Tìm hiểu một số giải thuật tìm kiếm chuỗi con và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay và ứng dụng
... CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 12 2.1.1 Các kỹ thuật thường dùng 12 2.1.2 Xu hướng công nghệ nhận dạng vân tay 13 2.2 Thuật ... toàn cục vân tay Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 20 http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 2.1.1 Các kỹ thuật thƣờng ... vi ứng dụng rộng lớn cho hệ thống nhận dạng vân tay tương lai 1.1.2 Các ứng dụng nhận dạng vân tay Việc nhận dạng cá nhân gắn kết đặc tính nhận biết cụ thể vào cá nhân toán việc tìm đặc tính nhận...
 • 75
 • 172
 • 0

Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu ứng dụng phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông

Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu và ứng dụng phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông
... ệulàphâncụmd liệu, gồmtổngquanvềkỹthuậtphâncụm,cácứngdụngcủaphâncụm,cá cyêucầuđốivớikỹthuậtphâncụm,cáckiểudữliệuvàđộđotƣơngtự, CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU Cáck thuật pdụngđểgiảiquyếtvấnđềPCDLđềuhƣớngtớihaimụctiêuchung:C ... phân cụm để ứng dụng vào phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông Trong chƣơng trình bày chƣơng trình mô áp dụng kỹ thuật phân cụm để phân loại sử dụng dịch vụ Viễn thông Phần kết luận ... vào thực trạng nhƣ kết hợp với kỹ thuật phân cụm khai phá liệu để thực đề tài: Một số kỹ thuật phân cụm liệu ứng dụng phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ Viễn thông Bố cục luận văn gồm chương:...
 • 80
 • 502
 • 3

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện chất liệu ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện chất liệu và ứng dụng
... ảnh, toán phát chất liệu cách giải Đồng thời trình bày cách tổng quan nội dung ảnh chất liệu với số kỹ thuật phát chất liệu Chương 2: Các kỹ thuật phát chất liệu Các kỹ thuật trình bày dựa vào đặc ... TRONG PHÁT HIỆN CHẤT LIỆU Phần trình bày số phương pháp sử dụng hiệu cách tiếp cận để giải toán phát chất liệu Trong bao gồm kỹ thuật dựa vào đặc trưng chất liệu cách tiếp cận phát chất liệu dựa ... VỀ PHÁT HIỆN CHẤT LIỆU TRONG ẢNH Chương trình bày tổng quan toán phát chất liệu ảnh, đề cập đến hai vần đề đặc trưng ảnh chất liệu độ đo tương ứng 1.1 Bài toán phát chất liệu ảnh 1.1.1 Chất liệu...
 • 83
 • 83
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật mô phỏng điện tích ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật mô phỏng điện tích và ứng dụng
... Có hai loại phỏng: tĩnh: dạng thể hình tĩnh Đây dạng thường áp dụng cho vật dạng đơn giản  động: dạng mà kết có chuyển động động chia thành hai loại, động theo ... web Một số công cụ thông dụng là: 3DSMax, Flash, Maya 2.3 điện tích phương pháp động lực phân tử động lực phân tử (Molecular Dynamics Simulation  MDS) kỹ thuật máy tính nhằm nghiên ... hình hệ thời điểm Như kỹ thuật động lực phân tử phức tạp, kỹ thuật thích hợp để vt   nghiên cứu chuyển động riêng phần tử hệ cấu hình không gian chúng 2.4 điện tích phương pháp Particle...
 • 9
 • 31
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh và ứng dụng
... tài * Đối tượng nghiên cứu: Các kỹ thuật giấu tin * Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu số kỹ thuật giấu tin mật ảnh áp dụng cho loại ảnh khác nhau; - Nghiên cứu tính ẩn thông điệp giấu; 1.4 Ý nghĩa ... thông tin giấu ngày tăng Đề thuật toán giấu tin mật với lượng tin giấu cao, đảm bảo tính ẩn tin giấu áp dụng thuật toán để giấu tin số dạng ảnh 3.1 Kỹ thuật giấu tin theo khối bít (CB) Đây kỹ thuật ... ảnh hưởng nhiều đến nội dung văn gốc 2.3 Giấu thông tin ảnh, đặc trưng tính chất Giấu thông tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu...
 • 66
 • 76
 • 0

Tìm hiểu một số giải thuật song song

Tìm hiểu một số giải thuật song song
... nhiều giải thuật số phi số, phạm vi chơng xét vài giải thuật song song để nhân ma trận Trong đó, ta chứng minh rằng: nhân ma trận mô hình SIMD có độ phức tạp thuật toán (n) tiếp tục mô tả giải thuật ... Chúng ta xác định giải thuật khử Gauss đáp ứng tính song song Đầu tiên tính thao tác số học hoàn thành giải thuật khử Gauss giải thuật có n-1 bớc lặp Với bớc lặp thứ i giải thuật thực khoảng ... -lời kết Trên nội dung mà em trình bày khoá luận: Tìm hiểu số giải thuật song song phần nhỏ nhiều giải thuật song song vừa học vừa làm, nên cố gắng có hớng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình...
 • 50
 • 19
 • 0

Tìm hiểu một số phương pháp nhận dạng tiếng nói xây dựng hệ nhận dạng tiếng nói các chữ số tiếng việt bằng mạng nơron trên môi trường matlab

Tìm hiểu một số phương pháp nhận dạng tiếng nói và xây dựng hệ nhận dạng tiếng nói các chữ số tiếng việt bằng mạng nơron trên môi trường matlab
... CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ NHẬN DẠNG CHỮ SỐ TIẾNG VIỆT 5.1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG 5.1.1 Mô tả chung hệ thống Hệ thống nhận dạng xây dựng khoá luận dựa phương pháp nhận dạng mẫu, sử dụng mạng nơron ... 2), mạng nơron hi vọng tăng cường hiệu hệ nhận dạng tiếng nói Mạng nơron phương pháp nghiên cứu xây dựng hệ nhận dạng trình bày khoá luận 1.2 NHẬN DẠNG TIẾNG VIỆT 1.2.1 Một số đặc điểm ngữ âm tiếng ... lớp Mạng nơron MLP Lựa chọn lớp có Chữ số nhận dạng xác suất cao Minh hoạ: Sơ đồ khối hệ thống nhận dạng tiếng nói chữ số tiếng Việt mạng nơron MLP môi trường Matlab Các phần mô tả cụ thể chức hệ...
 • 53
 • 73
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy

Nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy
... thạc sĩ: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường ồe gắn máỔ cứu chế tạo thành công số gi i pháp tiết kiệm nhiên liệu nh : + Trần Quốc C ng (2006), Nghiên cứu chế tạo ... hạn chế đ ng c xem cố hữu c a dòng xe máy điện i nghiên cứu chọn đề tài Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy .Trong nội dung ng i nghiên cứu tập trung ... giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường ồe gắn máỔ d ng nguồn nhiênliệucùnglúc,xechạyđiện, đặc biệt nh t việc nghiên cứu s n phẩm vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa thân thiện với môi...
 • 132
 • 77
 • 0

nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy

nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường trên xe gắn máy
... thạc sĩ: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy LỜI CẢM ƠN Đề tài Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy" nhận ... pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy Tên đồ án, luận án môn thi tốt nghiệp: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy Ngày & nơi ... thạc sĩ: Nghiên cứu số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường xe gắn máy dụng nguồn nhiênliệucùnglúc,xechạyđiện, đặc biệt việc nghiên cứu sản phẩm vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa...
 • 142
 • 31
 • 0

Một số giải pháp tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005
... hiệu sử dụng vốn lu động 1.2.2.1.Hiệu suất sử dụng vốn lu động Hệ số cho biết đồng vốn đem sử dụng hoạt đông kinh doanh mang lại cho doanh nghiệp đồng doanh thu Nếu doanh thu đạt đợc đồng vốn ... hay số ngày kỳ luân chuyển vốn lu động ngắn chứng tỏ hiệu việc sử dụng vốn lu động ngợc lại số vòng luân chuyển vốn lu động hay số ngày chu chuyển vốn lu động nhiều điều thể hiệu sử dụng vốn ... sản đợc quản lý sử dụng hợp lý, có vài thiếu sót nhng đáp ứng đợc đầy đủ yêu cầu công ty quản lý sử dụng vốn lu động, thực tiết kiệm hiệu việc sử dụng đồng vốn 2.3 Hiệu sử dụng vốn lu động công...
 • 59
 • 240
 • 0

Một số Giải pháp tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA ở VN giai đoạn 2001 - 2005

Một số Giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở VN giai đoạn 2001 - 2005
... điều kiện để thu hút sử dụng có hiệu vốn ODA 13 - iều kiện để thu hút sử dụng có hiệu vốn ODA nớc tiếp nhận phải có môi trờng sách thể chế phù hợp với thông lệ quốc tế với nớc đầu t vốn ODA Theo ... Chơng I: Cơ sở lý luận thực tiễn nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Chơng II: Đánh giá tình hình sử dụng quản lý nguồn vốn ODA Việt Nam giai đoạn1 99 3- 2000 Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng ... - nhà đầu t trực tiếp quản lý vốn mình, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng nguồn vốn Nguồn vốn ODA nhà đầu t không trực tiếp quản lý sử dụng nên việc sử dụng thờng không hiệu Mặt khác việc sử dụng...
 • 84
 • 134
 • 0

Một số giải pháp tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA ở VN

Một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở VN
... số 11/1998/TT-BTC) thu chơng trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA; Quyết định số 223/1999/QĐ-TTg Chính phủ ban hành ngày 7/12/1999 Thu giái trị gia tăng dự án sử dụng nguồn vốn ODA; Thông t số ... quản lý sử dụng nguồn vốn ODA phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội cần thực số biện pháp sau đây: 1.Tiếp tục hoàn thiện chiến lợc thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Nh ta biết ODA nguồn vốn lớn ... phù hợp Cải tiến, nâng cao hiệu việc sử dụng khoản vay ODA Xác định dự án sử dụng vốn vay ODA: Đây khâu quan trọng cần đợc quan tâm mức Việc sử dụng vốn vay ODA phải tính đến hiệu kinh tế, hiệu...
 • 48
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: IUH TANG TRUONG NGHANH CN o NUOC TA TRONG NHUNG NAM QUA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHAT LUONG SP TAI TONG CTY DET MAY VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HT QL SXKD TRONG DN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH DAU TU (DT) DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH PHONG CHONG THAM NHUNG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.PDFIUH XUC TIEN BAN HANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH TANG TRUONG KT VA CHUYEN DICH CO CAU DEN 2020 DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH LY THUYET TUAN HOAN VA CHU CHUYEN TB DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HT KENH PHAN PHOI GAS TREN TT MIEN BAC CUA CTY BP PETCO LTD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH PHAT TRIEN TTCK o VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty thông tin viễn thông Điện lựcHoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần TraphacoIUH CAU LD TRONG CHUYEN DICH KT VN HIEN NAY DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HT CHUAN MUC KIEM TOAN VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH DAO TAO CAN BO QL KT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HOAT DONG THUE MUA TAI CHINH TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH LAP KE HOACH TRONG DN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH XNK UY THAC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập