International finance session 15 xác định tỉ giá hối đoái

Bài giảng Tài chính quốc tế (TS. Lê Tuấn Lộc) - Chương 4 Các xác định tỉ giá hối đối

Bài giảng Tài chính quốc tế (TS. Lê Tuấn Lộc) - Chương 4 Các xác định tỉ giá hối đối
... LOGO Chương 4: XÁC ĐỊNH TỈ GIÁ HỐI ĐỐI Sự hình thành tỉ giá hối đối Các yếu tố ảnh hưởng đến TGHĐ Vai trò NHTW đối vơiù cân tỉ giá Hệ thống tỉ giá ngày Sự hình thành tỉ giá hối đối LOGO  ... thống chế độ tỉ giá ngày  Chế độ tỉ giá thả độc lập (Independent floating) (40 quốc gia)  Là chế độ tỉ giá tỉ giá xác định theo thị trường (Chính phủ khơng lái xu hướng vận động tỉ giá) Bất kỳ ... trung tâm Các khái niệm: Tỉ giá trung tâm: NHTW ấn định Đồng tiền định giá cao (overvalued): Tỉ giá trung tâm thấp giá thị trường Đồng tiền định giá thấp (undervalued): Tỉ giá trung tâm cao giá thị...
 • 48
 • 210
 • 0

bài giảng tài chính quốc tế chương 3 xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đến no

bài giảng tài chính quốc tế chương 3 xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đến no
... động tỷ giá hối đối nhiều cách, tỷ giá hối đối tác động đến sách phủ Đơi phủ tác động tỷ giá hối đối cách thức bổ sung cho sách hữu Chế độ tỷ giá Việt Nam sau gia nhập WTO    Từ năm 2007 đến ... khác giá đồng tiền tính đồng tiền (quốc gia) khác Tỷ giá đƣợc xác định thị trƣờng chế độ tỷ giá hối đối thả nổi, đƣợc gọi tỷ giá thị trƣờng Tỷ giá đƣợc xác định quan hữu trách chế độ tỷ giá hối ... tiền tệ quốc tế Q trình phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế 1 /3/ 20 13 Chế độ tỷ giá hối đối cố định thả Hệ thố ng tỷ giá hố i đoái cố đònh  Hệ thố ng tỷ giá hố i i cố đònh  Hệ thố ng tỷ giá hố...
 • 14
 • 768
 • 0

slide bài giảng tài chính quốc tế chương 4 phương pháp xác định tỷ giá hối đoái

slide bài giảng tài chính quốc tế chương 4 phương pháp xác định tỷ giá hối đoái
... dng thc ny nu ln ngc s l du hiu giỏ s tip tc tng 60 - 40 vai - 45 u vai - 50 - Thaựng hỡnh 5.2 Mụ hỡnh u-vai ch chớnh thc hỡnh + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 Mụ hỡnh u vai cú th cú nhiu hỡnh dng khỏc ... (trendline) ni cỏc nh v ỏy ca hỡnh tam giỏc th thng ct cnh tam giỏc ti im th hoc th ca tam giỏc hoc 3 /4 , 2/3 cnh tam giỏc tớnh t ỏy tam giỏc 1/3/2013 III Cỏc mụ hỡnh th dng o chiu Mụ hỡnh u - vai ... Mụ hỡnh nh ỏy Mụ hỡnh ỏy v nh cng l mt nhng mụ hỡnh ph bin phõn tớch k thut 1/3/2013 hỡnh 5 .4, Sau th ct ng lừm thỡ mụ hỡnh ỏy chớnh thc c xỏc lp th cú khuynh hng i mt on ớt nht bng khong...
 • 8
 • 297
 • 0

TIỂU LUẬN XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

TIỂU LUẬN XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
... động tỷ giá, tổng hợp Powerpoint Cách tiếp cận cán cân toán Các yếu tố dài hạn ĐO LƯỜNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Khái niệm biến động tỷ giá hối đoái Biến động tỷ giá hối đoái: Một tỷ giá hối đoái ... hệ tỷ giá hối đoái thực FDI tỷ giá hối đoái thực FPI Quản Trị Chiến Lược ThS Cảnh Chí Hoàng 12 XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI DỰA TRÊN CÁCH TIẾP CẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN Khái niệm Cách tiếp cận định giá ... ngoại tệ đến tỷ giá hối đoái cân Tỷ giá hối đoái đại diện cho giá đồng tiền Giống sản phẩm bán thị trường, giá đồng tiền xác định cung cầu cầu đồng tiền Chúng ta xem xét vần đề tỷ giá hối đoái cân...
 • 25
 • 1,674
 • 12

Phương pháp tiền tệ xác định tỷ giá hối đoái VND USD giai đoạn 1999 - 2013 Luận văn thạc sĩ

Phương pháp tiền tệ xác định tỷ giá hối đoái VND USD giai đoạn 1999 - 2013 Luận văn thạc sĩ
... aM y* Q1 :1999 - Q2: 2013 IFS Lãi su t Fed fund rate i* Q1 :1999 - Q2: 2013 IFS Cung ti m* Q1 :1999 - Q2: 2013 IFS Khu v Q1 :1999 - Q2: 2013 c: e Q1 :1999 - Q2: 2013 IFS c y Q1 :1999 - Q2: 2013 ADB ... 7/8/1998 25/02 /1999 (%) + /-7 26/02 /1999 01/7/2002 + /-0 ,1 01/7/2002 31/12/2006 + /-0 ,25 31/12/2006 24/12/2007 + /-0 ,5 24/12/2007 09/3/2008 + /-0 ,75 10/3/2008 26/6/2008 + /-1 27/6/2008 6/11/2008 + /-2 7/11/2008 ... giá USD /VND t ±2% lên m ch u c 16.977 VND/ 1USD, tích c c bán ngo i t có ch n l c nh m h tr kho n cho th ng Xu ng chung c n cu m a VND so v i giá th i cu liên t giá niêm y t t i NHTM bi n th giá...
 • 92
 • 73
 • 0

Xác định tỷ giá hối đoái cân bằng của việt nam tiếp cận theo hướng tỷ giá cân bằng hành vi đại học kinh tế 2015

Xác định tỷ giá hối đoái cân bằng của việt nam tiếp cận theo hướng tỷ giá cân bằng hành vi đại học kinh tế 2015
... Behavioral Equilibrium Exchange Rate CPI Consumer Price Index FDI Foreign Direct Investment FRED Federal Reserve Economic Data GDP Gross Domestic Product GSO General Statistics Office of Viet Nam ... Effective Exchange Rate USD United States Dollar - VECM Vector Error Correction Model Vietcombank VND Vietnamese Dong - WB World Bank - T 18 32 34 45 48 56 ... - 1 ng can thi p 2 -2014 M % % heo h ng ngh - Xem 1995-2009 Vietcombank -191) (MacDonald, 1998) - - - - 3/2014 4 Nam th - t Nam N : k NG 1.1 ERER) (Mankiw, 2002) ( 2011) REE (Ting,...
 • 134
 • 83
 • 0

Xác định tỷ giá hối đoái

Xác định tỷ giá hối đoái
... động tỷ giá, tổng hợp Powerpoint Cách tiếp cận cán cân toán Các yếu tố dài hạn ĐO LƯỜNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Khái niệm biến động tỷ giá hối đoái Biến động tỷ giá hối đoái: Một tỷ giá hối đoái ... hệ tỷ giá hối đoái thực FDI tỷ giá hối đoái thực FPI Quản Trị Chiến Lược ThS Cảnh Chí Hoàng 12 XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI DỰA TRÊN CÁCH TIẾP CẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN Khái niệm Cách tiếp cận định giá ... ngoại tệ đến tỷ giá hối đoái cân Tỷ giá hối đoái đại diện cho giá đồng tiền Giống sản phẩm bán thị trường, giá đồng tiền xác định cung cầu cầu đồng tiền Chúng ta xem xét vần đề tỷ giá hối đoái cân...
 • 26
 • 131
 • 0

Bài giảng tài chính quốc tế chương 9 xác định tỷ giá hối đoái

Bài giảng tài chính quốc tế  chương 9 xác định tỷ giá hối đoái
... -20 -30 199 2 199 4 199 6 199 8 ĐO LƯỜNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ Số lượng bảng Anh mua với 10.000$ Số lượng bảng mua với 10.000$ 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 199 2 199 4 199 6 199 8 CÂN BẰNG TỶ GIÁ Mức ... LƯỜNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ Tỷ giá giao đồng bảng Anh Giá trị đồng bảng $1 ,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 199 2 199 4 199 6 199 8 ĐO LƯỜNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ Phần trăm thay đổi hàng năm 30 %thay đổi giá trị đồng bảng ... giảm, cung bảng Anh giảm CÂN BẰNG TỶ GIÁ Xác định tỷ giá hối đoái cân Giá trị đồng bảng S $1,60 $1,55 $1,50 D Số lượng đồng bảng CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ Tỷ lệ lạm phát tương đối Lãi suất...
 • 22
 • 357
 • 0

xác định tỷ giá hối đoái

xác định tỷ giá hối đoái
... XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI  Đo lường biến động tỷ giá hối đoái Xác  Các đònh tỷ giá hối đoái cân nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái cân ĐO LƯỜNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ % thay đởi ... – St-1 St-1 XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ CÂN BẰNG   Tỷ giá đại diện cho giá đồng tiền thời điểm Tại thời điểm nào, tỷ giá cân đồng tiền thể mức mức cầu với mức cung đồng tiền Mức cầu tiền tệ Giá trò đồng ... cầu la Mỹ giảm, cung bảng Anh giảm Xác đònh tỷ giá hối đoái cân Giá trò đồng bảng S $1,60 $1,55 $1,50 D Số lượng đồng bảng CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ Tỷ lệ lạm phát tương đối Lãi suất tương...
 • 22
 • 85
 • 0

Chương 2: Chuẩn mực kế toán quốc tế về tài sản 1. Chuẩn mực về tài sản cố định 2. Chuẩn mực về hàng tồn kho 3. Chuẩn mực về đầu tư tài chính 4. Chuẩn mực về ảnh hưởng của sự thay đổi tỉ giá hối đoái

Chương 2: Chuẩn mực kế toán quốc tế về tài sản 1. Chuẩn mực về tài sản cố định 2. Chuẩn mực về hàng tồn kho 3. Chuẩn mực về đầu tư tài chính 4. Chuẩn mực về ảnh hưởng của sự thay đổi tỉ giá hối đoái
... lớn giá trị hợp lí tài 26 sản IAS 17 – Thuê tài sản e Kế toán thuê tài sản bên thuê – Thuê tài  Tại thời điểm khởi đầu thuê: • Bên thuê ghi nhận giá trị tài sản thuê tài nợ gốc phải trả thuê tài ... – Thuê tài sản e Kế toán thuê tài sản bên thuê – Thuê tài – ví dụ 2:  Bút toán ghi nhận tài sản thời điểm khởi đầu thuê 1/1/2010 Nợ TK tài sản thuê tài 80,747 Có TK nợ phải trả thuê tài 80,747 ... BCTC  Đối với tài sản thuê tài chính:   Giá trị lại nhóm tài sản thuê ngày kết thúc kì kế toán Cân đối tổng kho n toán tiền thuê tối thiểu phải trả ngày kết thúc kì kế toán với giá trị chúng...
 • 62
 • 638
 • 0

Tỉ giá hối đoái và chính sách tỉ giá hối đoái

Tỉ giá hối đoái và chính sách tỉ giá hối đoái
... công bố tỷ giá e mà phải niêm yết giá thông qua đồng tiền mạnh b.Tỷ giá hối đoái thực tế: giá tương đối hàng hoá hai nước Công thức tính tỷ giá hối đoái thực tế e=e*P/P e: Tỷ giá hối đoái thực ... giáo bạn Kinh tế thị trường Vũ Lê Thu PHS 19A chương I tỷ giá hối đoái sách tỷ giá hối đoái I Khái niệm tỷ giá hối đoái 1,Khái niệm : Khối lượng thương mại quốc tế tăng lên suốt bốn mươi năm qua ... thực tế e: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa P: Mức giá nước P : Mức giá nước Nếu xét cho hàng hoá cụ thể P giá hàng nội tính nội tệ (giá nội địa ) P giá mặt hàng loại nước tính theo giá ngoại tệ Ví...
 • 12
 • 226
 • 1

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá hối đoái
... tố ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái Các loại tỷ giá hối đoái Phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái Thị trường hối đoái 10 NGOẠI HỐI - Khái niệm: - - Theo giáo trình Theo từ điển tiếng ... với gọi ngang giá vàng (gold parity) tỷ giá hối đoái tách rời ngang giá vàng không? 35 Nhận xét - - Tỷ giá hối đoái tách rời ngang giá vàng biên độ định Tỷ giá hối đoái = ngang giá vàng ± chi ... HỐI ĐOÁI 2.1 Khái niệm Theo giáo trình: P.46: TGHĐ quan hệ so sánh đồng tiền P47: Giá đ/v tiền tệ thể số đ/v tiền tệ nước gọi tỷ giá hối đoái 21 TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Điểm chung khái niệm: Tỷ giá hối...
 • 97
 • 248
 • 1

Đô la hóa và tỉ giá hối đoái của Việt Nam

 Đô la hóa và tỉ giá hối đoái của Việt Nam
... Đô la hóa Tỷ giá hối đoái Việt Nam 1.Hiện tượng "đô la hóa" Ở nước ta, "đô la hóa" nhận thức việc sử dụng USD giao dịch thương mại dịch vụ song song với VND Trên giới, "đô la hóa" có ... "đô la hóa" thức, gọi "đô la hóa" hoàn toàn nước sử dụng ngoại tệ theo quy chế độc quyền, hay giữ vai trò khống chế nước Một số vùng lãnh thổ Virgin islands, Greenland số quốc gia độc lập Panama ... "đô la hóa" bán thức nước, đồng ngoại tệ chiếm phần chi phối tiền gửi ngân hàng, đóng vai trò thứ yếu so với đồng nội tệ việc trả lương, nộp thuế, mua sắm hàng hóa dịch vụ Khác với nước " đô la...
 • 3
 • 188
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Không gian D (Khóa luận tốt nghiệp)(MEGABOOK) PHAT HUY TU DUY GIAI NHANH SONG CO SONG DIEN TU VAT LYNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy các bon của rừng vầu đắng (indosasa angustata MC clure) thuần loài tại huyện bạch thông, tỉnh bắc kạnADECH02 SOLUTION PROB3 1Bộ câu hỏi ôn thi công chức của sở năm 2017 ( phần 1)Luyện thi đh chuyên đề nghị luận xã hộiBàn về tô tem giáo của người nhậtĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAMĐình, Đền, Chùa miền Bắc Việt NamĐình, đền, chùa miền Nam Việt NamXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiCác giải pháp quản lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại việt nam ttQuản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại xăng dầu việt nam ttĐịnh tội danh các tội phạm về ma túy trong trường hợp đồng phạm theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bình ttTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự việt namCÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘIHợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam hiện nayTính ổn định của hệ bất đẳng thức tuyến tính có tham số (Khóa luận tốt nghiệp)Pháp luật đình công và giảiquyết đình công từ thực tiễn tỉnh nghệ an ttPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nay (tóm tắt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập