Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp phụ để lọc amoni ra khỏi nước

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LÕI NGÔ LÀM CHẤT HẤP PHỤ ĐỂ LỌC AMONI RA KHỎI NƯỚC

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LÕI NGÔ LÀM CHẤT HẤP PHỤ ĐỂ LỌC AMONI RA KHỎI NƯỚC
... amoni nước hạn chế hướng nghiên cứu đáng mong đợi Dựa sở thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp phụ để lọc amoni khỏi nước Mục đích nghiên cứu Tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp lõi ... lỏng) Chất có bề mặt mà xảy hấp phụ gọi chất hấp phụ, chất tích lũy bề mặt chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Ngược với trình hấp phụ trình giải hấp phụ Đó trình chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt chất ... pháp hấp phụ Phương pháp hấp phụ dựa vào lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ (amoni) chất bị hấp phụ giữ lại bề mặt chất hấp phụ nhờ mà trình lọc thực Thường sử dụng phương pháp nồng độ amoni...
 • 73
 • 241
 • 1

Nghiên cứu sử dụng ZnO nano làm chất quang xúc tác phân hủy thuốc trừ sâu dimethoate dưới ánh sáng trông thấy

Nghiên cứu sử dụng ZnO nano làm chất quang xúc tác phân hủy thuốc trừ sâu dimethoate dưới ánh sáng trông thấy
... tài: Nghiên cứu sử dụng ZnO nano làm chất quang xúc tác phân hủy thuốc trừ sâu dimethoate dƣới ánh sáng trông thấy Quá trình thực nghiệm phân hủy dimethoate phân tích xác định hàm lƣợng dimethoate ... Chính khả hấp thụ vùng ánh sáng trông thấy rộng TiO2 nên ZnO chất quang xúc tác phù hợp cho trình oxi hóa quang xúc tác hợp chất hữu dƣới tác dụng ánh sáng trông thấy ánh sáng mặt trời [21], [28], ... meV) Ở Việt Nam, nghiên cứu xử lý thuốc trừ sâu tồn dƣ môi trƣờng hạn chế chƣa có nghiên cứu phân hủy dimethoate sử dụng ZnO nano làm chất quang xúc tác điều kiện ánh sảng trông thấy Xuất phát...
 • 80
 • 140
 • 0

Nghiên cứu sử dụng tinh bột làm chất bảo vệ trong quá trình tạo nguyên liệu probiotic chứa lactobacillus acidophilus

Nghiên cứu sử dụng tinh bột làm chất bảo vệ trong quá trình tạo nguyên liệu probiotic chứa lactobacillus acidophilus
... nguyên liệu đông khô dạng vi nang chứa tinh bột trình bảo quản 3.2.1 Đánh giá khả bảo vệ tinh bột trình tạo nguyên liệu đông khô probiotic 30 Để coi có tác dụng bảo vệ trình tạo nguyên liệu đông ... sau đông khô dạng vi nang hướng nghiên cứu đáng ý Chính vậy, đề tài Nghiên cứu sử dụng tinh bột làm chất bảo vệ trình tạo nguyên liệu probiotic chứa Lactobacillus acidophilus thực với mục tiêu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN MAI HƯƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TINH BỘT LÀM CHẤT BẢO VỆ TRONG QUÁ TRÌNH TẠO NGUYÊN LIỆU PROBIOTIC CHỨA Lactobacillus acidophilus KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người...
 • 61
 • 167
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ZnO NANO LÀM CHẤT QUANG XÚC TÁC PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU DIMETHOATE DƯỚI ÁNH SÁNG TRÔNG THẤY

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ZnO NANO LÀM CHẤT QUANG XÚC TÁC PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU DIMETHOATE DƯỚI ÁNH SÁNG TRÔNG THẤY
... tài: Nghiên cứu sử dụng ZnO nano làm chất quang xúc tác phân hủy thuốc trừ sâu dimethoate dƣới ánh sáng trông thấy Quá trình thực nghiệm phân hủy dimethoate phân tích xác định hàm lƣợng dimethoate ... meV) Ở Việt Nam, nghiên cứu xử lý thuốc trừ sâu tồn dƣ môi trƣờng hạn chế chƣa có nghiên cứu phân hủy dimethoate sử dụng ZnO nano làm chất quang xúc tác điều kiện ánh sảng trông thấy Xuất phát ... hƣởng đến trình quang phân hủy dimethoate với xúc tác ZnO nano 46 3.2.1 Ảnh hƣởng lƣợng xúc tác ZnO nano 46 3.2.2 Ảnh hƣởng pH dung dịch 49 3.2.3 Quá trình phân hủy dimethoate ZnO nano theo thời...
 • 22
 • 110
 • 0

Luận văn tốt nghiệp dược sĩ nghiên cứu sử dụng tinh bột làm chất bảo vệ trong quá trình tạo nguyên liệu probiotic chứa lactobacillus acidophilus nguyễn mai hương

Luận văn tốt nghiệp dược sĩ nghiên cứu sử dụng tinh bột làm chất bảo vệ trong quá trình tạo nguyên liệu probiotic chứa lactobacillus acidophilus nguyễn mai hương
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN MAI HƯƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TINH BỘT LÀM CHẤT BẢO VỆ TRONG QUÁ TRÌNH TẠO NGUYÊN LIỆU PROBIOTIC CHỨA Lactobacillus acidophilus KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng ... nguyên liệu đông khô dạng vi nang chứa tinh bột trình bảo quản 3.2.1 Đánh giá khả bảo vệ tinh bột trình tạo nguyên liệu đông khô probiotic 30 Để coi có tác dụng bảo vệ trình tạo nguyên liệu đông ... sau đông khô dạng vi nang hướng nghiên cứu đáng ý Chính vậy, đề tài Nghiên cứu sử dụng tinh bột làm chất bảo vệ trình tạo nguyên liệu probiotic chứa Lactobacillus acidophilus thực với mục tiêu...
 • 61
 • 205
 • 0

nghiên cứu sử dụng kỹ thuật quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại (near infrared reflectance spectroscopy nirs) để ước tính thành phần hoá học của phân và một số loại thức ăn cho gia súc nhai lại

nghiên cứu sử dụng kỹ thuật quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại (near infrared reflectance spectroscopy nirs) để ước tính thành phần hoá học của phân và một số loại thức ăn cho gia súc nhai lại
... môn Chăn nuôi chuyên khoa - Trờng đại học Nông Nghiệp Hà Nội Qua xin gửi lời cảm ơn tới cô chú, anh chị thuộc Bộ môn Dinh dỡng Thức ăn Chăn nuôi Đồng cỏ , phòng phân tích thức ăn Viện Chăn nuôi, ... mt nhiu thi gian Chớnh vỡ th s rt khú cú nhiu s liu thi gian ngn Trong ú, k thut quang ph hp ph cn hng ngoi (Near Infrared Reflectance Spectroscopy vit tt l NIRS) l mt k thut vt lý, cho phộp ỏnh ... ti: "Nghiờn cu s dng k thut quang ph hp ph cn hng ngoi (Near Infrared Reflectance Spectroscopy NIRS) c tớnh thnh phn hoỏ hc ca phõn v mt s loi thc n cho gia sỳc nhai li" 1.2 Mc tiờu ca ti...
 • 101
 • 136
 • 1

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY LÀM PHỤ GIA XỬ LÝ BÙN ĐỎ TẠO CHẤT KẾT DÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP GEOPOLYMER

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY LÀM PHỤ GIA XỬ LÝ BÙN ĐỎ TẠO CHẤT KẾT DÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP GEOPOLYMER
... alumin phương pháp hoả luyện Trong số phương pháp hỏa luyện phương pháp thiêu kết bauxit với Na2CO3 có tham gia CaCO3 (gọi phương pháp soda-vôi) phương pháp kinh tế ứng dụng công nghiệp Phương pháp ... Anh sử dụng bùn đỏ làm chất keo tụ Hiện nay, giới có nhiều ứng dụng từ bùn đỏ, tập trung vào lĩnh vực như: chất phụ gia xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng, điều chế quặng sắt Các phương pháp xử ... tỉ lệ tro bay/ bùn đỏ 50:50 phụ gia tỉ lệ hỗn hợp/cát 1:1 Bảng 3.3 - Kết thí nghiệm thay đổi thành phần phối liệu tro bay: bùn đỏ 50:50 phụ gia tỉ lệ hỗn hợp/cát 1:1 Số thứ tự Thành phần Tro bay...
 • 63
 • 446
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng tro bay làm chất độn gia cường cho vật liệu cao su và cao su blend

Nghiên cứu ứng dụng tro bay làm chất độn gia cường cho vật liệu cao su và cao su blend
... - Nghiên cứu khả gia cường tro bay (không biến tính) cho cao su thiên nhiên, - Nghiên cứu khả gia cường tro bay (không biến tính) cho số cao su blend sở CSTN, - Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cao ... hồi vật liệu giảm xuống hàm lượng cao su tăng Tro bay có hiệu rõ rệt làm chất độn gia cường cho vật liệu từ cao su thiên nhiên (CSTN), cao su clopren, cao su butadien cao su nitril Tro bay nghiên ... tro bay chất độn gia cường có hiệu cho vật liệu cao su chất dẻo Tro bay thay chất độn gia cường truyền thống canxi cacbonat, oxit silic,… phối hợp với than đen hợp phần cao su Việc sử dụng tro...
 • 132
 • 184
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng tro bay làm chất độn gia cường cho vật liệu cao su và cao su blend (TT)

Nghiên cứu ứng dụng tro bay làm chất độn gia cường cho vật liệu cao su và cao su blend (TT)
... loại vật liệu compozit nhựa nhiệt dẻo với tro bay đươc nghiên cứu PVA, PET, PVC, EVA, nhiều loại nhựa PE, PP - Ứng dụng tro bay công nghệ cao su: Tro bay có hiệu rõ rệt làm chất độn gia cường cho ... giá trị cao (376,04 oC), nhiên hàm lượng tro bay tăng (60 pkl) độ bền nhiệt vật liệu giảm 3.4.4 Khả gia cường tro bay cho vật liệu cao su cao su blend Bảng 20: Hàm lượng tro bay hợp chất silan ... CSTN cao su blend sở CSTN cho thấy, hàm lượng tro bay tối ưu dùng để gia cường cho vật liệu cao su 20-30 pkl Nồng độ dung dịch Si69 tối ưu dùng để biến tính tro bay 24% tùy hệ vật liệu cao su Tro...
 • 24
 • 222
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu sử dụng bã sắn làm thức ăn cho bò sữa

[Luận văn]nghiên cứu sử dụng bã sắn làm thức ăn cho bò sữa
... Lá sắn gi u protein, th nh phần protein sắn thấp Vì thức ăn sử dụng củ sắn l thờng nghèo đạm * Sử dụng sắn l m thức ăn cho gia súc: Đ từ lâu sắn đợc sử dụng dới dạng tơi khô để lầm thức ăn cho ... sắn - Nghiên cứu công thức ủ chua để dự trữ b sắn - Sử dụng b sắn ủ chua l m thức ăn cho sữa 3.2 Phơng pháp nghiên cứu 3.2.1 Phơng pháp điều tra - Các số liệu tình hình chăn nuôi v sử dụng ... Văn Chính v CS (2001)[5] khối lợng sắn đạt - /ha Nh phụ phẩm sắn l sắn nớc ta l đáng kể, nghiên cứu sử dụng v o mục đích chăn nuôi Nhiều nghiên cứu sử dụng thân sắn phơi khô l m thức ăn cho bò...
 • 94
 • 778
 • 2

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HẠT CÂY CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA) ĐỂ LÀM TRONG NƯỚC TẠI VIỆT NAM potx

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HẠT CÂY CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA) ĐỂ LÀM TRONG NƯỚC TẠI VIỆT NAM potx
... nồng độ chùm ngây khác mẫu nước tự nhiên Hình thể rõ hiệu làm nước hạt chùm ngây sử dụng làm chất keo tụ loại nước tự nhiên có độ đục ban đầu khác nhau, bao 160 Nghiên cứu sử dụng hạt chùm ngây ... nghĩa hạt chùm ngây nên sử dụng để làm nước với nguồn nước có độ đục trung bình trở lên (từ 40-50 NTU trở lên) Đây coi lợi để áp dụng phổ biến chùm ngây với mục đích làm nước Việt Nam, quốc gia ... liệu nghiên cứu hiệu làm nước nguồn nước tự nhiên khan Do vậy, nghiên cứu nhằm đánh giá khả keo tụ chùm ngây để cải thiện chất lượng vài nguồn nước mặt khác Việt Nam Nguyên vật liệu phương pháp nghiên...
 • 12
 • 329
 • 0

Nghiên cứu sử dụng gel và các chất hoạt động bề mặt để nâng cao hệ số thu hồi dầu mỏ

Nghiên cứu sử dụng gel và các chất hoạt động bề mặt để nâng cao hệ số thu hồi dầu mỏ
... HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Số Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thu t đề tài: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GEL VÀ CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ĐỂ NÂNG CAO ... nối gel polymer Hình 1.14: Sơ đồ minh họa phân tử chất HTBM Hình 1.15: Các mục tiêu nâng cao hệ số thu hồi dầu phương pháp bơm ép hóa chất số nước Hình 1.16: Các dự án cơng bố nâng cao hệ số thu ... đẩy dầu nước khí Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu suất khai thác dầu, phục vụ cơng nghiệp khai thác dầu khí đất nước, đề tài Nghiên cứu sử dụng gel chất hoạt tính bề mặt nhằm nâng cao hệ số...
 • 204
 • 403
 • 0

Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar agar trong nuôi cấy mô thực vật

Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar  agar trong nuôi cấy mô thực vật
... HÌNH NGHIÊN C ỨU TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước Ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu giá thể thay giá thể agar ni cấy thực vật, chưa có cơng trình nghiên cứu sử dụng gel alginate ... có nghiên cứu dùng alginate chiết xuất từ rong nâu vùng biển Việt Nam ni cấy mơ Xuất phát từ lý tơi tiến hành thực đề tài Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar- agar ni cấy ... isubgol Mơi trường dùng cấy mơ chứa mg/l BA Kết nghiên cứu cho thấy giá thể cho hệ số nhân chồi cao gấp 2-3 lần so với cấy giá thể agar giá thành giá thể rẻ agar nên dùng để thay agar nhân giống Dendrobium...
 • 100
 • 464
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạttình hình nghiên cứu sử dụng xơ dừa làm nguyên liệu cho sản xuất ván dămnghiên cứu sử dụng phần mềm mcmix soạn và trộn đề thi trắc nghiệmluạn án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng lpg làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hànhnghiên cứu sử dụng thân lá ngô ủ chua nuôi bò thịt trong giai đoạn vỗ béonghiên cứu sử dụng bột đạm từ trùn quế perionyx excavatus làm thức ăn cho hậu ấu trùng tôm sú penaeus monodonnghiên cứu sử dụng bèo hoa dâu làm thức ăn cho gà đẻ nuôi công nghiệpnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơnghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nướcnghiên cứu sử dụng thân lục bình làm giá thể dính bám kết hợp quá trình bùn hoạt tính trong xử lý nước thải nhà máy giấy afc huyện bình chánh thành phố hồ chí minhde tài nghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơnghien cuu su dung than la ngonghiên cứu sử dụng hỗn hợp cát xay – cát tự nhiên khu vực đông nam bộ làm mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tônghiên cứu sử dụng chitosan việt nam như chất kháng khuẩn cho vải bôngÁp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà NẵngBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóaBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayBiện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện naBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà VinhBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ và kinh doanh Việt Tiến Đà NẵngBiện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Trà VinhBiện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng NgãuBiện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh Trường Đại học Trà VinhBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn Hiền, Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng bách khoa Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayBiện pháp quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Quãng Ngãi trong giai đoạn hiện nayđề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 9117đề luyện thi THPT QG 2017 + hướng dẫn giải 9217
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập