Thiết kế hồ chứa nước cà tót

luận văn kỹ thuật môi trường Thiết kế hồ chứa nước Giây

luận văn kỹ thuật môi trường Thiết kế hồ chứa nước Cà Giây
... làm phương án thiết kế kỹ thuật cho cơng trình hồ chứa Giây SVTH: Lê Cơng Chung Trang 43 ĐATN: Thiết kế hồ chứa nước Giây Quyền GVHD: PGS-TSKH:Nguyễn PHẦN III THIẾT KẾ KỸ THUẬT SVTH: Lê ... Cơng Chung Trang 19 ĐATN: Thiết kế hồ chứa nước Giây Quyền GVHD: PGS-TSKH:Nguyễn PHẦN II: TÍNH TỐN THỦY VĂN SVTH: Lê Cơng Chung Trang 20 ĐATN: Thiết kế hồ chứa nước Giây Quyền GVHD: PGS-TSKH:Nguyễn ... Cơng Chung Trang ĐATN: Thiết kế hồ chứa nước Giây Quyền GVHD: PGS-TSKH:Nguyễn PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG KHU VỰC SVTH: Lê Cơng Chung Trang ĐATN: Thiết kế hồ chứa nước Giây Quyền GVHD: PGS-TSKH:Nguyễn...
 • 174
 • 174
 • 0

Thiết kế hồ chứa nước cầ sâm

Thiết kế hồ chứa nước cầ sâm
... Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thiết kế hồ chứa nước Cầ Sâm trạng thuỷ lợi để đưa giải pháp công trình cấp nước hợp lý Đề tài thiết kế Hồ chứa nước Cầ Sâm phương án giao với phần chính: ... Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thiết kế hồ chứa nước Cầ Sâm Điều kiện địa chất vùng lòng hồ Cầ Sâm: 3.1 Địa tầng : Phạm vi sườn mái đồi bao bọc xung quanh phạm vi lòng hồ chứa Cầ Sâm phạm vi phân bố lớp ... yếu thiết kế ) GVHD: Nguyễn Cảnh Thái Trang 15 SVTH : Vũ Việt Đông - Lớp NĐ Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thiết kế hồ chứa nước Cầ Sâm + Kết luận :Từ điều kiện ta xác định công trình hồ chứa nước Cà Sâm...
 • 191
 • 118
 • 0

thiết kế thủy công hồ chứa nước tót

thiết kế thủy công hồ chứa nước cà tót
... dùng nước Vậy ta tiến hành điều tiết năm hồ chứa nước Tót Khi tính toán điều tiết năm ta sử dụng năm thủy lợi để tính, tức đầu năm mực nước hồ MNC, đến cuối mùa lũ mực nước hồ MNDBT cuối năm nước ... vừa đảm bảo tốt yêu cầu thiết kế, vừa giảm giá thành công trình Nhưng thời gian có hạn nên theo phân công Thầy giáo hướng dẫn, em thiết kế công trình hồ chứa nước Tót theo phương án 3.2 Tính ... dung tích Vh = 14.282*106m3 để thiết kế hồ chứa f) Tính MNDBT Từ kết điều tiết kho nước năm hồ Tót trên, với dung tích hiệu dụng Vh = 14.282*106m3 , dung tích hồ ứng với MNDBT : Vbt = Vh +...
 • 175
 • 477
 • 2

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hồ chứa nước suối trọng

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hồ chứa nước suối trọng
... 23 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 24 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng PHẦN II THIẾT KẾ CƠ SỞ Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt ... Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng PHẦN I : TÀI LIỆU CƠ BẢN Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng ... chuẩn thiết kế - 14 TCN 54 – 1987 : Quy trình thiết kế kết cấu BT BTCT công trình thủy công Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 17 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng...
 • 234
 • 233
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Suối Nức

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Suối Nức
... tự tháng xếp theo năm thủy lợi Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa Lớp: 48C4 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 30 Ngành: Công trình thủy lợi Cột 2: Tổng lượng nước đến tháng Cột 3: Tổng lượng nước dùng tháng ... Nguyễn Thị Hoa Lớp: 48C4 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa Trang 16 Ngành: Công trình thủy lợi Lớp: 48C4 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 17 Ngành: Công trình thủy lợi Bảng 1-7: Các tiêu ... Hoa Lớp: 48C4 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 32 Ngành: Công trình thủy lợi Bảng 3-5:Bảng tính lại dung tích hiệu dụng hồ chứa có kể đến tổn thất hồ chứa ΔV Tổng lượng nước = WQ- Wq Tháng WQ Wq Wtt...
 • 181
 • 180
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Bắc Quang

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Bắc Quang
... THUỶ LỢI KHOA CÔNG TRÌNH PHẦN THỨ HAI THIẾT KẾ SƠ BỘ HỒ CHỨA NƯỚC BẮC QUANG TỈNH BẮC KẠN Hà Nội, Tháng 06 năm 2014 SVTH: Nguyễn Văn Hoàng Trang 16 Lớp: 54LTC2 Thiết kế hồ chứa nước Bắc Quang ... HỌC THUỶ LỢI KHOA CÔNG TRÌNH PHẦN THỨ NHẤT TÀI LIỆU CƠ BẢN HỒ CHỨA NƯỚC BẮC QUANG TỈNH BẮC KẠN Hà Nội, Tháng 06 năm 2014 SVTH: Nguyễn Văn Hoàng Trang Lớp: 54LTC2 Thiết kế hồ chứa nước Bắc Quang ... Văn Hoàng Trang 38 Lớp: 54LTC2 Thiết kế hồ chứa nước Bắc Quang – PA3 SVTH: Nguyễn Văn Hoàng GVHD: TS Lê Xuân Khâm Trang 39 Lớp: 54LTC2 Thiết kế hồ chứa nước Bắc Quang – PA3 GVHD: TS Lê Xuân Khâm...
 • 170
 • 292
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Bản Đức

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Bản Đức
... thiết kế Từ thông số thống kê dòng chảy năm, tính toán dòng chảy năm thiết kế theo hàm phân phối mật độ Pearson III.Kết tính toán dòng chảy năm thiết kế ghi bảng - Bảng 1-9: Bảng kết tính toán ... Căn vào kết khảo sát địa chất Điều kiện địa chất công trình Hồ chứa nước Bản Đức sau: Sinh viên: Nguyễn Văn Luyện ĐẠI HỌC THỦY LỢI 1.3.1 Tổng quan toàn vùng Vùng dự án bao gồm hồ chứa nước, công ... tháng xếp theo năm thủy lợi tháng (tháng 8) tương ứng với tháng mà lượng nước đến lớn lượng nước dùng - Cột 2:Số ngày tháng Sinh viên: Nguyễn Văn Luyện ĐẠI HỌC THỦY LỢI 22 - Cột 3:Lưu lượng nước...
 • 159
 • 337
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Bồng Linh

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Bồng Linh
... a=0,2m PHẦN II : THIẾT KẾ CƠ SỞ SVTH : BÙI ANH TUẤN Page 26 Lớp : 48C4 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư CHƯƠNG : Ngành : Công trình thủy lợi TÍNH TOÁN THỦY LỢI 2.1 TÍNH TOÁN MỰC NƯỚC CHẾT CỦA HỒ CHỨA (MNC) 2.1.1 ... chảy năm thiết kế lượng nước dùng năm hồ chứa Bồng Linh ta thấy năm: Vđến75% = 2466x103 m3 > Vdùng = 2078x103 m3 Từ ta thấy lượng nước đến năm đủ đáp ứng yêu cầu dùng nước hồ chứa Bồng Linh ta ... Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Ngành : Công trình thủy lợi 3.4.2 Tinh toán thủy lực dốc nước 51 3.4.3 Lựa chọn kết cấu phận 60 3.5 TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG, CHỌN PHƯƠNG ÁN 61...
 • 187
 • 320
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Hao Hao

Đồ Án Tốt Nghiệp Thủy Lợi Thiết Kế Hồ Chứa Nước Hao Hao
... thời đoạn kết thúc SVTH: Nguyễn Ngọc Hải Lớp: 47LT Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 28 Ngành Công trình 5.2 Tính toán kết theo phương án Btr khác Tính toán điều tiết lũ cho hồ chứa nước Hao Hao Đối ... tiêu chuẩn 1.4.5 Nước dùng cho sinh hoạt xây dựng SVTH: Nguyễn Ngọc Hải Lớp: 47LT Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 13 Ngành Công trình Lấy nguồn nước từ suối Hao Hao, nước suối Hao Hao nước không màu, ... Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang Ngành Công trình PHẦN I: TÀI LIỆU CƠ BẢN CHƯƠNG : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Hồ chứa nước Hao Hao nằm suối Hao Hao thuộc vùng đồi...
 • 173
 • 216
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng - Đặng Văn Huy

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng - Đặng Văn Huy
... viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ Trang Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng PHẦN I : TÀI LIỆU CƠ BẢN Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ Trang Thiết ... An Trọng 123,8 mm Diễn biển năm: Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ Trang 10 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng - Bốc bình quân lớn tháng V với lượng bốc 14,2mm - Tháng ... 0.00 0.000 Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ Trang 16 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng Bảng 1-1 7: Dòng chảy năm thiết kế ứng với tần suất thiết kế: P (%) 10 11 12 Bqn...
 • 223
 • 65
 • 0

Tài liệu Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc docx

Tài liệu Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc docx
... Khảo sát thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỒ CHỨA NƯỚC CÂY ĐUỐC ... [7], N.C.Cầm (1987) [8] Hồ chứa nước Cây Đuốc hồ chứa tích tụ nước ngầm tầng mặt lần khảo sát, thiết kế xây dựng ĐBSCL II PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đợt khảo sát thực tế xã An Cư tổ chức ... với tiêu 60 lit/ngày/người hồ phục vụ khoảng 3.000 người IV IV.1 PHẦN THIẾT KẾ Quan điểm thiết kế Hồ chứa nước ngầm -đặt tên HỒ CHỨA NƯỚC CÂY ĐUỐC-thực chất giếng nước lộ thiên lớn, hình thành...
 • 10
 • 407
 • 2

Khảo sát và thiết kế hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang potx

Khảo sát và thiết kế hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang potx
... Khảo sát thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỒ CHỨA NƯỚC CÂY ĐUỐC XÃ ... Cần Thơ) Khảo sát thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Bảng 5: Kích thước hồ chứa Cây Đuốc ... Thơ) Khảo sát thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU III Chất lượng nước...
 • 10
 • 251
 • 0

đồ án thiết kế hồ chứa nước Hồi Xuân PA2

đồ án thiết kế hồ chứa nước Hồi Xuân PA2
... = 1, 48.15,5 = 2.34( s) 9,81 GVHD:TS.o Tun Anh 26 SVTH:Nguyn Vn Qunh ỏn tt nghip H cha Hi Xuõn PA2 = g. 9,81.2,34 = = 8,55( m) 2. 2.3,14 Kim tra li iu kin súng nc sõu: H > 0,5 0,5 = 0,5.8,55...
 • 140
 • 594
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế hồ chứa nước thanh lanhbình xuyên vĩnh phúcthuyết minh thiết kế hồ chứa nướcđồ án thiết kế hồ chứa nướcthiết kế hồ chứa nước iamla huyện krôngpa tỉnh gia laithiết kế hồ chứa nước đămbri 139trangthiết kế hồ chưa nướcquá trình tính toán ta lập được bảng tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước cà tốt bình thuận như ở bảng 5 11thiết kế bể chứa nước ngầmthiết kế bể chứa nướcthiết kế bể chứa nước sạchbản vẽ thiết kế bể chứa nướctính toán thiết kế bể chứa nướctiêu chuẩn thiết kế bể chứa nướcthiết kế bồn chứa nướcthiết kế hồ chứa sông sắtTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾchuong 1 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIChuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHUONG 7 THI TRUONG THU CAP SO GIAO DICH CHUNG KHOAN TP HCMCHUONG 1 TONG QUAN THI TRUONG TAI CHINHCHUONG 2 TONG QUAN THI TRUONG CHUNG KHOANCHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEUBài tập định giá cổ phiếu và trái phiếuCHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂUCHUONG IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN : GDCD 10 ( CÓ ĐÁP ÁN) HAYKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN của công ty TNHH ECOS ELECTRONIC Việt NamMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THƯỞNG NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNGĐề thi vào chuyên 20132014CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎnuôi cá hồi thương phẩm tại lâm đồngNghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà NẵngGiáo án Bài 33 axitsunfuric muoi sunfatthực trạng một số giải pháp góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ với sự hiểu biết của giảng viênNhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập