Các phím tắt dùng trong windowns

Các Phím Tắt Dùng Trong Excel.

Các Phím Tắt Dùng Trong Excel.
... viền Ctrl+Shift+ Bỏ đường viền Ctrl+B Bật tắt chế độ đậm, không đậm Ctrl+I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng Ctrl+U Bật tắt chế độ gạch Ctrl+5 Bật tắt chế độ gạch không gạch Ctrl+9 Ẩn dòng ... ô vào di chưyển qua phải vùng chọn Shift+Tab Ghi liệu vào ô vào di chưyển qua trái vùng chọn Phím tắt Ý nghĩa = Bắt đầu công thức F2 Hiệu chỉnh liệu ô Backspace Xoá ký tự bên trái ô hiệu chỉnh...
 • 5
 • 147
 • 0

Các phím tắt dùng trong photoshop

Các phím tắt dùng trong photoshop
... thước nó, bạn nhấn tổ hợp phím thay đổi cách dùng chuột kích vào điểm kéo 51 Dấu ] >> tăng size công cụ tô: Khi bạn sử dụng công cụ tô Brush, Clone stamp, eraser bạn dùng phím để tăng nhanh kích ... chế độ khác nhau: Phím tắt công cụ Transform Bạn nhấn Ctrl + T đặt chuột vào điểm góc trung điểm cạnh dùng chuột kéo theo kích thước mà bạn muốn Trungnghia_dt@yahoo.com Page 22 Photoshop CS 50 ... pallete layer Trungnghia_dt@yahoo.com Page Photoshop CS F8 >> mở pallete info F9 >> mở pallete action Nhóm phím chức TAB >> tắt/ mở pallete Khi nhấn phím TAB bạn tối ưu hoá giao diện hình...
 • 23
 • 97
 • 0

PHIM TAT DUNG TRONG WORD

PHIM TAT DUNG TRONG WORD
... Ctrl+Alt+3 Alt+F8 Ctrl+Shift++ Ctrl++ Ctrl+Space (dấu cách) Esc 66 Ctrl+Shift+A 67 68 69 70 71 Cửa sổ MS word dạng Print Layout Đánh số ký tự tự động Đánh ghi (Footnotes) chân trang Đánh ghi dưói dòng...
 • 2
 • 150
 • 0

Tài liệu Phím tắt dùng trong word doc

Tài liệu Phím tắt dùng trong word doc
... ứng File - Print tổ hợp phím Ctrl + P) Kết hợp Alt + các phím F Phím tắt Chức Alt + F1 di chuyển đến trường Alt + F3 tạo từ tự động cho từ chọn Alt + F4 thoát khỏi Ms Word Alt + F5 phục hồi ... phím F: Phím tắt Chức Ctrl + F2 thực hiện lệnh xem trước in (tương ứng File - Print Preview) Ctrl + F3 cắt một Spike Ctrl + F4 đóng cửa sổ văn bản (không làm đóng cửa sổ Ms Word) ... menu hệ thống của của sổ Home, End chọn lệnh đầu tiên, hoặc cuối cùng menu Trong hộp thoại Phím tắt Chức Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo Shift + Tab di chuyển...
 • 7
 • 181
 • 2

Các phím tắt mới trong Windows 8 pptx

Các phím tắt mới trong Windows 8 pptx
... Mở File Search (trong giao diện Metro UI) Windows Key + C Mở Charms Bar Windows Key + I Mở Charm Settings Windows Key + Q Mở Search Pane Windows Key + W Mở Search Settings CTRL + phím mũi tên phải ... Metro UI Menu Windows Key + A Tìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự A (trong giao diện Metro UI) Windows Key + G Tìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự G (trong giao diện Metro UI) Windows Key + J Windows Key ... + phím mũi tên trái Chuyển sang trang danh sách bên trái Metro UI Menu Arrow Key, ALT + phím mũi tên Di chuyển vị trí App Metro UI Menu Windows Key + L Lock Screen Windows Key + E Mở cửa sổ Windows...
 • 3
 • 167
 • 0

CÁC PHÍM TẮT ( LỆNH) TRONG WORD 2003 doc

CÁC PHÍM TẮT ( LỆNH) TRONG WORD 2003 doc
... Toolbar Web Toolbox Wizard Word Count Word Count List Word Count Recount Word Left Word Left Extend Word Perfect Help Word Perfect Help Options Word Right Word Right Extend Word Underline Wrap Boundary ... Doc Display Shared Workspace Pane Distribute Column Distribute General Distribute Para Distribute Row Do Field Click Do Not Distribute Doc Close Doc Close Doc Maximize Doc Minimize Doc Move Doc ... Distribute Doc Close Doc Close Doc Maximize Doc Minimize Doc Move Doc Restore Doc Size Doc Split Document Actions Pane Document Map Document Map Reading Mode Dot Accent Dotted Underline Double Strikethrough...
 • 26
 • 423
 • 0

Các phím tắt mới trong Windows 7 Windows 7 chứa một loạt phím shortcut mới để ppt

Các phím tắt mới trong Windows 7 Windows 7 chứa một loạt phím shortcut mới để ppt
... đến icon System Win + B Tray Shift + bấm chuột phải vào phím Hiển thị menu chương trình taskbar Một số phím tắt khác Ctrl + Shift Tạp folder Windows +N Explorer Alt + Mũi Di chuyển lên thư mục tên ... sổ Thu nhỏ cửa sổ trừ cửa sổ sử dụng Phóng to cửa sổ theo chiều dọc Video trình diễn số phím tắt Phím tắt Taskbar Mở ứng dụng nằm theo thứ tự Win + số (1-9) taskbar chuyển sang ứng dụng Ctrl ... Win + dấu +/- Win + G Win + L Mở/ẩn bảng duyệt trước (preview) Windows Explorer Điều chỉnh chế độ máy chiếu Phóng to, thu nhỏ Duyệt Windows Gadgets hình Khóa máy Win + Tab Chuyển giao diện desktop...
 • 5
 • 128
 • 0

Các phím tắt mới trong Windows 7 ppsx

Các phím tắt mới trong Windows 7 ppsx
... Ctrl + Shift + N Tạp folder Windows Explorer Alt + Mũi tên lên Di chuyển lên thư mục Alt + P Mở/ẩn bảng duyệt trước (preview) Windows Explorer Win + P Điều chỉnh chế độ máy ... Windows Explorer Win + P Điều chỉnh chế độ máy chiếu Win + dấu +/- Phóng to, thu nhỏ Win + G Duyệt Windows Gadgets hình Win + L Khóa máy Win + Tab Chuyển giao diện desktop thành 3D ...
 • 2
 • 104
 • 0

Các phím tắt hay dùng trong PhotoShop

Các phím tắt hay dùng trong PhotoShop
... Ctrl + [phím +] giúp bạn phóng lớn hình lúc Ctrl + [phím -] thu nhỏ Ctr l+ Alt + [phím +] phóng lớn thay đổi kích thước cửa sổ cho vừa với hình… giống Ctrl+ Alt + [phím -] tương tự Giữ phím X ... tô khác Và nhớ rằng, bấm phím Enter bạn gõ đưa bạn đến hàng bấm Ctrl+Enter Enter bàn phím số hoàn thành bạn gõ Bấm phím Tab ẩn palette Tool palette bạn làm việc Bấm “F” thay đổi chế độ đầy hình ... Khi sử dụng công cụ Polygon Lasso giữ phím Shift để làm thành đường thẳng tắp, chạy giới hạn 30 độ Công cụ Stamp sử dụng để copy vùng hình (định nghĩa cách dùng Alt + nhấp chuột lên vùng hình)...
 • 2
 • 3,405
 • 23

CÁC PHÍM TẮT THÔNG DỤNG TRONG WORD

CÁC PHÍM TẮT THÔNG DỤNG TRONG WORD
... Print Screen Chụp toàn hình hiển thị 71 Ngoài để sử dụng Menu bạn kết hợp phím Alt+ký tự gạch chân xử lý văn nhanh chóng, hiệu không tổ hợp phím tắt ... Ctrl+Alt+3 Tạo heading 61 Alt+F8 Mở hộp thoại Macro 62 Ctrl+Shift++ Bật /Tắt đánh số (x2) 63 Ctrl++ Bật /Tắt đánh số (o2) 64 Ctrl+Space (dấu cách) Trở định dạng font chữ mặc định 65 Esc Bỏ qua hộp thoại ... Internet Explore, My computer 50 Ctrl+Alt+O Cửa sổ MS word dạng Outline 51 Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word dạng Normal 52 Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word dạng Print Layout 53 Ctrl+Alt+L Đánh số ký tự tự...
 • 3
 • 288
 • 5

Thao tác nhanh trong văn bản với các phím tắt thông dụng

Thao tác nhanh trong văn bản với các phím tắt thông dụng
... Print Screen Chụp toàn hình hiển thị 71 Ngoài để sử dụng Menu bạn kết hợp phím Alt+ký tự gạch chân xử lý văn nhanh chóng, hiệu không tổ hợp phím tắt ... Ctrl+I Bật /tắt chữ nghiêng 26 Ctrl+U Bật /tắt chữ gạch chân đơn 27 Ctrl+M Lùi đoạn văn vào tab (mặc định 1,27cm) 28 Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab 29 Ctrl+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn vào tab ... Bật /Tắt đánh số (x2) 63 Ctrl++ Bật /Tắt đánh số (o2) 64 Ctrl+Space (dấu cách) Trở định dạng font chữ mặc định 65 Esc Bỏ qua hộp thoại 66 Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ...
 • 3
 • 279
 • 1

CAC PHIM TAT THONG DUNG TRONG WORD

CAC PHIM TAT THONG DUNG TRONG WORD
... Internet Explore, My computer 50 Ctrl+Alt+O Cửa sổ MS word dạng Outline 51 Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word dạng Normal 52 Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word dạng Print Layout 53 Ctrl+Alt+L Đánh số ký tự tự ... (khi dùng tab) 40 Ctrl+Shift+> Tăng cỡ chữ 41 Ctrl+Shift+< Giảm cỡ chữ 42 Ctrl+F2 Xem hình ảnh nội dung file trước in 43 Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 44 Ctrl+¿ (enter) Ngắt trang 45 ... 30 Ctrl+Shift+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn lề tab 31 Ctrl+A Lựa chọn (bôi đen) toàn nội dung file 32 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự 33 Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm thay...
 • 3
 • 238
 • 5

Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel

Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel
... vào các nút mũi tên kép Chạy ListCommands từ hộp thoại Macro tạo danh sách phím tắt Word để bạn in sử dụng WordPerfect và 10 đều có công cụ tương tự vậy cuộn theo chiều dọc Bạn ... phím Word và WordPerfect đều có rất nhiều phím tắt lợi hại, bạn phải có một bộ não “bác học” thì mới nhớ hết được WordPerfect 10 và tất cả các phiên bản của Word đều ... phím tắt để bạn dán vào đâu đó bàn làm việc Trong Word, chọn Tools.Macro.Macros hoặc nhấn - Trong hộp thoại Macros, chọn Word Commands từ danh sách ‘’Macros in’’, sau đó...
 • 5
 • 355
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các phím tắt dùng trong win 7các phím tắt dùng trong powerpointcác phím tắt dùng trong excel 2010các phím tắt dùng trong excel 2007các phím tắt dùng trong word 2007các phím tắt dùng trong coreldrawcác phím tắt dùng trong corelcác phím tắt dùng trong máy tínhtổ hợp các phím tắt dùng trong windowscác tổ hợp phím tắt dùng trong windowscác phím tắt mới trong windows 7các phím tắt hay trong win 7các phím tắt hay trong win 8các phím tắt hay trong excel 2007các phím tắt dùng cho máy tínhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xây dựng sô 2 tỉnh Điện BiênMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc GiangMột số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Hợp ThànhMột số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á - Phòng giao dịch Hà Huy TậpMột số yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tim trên siêu âm ở bệnh nhân tăng huyết ápNâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phố YênNâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt namNâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPbankNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Thanh Xuân.PDFNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Hội sở chínhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM và DV vận tải Hiếu LinhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDSNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH SomotnetNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Anh TuấnNâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp I Thái BìnhNâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Hà NộiNâng cao hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Hà nộiNâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Giang SơnNâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà AnNâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần Minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập