Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Xử lý trường hợp vi phạm Luật thuế GTGT khai xin hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước

Xử lý trường hợp vi phạm Luật thuế GTGT kê khai xin hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước
... qua khai sai thu GTGT đầu ra, khấu trừ sai thu GTGT đầu vào,… Bài vi t này, xin trình bày theo tình huống: Xử trường hợp vi phạm Luật thu GTGT khai xin hoàn thu GTGT không đúng, gây ... gây thất thu cho ngân sách Nhà nước biện pháp xử quan Nhà nước , đồng thời mạnh dạn nêu lên số kiến nghị giải pháp vi c góp phần hạn chế thất thu cho ngân sách Nhà nước để Luật thu GTGT vào ... Tiến khai không hoàn thu GTGT khai sai nộp thu GTGT gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp hàng năm ngân sách bị thất thu lớn Do vậy, doanh nghiệp phải trung thực vi c khai...
 • 21
 • 513
 • 2

Các trường hợp cần phải khoan dẫn khi ép cọc nhà dân pdf

Các trường hợp cần phải khoan dẫn khi ép cọc nhà dân pdf
... dụng chịu lực đứng đầu cọc Nhưng việc ép cọc bê tông có lý gây số tác hại ảnh hưởng tới hộ liền kề trường hợp phải khoan dẫn trước ép cọc bê tông với lý sau : + Nên móng nhà liền kề yếu, xây dựng ... —————————————————————————————— —— Khoan dẫn ép cọc - Nhận khoan dẫn (Khoan mồi) để ép cọc neo, thi công & xử lý móng công trình, đất yếu… (Chống sụt lún công trình bên cạnh, nhà xung quanh…) Chủ yếu khoan khô lấy ... cọc ) - Vì vậy, để tranh tượng trên, cần phải làm giảm xuất độ chối giả biện pháp ép rung, khoan dẫn trước ép, ép có sối nước Trong đó, phương pháp khoan dẫn dẫn thực phổ biến tính khả thi ( không...
 • 4
 • 356
 • 1

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pdf

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pdf
... nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất; đ) Chuyển đất phi nông nghiệp đất sang đất ở; Nếu đăng chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc trường hợp nêu xác nhận vào tờ khai đăng chuyển ... đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; d) Chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất ... phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hộ gia đình, nhân sử dụng đất xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ sơ xã thị trấn vòng ngày làm việc...
 • 5
 • 336
 • 0

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc
... phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, - Văn phòng đăng quyền sử dụng đất kiểm tra, trả lại hồ sơ thông báo rõ lý đăng chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp: ... thuê đất; đ) Chuyển đất phi nông nghiệp đất sang đất ở; Nếu đăng chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc trường hợp nêu xác nhận vào tờ khai đăng chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên Môi trường ... tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất; Mô tả bước Tên bước đ) Chuyển đất phi nông nghiệp đất sang đất Nếu đăng chuyển mục đích sử dụng đất...
 • 6
 • 232
 • 0

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép ppt

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép ppt
... khai đăng chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu 12/ĐK) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Việc đăng chuyển mục đích phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy ... Luật Đất đai Nội dung Văn qui định Việc chuyển mục đích không thuộc trường hợp sau: - Chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản - Chuyển đất rừng đặc dụng, ... hộ sang sử dụng vào mục đích khác - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp - Chuyển đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sang đất phi nông nghiệp Nhà nước giao đất có...
 • 5
 • 247
 • 0

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ) pptx

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ) pptx
... quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai Số hồ sơ: 01 (b ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai đăng chuyển mục đích trường Thông tư số hợp xin phép (Mẫu 12/ĐK) 09/2007/TT-BTNMT ... Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy ... 15.000 đồng/lần đăng biến động quận; 7.500 đồng/lần đất đai huyện Văn qui định Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND Kết việc thực TTHC: Ghi rõ: Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các bước Tên...
 • 4
 • 167
 • 0

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ) pdf

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân ) pdf
... tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai Số hồ sơ: 01 (b ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai đăng chuyển mục đích trường Thông tư số 09/2007/TThợp xin phép Yêu ... Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng chuyển mục đích sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy ... 15.000 đồng/lần đăng biến động quận; 7.500 đồng/lần đất đai huyện Văn qui định Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND Kết việc thực TTHC: Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các bước Tên bước...
 • 4
 • 179
 • 0

Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng (đối với các trường hợp không bị đánh dấu do vi phạm Luật giao thông đường bộ) potx

Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng (đối với các trường hợp không bị đánh dấu do vi phạm Luật giao thông đường bộ) potx
... kiện để thực TTHC: Nội dung Giấy phép lái xe hạn sử dụng bị hỏng không bị đánh dấu vi phạm luật giao thông đường có đủ hồ sơ gốc Văn qui định MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP - Nếu thay đổi địa thường ... cấp (thời hạn không năm); Hồ sơ lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị đổi (gồm: Chứng tốt nghiệp khóa đào tạo Biên chấm thi hạng Giấy phép lái xe sử dụng ) Bản Giấy phép lái xe ( phải xuất ... 5 ngày làm vi c kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Lệ phí cấp Giấy phép lái 30.000 xe đồng/lần Văn qui định Thông tư số...
 • 5
 • 203
 • 0

Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng đối với các trường hợp không bị xử lý do vi phạm luật giao thông đường bộ ppt

Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng đối với các trường hợp không bị xử lý do vi phạm luật giao thông đường bộ ppt
... phí cấp Giấy phép lái 30.000 Thông tư số 76/2004/TT- xe giới đồng/lần BTC ng Kết vi c thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Cá nhân có GPLX thời hạn sử dụng bị hỏng không bị bấm ... học tập quyền địa phương nơi cư trú; Giấy chứng nhận sức khỏe bệnh vi n đa khoa quận, huyện tương đương cấp (thời hạn không 01 năm); Hồ sơ lái xe phù hợp với GPLX đề nghị đổi (gồm: Biên chấm ... để đối chiếu Thành phần hồ sơ Bản giấy CMND (xuất trình để đối chiếu); Ba ảnh màu 3x4 cm kiểu CMND Số hồ sơ: : 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái...
 • 4
 • 142
 • 0

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép đối với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài potx

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép đối với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài potx
... qui định 30.000 đồng Kết việc thực TTHC: Chuyển mục đích sử dụng đất Các bước Tên bước Bước 1: Mô tả bước Tổ chức, nhân sử dụng đất nộp hồ sơ đăng chuyển mục đích phòng 01 cửa Văn phòng Đăng ... đơn vị Văn phòng Đăng QSD đất tỉnh kiểm tra hồ sơ tiến hành chỉnh lý giấy chứng nhận Tổ chức, nhân đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng QSD đất tỉnh nộp lệ phí Tổ chức, nhân đến phòng ... phòng Đăng Bước 5: quyền sử dụng đất tỉnh nhận giấy chứng nhận QSD đất (khi mang theo giấy biên nhận hồ sơ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn xin đăng chuyển mục đích sử dụng đất...
 • 5
 • 184
 • 0

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép ppsx

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép ppsx
... Thành phần hồ sơ - Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu; - Giấy chứng nhận QSD đất loại giấy tờ QSD đất quy định khoản 1,2,và Điều 50 Luật đất đai (bản chính) Số hồ sơ: 01 Tên ... điều kiện, yêu cầu bổ sung trường hợp không đủ điều kiện Viết giấy biên nhận Người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận QSD đất phận Bước 3: 01cửa - Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố.(khi ... cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ phận 01 cửa - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố...
 • 3
 • 109
 • 0

Chứng thực di chúc (đối với các trường hợp không liên quan đến bất động sản) ppt

Chứng thực di chúc (đối với các trường hợp không liên quan đến bất động sản) ppt
... định Chứng thực chữ 10.000đ /trường Quyết định số 18/2009/QĐ- ký hợp UBND Kết việc thực TTHC: Chứng thực chữ ký Các bước Tên bước Mô tả bước Người yêu cầu chứng thực di chúc (đối với trường hợp ... chúc (đối với trường hợp Bước 1: không liên quan đến bất động sản) đến phận tiếp nhận hồ sơ trả kết thuộc UBND cấp xã để lấy mẫu Sau điền đầy đủ thông tin vào mẫu hợp đồng hoàn tất Bước 2: thủ tục ... chỉnh Bước 3: Đến hẹn trả kết quả; công dân đến phận tiếp nhận hồ sơ trả kết thuộc UBND cấp xã để nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Di chúc (theo mẫu); Giấy khám sức khỏe người lập di chúc (nếu người...
 • 4
 • 117
 • 0

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép pptx

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép pptx
... nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu Bộ Tài nguyên Môi trường quy định; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ ... mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai đăng chuyển mục đích sử dụng Thông tư số 09/2007/TTđất Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: BTNMT ... Tên phí Mức phí Văn qui định Đối với phường: 15.000/lần Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND Đối với khu vực khác: 7.500/lần Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND Kết việc...
 • 4
 • 111
 • 0

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pptx

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pptx
... sử dụng đất Trong trường hợp không phù hợp với quy định trả hồ sơ thông báo rõ lý cho người sử dụng đất không chuyển mục đích sử Mô tả bước Tên bước dụng đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng ... Tổ chức (cá nhân) đến Bộ Bước 3: phận tiếp nhận hồ sơ trả kết nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, người sử Ghi dụng đất chuyển mục đích sử ... hồ sơ Tờ khai đăng chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng nhận đầu tư Quyết định thành lập (chứng...
 • 5
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuếkhông phải kê khai tính nộp thuế gtgtcác trường hợp không phải kê khai nộp thuế gtgtkhông kê khai tính nộp thuế gtgtcác trường hợp không phải nộp tờ khai thuế gtgtcác trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đấtcác trường hợp không phải nộp thuế gtgtcác trường hợp không phải chịu thuế xnkcác trường hợp không phải chịu thuế ttđbcác trường hợp không phải ghi nhãnthực trạng công tác lập kê khai và nộp thuế gtgt trong các dnvnđánh giá chung về thực trang công tác kê khai và nộp thuế gtgt và thuế tndn trong các doanh nghiệp việt nammột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kê khai và nộp thuế gtgt và thuế tndn trong các dnvnthủ tục kê khai và nộp thuế gtgthướng dẫn kê khai và nộp thuế gtgtproject 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHGrammar book starterVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngNghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcPhân tích hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần quảng cáo quà tặng Nón VàngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái LânPhân tích và đánh giá hoạt động quan hệ truyền thông của công ty Cổ phần Vinacafe Biên HoàPhát triển khoa học và công nghệ cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầuQuản lý huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải dươngMicro finance service quality the hoi an city, vietnam experience= chất lượng dịch vụ tài chính vi mô kinh nghiệm tại thành phố hội an, việt namPhát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng agribank việt nam chi nhánh hà tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập