KHOA CÚNG THÔNG DỤNG QUẢNG HƯƠNG TỬ

Tiểu luận chuyên đề thông tin quang: Định tuyến bước sóng

Tiểu luận chuyên đề thông tin quang: Định tuyến bước sóng
... yêu cầu (Routing) đưa bước sóng phù hợp tuyến (Wavelength Assignment) số bước sóng cho phép  Vấn đề tìm tuyến gán bước sóng cho luồng quang gọi toán định tuyến gán bước sóng (RWA- Routing and Wavelength ... thuật gán bước sóng  Giải thuật tô màu mạng định tuyến theo bước sóng khả chuyển đổi bước sóng  Giải thuật Random Giải thuật tô màu mạng định tuyến theo bước sóng khả chuyển đổi bước sóng Nội ... sóng Ví dụ định tuyến gán bước sóng với mạng vòng Khái niệm  Định tuyến vấn đề tìm đường hai node mạng để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng Định tuyến bước sóng tìm đường cho bước sóng quang...
 • 35
 • 655
 • 10

Hệ thống thông tin Quang - Vô tuyến

Hệ thống thông tin Quang - Vô tuyến
... b S c S i quang i quang a mode ch s b c i quang a mode ch s l p i quang n mode Ph n t thu ánh sáng a iôt quang ki u thác (APD) b iôt quang PIN (PIN - PD) H TH NG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUY N 1.4 ... h th ng thông tin quang tr c ây u ã c xu t b i c nh c a h th ng i m - n i i m, khái ni m c a thông tin quang ã c xem nh m t khái ni m có tính ch t cách m ng H TH NG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUY N ... ng truy n c a DS-1\C-11\VC-11\TU11\TUG-2\TUG-3\VC-4\TU-4\AUG\STM-n, c ch d n b ng ng k m Hình 1.41 Nh c trình bày hình 1.47, tín hi u DS-1 c ánh x tr c h t thành C-11 sau ó VC-11 POH c n p vào...
 • 78
 • 180
 • 1

Ứng dụng cộng hưởng từ phổ trong chẩn đoán 1 số bệnh lý của não.

Ứng dụng cộng hưởng từ phổ trong chẩn đoán 1 số bệnh lý của não.
... REALISATION DE LEXAMEN 1- IRM quy ớc 2- Tiến hnh -Monovoxel 15 (TE 30 et 13 6 msec) -Imagerie spectroscopique 15 23 (TE 13 6 ou 288 30 msec) 3- Sử số liệu 4- Phân tích phổ Bệnh u Chẩn đoán phân biệt ... chuyển hóa mô não - Cơ sở cộng hởng từ sựh di chuyển chất hóa học - Phát chất chuyển hóa khác nhu mô não (số lợng nh chất lợng) -Lâm sng đóng vai trò quan trọng nh cộng hởng từ quy ớc v phơng pháp ... imagerie spectroscopique - Nhiều phổ - thòi gian di (8 min) - Sử số liệu đòi hỏi tinh tế -Thuận lợi: topỏn thơng không đồng nhất, xác định đợc vùng lnh vùng bệnh PRINCIPAUX METABOLITES FREQUENCE...
 • 39
 • 308
 • 6

NHỮNG TÍNH từ THÔNG DỤNG có GIỚI từ đi kèm

NHỮNG TÍNH từ THÔNG DỤNG có GIỚI từ đi kèm
... : mặt responsible for : chịu trách nhiệm (cái gì) responsible to : chịu trách nhiệm (ai) rude to : thô lỗ với (ai) strange to : xa lạ (với ai) surprised at : ngạc nhiên sympathetic with : thông ... : vui mừng good at : giỏi important to : quan trọng interested in : quan tâm đến mad with : bị đi n lên made of : làm married to : cưới (ai) necesary to : cần thiết (ai) necessay for : cần thiết...
 • 3
 • 592
 • 20

Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố đà nẵng
... k thu t quang n, ng d ng c a quang n, so sánh ưu c ñi m c a quang n h th ng thông tin khác h th ng thông tin s i quang h th ng thông tin n 1.2 Gi i thi u v k thu t quang n 1.2.1 ... chuyên d ng Optiwave ñ tính toán mô ph ng n thông tin quang n * Tuy n thông tin quang n t i thành ph Đà N ng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U -2* Phương pháp nghiên c u xuyên su t nghiên c u lý thuy ... chung thành ph Đà N ng nói riêng M C ĐÍCH NGHIÊN C U ng d ng k thu t quang n, xây d ng m ng thông tin băng r ng cho ñô th l n Tính toán thi t k m ng thông tin quang n c th cho thành ph Đà...
 • 26
 • 309
 • 2

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng potx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng potx
... k thu t quang n, ng d ng c a quang n, so sánh ưu c ñi m c a quang n h th ng thông tin khác h th ng thông tin s i quang h th ng thông tin n 1.2 Gi i thi u v k thu t quang n 1.2.1 ... chung thành ph Đà N ng nói riêng M C ĐÍCH NGHIÊN C U ng d ng k thu t quang n, xây d ng m ng thông tin băng r ng cho ñô th l n Tính toán thi t k m ng thông tin quang n c th cho thành ph Đà ... ng thông tin quang n ñ i b sung thêm ưu ñi m cho h thông thông tin n làm hoàn thi n thêm h th ng 1.4.4 H th ng thông tin cáp quang * Cáp quang phương ti n tr i cung c p dung lư ng thông tin...
 • 26
 • 266
 • 2

35 cấu trúc câu thông dụng với động từ "to go" pdf

35 cấu trúc câu thông dụng với động từ
... Với viết giới thiệu với người 35 cấu trúc câu thông dụng với động từ "to go" Hy vọng giúp ích cho bạn việc học tiếng Anh hàng ngày • ... thong thả, chạy lúp xúp • To go along dot-and-go-one: Đi cà nhắc • To go among people: Giao thiệp với đời • To go and seek sb: Đi kiếm ngời • To go around the world: Đi vòng quanh giới(vòng quanh...
 • 6
 • 254
 • 2

Hệ thống thông tin quang, vô tuyến

Hệ thống thông tin quang, vô tuyến
... điều tiết hệ thống thông tin kênh (hệ thống thông tin gói điều tiết) BISDN chủ yếu sử dụng hệ thống thông tin gói, đồng thời điều tiết hệ thống thông tin kênh) Do khác hệ thống truyền thông đó, ... tin ATM Hệ thống truyền thông ATM liên kết hệ thống thông tin digital chế độ kênh hoạt động với hệ thống thông tin chế độ gói Hệ thống thông tin ATM giống hệ thống thông tin gói, sử dụng tế bào ... đồng trục Thông tin tuyến 2.1 Nền tảng thông tin tuyến Thông tin tuyến sử dụng khoảng không gian làm môi trường truyền dẫn Phương pháp thông tin là: phía phát xạ tín hiệu thông tin sóng...
 • 67
 • 788
 • 8

Phương pháp đánh giá hiệu năng của hệ thống CDMA quang vô tuyến

Phương pháp đánh giá hiệu năng của hệ thống CDMA quang vô tuyến
... thành hệ thống OCDMA chiều (1D OCDMA), hệ thống OCDMA hai chiều (2D OCDMA) hệ thống OCDMA ba chiều (3D OCDMA) Nếu phân cực đưa vào mã hóa, ta đạt hệ thống bốn chiều (4D OCDMA) Nếu phân loại hệ thống ... thiết cho việc đánh giá hiệu hệ thống CDMA quang tuyến chương đồ án SVTH: Trần Minh Phương – D08VT1 Trang 36 Đồ án tốt nghiệp Đại Học Chương IV: Đánh giá hiệu hệ thống FSO /CDMA CHƯƠNG IV: ... khảo sát đánh giá hiệu năng, đồ án đề xuất phương thức cải thiện hiệu hệ thống FSO /CDMA sau:  Đề xuất sử dụng phương thức mã hóa CDMA, loại mã phù hợp nhằm cải thiện hiệu hệ thống FSO /CDMA  Đề...
 • 58
 • 127
 • 2

BÁO CÁO KHOA HỌC: "ỨNG DỤNG MARKER PHÂN TỬ ĐÁNH DẤU GEN MÙI THƠM TRÊN LÚA" pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... pyrroline thành phần mùi thơm gạo Nghiên cứu di truyền mùi thơm lúa cho thấy gen mùi thơm kiểm chứng gen lặn ( Berner v ctv 1989) Ahn et al 1992 báo cáo marker ADN liên kết với gen mùi thơm Đoạn nhiễm ... khiển mùi thơm Biến thiên kiểu gen Bản đồ gen điều khiển tính trạng mùi thơm thiết lập sở marker RG28 (Lang ctv 2002) Việc thiết kế primer, chuyển đổi từ RFLP thành STS để đánh giá kiểu gen mùi thơm ... lượng cao mùi thơm OM1490 giống cải tiến, ngắn ngày khơng thơm Khao Dawk Mali, OM1490, Jasmine (thơm) , 250 cá thể BC2 F3 sử dụng để đánh giá mùi thơm Phân ly 71 dòng thơm : 179 dòng khơng thơm BC2...
 • 24
 • 241
 • 0

Báo cáo khoa học: "XÂY DỰNG PHONG CÁCH DUY HỒ CHÍ MINH TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY" pot

Báo cáo khoa học:
... cứu Hồ Chí Minh nói chung, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng việc xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản nước ta Tài liệu tham khảo [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 1, tr.477 [2] Hồ Chí Minh: ... tình cảm, đạo đức cách mạng trí khoa học phận cán lãnh đạo, quản Trước tình trạng đó, yêu cầu thiết đặt lúc cần xây dựng phong cách khoa học cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản Muốn vậy, cần ... cho Hồ Chí Minh nhà cách mạng đương thời Đông Nam Á, phong cách độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực, gắn với thực tiễn đất nước thời đại Người? Xây dựng phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ...
 • 5
 • 457
 • 4

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: DANH ĐỘNG TỪ pdf

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: DANH ĐỘNG TỪ pdf
... English, she resigned herself to speaking English (Vì người hội thảo nói tiếng Anh, cô ta đành nói tiếng Anh) 7/Sau động từ Admit (Thừa nhận), Imagine (Tưởng tượng), Anticipate (Dự tính), Avoid ... door " (Cô ta khăng khăng đòi mở cửa), ta thấy câu khác với câu có diện đại từ nhân xưng Me tính từ sở hữu My Các động từ Contemplate , Dislike , Dread , Fancy , Involve , Like (phủ định), Mind ... bệnh viện nữa) - He tried to drive faster (Anh ta cố gắng lái xe nhanh hơn), He tried driving faster to know the power of his car (Anh ta thử lái xe nhanh để biết công suất xe) ...
 • 7
 • 236
 • 0

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: TRỢ ĐỘNG TỪ pot

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: TRỢ ĐỘNG TỪ pot
... Past) Chẳng hạn, He doesn't work (Anh ta không làm việc), He didn't work (Anh ta không làm việc), Does he work ? (Anh ta có làm việc hay không?), Did he work ? (Anh ta có làm việc hay không?) Tăng ... aloud (tăng cường khẳng định I cry aloud ) (Anh không muốn thét lên, thét lên) Để khỏi nhắc lại động từ trước Ví dụ: - She runs faster than I (Cô ta chạy nhanh tôi) - Who won? - They did (Ai thắng? ... like volleyball but I don't (Anh thích môn bóng chuyền, không) Câu hỏi đuôi (Tag Question) Ví dụ: - You often take fast food , don't you? (Anh thường dùng thức ăn nhanh, phải không?) - She didn't...
 • 8
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống thông tin quang vô tuyếnthông tin quang vô tuyếncác loại ổ cứng thông dụngứng dụng quang điện tửnhững thông tin định hướng tuyên truyền về biển đảohệ thống dựng hình phi tuyếngiáo trình hệ thống thông tin quang vô tuyếnnhận thông tin quảng cáo từ mobifonenhững tính từ thông dụng có giới từ đi kèmcác phương pháp nghiên cứu khoa học thông dụngmột số tập hợp thông dụng trong đối tượng request2 6 hiện trạng điểm dừng trên hướng tuyến3 2 nguyên lý cấu tạo máy chiếu đứng quang học tự động cân bằngvan cung thong dungtrang thông tin điện tử quảng bình tuyển dụng10 ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 GIỮA VÀ CUỐI HỌC KỲ 2Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long (LV thạc sĩ)Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Bài tập kỹ thuật chế tạo 3 chương39SKKN: Hướng dẫn làm nhanh bài tập sinh học phần di truyền họcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức, viên chức tại sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2107(có đáp án)39 đề thi thử THPT Quốc gia môn toán có đáp ánNghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ vetiver (vetiver zizanioides (linn) nash)Chính sách bảo vệ môi trường quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáochính sách bảo vệ môi trườngĐe cuong , cau hoi on tap kinh tế tri thứcLƯƠNG VÀ CHẾ độ PHÚC LỢIPHÂN cấp QUẢN lý NGÂN SÁCH NHÀ nướcQUẢN lý NHÀ nước đối với tổ CHỨC PHI CHÍNH PHỦtiểu luận môn học quản lý nguồn nhân lực xã hộiTHÁCH THỨC của NGUỒN NHÂN lực VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYSlide bài giảng C++ của FPT Software ngày 1, bài 1 (C Fundamental Data Type Variable)Nghiên cứu các cơ chế đàm bảo QoS trong mạng di động UMTS và áp dụng QoS đối với các phân lớp thuê bao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập