Mức thuế phẳng

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thực hiện.DOC

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thực hiện.DOC
... KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 2.1 Quy trình chung kiểm toán thuế GTGT kiểm toán BCTC thực công ty kiểm toán AVA Quy trình ... quy trình kiểm toán thuế GTGT công ty kiểm toán AVA mà trình bày khách hàng thấy 2.2.1 Quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC công ty A công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt ... khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam thực Chương III : Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC công...
 • 76
 • 647
 • 19

Tìm hiểu việc hạch toán và trình bầy chênh lệch Thuế thu nhập doanh nghiệp trong VAS 17- chuẩn mực Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tìm hiểu việc hạch toán và trình bầy chênh lệch Thuế thu nhập doanh nghiệp trong VAS 17- chuẩn mực Thuế thu nhập doanh nghiệp
... nhng cha thc hin Chênh lệch tạm thời gồm: Chênh lệch tạm thời chịu thu chênh lệch vĩnh viễn: 1.2.1 Chênh lệch tạm thời chịu thu a Khái niệm: Chênh lệch tạm thời chịu thu khoản chênh lêch tạm ... sinh thu nhập chịu thu xác định thu nhập chịu thu thu nhập doanh nghiệp tơng lai giá trị ghi sổ khoản mục tài sản nợ phải trả liên quan đc thu hồi hay đc toán Chênh lêch tạm thời chịu thu ... lut thu thu nhp doanh nghip (TNDN): Thu nhp chu thu = Doanh thu - chi phớ hp lý +thu nhp khỏc Theo quy nh ca ch ti chớnh v ch k toỏn: Thu nhp chu thu = Doanh thu chi phớ kinh doanh + thu nhp...
 • 44
 • 408
 • 0

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng
... kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC Công ty Kiểm toán t vấn xây dựng Việt Nam thực Chơng : Một số nhn xột v kin ngh nhm hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế GTGT Công ty Kiểm toán t vấn ... nhiệm bên II Thực tế kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC khách hàng công ty Kiểm toán t vấn xây dựng Việt Nam thực Cụng ty Kiểm toán t vấn xây dựng Việt Nam thực kiểm toán cho nhiều khách ... 0918.775.368 Chơng Thực trạng kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCtc Công ty Kiểm toán t vấn xây dựng Việt Nam thực I Tổng quan Công ty Kiểm toán t vấn xây dựng Việt Nam Quá trình hình thành...
 • 90
 • 168
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN
... việc 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC Công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam thực Hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế trình phức ... trạng áp dụng quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT công ty kiểm toán AVA, đồng thời, đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT nói riêng quy trình kiểm toán BCTC ... đóng vai trò vô quan trọng Khoản mục thuế GTGT khoản mục phức tạp, thế, công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam đã, không ngừng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Thông qua khóa luận,...
 • 8
 • 235
 • 0

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
... chỉnh BCTC mà phản ánh Biên kiểm toán 2.2.3.3 Tổng kết quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC công ty TNHH vân kế toán kiểm toán Việt Nam thực Quy trình kiểm toán khoản mục thuế ... khách hàng A 2.2.2 Quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC công ty B công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam thực 2.2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán Công ty cổ phân B khách ... khách hàng thấy 2.2.1 Quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC công ty A công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam thực 2.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán Công ty cổ phẩn A khách...
 • 44
 • 255
 • 0

ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC THUẾ GTGT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC THUẾ GTGT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
... BCTC, kiểm toán thuế GTGT đòi hỏi phải mục tiêu đặc thù Dưới mục tiêu đặc thù khoản mục thuế GTGT : Biểu 1.1 : Mục tiêu kiểm toán khoản mục thuế GTGT Cơ sở dẫn liệu Mục tiêu kiểm toán cụ thể khoản ... toán, thực kiểm toán kết thúc kiểm toán a Lập kế hoạch kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán bước kiểm toán tính chất định hướng cho toàn kiểm toán Trên góc độ kiểm toán thuế, bước ý nghĩa đặc biệt ... kế toán hệ thống BCTC 1.4.4 Quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT Quy trình kiểm toán thuế GTGT tiến hành tuân theo quy trình chung kiểm toán BCTC bao gồm giai đoạn : Lập kế hoạch kiểm toán, ...
 • 13
 • 314
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
... việc 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm toán BCTC Công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam thực Hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế trình phức ... trạng áp dụng quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT công ty kiểm toán AVA, đồng thời, đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT nói riêng quy trình kiểm toán BCTC ... đóng vai trò vô quan trọng Khoản mục thuế GTGT khoản mục phức tạp, thế, công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam đã, không ngừng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Thông qua khóa luận,...
 • 8
 • 179
 • 0

ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC THUẾ GTGT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC THUẾ GTGT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
... BCTC, kiểm toán thuế GTGT đòi hỏi phải mục tiêu đặc thù Dưới mục tiêu đặc thù khoản mục thuế GTGT : Biểu 1.1 : Mục tiêu kiểm toán khoản mục thuế GTGT Cơ sở dẫn liệu Mục tiêu kiểm toán cụ thể khoản ... toán, thực kiểm toán kết thúc kiểm toán a Lập kế hoạch kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán bước kiểm toán tính chất định hướng cho toàn kiểm toán Trên góc độ kiểm toán thuế, bước ý nghĩa đặc biệt ... Nộp thuế GTGT vào NSNN, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán,… (5) Thuế GTGT miễn giảm (6) Kết chuyển thuế GTGT khấu trừ vào thuế GTGT đầu thuế GTGT hàng nhập 1.4 Kiểm toán khoản mục thuế GTGT kiểm...
 • 14
 • 206
 • 0

Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế do Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện

Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế do Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện
... biết kiểm toán khoản mục thuế phần công việc kiểm toán Tuy nhiên, tình trạng chung Công ty kiểm toán đánh giá phần kiểm toán khoản mục thúê mức trọng yếu không cao phần kiểm toán khác nh doanh ... chất lợng kiểm toán 3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế VAE thực Để nâng cao chất lợng kiểm toán khoản mục thuế cần hỗ trợ từ phía nhà nớc, Quốc hội, Bộ Tài Do vậy, ... kiểm toán khoản mục thuế Mặt chung kiểm toán Việt Nam nói chung ngày cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trờng ngày lớn mạnh không phần phức tạp Trong hoàn cảnh đó, Công ty Kiểm toán định giá Việt nam...
 • 9
 • 115
 • 0

Hướng dẫn áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% từ 1/7/2013

Hướng dẫn áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% từ 1/7/2013
... khác thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; - Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thu c diện chịu thu tiêu thụ đặc biệt theo quy định Luật thu tiêu thụ đặc biệt d) Áp dụng thu suất thu TNDN ... TNDN 10% phần thu nhập doanh nghiệp từ bán, cho thu , cho thu mua nhà xã hội phát sinh từ 1/7/2013 Nhà xã hội nhà Nhà nước tổ chức, cá nhân thu c thành phần kinh tế đầu tư xây dựng áp ứng tiêu ... bán nhà, giá cho thu , giá cho thu mua, đối tượng, điều kiện mua, thu , thu mua nhà xã hội theo quy định pháp luật nhà Việc hướng dẫn thực cụ thể theo quy định Chính phủ hướng dẫn Bộ Tài ...
 • 2
 • 187
 • 0

kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán tâm việt - cn chi nhánh đồng nai

kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán tâm việt - cn chi nhánh đồng nai
... TRẠNG KIỂM TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TÂM VIỆT – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 30 2.1 Khái quát công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt Chi nhánh Đồng Nai ... lớn khoản mục đến mức mà kiểm toán viên thu thập chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp ý kiến báo cáo tài Chương THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM ... tài Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt Chi nhánh Đồng Nai Chương 3: Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán kế toán thuế Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt Chi nhánh Đồng Nai thực SVTH:...
 • 111
 • 201
 • 0

Phụ lục 3 chú giải bổ sung danh mục thuế

Phụ lục 3 chú giải bổ sung danh mục thuế
... cải thiện đặc tính vật lý chúng (Nguồn: Thái Lan) 15 13. 21.10 15 13. 29.94 15 13. 21.90 15 13. 29.11 15 13. 29. 13 15 13. 29.91 15 13. 29.95 15 13. 29.96 DẦU HẠT CỌ VÀ PHÂN PHÂN ĐOẠN CỦA CHÚNG Cọ dầu dùng để sản ... 030 1.99.21 030 1.19.10 030 1.99.29 030 1. 93. 10 030 1.99.11 030 1.99.19 CÁ BỘT Cá bột cá nở từ trứng cá thụ tinh 030 1. 93. 10 030 1.99.11 030 1.99.21 030 1.99 .31 CÁ CHÉP LÀM GIỐNG TRỪ CÁ BỘT; CÁ MĂNG BIỂN ... kẽm sulphat (Nguồn: Ma-lai-xi-a) 41 CHƯƠNG 34 Hiện chưa có giải bổ sung Chương CHƯƠNG 35 35 03. 00.41 GELATIN DẠNG BỘT CÓ ĐỘ TRƯƠNG NỞ TỪ A-250 HOẶC B- 230 TRỞ LÊN THEO HỆ THỐNG THANG ĐO BLOOM Bột...
 • 120
 • 359
 • 0

Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện

Kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện
... THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 28 2.1 Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán ... mục Thuế Giá trị gia tăng giúp đỡ tận tình anh chị Kiểm toán viên nên em chọn đề tài: Kiểm toán khoản mục Thuế Giá trị gia tăng kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm ... trình kiểm toán khoản mục thuế Giá trị gia tăng kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán thực hiện: 70 3.2.1 Hoàn thiện phương pháp đánh giá hệ thống kiểm...
 • 93
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mức thuế tuyệt đốisửa đổi mức thuếmức thuế suất nhập khẩumức thuế xuất nhập khẩuuy định mức thuế suấtquy định mức thuế suấtsửa đổi mức thuế suấtban hành mức thuế tuyệt đốiban hành mức thuếban hành mức thuế suấtmức thuế suất thuế nhập khẩuđiều chỉnh mức thuế suấtqui định tạm thời mức thuế suấtsửa đổi mức thuế tuyệt đốimức thuế nhập khẩu ưu đãiquy hoach dong mot so van deÔN tập môn SINH học CHUẨN bị THPT QUỐC GIA125 MẪU THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNGHội thoại trong Dế mèn phưu lưu ký (LV thạc sĩ)TIM MẠCH HỌC HAY THAM KHẢOTRIỆU TRỨNG HỌC THẦN KINHTÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ CỦA mặt TRẬN tổ QUỐC VIỆT NAM cấp XÃ TRONG xây DỰNG hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cơ sở ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAYĐịnh hướng Marketing quan hệ tác động trong ngành Logistics ở Việt NamTìm hiểu về chi trả dịch vụ môi trường rừngĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố buôn ma thuột đăk lăk năm học 2016 2017(có đáp án)MARKETING THIẾT KẾ BAO BÌ GIẤY HAPPYTiểu luận nông dân chuyên nghiệpDECREE NO 1532016ND CP DATED NOVEMBER 14, 2016, PROVIDING FOR REGIONAL MINIMUM WAGE RATES APPLIED TO EMPLOYEES WORKING UNDER AN EMPLOYMENT CONTRACT 153 2016 ND CP 330591BÀI THU HOẠCH KẾT QUẢ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIIGIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 10 FULLSự khác nhau hiến pháp 1980 và 2013KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠMNhật kí thực tập sư phạmMỘT số kỹ THUẬT độc đáo GIẢI bài tập PEPTITThiết kế máy kiểm tra dung lượng pin lion
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập