Tính vách cứng design shear wall

CÔNG THỨC TÍNH VÁCH CỨNG

CÔNG THỨC TÍNH VÁCH CỨNG
... fx (1.1 1.2) As (cm2) fy 5.6.5.2Trình tự tính toán cốt thép vách cứng Chiề cao việ củ tiế diệ đ ợ tính gầ đ ng bằ g u m c a t n c n ú n h0 h a1 h h 10 Tính đ lệ h tâ e : ộ c m e e01 eng đ ó ộ ... lạ n p ề i m i 5.6.5.3 As 100% bh0 0.6% 3.5% max Kiểm tra khả chòu lực vách cứng Khi kiể tra khả nă g chò lư ï, ta cầ tính thê cá t hô g số m n u c n m c n sau N ; Rn bh n Nế u Neo Nế u y Rnbh ... 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.53 0.52 0.51 0.50 049 0.48 0.46 Bảng 5.18 Nế u Khi eo h gh tính n1 m1 ; tính c1 n1 y gh ( ( o Neo Khi eo h y kiể tra khả nă g chò lư ï cu û vá h cư ù g m n u c a...
 • 4
 • 143
 • 1

CÔNG THỨC VÀ TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG

CÔNG THỨC VÀ TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG
... thép bố trí vách cứng f x = 0.7 As (cm2) ; f y = (0.4 ÷ 0.5) As (cm2) Tổng diện tích cốt thép bố trí f = f x + f y = (1.1 ÷ 1.2) As (cm2) 5.6.5.2Trình tự tính toán cốt thép vách cứng Chiều cao ... 2δ kiểm tra khả chòu lực vách cứng theo α α  Neoη ≤ Rnbh  (1 − α1 ) + y (α1 − δ )(1 − α1 − δ ) + 2α x λ  λ 2  • Nếu α1 > 2δ α1 < α gh kiểm tra khả chòu lực vách cứng Neoη ≤ Rnbh  2λ (α ... m1 = 0.125 + 0.5λα y + λα x λ gh eoη m1 > ; tính c1 = (α o − δ ) , kiểm tra theo công thức h n1 Neoη ≤ Rnbh [m1 + c1 (n1 − n)]  Khi eoη m1 m1 ≤ ; tính n2 = 0.8 + 2(α y + α1 ) c2 = , kiểm tra...
 • 4
 • 1,084
 • 66

Một số phương pháp tính thép vách cứng

Một số phương pháp tính thép vách cứng
... ánh làm việc vách bê tông cốt thép phơng pháp đợc tổng kết - Phơng pháp thực chất coi vách cứng cấu kiện chịu nén lệch tâm cốt thép phân bố toàn tiết diện vách đợc kể đến khả chịu lực vách - Việc ... biên vách chịu mô men - Phơng pháp xây dựng biểu đồ tơng tác coi nh phơng pháp xác ba phơng pháp trình bày, phản ánh làm việc vách bê tông cốt thép, nhiên, quy trình tính toán phức tạp - Việc tính ... thép cho phép giảm tiết diện bê tông vách - Phơng pháp đơn giản, áp dụng để tính toán không vách phẳng - Tuy nhiên, giả thiết cốt thép chịu nén chịu kéo đạt đến giới hạn chảy toàn tiết diện vách...
 • 11
 • 1,950
 • 6

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG
... CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG (THANHVNLD) mật độ sử dụng vách cứng nhà cao tầng qua năm NHÓM 11 Trang CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG (THANHVNLD) ... spandrel PHẦN III- MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG NHÓM 11 Trang 11 CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG (THANHVNLD) I- Tính toán cốt dọc: Phương pháp phân bố ứng ... 11 NHÓM 11 Trang 29 CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG (THANHVNLD) PHẦN 3-MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG I- Tính toán cốt dọc: 12 Phương...
 • 31
 • 1,079
 • 11

KIỂM TRA KNCL CỦA VÁCH CỨNGTÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH VỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢ THIẾT VÙNG BIÊN CHỊU MÔ MEN

KIỂM TRA KNCL CỦA VÁCH CỨNG VÀ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH VỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢ THIẾT VÙNG BIÊN CHỊU MÔ MEN
... tích cốt thép (theo thiết kế) / Area of longitudinal reinf (original design) H.4, F.4: Bố trí thép theo thiết kế cho vách 2w2, Original rebars schedule for shear wall 2w2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CALCULATE ... wall 2w2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CALCULATE REINFORCEMENT - Tính toán cốt thép cho trường hợp vách cứng dày 550 mm mác 30 MPa (TH 3) Calculate reinforcement of grade 30 MPa 550 mm wide shear wall (Case ... trí thép Rebars provision Bố trí thép cho vách bổ sung theo cấu tạo, chọn T16-200 lớp Provide distribution bars for the two add shear walls, choose one layer of T16-200 KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU...
 • 3
 • 147
 • 0

nghiên cứu các phương pháp tính toán vách cứng nhà cao tầng

nghiên cứu các phương pháp tính toán vách cứng nhà cao tầng
... 0.61 CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH TỐN VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG SVTH: NGUYỄN TẤN PHÁT – MSSV: 04114051 PHAN QUỐC THỐNG – MSSV: 04114069 GVHD: TS VŨ THỊ BÍCH NGÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH TỐN VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG ... 04114069 Trang CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH TỐN VÁCH CỨNG NHÀ CAO TẦNG Phần 2: I II GVHD: TS VŨ THỊ BÍCH NGÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI:  Nắm đƣợc phƣơng pháp tính tốn vách cứng nhà cao tầng  So ... giáo dục nói chung cho nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học vách cứng nói riêng Tại quốc gia vách cứng đƣợc nghiên cứu nhiều điển hình Mỹ vách cứng đƣợc nghiên cứu tính tốn dựa theo tiêu chuẩn...
 • 38
 • 39
 • 0

Luận văn tiếng anh earthquake response analysis and resistant design of moderately ductile reinforced concrete shear walls considering higher mode effects

Luận văn tiếng anh earthquake response analysis and resistant design of moderately ductile reinforced concrete shear walls considering higher mode effects
... MONTRẫAL Cette thốse intitulộe: EARTHQUAKE RESPONSE ANALYSIS AND RESISTANT DESIGN OF MODERATELY DUCTILE REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS CONSIDERING HIGHER MODE EFFECTS prộsentộe par: LUU Quang ... REVIEW OF LITERATURE 1.1 Numerical modelling approaches for nonlinear analysis of RC shear wall buildings 1.2 Analyses and design of RC shear walls considering higher mode effects ... damping models assigned for (a) modes and and (b) modes and 29 Figure 3-10: Dynamic base shear force vs damping values of damping models assigned for (a) modes and and (b) modes and ...
 • 147
 • 49
 • 0

09. Mang may tinh dia cung ao

09. Mang may tinh dia cung ao
... hành mạng có kiến thức mạng việc không khó Nếu bạn người chưa biết không , xin hướng dẫn bạn vài thao tác : Đặt CD chứa cài đặt Windows 2000 Server vào ổ boot máy tính tư ø da Phần cài đặt thực ... bạn phải cài vào tham số (đây điều bí mật mà kỹ thuật viên cần phải giữ bí mật ) người thích trao đổi kinh nghiệm với người nên không cần phải giữ bí mật làm bạn cần đáp ứng đủ yêu cầu sau bạn...
 • 6
 • 217
 • 0

Tài liệu tính vách đơn

Tài liệu tính vách đơn
... xét: - Phơng pháp đơn giản, áp dụng để tính toán không vách phẳng - Giả thiết cốt thép chịu nén chịu kéo đạt đến giới hạn chảy toàn tiết diện vách cha xác Chỉ phần tử biên hai đầu vách, cốt thép ... bố ứng suất đàn hồi đơn giản, mở rộng để tính toán lõi cứng, nhng giả thiết vật liệu đàn hồi không với vật liệu bê tông cốt thép - Phơng pháp giả thiết vùng biên chịu nén đơn giản, dễ áp dụng ... 250 Lời giải: Chia vách thành phần nhỏ nh hình vẽ Vì lý đối xứng mô men đổi chiều nên cần tính cho nửa vách 500 500 500 650 650 500 500 500 4300 Diện tích cốt thép chịu nén đợc tính từ phơng trình...
 • 8
 • 462
 • 9

Tìm hiểu tình hình cung ứng đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất trồng trọt trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.doc

Tìm hiểu tình hình cung ứng đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất trồng trọt trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.doc
... nn kinh t In-ụ-nờ-xi-a, nụng nghip l ngnh quan trng nht vỡ hn mt na dõn s phc v nụng nghip Trc nhng nm 80 th k XX, In-ụ-nờ-xi-a c coi l nc kộm phỏt trin vc dy nn kinh t In-ụ-nờ-xi-a, cỏc t chc ... chuyn - Thu hi chm chu k sn xut nụng nghip di - Cung ng mang tớnh phõn tỏn, ớt trung Cung ng u vo nụng nghip -Thu hi chm Cung ng u vo cụng nghip -Thu hi nhanh -Ri ro cao - t chu ri ro - Tớnh ... ỏ (ADB) cho vay t USD vi lói sut u ói T chc Nụng- Lng ca Liờn hp quc (FAO) ó giỳp In-ụ-nờ-xi-a khong 150 d ỏn Nhng nm 80 n nay, kinh t In-ụ-nờ-xi-a, c bit l kinh t nụng nghip ó phc hi v cú bc...
 • 99
 • 289
 • 0

Phân tích tình hình cung - cầu gạo ở Việt Nam.doc

Phân tích tình hình cung - cầu gạo ở Việt Nam.doc
... cứu: cung- cầu thị trường giới, cần nghiên cứu chi tiết nước cung cấp lúa gạo lớn: Thái Lan, Mỹ, Ấn Độ lượng tồn kho, động thái Chính phủ doanh nghiệp, tình hình giá nước xuất họ Cung- cầu nước, ... theo hạt gạo làm mẫu Các loại gạo pha trộn không vượt 3% đến 5% lúa (thóc) Chỉ chấp nhận 10% loại gạo tròn 15% loại gạo dài: Loại gạo Pye-Chow (có lẽ loại gạo hoa liên” hạt dài - thích HT-HA, sách ... thách thức xuất gạo Việt Nam 12 * Thứ nhất: Liệu có trì nguồn cung? Có thực tế nước xuất gạo họ lo đầu cho sản phẩm nhu cầu tiêu dùng gạo giới ngày cao, lượng cung thấp nhiều so với cầu Theo dự đoán...
 • 28
 • 4,715
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: tính vách cứng nhà cao tầngtính vách cứng bằng etabsetab tính vách cứngcông thức tính vách cứngtinh vach cung loi thang maytính vách cứng 159tính toán thiết kế vách cứngtính toán kết cấu vách cứnglý thuyết tính toán vách cứngcông thức và tính toán vách cứngtính toán cốt thép cho vách cứngtinh toan vach cung bang etabstính toán vách cứng cho khung trục 24— shear design of wallvách cứngSKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6Luận văn về sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.SKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))ĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTSKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5CHINH PHUC LY THUYET VAT LY 2017VỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETMối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNHoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập