Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008 2014

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIỀU HỐI, PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIỀU HỐI, PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN.
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM    CAO THỊ NGUYỆT QUẾ KIỀU HỐI, PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Tài - Ngân ... nội địa GDP đến tăng trưởng kinh tế nước phát triển 52 Bảng 13: Kiểm định biến công cụ 53 Bảng 14: Tác động kiều hối phát triển tài đến tăng trưởng kinh tế nước phát triển ... hệ kiều hối, phát triển tài tăng trưởng nhập nhằng rõ ràng tác động kiều hối lên tăng trưởng phụ thuộc vào mức độ phát triển tài Trong trường hợp tác giả đưa hai vấn đề: kiều hối phát triển tài...
 • 72
 • 300
 • 0

PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN.

PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN.
... trò phát triển tài tăng trưởng kinh tế nước phát triển giai đoạn từ năm 1997 đến 2012 thông qua câu hỏi nghiên cứu sau: + Phát triển tài có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước phát triển ... trưởng kinh tế mô hình tăng trưởng nội sinh Lý thuyết tăng trưởng nội sinh Lucas (1988) làm bật vai trò phát triển tài tăng trưởng kinh tế dài hạn nước phát triển thông qua tác động dịch vụ tài ... tăng trưởng nước phát triển nước phát triển Hay nói cách khác, phát triển tài khu vực làm tăng đóng góp FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực có vai trò quan trọng nước phát triển phát triển...
 • 68
 • 488
 • 4

lao động với tăng trưởng kinh tế các nước đang phát triển

lao động với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển
... Mác tăng trởng kinh tế: .7 Mô hình tân cổ điển tăng trởng kinh tế: III Vai trò lao động đối vớ tăng trởng kinh tế 1.Vai trò hai mặt lao động trình phát triển kinh tế 10 Lao động với ... thần cho ngời Lao động với tăng trởng kinh tế Vai trò lao động với tăng trởng kinh tế đợc xem xét qua tiêu số lợng lao động, trình độ chuyên môn, sức khoẻ ngời lao động kết hợp lao động yếu tố ... cho kinh tế Bên cạnh nhận thức vai trò nguồn nhân lực lao động với phát trỉen kinh tế, cần thấy rõ ảnh hởng trình độ phát triển kinh tế nguồn lao động Lợng cải vật chất kinh tế tạo sở để phát triển...
 • 37
 • 276
 • 0

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế các nước đang phát triển. Nghiên cứu thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài Việt Nam

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
... PHẦN II VAI TRÒ CỦA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Đầu trực tiếp nước vài thập kỷ trước đóng vai trò quan trọng tăng trưởng thương ... tài: Vai trò nguồn vốn đầu trực tiếp nước tăng trưởng kinh tế nước phát triển Nghiên cứu thực trạng đầu trực tiếp nước Việt Nam làm đề tài tiểu luận môn học Kinh tế Phát triển với hy ... 100% vốn nước Luật đầu nước năm 1996: Đầu trực tiếp nước việc nhà đầu nước đưa vào Việt Nam vốn tiền tài sản để tiến hành hoạt động đầu theo quy định luật Luật đầu năm 2005: Đầu tư...
 • 45
 • 167
 • 1

Luận văn thạc sĩ Tác động của kiếu hối đến tăng trưởng kinh tế các nước đang phát triển Luận văn thạc sĩ

Luận văn thạc sĩ Tác động của kiếu hối đến tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển Luận văn thạc sĩ
... ch thành ph c i t g c ng ên GDP Các bi bao ( ), m phát, cán cân log c tri c a lao phát ài Nghiên c sinh heo Rajan Subramanian (2005), , hai công c ( i : ) qu cách qu gia 14 a ( ), m xem qu B ... 4.4: Các bi B 4.5: M ình ngu 42 - 2011 43 B 5.1: 46 B 5.2: 47 B 5.3: (2) 48 B 5.4: (3) 49 B 5.5: (4) 50 B 5.6: Ki 51 DANH M Hình 2.1: Các ... Chami, R et al (2008), tha, 11 V : , , 3.1 Tá ng a ki u h i tr ng kinh t Tích c c v n v t ch t o thu n l i cho ngu n v n ng i Phát tri n tr ng tài Hình 3.1 Tiêu c c " nh h ng a nh Hà Lan" Gián...
 • 69
 • 170
 • 2

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế các nước đang phát triển nghiên cứu thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài việt nam

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển nghiên cứu thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt nam
... Vai trò nguồn vốn đầu trực tiếp nước tăng trưởng kinh tế nước phát triển Nghiên cứu thực trạng đầu trực tiếp nước Việt Nam PHẦN I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN I LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ... đến tăng trưởng kinh tế Sau nghiên cứu tăng trưởng kinh tế nước phát triển lẫn nước phát triển, nhà kinh tế học phát động lực phát triển kinh tế phải bốn bánh xe, hay bốn nhân tố tăng trưởng kinh ... so với kỳ 2009 II.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM: Tác động trực tiếp đến nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế Việc thu hút vốn đầu...
 • 52
 • 87
 • 0

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế các nước đang phát triển

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển
... kinh tế đất nước CHƯƠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC ĐANG PHÁT TRIỂN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TĂNG ... thức đầu phổ biến có hiệu loại hình đầu 1.3 VAI TRÒ CHỦ YẾU CỦA FDI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 1.3.1.NHỮNG MẶT TÍCH CỰC CỦA FDI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ... ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Khu vực kinh tế vốn đầu nước ngày khẳng định vai trò quan trọng kinh tế VN Trước hết, FDI nguồn vốn bổ...
 • 39
 • 78
 • 0

CHI TIÊU CÔNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ TRONG HÌNH ĐA BIẾN CỦA PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH

CHI TIÊU CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ TRONG MÔ HÌNH ĐA BIẾN CỦA PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH
... tăng trưởng - Mục tiêu 2: Kiểm tra quan hệ chi tiêu công tăng trưởng kinh tế dựa hình nghiên cứu nhà kinh tế học thực - Mục tiêu 3: Khảo sát mối quan hệ chi tiêu công tăng trưởng kinh tế Việt ... hệ chi tiêu công tăng trưởng kinh tế gì? - Những nhận định việc mối quan hệ chi tiêu công tăng trưởng kinh tế thời gian từ 1990 – 2010? - Làm để kiểm định mối quan hệ nhân chi tiêu công tăng trương ... gia tăng quy chi tiêu công có góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay không? Hay ngược lại, tăng trưởng kinh tế làm gia tăng quy chi tiêu công? - Những nhân tố tác động đến mối quan hệ chi...
 • 18
 • 418
 • 4

CHỈ TIÊU CÔNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á.PDF

CHỈ TIÊU CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á.PDF
... Chính ph ng kinh t N i b t s tranh lu n v gánh n ng tài t lên công chúng n n kinh t Ti cho s tranh lu n d a hai khía c nh: (i) ngân sách l n gánh n t lên n n kinh t l n; (ii) khu v kinh t tr ... ra, chi 2.2.3 Quy mô Chi tiêu công 06 40 30 20 10 1994 1996 1998 2000 2002 ng GDP (%) Hình 2004 2006 2008 2009 T ng chi tiêu GDP (%) 2010 2011 25 1998, quy mô chi tiêu công c 2.2.4 90 80 70 60 ... c ngoài, - 1.3 công Adolph Wagner (1835g công 1.4 - (1989; Easterly Rebelo (1993); Haque Kim (2003); Odedokun (1997) Shioji (2001) V lý thuy t, m i quan h gi a chi tiêu ph ng kinh t v n n s th...
 • 74
 • 111
 • 0

Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế sáu nước ASEAN

Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế ở sáu nước ASEAN
... bắt tác động chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN Từ kết này, họ có thêm sở để đưa điều chỉnh mức độ chi tiêu công nhằm tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế tương lai tăng ... cứu Đánh giá ảnh hưởng chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế nước ASEAN giai đoạn 1989-2013 Câu hỏi nghiên cứu: Chi tiêu công có ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế sáu nước ASEAN từ năm 1989-2013? ... khu vực ASEAN, tác giả nghiên cứu công cụ đó, chi tiêu công Vì thế, việc thực nghiên cứu “TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ SÁU NƯỚC ASEAN thực cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên...
 • 85
 • 272
 • 3

Các nhà kinh tế học thuyết kinh tế tiêu biểu bàn về một số học thuyết tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển

Các nhà kinh tế và học thuyết kinh tế tiêu biểu bàn về một số học thuyết tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển
... KINH TẾ: • Khái niệm phát triển kinh tế: Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế kèm với tiến cấu kinh tế, thể chế kinh tế chất lượng sống” I.SỰ PHÂN LOẠI CÁC QUỐC GIA, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ... Cơ cấu kinh tế Quản lý nhà nước I.SỰ PHÂN LOẠI CÁC QUỐC GIA, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ: • • Khái niệm phát triển kinh tế: • E Wayne Nafziger: Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế theo ... phẩm: Các giai đoạn tăng trưởng kinh tế Nội dung: nhấn mạnh giai đoạn tăng trưởng kinh tế quốc gia II LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN: • 1.Lý thuyết...
 • 30
 • 229
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nợ công tăng trưởng kinh tế các nước Đông Nam Á (Asean 5)

Luận văn thạc sĩ Nợ công và tăng trưởng kinh tế ở các nước Đông Nam Á (Asean 5)
... n công Hi n t n t i hai ng phái chính: n công có ng phi ng ng n công tác ng kinh t Các công trình nghiên c u th c nghi m th gi i m t vài nghiên c u t i Vi n tranh lu n c a nhà kinh t Các công ... i quan h sách tài khóa v i n ng kinh t Trang V n th c ti n: Các b ng ch ng tìm th khoa h nhà ho nh sách có th tham kh o t ng c n thi t nh m s d ng hi u qu n công phát tri n kinh t Công trình ... ti n 1970- ng phi n c a n công lên t l ng GDP B ng cách gi i toán c c tr t MH2, tác gi tìm th s c chi pháp OLS ho m ngo t n mà t ng kinh t l iv i iv pháp GMM t i m công iv u cho th nm t m i gi...
 • 40
 • 141
 • 2

Tiểu luận Tài chính công Phát riển con người, chi tiêu công tăng trưởng kinh tế: Một cách tiếp cận động lực hệ thống

Tiểu luận Tài chính công Phát riển con người, chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế: Một cách tiếp cận động lực hệ thống
... 17 HUMAN DEVELOPMENT, PUBLIC EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH Phát triển người, chi tiêu công tăng trưởng kinh tế: Một cách tiếp cận động lực hệ thống Muhammad Azeem Qureshi Nhóm System Dynamics, ... tốt chi tiêu công tăng cho HD tài trợ việc giảm chi tiêu công cho EG Hơn nữa, GDP trì thấp tăng chi tiêu công cho EG tài trợ giảm chi tiêu công cho HD Phát thách thức lý thuyết ẩn sau cấu sách tài ... việc xác định GDP nội sinh, tác động chi tiêu công lên HD EG Pakistan nghiên cứu cách chi tiết Thiết kế / phương pháp / cách tiếp cận - Cách tiếp cận động lực hệ thống (System dynamics approach)...
 • 20
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểntrò của lao động đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểncác chính sách xóa đói giảm nghèo trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểntăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triểntín dụng ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triểnmột số lý thuyết về tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triểnmối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tếtác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại các địa phương tại việt namnghiên cứu tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở việt namcơ cấu việc làm và thị trường lao động ở các nước đang phát triểnđầu tư công và tăng trưởng kinh tế ở việt nammối qua hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế ở việt namđầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của việt nammô hình phát triển kinh tế của các nước đang phát triểndòng fdi ra và vào các nước phát triển và các nước đang phát triển giai đoạn 1987 1992ngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập