILLAR 320cMarket leader pre intermediate business english coursebook (new edition) plus CDsTìm hiểu và phân tích về LượnBiện pháp phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học tại trường phổ thông nhiều cấp hai bà trưng hải phòngBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận cầu giấythành phố hà nộiMo mường ở mường măng, lạc thủy, hòa bình – những giá trị và biến đổiVận dụng chiến thuật đọc vào dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn 7SLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 1 SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGBồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 11 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic (LV thạc sĩ)Dãy khớp (LV tốt nghiệp)Nửa nhóm số hầu đối xứng bội 5 (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập