documents tips chuong 1 dong phan

Chương 1 Đồng phân

Chương 1 Đồng phân
... phân lập thể: đồng phân hình học (cis, trans), đồng phân quay (cấu dạng), đồng phân quang học I Đồng phân cấu tạo Do có xếp khác nguyên tử mạch C I .1 Đồng phân mạch C n-butane iso-butane C6H12 ... I.4 Đồng phân có nhóm khác liên kết với nhóm định chức C4H10O O O diethyl ether methyl propyl ether II Đồng phân lập thể II .1 Đồng phân hình học II .1. 1 Điều kiện xuất đồng phân hình học • Xuất phân ... diazonium Chương 1: ĐỒNG PHÂN • Đồng phân: hợp chất hữu có công thức phân tử giống nhau, công thức cấu tạo khác tính chất hóa học, vật lý, sinh học khác • Phân loại: + Đồng phân cấu tạo (phẳng) + Đồng...
 • 58
 • 195
 • 0

Phần 1: Cơ học. Chương 1: Động học chất điểm pot

Phần 1: Cơ học. Chương 1: Động học chất điểm pot
... NAM Hoạt động 3: Viết cơng thức lực hấp dẫn Hoạt động GV Hoạt động HS - Viết cơng thức của lực hấp dẫn - Dựa vào ĐL, tự viết - Gọi hs lên bảng viết cơng thức - Nhận xét về cơng thức ... vận tớc tức thời Hoạt động 2: Nghiên cứu chuyển động thẳng nhanh dần đều Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức II Chuyển động thẳng nhanh dần đều Gia tớc chuyển động thẳng nhanh dần đều ... CĐ thẳng nhanh dần đều? Bài Hoạt động 1: Tìm hiểu chuyển động thẳng nhanh dần đều Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - Các em tự tìm mới quan hệ Cơng thức liên hệ giữa gia tớc,...
 • 135
 • 192
 • 0

BÀI TẬP CHƯƠNG 1- THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN – NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ ppsx

BÀI TẬP CHƯƠNG 1- THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN – NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ ppsx
... proton 40 48 X Y nguyên tố Biên soạn phần mềm EMP-TEST trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Tp Hồ Chí Minh BÀI TẬP CHƯƠNG 1- THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ Biên soạn & Hướng ... soạn phần mềm EMP-TEST trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Tp Hồ Chí Minh BÀI TẬP CHƯƠNG 1- THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ Biên soạn & Hướng dẫn giải: Thầy Bùi Tâm - THPT ... soạn phần mềm EMP-TEST trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Tp Hồ Chí Minh BÀI TẬP CHƯƠNG 1- THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ Biên soạn & Hướng dẫn giải: Thầy Bùi Tâm - THPT...
 • 10
 • 512
 • 5

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban - chương 1: Động lực học vật rắn pdf

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban - chương 1: Động lực học vật rắn pdf
... Tathanvodanh@gmail.com Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban Phương trình động lực học Phương trình động lực học M F  a I m dL dp Dạng khác M  Dạng khác F  dt dt Định luật bảo toàn mômen động ... Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban Phƣơng trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố định M M  I  hay   I Trong đó: + M = Fd (Nm)là mômen lực trục quay (d tay đòn lực) ... thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban 23 Mail: Tathanvodanh@gmail.com Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban 24 CHƢƠNG IX VẬT LÝ HẠT NHÂN Hiện tƣợng phóng xạ * Số...
 • 26
 • 247
 • 0

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 1- Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế và kinh doanh quốc tế

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 1- Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế và kinh doanh quốc tế
... Chương 1: Một số vấn đề đàm phán kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 2: Tổ chức đàm phán kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 3: Kỹ thuật đàm phán kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 4: Nghệ thuật đàm ... tế Chương 4: Nghệ thuật đàm phán kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 5: Văn hoá đàm phán kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 6: kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế CHƯƠNG I: MộT Số VấN Đề CƠ ... kinh tế kinh doanh quốc tế loại đàm phán hợp đồng kinh tế - kinh doanh yếu tố quốc tế thể hai chủ thể tham gia đàm phán có trụ sở nước khác tham gia đàm phán nhằm kí kết hợp đồng kinh doanh quốc...
 • 30
 • 129
 • 2

chương 1 động học các phản ứng hóa học đồng thể

chương 1 động học các phản ứng hóa học đồng thể
... xút phản ứng bậc Sự biến thiên lượng etyl axetat xút thao thời gian đây: 393 669 10 10 12 65 t( s) nNaOH ( mol ) 0,5638 0,4866 0,4467 0, 411 3 0,3879 neste ( mol ) 0, 311 4 0,2342 0 ,19 43 0 ,15 89 0 ,13 55 ... tạp 1. 1.3 Phân loại động học các phản ứng a Phân tử số phản ứng -số phân tử tương tác đồng thời với để trực tiếp gây biến đổi hóa học phản ứng Phản ứng đơn phân tử: I2 → 2I Phản ứng ... phản ứng 1. 4.2 .1 Phương pháp thế Ví dụ: Phản ứng xà phòng hóa metyl axetat NaOH 298K xảy sau: t(giây): 18 0 300 420 600 15 00 NaOH CM 7,4 .10 -3 6,34 .10 -3 5,5 .10 -3 4,64 .10 -3 2,54 .10 -3 Biết nồng...
 • 45
 • 124
 • 0

CHƯƠNG 1 các PHẦN tử và hệ THỐNG tự ĐỘNG

CHƯƠNG 1  các PHẦN tử và hệ THỐNG tự ĐỘNG
... xuất Điều khiển giám sát Điều khiển Chấp hành Qúa trình kỹ thuật Hình 2.3: Mô hình phân cấp chức hệ thống điều khiển giám sát Phõn loi h thng iu khin t ng Da trờn phng phỏp toỏn hc H thng liờn...
 • 23
 • 64
 • 0

Phần 1 cơ học chương 1 động học chất điểm

Phần 1 cơ học chương 1 động học chất điểm
... a Gia tơć cuả đoaǹ tau ̀ ∆v v − v − 11 ,11 a= = = = −0,0925(m / s ) ∆t t − t0 12 0 b Qngđ đường thời gian hãm s = v0t + at 2 s = 11 ,11 .12 0 + (−0,0925) (12 0) = 667(m) IV VẬN DỤNG, CỦNG CỐ + Về ... ̣ cơng thức gia tơc, ́ quang ̃ đường được và vâṇ tơc? ́ + HS trả lời - Trường hợp naỳ vâṇ tơć luć đâu ̀ v0 =? + v0 = 11 ,11 m/s Baì 14 (SGK trang 22) Cho biêt́ v0 = 40km/h (= 11 ,11 m/s) ... tơć v’ = 60km/h (v’ = 16 ,67m/s) Ap ́ dung ̣ cơng thức tinh ́ vâṇ tơć chun̉ đơng ̣ thăng ̉ nhanh dân ̀ đêu ̀ v '− v0 v ' = v0 + at t = a 16 ,67− 11 ,11 t= 30 (s) 0 ,18 5 Baì 14 (SGK trang 22) Giaỉ...
 • 20
 • 43
 • 0

chuong 1 Động học

chuong 1 Động học
... ca nô xuôi dòng v13 = v12 + v23 ⇒ v12= v13-v23 mà v13 = HĐ Củng cố : Bài tập 1- 6 , 1- 7 trang 27 SBTVL p s = 24km/h t v12 = 18 km/s Trường hợp ca nô xuôi dòng v13 = v12 - v23 = 12 km/h thời gian ... đường chđộng thẳng biến đổi B/ CHUẨN BỊ vdụ , đồ thò trang18 ,19 , 21 C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động thầy trò Nội dung học HĐ Kiểm cũ :1/ Chuyển động thẳng ? I/ Vận tốc tức thời Chuyển động thẳng ... trình chuyển động Nội dung học I Chuyển động thẳng : 1/ Tốc độ trung bình : Chất điểm M chuyển động trục Ox , chiều dương chiều chuyển động Tại thời điểm t1 vật qua M1 có tọa độ x1 Tại thời điểm...
 • 19
 • 160
 • 1

Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ và Khí - chương 1 THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ

Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ và Khí - chương 1 THÀNH PHẦN DẦU MỎ VÀ KHÍ
... T Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí C14 - C30 C6 - C 11 hydrocacbon riêng lẽ xác định 16 Trang 16 Thành phần dầu mỏ khí (1 vòng) Hydrocacbon thơm CnH2n- C9 - C12 CnH2n- 12 C10 - C16 CnH2n- 14 C12 - ... 0,83 1- 0 ,850 -Dầu nặngû, : d204 = 0,85 1- 0 ,865 -Dầu nặng, : d204 = 0,86 6-0 ,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí Trang 46 Thành phần dầu mỏ khí -Dầu nặng, : d204 > 0,905 Giáo Trình Hoá Học Dầu Mỏ Khí ... đến trình sử dụng dầu sau II Thành phần hoá học dầu mỏ khí Thành phần hoá học dầu mỏ khí nói chung phức tạp Khi khảo sát thành phần dầu mỏ khí nhiều mỏ dầu giới, thấy không dầu giống hẳn dầu...
 • 47
 • 702
 • 5

Giáo án Toán 7 chương 1 _ phần Đại số

Giáo án Toán 7 chương 1 _ phần Đại số
... vò lại Giải a)A 1= ? B3=? So sánh Ta có A 1+ A 4 =18 00 (kề bù) A 1= 18 00- A A 1= 18 00- 450 =13 50 Tương tự : Ta có B 2+ B 3 =18 00 (kề bù) B 3= 18 00- B Trang 10 Trường THCS Thanh Phú Chương : Đường ... nên B1= 370 B b) Ta có : A4+A1 =18 00 (Kề bù ) 370 +A1 =18 00 A1 =18 00- 370 A1= Mà a//b => A1=B4 (đồng vò) => B4 =14 30 c) Ta có : B2=B4 (Đối đỉnh ) mà B4 =14 30 (Câu b) => B2 =14 30 A BT 35/94 (SGK) Ta vẽ ... BT 58 /10 4 SGK Cho HS hoạt động nhóm Vậy x=860 BT 58 /10 4 (SGK) B A C d D E d’ G Vì d’//d’’ nên: F1 = C1=600 (soletrong) G2 = D3 =11 00 (đồng vò) G =18 00 -G2 (hai góc bù nhau) G =18 00 - 11 00 =70 0 Vì...
 • 34
 • 349
 • 1

De KT 1T - Chuong 1- Dong hoc

De KT 1T - Chuong 1- Dong hoc
... b b c c b a a c a b d a d d b a c a c c a 23 24 Mai Văn Nghiêm-Trờng THPT Quất Lâm- Giao Thuỷ - Nam Định -maivannghiem@gmail.com- ĐT: 0989.198.872 ... đất A 561m B 651m C 516m D 615m Trờng THPT Quất Lâm đề kiểm tra tiết- chơng I - NH 2010 - 2011 Môn: Vật lí Lớp 10 Mai Nghiêm - 0989 198 872 1%thông minh + 99% chịu khó = Thiên tài Họ tên thí sinh: ... D vuông góc với vectơ vận tốc Trờng THPT Quất Lâm đề kiểm tra tiết- chơng I - NH 2010 - 2011 Môn: Vật lí Lớp 10 Mai Nghiêm - 0989 198 872 1%thông minh + 99% chịu khó = Thiên tài Họ tên thí sinh:...
 • 9
 • 93
 • 0

Chuơng 1 _ Phần mở đầu

Chuơng 1 _ Phần mở đầu
... lực ( F1 , F2 ) biểu diễn hình 1. 18 Chọn r r điểm O không gian, tổng mô men hai lực F1 , F2 lấy với O r r r r viết: mo (F1 ) + m o (F2 ) = r r r A1 r F1 r = OA1 x F1 + OA2 x F2 ; = OA1 x F1 - OA2 ... 1. 15 r lực F trục OZ hai lần diện tích tam giác OAB1 r 1. 3 .1. 3 Quan hệ mô men lực F tâm O với trục qua O Trên hình 1. 16 ta thấy: r mo( F ) = 2.diện tích (OAB) r mZ( F ) = diện tích (oa1b1) -11 Vì ... thành phần lấy điểm đặt lực Theo hình 1. 17 viết: r r r r r r r m = m A1( F2 ) = m A2 ( F1 )= A1A x F2 = A2A1 x F2 1. 3.2.2 Định lý mô men ngẫu lực Trong ngẫu lực, tổng mô men hai lực thành phần...
 • 14
 • 138
 • 0

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để dạy học chương 1, 2, phần di truyền học sinh học 12 nâng cao THPT

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để dạy học chương 1, 2, phần di truyền học sinh học 12 nâng cao THPT
... Chương Vận dụng số PPDH tích cực để dạy học phần Di truyền học, Sinh học 12 nâng cao THPT 2.1 Vận dụng số phương pháp dạy học tích cực để dạy học phần Di truyền học, Sinh học 12 nâng cao ... học Sinh học THPT nói chung chất lượng dạy học phần kiến thức Di truyền học, Sinh học 12 nâng cao nói riêng, chọn đề tài: Vận dụng số phương pháp dạy học tích cực để dạy học chương1 ,2 phần Di ... luật di truyền chung riêng cần làm để giảm bớt gánh nặng di truyền số vấn đề xã hội Di truyền học Chương 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ PPDH TÍCH CỰC ĐỂ DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC, SINH HỌC 12 NÂNG CAO THPT...
 • 66
 • 404
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap chuong 1 dong hoc chat diemlí thuyết chương 1 hóa phân tíchgiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 1 động học chất điểm pdfnội dung 1 đồng phân hình học trong hợp chất có nối đôi c cbai giai phan tich hoat dong kinh doanh chuong 1phan tich hoat dong kinh doanh chuong 1bai giai mon phan tich hoat dong kinh doanh chuong 1bài tập bài giải phân tích hoạt động kinh doanh chương 1bài giải câu 2 chương 1 về đối tượng và phương pháp phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệpnội dung của chương 1 nhtm và phân loại nhtm 2 chức năng của nhtm 3 hoạt động của nhtm 4 nguyên tắc chung trong quản lý hoạt động nhtm 5 vai trò của nhtmbài 50 ancol chương trình lớp 11 thpt tiết 1 định nghĩa phân loại đồng phân danh pháp tính chất vật lý của ancolphần ii nội dung và kết quả nghiên cứu chương 1 cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng may mặccâu hỏi chương 1 nguyên tử phân tử hóa học 8câu hỏi chương 1 nguyên tử phân tử hóa 8kiểm tra 1 tiết chương vận độngPhát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dụcBai tap ky thuat so ung dung de 12Quản lý dạy học tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục tiểu họcQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayCông Thức Thống Kê Kinh DoanhQuản lý hoạt động dạy học môn toán đối với các trường THCS quận hoàng mai, thành phố hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nayQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT vũ văn hiếu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)đồ án đo tốc độ theo nguyên lý không tiếp xúcQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học phan thiết, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở tứ hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nayQuản lý thu chi ở các trường cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGA THẠCHMột số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Nga Vănnghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hydrotanxit trên cơ sở các thành phần oxyt kim loại và ứng dụng cho quá trình decacboxyl hóa dầu dừa tạo hydrocacbon xanhCác thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi tại thị trường việt nam trường hợp thanh long bình thuậnTái cấu trúc tài chính ở các doanh nghiệp nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập